aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Auranvegen 14 - Spesiell eiendom med særegen enebolig. Stor tomt regulert for boligformål

Skatval - Stor eiendom regulert for fremtidig boligbebyggelse. Unik og sjarmerende bygningsmasse.

 • BRA 225 m²
 • 5 soverom
 • OMKOSTNINGER122 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 122 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 924
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 172 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT13 025 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  106 250,- (Dokumentavgift)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  122 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 122 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Primærrom:
1. etasje: 3 stuer, kjøkken, bad, 4 ganger.
2. etasje: 5 soverom, 2 ganger.
Sekundærrom:
Kjeller: 5 boder.
2. etasje: kottrom, kottrom., kottrom., kottrom..

Standard

Kjeller
Bod 1: Ubehandlet gulv og ubehandlet vegger. Stubbloft i himling. Bereder, stoppekran og vannmåler ikke målbart areal..

Bod 2: Ubehandlet gulv og ubehandlet vegger. Stubbloft i himling. Målbart areal..

Bod 3: Ubehandlet gulv og ubehandlet vegger. Panel i himling. Ikke målbart areal..

Bod 4: Ubehandlet gulv og ubehandlet vegger. Stubbloft i himling. Målbart areal..

Bod 5: Ubehandlet gulv og ubehandlet vegger. Ubehandlet himling. Ikke målbart areal..

1. etasje
Stue 1: Teppe på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling.

Stue 2: Teppe på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Vedovn og varmepumpe.

Stue 3: Teppe på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Vedovn og varmepumpe.

Kjøkken: Belegg på gulv, og malt overflate og flis på vegg over benkeplate på vegger. Malt overflate i himling.

Bad: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Takess i himling. Reflektorovn. Utstyrt med dusjkabinett, servantskap, servant, wc, opplegg for vaskemaskin og naturlig avtrekk.

Gang 1: Teppe på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.

Gang 2: Teppe på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Trapp.

Gang 3: Teppe på gulv, og malt panel og panelplater på vegger. Malt panel i himling. Garderobeskap, skyvedørsgarderobe og trapp.

Gang 4: Belegg på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling.

2. etasje
Soverom 1: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.

Soverom 2: Tregulv, og tapet og panelplater på vegger. Malt panel i himling.

Soverom 3: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.

Soverom 4: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Vedovn.

Soverom 5: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Vedovn.

Gang 1: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Trapp Loftluke..

Gang 2: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Trapp.

kottrom: Tregulv, og ubehandlet og tapet på vegger. Malt panel i himling.

kottrom.: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

kottrom.: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

Kottrom.: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.
Tomta er på hele 13 daa. og er regulert til fremtidig boligbebyggelse

Auranvegen 14, Trøndelag

 • BYGNINGSDELER MED TG3:

  ILDSTED
  Totalvurdering:
  Det registreres høy slitasjegrad i pipemur utvendig over tak. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter
  Ca. 50 år.

  Utbedringskostnader:
  Ingen umiddelbar kostnad

  Anbefalte tiltak:
  Pipe må utbedres.

  BAD
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Tilstandsgrad 3 er satt pga manglende ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet.

  Utbedringskostnader sanitær og ventilasjon:
  Under 10 000

  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting.

  BYGNINGSDELER MED TG2:

  DRENERING

  Totalvurdering:
  Det finnes ikke drenering og grunnmursplast.

  Anbefalte tiltak:
  Ukontrollert avrenning av overvann/ takvann vil medføre økt fuktbelastning mot fasader og grunnmur. Overvann/ takvann må føres
  kontrollert til avløp eller til terreng med fall fra grunnmuren.

  GRUNN / FUNDAMENT

  Totalvurdering:
  Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren.
  FORSTØTNINGSMURER

  Totalvurdering:
  Det registreres skjevhet/ retningsavvik som antas og skyldes jordtrykk eller telebelastning.

  Anbefalte tiltak:
  Tiltak må utføres for å sikre konstruksjonen mot telebelastning/jordtrykk.

  ROM UNDER TERRENG
  Totalvurdering:
  Det registreres mineralutslag i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for for boligen fra
  denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser.

  Anbefalte tiltak:
  Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner for kartlegging av skadeomfang anbefales.

  VINDUER/DØRER
  Totalvurdering:
  Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for
  vedlikehold i tiden som kommer. Stor overflate slitasje utvendig på vinduer. Inngangsdør mot sør har store råteskader. Inngangsdør mot
  nord har store skader i overflatebehandling. Innvendige dører bærer preg av slitasje.

  Anbefalte tiltak:
  Utskiftinger må påregnes.

  YTTERVEGGER
  Totalvurdering:
  Utvendig fasader er værslitt. Det registreres råte i trekledning, vindskier og mønebord med delvis manglende bord på møne. Fasaden
  mangler overflatebehandling.

  Anbefalte tiltak:
  Utskiftinger må påregnes.

  LOFT
  Totalvurdering:
  Det registreres råteskader i øvre del av undertak og utettheter ved pipegjennomføringer.

  Anbefalte tiltak:
  Utbedringer må påregnes.

  RENNER OG NEDLØP
  Totalvurdering:
  Takrenner (og beslag) har høy slitasjegrad. Manglende nedløp.

  Anbefalte tiltak:
  Utbedringer/ utskiftinger må påregnes.

  TAKTEKKING OG BESLAG
  Totalvurdering:
  Taktekkingen har høy slitasjegrad og manglende steiner flere steder.

  Anbefalte tiltak:
  Utskifting av taktekking må påregnes.

  ETASJESKILLE
  Totalvurdering:
  Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer.

  Anbefalte tiltak:
  Råte i gulv må utbedres.

  KJØKKEN
  Totalvurdering:
  Kjøkkeninnredningen har høy slitasjegrad. Manglende avtrekk over stekesone.

  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å etablere avtrekk. Utskiftinger må påregnes.

  TRAPPER
  Totalvurdering:
  Lavt rekkverk/ gelender i forhold til referansenivå 90cm. Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge
  sider. For stor stigningsgrad i forhold til dagens krav.

  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  AVLØPSRØR
  Totalvurdering:
  Avløpsanlegg fra 1980 har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med
  eventuell oppgradering av våtrom/ kjøkken.

  Anbefalte tiltak:
  Spyling / staking av avløp og vannlås til servanter anbefales, pga sen avrenning. Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med
  eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken.

  VANNLEDNINGER
  Totalvurdering:
  Vannrør fra byggeår og 1980 har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå.

  Anbefalte tiltak:
  Utskiftinger må påregnes, dette er noe som må sees i sammenheng med eventuell oppgradering av bad/ kjøkken. Krever oppfølging med
  jevnlig ettersyn.

  BAD
  Totalvurdering overflater:
  Det registreres løs veggplate ved dør, manglende list bak veggplater med silikonfuge. Fuktmerker i takplater.

  Anbefalte tiltak overflater:
  Utbedringer må påregnes.

  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Gulvbelegg er ikke tilfredsstillende tettet rundt sluk og dette medfører økt risiko for lekkasjer. Belegg er ikke festet under klemring i sluk.

  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Utbedringer av slukløsning må påregnes.

  BYGNINGSDELER MED TG-IU:

  Totalvurdering:
  Det er ikke utført radonmålinger i boligen.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger på en høyde i terrenget og har fin utsikt ut over Skatval.
  Gangavstand til idrettsanlegg, barnehage og skole samt butikk.
 • Området består av boligbebyggelse og landbrukseiendommer.
 • Ved kjøring fra Skatval kirke, ta inn på E6 sørgående. Følg veien i ca. 400 meter og ta deretter av mot Skatval sentrum, og følg veien gjennom sentrum. ca 1 km. etter sentrum deler vegen seg, hold til venstre over broen over jernbanen og ta første avkjøring til høyre, eiendommen ligger på bakketoppen.
 • Enebolig er oppført i to etasjer over kjeller. Grunnmur er oppført i betongstein. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående panel. Taket er et saltak og er tekket med skiferstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass og koblet glass.
 • Bruksareal (BRA) Kjeller: 36m².
  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 99m².
  Bruksareal (BRA) 2. etasje: 90m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 225m².

  Primærareal (P-ROM) Kjeller: 0m².
  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 99m².
  Primærareal (P-ROM) 2. etasje: 73m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 172m².

  Sekundærareal (S-ROM) Kjeller: 36m².
  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 0m².
  Sekundærareal (S-ROM) 2. etasje: 17m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 53m².
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligens oppvarmingskilde er ei varmepumpe installert i 2011.
  Vedlagt salgsoppgaven følger rapport fra feiervesenet som viser til fyringsforbud for ildsted.
 • Tometen består av hele 13 025 m2 hvorav 4.9daa er fulldyrka jord, 4.7daa er produktiv skog, og 2.6daa er bebygd. .
 • Parkering i egen garasje og biloppstillingsplass på tomten.
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 038 042 per 22.06.16
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 736 950 per 22.06.16
 • Fakturerte beløp i 2021:
  Årsgebyr renovasjon kr. 2811,25,-
  Årsgebyr feiing kr. 713,76,-
  Årsgebyr vann kr. 1 837,76,-
  Årsgebyr avløp kr. 2 521,26,-
  Kr. 5 871,45 pr. år
  EIendommen har montert vannmåler og betaler kommunale avgifter iht. vannforbruk
 • Ut over de kommunale kostnadene vil det påløpe faste kostnader til forsikring og strømforbruk
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger inn under gul sone iht. T-1442 for fremtidig boligbebyggelse.

  Tomten består av hele 13 025 m2. Per dags dato er 4.9 daa fulldyrka jord, 4.7 daa er produktiv skog, og 2.6 daa er bebygd. Hele tomten er imidlertid regulert til fremtidig boligbebyggelse. Begrensningen for bygging er at det er krav om at jernbanebro utbedres før det gis tillatelse til etablering av nytt boligfelt.
 • Gnr. 68 Bnr. 21 i Stjørdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger. Ønsket overtakelsesdato angis i bud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 11 525,- og oppgjørshonorar kr 4 375,- o
  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 4 589,-.
  Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Julie Petrine Karlsen
Lars Valstad

Megler

Lars Valstad

95 73 78 70

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev