aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Søndre Åmotvei 79 - Presentert av Aktiv Eiendomsmegling

SKIPTVET Søndre Åmotvei 79

SKIPTVET | Landlig beliggende og spennende eiendom - Ca 2 DA tomt - Bergvarme - Dobbel garasje - Herlige uteplasser

 • kr 3 700 000
 • BRA 324 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 700 000
 • Omkostningerkr 109 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 809 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2 005
 • Soverom4
 • ArealP-rom 191 m²
 • Tomt2 102.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 700 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  92 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 700 000))

  109 542 (Omkostninger totalt)

  3 809 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Søndre Åmotvei 79 - En stor spennende eiendom med særegne løsninger og masse plass! - Vannbåren gulvvarme via bergvarme. - Peis med innsats i stue. - Integrert stor dobbel garasje med direkte adkomst til huset. - Spennende løsninger der deler av huset er bygd på eksisterende låve og har blant annet innredet rom i gammel silo. - 3/4 soverom. - 2 flislagte bad hvorav hovedsoverom har eget privat bad. - 2 store stuer. - Eget kjøkken med kjølehjørne og integrerte hvitevarer. - Stor lagringskjeller. - Herlige uteplasser som er skiferlagt. - Idyllisk beliggenhet i landlige omgivelser. - Stor eiet tomt på 2,1 DA. - Pent opparebeidet med blant annet dam og utebelysning. - Skjermet tomt som er særdeles solrik og barnevennlig. - Bolig dels kledd med teglstein.

Søndre Åmotvei 79, Viken

 • Tomt
  2102.1m²

  Beskrivelse av tomt
  2 102,1 kvm eiet tomt. Tomten er en dels naturtomt og dels opparebdiet med stor gruset adkomst og gårdsplass, plenarealer, skiferlagt uteplass, dam og beplantning. Tomten er svært solrik og barnevennlig. Deler av tomten krysser Søndre Åmotvei og ligger på vestsiden av tomten.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en landlig og meget koselig beliggenhet i naturskjønne omgivelser. Søndre Åmotvei er blindvei. Fra eiendommen er det ca 800 meter til RV 115. Det er kun 3,5 km til Skiptvets sentrum, Meieribyen. Her finner du flere matbutikker som Rema 1000 og Kiwi, apotek, Europris, restaurant/gatekjøkken, idrettsanlegg og lysløype, kommuneadministrasjon, frisør, bensinistasjon, treningssenter, m.m. Kirkelund skole og Vestgård skole samt barnehager ligger også nært og i sentrum. 12 km til populære Mørk golfbane, 13 km til Kjerringåsen alpinsenter, 17 km til Askim, 23 km til Spydeberg, 26 km til Sarpsborg og 38 km til Moss.

  Adkomst
  Se kartreferanse i nettannonsen.

  Bebyggelse
  Enebolig med integrert dobbel garasje beliggende i område med spredt bebyggelse og landbruk.

  Barnehage/skole/fritid
  - Finlandsskogen barnehage. - Hestehoven gårdsbarnehage. - Lindormen barnehage. - Solhaug barnehage. For mer infformasjon om barnehager i kommunen, se https://www.skiptvet.kommune.no/barnehage.501620.no.html.

  Skolekrets
  - Vestgård skole 1-4. trinn. - Kirkelund skole 5-10. trinn. - Sfo på Vestgård skole. For mer informasjon vedrørende skole og sfo se, https://www.skiptvet.kommune.no/skole-og-sfo.514271.no.html.

  Byggemåte
  Nedløp og beslag, TG2 Takrenner og beslag i overflatebehandlet stål. Vurdering av avvik: - Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført. - Beslag mellom garasjedel og bolig ikke fagmessig utført. Beslag på takoverbygg terrasse bør også sjekkes. Tiltak - Lokal utbedring må utføres. Veggkonstruksjon, TG2 Veggene har murkonstruksjon med siporexblokker. Fasade/kledning har pussede murfasader og teglforblending. Vurdering av avvik: - Teglforblending ved inngangsparti og garasje bærer preg av ufaglært arbeid. Det er frostspregninger i teglstein. Tiltak - Teglforblending må utbedres eller skiftes. Trekledning/ytterkledning 2.etg er klar for vedlikehold med beis/maling. Takkonstruksjon/Loft, TG2 Takkonstruksjonen har A-takstoler i tre. Takkonsruksjonen besiktiget fra kneloft på begge sider. Kaldtloft over hanebjelker blir forsøkt besiktiget via luke i geshims på balkong 2.etg. Det er ikke videre tilgang innover på kaldtloft og kaldtloft blir kun inspisert via åpning til ventilasjon i gavl. Vurdering av avvik: - Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Tiltak - Det bør gjøres lokale tiltak. - Det var på befaring ikke tilgang til kaldtloft over hanebjelker, konstruksjonen her er defor ikke undersøkt.Det er spotligt i himling stue 2.etg og det vil være grunn å tro at disse har punktert fuktsperre/ plast. Dette bør undersøkes nærmere. Vinduer, TG2 Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. fra 2002. Vurdering av avvik: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Vinduer mot øst med værslitte bunnkarmer, det må påregnes vedlikehold med maling/ beis. Tiltak - Det må foretas lokal utbedring. Dører - 2, TG2 Ytterdør til kjeller i malt utførelse. Ytterdør til bibliotek/silo. i malt utførelse med glassfeldt. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Ytterdør til kjellerdel er slitt og det er behov for overflatebehandling. Ytterdører mangler beslag ved terskel, ytterdør til kjellerdel er det støpt mot terskel, dette er en dårlig løsning og terskel blir utsatt for unødig fukbelastning. Tiltak - Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Dører - 3, TG3 Bygningen har malt balkongdør i tre til altan/balkong mot øst. Vurdering av avvik: - Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Tiltak - Døren(e) står foran utskiftning. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2 Det er altan/balkong over gang/ bod i kjeller mot øst på ca 26 m² balkongen har støpt dekke med sveisepapp over og tregulv. det er rekkverk og levegg i malt treverk. Det er overbygget terrasse mot syd det er lagt bruddskifer på denne takoverbygget del er ca 18 m² Balkong mot vest med tilgang fra stue 2.etg på ca 13 m² oppført med gulv i impregnerte materialer rekkverk i malt treverk. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Rekkverkshøyde i hht dagens krav er 1 meter. Levetid asfalt sveisepapp/membran er 15 til 35 år i følge Byggforskseriens blad nr 700.320. Tiltak - Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg ut ifra alder på dagens tekking. - Altan/balkong mot øst: rekkverk her er 89 cm høyt. det er klart for utskifting av membran , rekkverk med slitasje og klart for vedlikehold/ utskifting. Balkong mot vest med høyde rekkverk 91 cm. Gulv på balkong er laget med tett gulv det registreres ingen avrenning fra dette med nedløp, takrenner eller åpninger for å føre vann ut, dette må undersøkes nærmere. Lysspotter her ligger utsatt til for fukt bør sjekkes nærmere. Andre utvendige forhold, TG2 Murt levegg til terrasse mot syd. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det opplyses at levegg til takoverbygget terrasse har hatt setningskader og at denne er blitt rettet opp. Tiltak - Levegg må overvåkes jevnlig og det kan bli behov for utbedringer her. Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2 Etasjeskiller er av betongdekke mellom kjeller og 1.etg trebjelkelag mellom 1 og 2.etg. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det ble ved hjelp av streklaser foretatt kontroll av planhetsavvik i etasjene. Det registreres høydeforskjell på stue med 2 cm over rommet, svanker og buler. Kjøkken 1,5 cm over rommet. Soverom 2,5 cm over rommet. 2.etg har svanker og buler i stuegulv på ca 0,5 -0,7 cm. Kjellergulv er ikke kontrolert. Her er gulver i flere nivåer. Det må alltids påregnes skjevheter på eldre konstruksjoner grunnet krymp, nedbøyninger osv. Det gjøres oppmerksom på at alle flater ikke er kontrollert grunnet møblering og div. Det registreres rust i drager under støpt dekke i bod , denne bør slipes og overflatebehandles så rust ikke svekker drager. Dette gjelder også drager over port garasje. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon, TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Boligen ligger i et område med moderat til lav radonforekomst. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Rom Under Terreng, TG3 Gulvet er av betong med overflater med fliser. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilligende konstruksjoner. Det er ikke utforede vegger med treverk i kjeller. Vurdering av avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det er registrert fuktskjolder/fuktskader på overflater. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. - Det er fjell i dagen inn i bodrom mot vest, her registreres det vann inn på bod mot nord/vest det registreres også saltutslag i mur utvendig her. Det måles høy fukt i gulv på bod mot syd vest. Det er lagt opp med lufting til rom med mekanisk avtrekk, denne var ikke i drift på befaring og det anbefales at denne settes i drift . Det anbefales også å sette inn ventiler i yttervegger der dette er mulig. Det er luke i gulv ved trapp, her står det vannspeil, montert pumpe her, denne må ses over med el kontroll og funksjon. Tiltak - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtrenging inn i kjeller. - Ventilasjon må forbedres. Grunnet kjellerens konstruksjon med fjell i dagen er det vanskelig å få denne kjelleren tør. Innvendige trapper, TG2 Boligen har betongtrapp med overflatre med fliser. Vurdering av avvik: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Innvendige trapper - 2, TG3 Boligen har trapp i betong og tre til kjeller. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. Tiltak - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Innvendige dører - 2, TG2 Malt fyllingsdør til bad. Vurdering av avvik: - Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. - Dør til bad 1.etg er fuktskadet i bunn. Tiltak - Lokal utbedring må påregnes. Våtrom Overflater Gulv, TG2 Gulvet er flislagt. Rommet har vannbåren gulvvarme. Fall mot sluk er målt til 1,5 cm Vurdering av avvik: - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. - Det er påvist sprekker i fliser. - Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Tiltak - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. - Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling. Sluk, membran og tettesjikt, TG2 Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. slukmansjett registreres i sluk. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Tiltak - Installering av tett dusjkabinett anbefales. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ventilasjon, TG2 Det er mekanisk avtrekk. med ventil i vegg mot kneloft. Vurdering av avvik: - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak - Det bør etableres tilluft til våtrommet. Overflater Gulv, TG2 Gulvet er flislagt. Rommet har vannbåren gulvvarme. Fall mot sluk er målt til 0,5 cm. Vurdering av avvik: - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Tiltak - Våtrommet fungerer med dette avviket. Sluk, membran og tettesjikt, TG3 Det er plastsluk og ukjent tettesjikt/membran. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen - Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. - Det er ukjent om det er smurt membran på golvet, det er heller ikke tett overgang gulv/ vegg. Tiltak - Våtrommets tettesjikt/membran står foran utbedring/utskiftning. Overflater Gulv, TG2 Gulvet er flislagt. Rommet har vannbåren gulvvarme. Fall mot sluk er målt til 1 cm. Vurdering av avvik: - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Tiltak - Det må foretas utbedring av fallforhold. Sluk, membran og tettesjikt, TG3 Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Det registreres ikke slukmansjett i sluk. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen - Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. - Det registreres ikke slukmansjett i sluk og memranløsning er usikker. Det registreres ikke membran på vegg under badekar. Tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Det må foretas utbedring for å unngå fuktskader i konstruksjonen. - Ut fra alder og utførelse er det fare for at skader kan oppstå. Tetesjikt/membran er klart for utskifting. Ventilasjon, TG2 Det er mekanisk avtrekk. med ventil i himling. Vurdering av avvik: - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak - Det bør etableres tilluft til våtrommet. Kjøkken Overflater og innredning, TG2 Innredning fra byggeår. Innredningen har slette malte fronter benkeplate i laminat med beslag med skylle oppvaskkum, benkeplate med fliser på kjøkkenøy med koketopp. Det er fliser på vegg ved oppvaskbenk. Det er plass og opplegg for oppvaskmaskin. Innebygget komfyr og Microovn, koketopp med takhengt ventilator i børstet stål over. Det er innebygget kjølerom. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. - Sokkel til innredning har fuktskader og bør skiftes Silikon ved oppvaskbeslag bør skiftes. Tiltak - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Toalettrom Overflater og konstruksjon, TG3 Toalettrom i kjeller har fliser på gulv, betong/mur i vegger og støpt himling. Rommet er innredet med gulvmontert toalett. Vurdering av avvik: - Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Tiltak - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Tekniske installasjoner Vannbåren varme, TG2 Det er vannbåren varme i alle gulv 1.etg. Det er i teknisk rom i kjeller montert varmepumpe vann til vann med bergvarme. Vurdering av avvik: - Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Tiltak - Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. - På kneloft ved trappoppgang er samlestokk for vannbåren varme plassert, denne er det pakket isolasjon rundt, denne kan forårsake kondensproblemer hvis denne ikke er skikkelig isolert . Det anbefales at denne løsningen undersøkes nærmete og utbedres. Elektrisk anlegg, TG3 Det er skjult el-anlegg 1 og 2.etg. Det er sikringsskap i gang mellom garasje og vaskerom. 21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei Kommentar: 1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? Kommentar: 2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent Kommentar: 3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ukjent Kommentar: 5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ukjent Kommentar: 6.Forekommer det at sikringene løses ut? Ukjent Kommentar: 7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Ukjent Kommentar: 8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank Nei Kommentar: 10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Ja Kommentar: 14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei Kommentar: 15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja Kommentar: 16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Kommentar: Det anbefales en utvidet el- kontroll. Tomteforhold Drenering, TG3 Vurdering av avvik: - Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Tiltak - Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt. - Se komentar rom under terreng.

  Innhold
  Kjeller: 84 kvm BRA Bod - Bod 2 - Gang - Teknisk rom - Teknisk rom 2 - Bod 3 - Bod 4 - Bod 5 - Bod 6 - Toalettrom 1. Etasje: 162 kvm BRA (inkludert garasjen) Entré - Toalettrom - Stue - Kjøkken med spiseplass og innredning med integrerte hvitevarer - Vaskerom/grovkjøkken med adkomst direkte til garsje via gang - Flislagt bad tilknyttet hovedsoverommet - Trapperom - Kontor/soverom - Soverom med eget privat bad - Gang med utgang og adkomst til garsje - Dobbel garasje 2. Etasje: 78 kvm BRA Stor stue - Soverom - Soverom - Flislagt bad - Badstue i tilknytning til badet - To boder

  Standard
  UTVENDIG - Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. - Takrenner og beslag i overflatebehandlet stål. - Veggene har murkonstruksjon med siporexblokker. - Fasade/kledning har pussede murfasader og teglforblending. - Takkonstruksjonen har A-takstoler i tre. - Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. fra 2002. - Det er malt balkongdør i tre til balkong 2.etg . 2- fløyet terrassedør til terrasse mot syd. - Ytterdør til entre 1.etg i malt utførelse med sidefelt i glass. - Dør til gang mellom vaskerom og garasje i malt utførelse. - Garasjeport ledheisport i stål bredde ca 5 meter høyde 1,98 meter. med el portåpner. - Ytterdør til kjeller i malt utførelse. Ytterdør til bibliotek/silo i malt utførelse med glassfelt. - Bygningen har malt balkongdør i tre til altan/balkong mot øst. - Det er altan/balkong over gang/ bod i kjeller mot øst på ca 26 m² balkongen har støpt dekke med sveisepapp over og tregulv. Rekkverk og levegg i malt treverk. - Det er overbygget terrasse mot syd det er lagt bruddskifer på denne, takoverbygget del er ca 18 m². - Balkong mot vest med tilgang fra stue 2.etg på ca 13 m² oppført med gulv i impregnerte materialer rekkverk i malt treverk. Murt levegg til terrasse mot syd. - Det er byggegrunn av fjell. - Bolig er fundamentert på eldre grunnmur antakeligvis fra en eldre låvebygning. - Grunnmur er oppført i betong og Leca. - Utvendige avløpsrør er av plast og utvendige vannledninger er av plast (PEL). - Utvendige avløpsledninger er fra 2002. - Utvendige vannledninger er fra 2002. INNVENDIG KJØKKEN Innredning fra byggeår. Innredningen har slette malte fronter benkeplate i laminat med beslag med skylle og oppvaskkum. Benkeplate med fliser på kjøkkenøy med koketopp. Det er fliser på vegg ved oppvaskbenk. Det er plass og opplegg for oppvaskmaskin. Innebygget komfyr og Microovn, koketopp med takhengt ventilator i børstet stål over. Det er innebygget kjølerom. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut Bad 2.etg Badet har fliser på gulv og fliser på vegger, himlingsplater i tak. Rommet er innredet med dusjhjørne med buede glassvegger, blandebatteri og dusjgarnityr på vegg med stort fast dusjhode og håndholdt dusjhode. Det er gulvmontert toalett og badetomsinnredning med underskap med heldekkende plate med vask speil og lys over. Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Vaskerom 1.etg Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Vaskerom har fliser på gulver. Malte murpussede vegger og trepanel i himling. Bad 1.etg Badet har fliser på gulver og fliser på vegger trepanel i himling. Rommet er innredet med dusjnisje med en vegg med glassbyggerstein og dør i glass. Det er blandebatteri på vegg og dusjgarnityr med stort fast dusjhode og håndholdt dusjhode Det er innebygget badekar, gulvmontert toalett plass bygget baderomsinnredning med servant, overskap , speil og lys. Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. TOLETTROM I KJELLER Toalettrom i kjeller har fliser på gulv, betong/mur i vegger og støpt himling. Rommet er innredet med gulvmontert toalett. TOALETTROM 1. ETASJE Toalettrom 1.etg har fliser på gulver og murpusede vegger. Rommet er innredet med gulvmontert toalett og liten vask på vegg. BADSTUE Badstu med tilgang fra bad 2.etg. Rommet har vinyl belegg med oppbrett på gulv. Det er trepanel på vegger og himling. Det er sittebenker og elektrisk badstueovn. TEKNISKE INSTALLASJONER Innvendige vannledninger er av kobber og med rør i rør system i plast. Det er avløpsrør av plast. Boligen har naturlig ventilasjon med ventiler i vinduer og mekanisk avtrekk fra våtrom. Det er i kjeller montert Biovac-anlegg. Privat renseanlegg. Varmtvannstanken er på ca 200 liter. Montert i teknisk rom i kjeller. Det er vannbåren varme i alle gulv 1.etg. Det er i teknisk rom i kjeller montert varmepumpe vann til vann med bergvarme. Det er skjult el-anlegg 1 og 2.etg. Det er sikringsskap i gang mellom garasje og vaskerom. Det er røykvarslere i etasjene og pulver brannslokningsapparat

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  - Dobbel garasje. - Stor gruset gårdsplass. - Opparbeidet parkeringsplass også på vestsiden av Søndre Åmotvei.

  Radonmåling
  Det er ikke utført radonmåling. Bygget er antatt ikke oppført med radonsperre da dette først ble krav iht TEK 10.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 700 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  92 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 700 000))

  109 542 (Omkostninger totalt)

  3 809 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Vannbåren gulvvarme. Bergvarme. - Peis med innsats i stue første etasje. Feiing sist utført 29.05.2020. Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter senes ut fire ganger i året. Forfall for fakturaene vil være den 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. Fakturaene blir sendt ut i slutten av måneden før forfall. Ettersom de kommunale avgiftene sendes ut fire ganger i året blir gebyrene også delt i fire. Unntaket er årsoppgjør vann og avløp fra foregående år. Disse gebyrene betales kun en gang i året - på første termin. Faktura for første halvår består av en avregning av hele fjorårets forbruk samt forskuddsbetaling for 1. halvår inneværende år. Faktura for 2. halvår består kun av forskuddsbetaling for siste halvdel av inneværende år. Avregningen er forhåndsbetalt forbruk i løpet av fjoråret minus faktisk forbruk i fjor (ifølge vannmåleravlesningen). Det vil si: har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn i forskudd må du betale for merforbruket. Har du imidlertid brukt mindre vann vil den overskytende summen trekkes fra forskuddsbetalingen for 1. halvår i år. Avregningen består av 4 varelinjer: - forskudd vann, avlest forbruk vann, - forskudd avløp, avlest forbruk avløp. Generelt: Vann pr. kubikk: kr. 21,84 Fastavgift vann: kr. 570,- Kloakk pr. kubikk: kr. 46,55 Tømming septrik/renseanlegg: kr. 1750,- Kloakk fastavgift: kr. 769,- Renovasjon: kr. 2696,- Målerleie: kr. 241,- Feieavgift: kr. 767,- Stipulert totalt kr. 9.092,- inkl. mva for 2022. Kostnad er basert på forbruk vann/avløp 100 kubikk. Vannmåler er innstallert og de kommunale avgiftene vil stige ved høyere forbruk vann. Det er eget renseanlegg for avløp. Avvik kan derfor forekomme på oppgitte stipulerte kommunale kostnader.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3015/22/45: 25.01.2002 - Dokumentnr: 768 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3015 Gnr:22 Bnr:3
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1323732 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0127 Gnr:22 Bnr:45
  21.05.2002 - Dokumentnr: 4369 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:3015 Gnr:22 Bnr:4
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  21.05.2002 - Dokumentnr: 4369 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:3015 Gnr:22 Bnr:3
  Rettighet hefter i: Knr:3015 Gnr:22 Bnr:4
  Rettighet hefter i: Knr:3015 Gnr:22 Bnr:5
  Rettighet hefter i: Knr:3015 Gnr:22 Bnr:6
  Rettighet hefter i: Knr:3015 Gnr:22 Bnr:9
  Rettighet hefter i: Knr:3015 Gnr:22 Bnr:10
  Rettighet hefter i: Knr:3015 Gnr:22 Bnr:11
  Rettighet hefter i: Knr:3015 Gnr:22 Bnr:15
  Rettighet hefter i: Knr:3015 Gnr:22 Bnr:18
  Rettighet hefter i: Knr:3015 Gnr:22 Bnr:33
  BESTEMMELSE OM VEG
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest for nyoppført bolig, datert 18.03.2005.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Privat vei. Det må påregnes kostnader til vedlikehold av vei. Vann: Offentlig nett via private stikkledninger. Avløp: Eget privat minirenseanlegg, biovaq. Det må påregnes årlige serviceavgifter på anlegget.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon. Det skal gjenomføres oppmålingsforretning ? klarlegging av eksisterende eiendomsgrense mellom 22/49 og 22/45 (Søndre Åmotvei 79). Tidspunkt: Onsdag 10. mai kl. 10:30. Det kan derfor kunne forekomme justeringer på oppgitt tomteareal.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Dette er ingen odelseiendom.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 700 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  92 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 700 000))

  109 542 (Omkostninger totalt)

  3 809 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  109542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

Pål Engum Jørgensen

Megler

Pål Engum Jørgensen

92 22 22 43

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev