aktiv-eiendomsmegling
Sjarmerende tømmerhytte beliggende på en høyde i skogsterreng
Sjarmerende tømmerhytte beliggende på en høyde i skogsterreng

SKATVAL Skeisvegen 79

Skatval - Langstein. Sjarmerende tømmerhytte med laftet uthus og vedbod. ca. 20 minutters kjøretur fra Stjørdal sentrum

 • kr 490 000
 • BRA 34 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 490 000
 • Omkostningerkr 29 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 519 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1972
 • Soverom2
 • ArealP-rom 34 m²
 • Tomt980.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,00))   29 292,- (Omkostninger totalt)   519 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Planskisse
Er du på jakt etter ei koselig tømmerhytte i skogen godt skjermet fra annen bebeyggelse men samtidig med enkel adkomst og en kort kjøretur fra Stjørdal?Da er denne eiendommen noe for deg. Dette er en sjarmerende fritidseiendom beliggende for seg selv i skogen i øvre del av Langstein på Skatval. Her kan man nyte stillheten til det fulle da det er god avstand til annen bebyggelse og uten fortyrrelser som f.eks. trafikkstøy og naboer. Hytta ligger i et flott naturområde med flere fiskevann i nærheten Like ved eiendommen finner du godt preparerte skiløyper som strekker seg utover et stort skogs-/fjellområde. Laftet tømmerhytte oppført 1972, enkel standard med strøm fra solcelleanlegg og oppvarming ved hjelp av vedfyring. Vann hentes fra brønn like ved eiendommen. Utedo. Anneks oppført i 199
Bod/utedo

Skeisvegen 79, Trøndelag

 • Tomt
  980.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Naturtomt

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger godt skjermet i skogen i Øvre Langstein på Skatval. Ca. 20 minutters kjøretur fra Stjørdal sentrum. Nærområdet består av spredt boligbebyggelse med eneboliger og gårdsbruk. Hytta ligger for seg selv uten hyttenaboer eller eller andre nære naboer. Hytta ligger like ved godt preparert skiløype som går i lett skogsterreng og som knytter seg sammen med flere løypetrassèer i et større område.

  Adkomst
  Se kart for adkomstbeskrivelse.

  Byggemåte
  Fritidsboligbygg med ukjent byggeår. Grunnmur av trebjelker fundamenter på naturstein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med krypkjeller. Yttervegger av trekonstruksjoner. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner utvendig tekket med torv. Entrédør i tre. Vinduer med karmer av tre, og to-lags glass og 2-lags glass med kittfals. Varmeovn i stue og lukket ildsted i gang/kjøkken. Naturlig ventilasjon.

  Innhold
  Primærrom: Hovedetasje: Gang/kjøkken, stue og 2 soverom. Sekundærrom: Hovedetasje: Ingen.

  Standard
  Gang/kjøkken: Gulv av heltre furu. Vegger av panel og synlig tømmer. Himling av panel med synlige takåser. Lukket ildsted. Stue: Gulv av heltre furu. Vegger av panel og synlig tømmer. Himling av panel med synlige takåser. Pipe med varmeovn. Soverom(begge): Gulv av heltre furu. Vegger av panel og synlig tømmer. Himling av panel med synlige takåser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er mulig å parkere ved eiendommen på sommerhalvåret så lenge terrenget er tørt og kjørbart. Vinterparkering på anvist plass ved gården ca. 300 meter fra hytta.

  Diverse
  Strøm fra solcelleanlegg Ukjent byggeår men byggemelding på hytte er datert tilbake i 1972.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,00))   29 292,- (Omkostninger totalt)   519 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring

  Info strømforbruk
  Strøm fra solcelleanlegg

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  1756

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter inkl. renovasjonavgift/hytterenovasjon samt feiing.

  Formuesverdi sekundær
  77416

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5035/8/15: 30.09.1988 - Dokumentnr: 10743 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5035 Gnr:8 Bnr:3 01.01.2018 - Dokumentnr: 248920 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1714 Gnr:8 Bnr:15 18.10.1988 - Dokumentnr: 11531 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5035 Gnr:8 Bnr:3 Retting etter tgl..§18. Vegrett uteglemt i dok. nr. 11531, tgl. 18.10.1988. Rettet imha brev av 13.06.2008 v/KTS.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger byggemedling på oppføring av hytta datert 24.10.1972 og anneks datert 23.01.1991

  Vei, vann og avløp
  Privat veg frem til eiendommen. Tinglyst adkomstrett over eiendommen gnr.8, bnr.3 Vann hentes fra brønn like ved eiendommen. Utedo.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR-område uten detaljregulering. Eiendommen er regulert til fritidsformål.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,00))   29 292,- (Omkostninger totalt)   519 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  29292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 50 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 11 525,-, markedsføringspakke kr. 14 900,-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr1 900, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 25 727,-. Alle beløp er inkl. mva. 

Lars Valstad

Megler

Lars Valstad

95 73 78 70

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev