aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Aunbygdvegen 54!

Skaun - Velholdt og meget innholdsrik enebolig. Stor tomt med gode solforhold og fin utsikt.

 • 2 990 000
 • BRA 258 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING2 990 000
 • OMKOSTNINGER90 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 080 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 957
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 207 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 404 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  90 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 080 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeller: Kjellerstue, gang, vaskerom, wc, bad, badstue, 2 boder og garasje.
1. etasje: Entré, 2 boder, gang, hall, bad, stue og kjøkken.
Loft: Gang, kott og 4 soverom.

Aunbygdvegen 54, Trøndelag

 • Forhold som har fått TG2 (utklipp fra vedlagt eierskifterapport):
  1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet. Vurderes til TG 2 på grunn av forventet funksjonstid er nådd og utbedring av drenering bør påberegnes over noe
  tid mtp. alder og beskaffenhet.

  3.1 Vinduer og ytterdører
  Normal tid før utskifting av trevinduer er 20-60 år.
  Grunnet alder vurderes det til TG 2.

  6.1 Balkonger, verandaer og lignende
  Her er det en gammel tekking med takpapp. Årstall fra tekking er ukjent. Gammel takpapp har sprikker. Gammel takpapp blir hard og sprø. Oppbrett opp mot vegg er ikke vurdert da den går under tømmermannskledningen. Alder er avgjørende for vurdering TG 2

  7.1.1 Bad Overflate vegger og himling
  Det er sprekker i tak og i våtromstapet.Ingen ventiler i yttervegg. Grunnet sprekker og alder vurderes det til TG2

  8.1 Kjøkken Kjøkken
  Grunnet alder så vurdere kjøkken til TG 2. Det vil være noe bruksslittasjer på et kjøkken fra 1978

  9.1.1 Innredet kjeller Veggenes og himlingens overflater
  Grunnet dusjnisje og fuktskjolder på nerkant av yttervegger vurderes vegger til TG2

  9.1.3 Innredet kjeller Fuktmåling og ventilasjon
  Grunnet for lite ventiler i yttervegger så blir det for lite ventilering og gjennomstrømming av luft.

  10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør
  TG generelt ut fra alder og forventet gjennværende brukstid på orginale deler av anlegget. Tiltak bør påregnes over noe tid.

  10.2 Varmtvannsbereder
  TG 2 vurdert på grunn av plassering og ikke ikke lekasjesikret og med avløp til rom med sluk

  10.5 Ventilasjon
  TG 2 settes pga naturlig ventilasjon selv om løsning tilfredstiller kravene fra byggeåret.

  11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring
  Ved omsetning av bolig vil man ofte få endring i bruk av det elektriske anlegget. Det anbefales på generelt grunnlag at en registrert elektroinstallatør foretar en kontroll av boliginstallasjon ved eierskifte.
  Som en orientering så er det esva varme i gulv på kjellestue, badstue og gang med dusjnisje har varmekabler. I 1 etg er det varmekabler i gulv på den minste bod og hall på 9 m2.
 • Fin beliggenhet i landlige omgivelser en drøy kilometer fra Venn. Gangavstand til barnehage og barneskole ved Venn Oppvekstsenter, og umiddelbar nærhet til ypperlig turterreng.

  Kort vei ned til kommunesenteret Børsa, hvor man bl.a. finner offentlige tjenester og god kommunikasjon i retning Trondheim og Orkanger.
 • Fra Børsa, kjør mot Eggkleiva og videre mot Venn. Sving høyre inn på Melbyvegen mellom skolen og kirka, og følg veien i ca. 600 meter. Sving deretter venstre inn på Aunbygdvegen, og nr. 54 vil ligge lett synlig på venstre side etter ca. 500 meter.
 • Se vedlagt tilstandsrapport.
 • Bruksareal (BRA) kjeller: 97 m².
  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 91 m².
  Bruksareal (BRA) loft: 70 m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 258 m².

  Primærareal kjeller: 54 m².
  Primærareal 1. etasje: 86 m².
  Primærareal loft: 67 m².
  Primærareal totalt: 207 m².

  Sekundærareal kjeller: 43 m².
  Sekundærareal 1. etasje: 5 m².
  Sekundærareal loft: 3 m².
  Sekundærareal totalt: 51 m².

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

  "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.norsktakst.no.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjeller: Kjellerstue, gang, vaskerom, wc, bad og badstue.
  1. etasje: Entré, gang, hall, bad, stue og kjøkken.
  Loft: Gang og 4 soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarmingen er basert på elektrisitet og vedfyring. Det er installert 2 stk. luft-til-luft varmepumper i boligen.
 • Meget pent opparbeidet tomt, med romslig gårdsplass og frodig, grønn hage med plen og prydbusker.

  Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Det tas derfor forbehold om tomtestørrelse og kjøper aksepteres et ev. avvik på tomtestørrelsen ved senere oppmåling. Konferer megler for nærmere opplysninger.
 • I garasje samt oppstillingsplasser på egen tomt.
 • Offentlig vannforsyning.

  Privat avløp, septik.

  Adkomst via offentlig vei.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 661 574 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 381 667 per 31.12.20
 • Kommunale avgifter utgjør p.t. ca. kr 8817,- pr. år. I tillegg betales det eiendomsskatt som p.t. er kr 5361,- pr. år. Skaun kommune fakturerer over fire terminer i året.

  Videre betales det renovasjons- og slamtømmingsavgift til ReMidt, p.t. hhv. kr 1662,50 og 1827,50 pr. år, fordelt over fire terminer.

  Det gjøres oppmerksom på at avgifter kan variere avhengig av bruk. Eiendommen er p.t. registrert med renovasjonsabonnement for fritidsboliger, og kjøper må derfor påregne økning i avgift når boligen tas i bruk.
 • Det finnes ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver, og det var heller ikke vanlig med slik attest ved byggeår.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Siste feiing var berammet i 2022, men ble ikke utført pga. mangel på godkjent takstige. Kjøper overtar ansvar med å montere godkjent takstige.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1957/6984-1/66 Bestemmelse om veg
  Vegvesenets betingelser vedtatt

  1962/2140-1/66 Bestemmelse om vannledn.
  Vegvesenets betingelser vedtatt

  1971/255-1/66 Bestemmelse om vannledn.
  for Malmsjøen Vassverk

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel, delplann Venn, og ligger i et området avsatt til boligformål. Kopi av planer med bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
 • Gnr. 67 Bnr. 12 i Skaun kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Fullmektig har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Lars Oddvar Landrø
  Leif Margido Landrø
Vegar T. Sommerschild

Megler

Vegar T. Sommerschild

47 24 79 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev