aktiv-eiendomsmegling
01Fasade_1.jpg

SKIPTVET Stuputveien 167

Koselig enebolig m/carport - fiber- fint beliggende med stor tomt - kort vei til Glomma - kort vei til sentrum

 • kr 2 690 000
 • BRA 128 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 690 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 690 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom2
 • ArealP-rom 113 m²
 • Tomt5 406 m²
 • Eierform tomtEiertomt

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Stuputveien 167! Her finner du en fint beliggende enebolig med flott utsikt, og ikke minst kort vei til både sentrum av Skiptvet og Glomma Boligen inneholder bl.a 1.etasje: gang, romslig kjøkken, koselig stue med utgang til terrasse og hage og flislagt bad/wc Andre etasje har 2 soverom, gang og bod. Parkering i carport og på gårdsplass. Fiber på eiendommen Eiendommen har en flott beliggenhet i landlige og idylliske omgivelser på Stuput i Skiptvet. Det er gangavstand til Glomma med badestrand, fiskemuligheter og båtliv. Videre så er det ca. 2 km til Meieribyen. I Skiptvet sentrum finnes servicefunksjoner, forretninger, pizzarestaurant, flott treningssenter m. m. Fra boligen er det kort vei til skole, idrettsanlegg, lysløype og friluftsområder.

Stuputveien 167, Viken

 • Tomt
  5406m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er opparbeidet med plen, busker, noe naturtomt og singlet gårdsplass.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en flott beliggenhet i landlige og idylliske omgivelser på Stuput i Skiptvet. Det er gangavstand til Glomma med badestrand, fiskemuligheter og båtliv. I nærområdet er det ellers spredt boligbebyggelse, landbrukseiendommer og hytter. Videre så er det ca. 2 km til Meieribyen, Skiptvets sentrum. I Skiptvet sentrum finnes servicefunksjoner, forretninger, pizzarestaurant, flott treningssenter m. m. Fra boligen er det kort vei til skole, idrettsanlegg, lysløype og friluftsområder. Fra Skiptvet går det busser til Sarpsborg og til Spydeberg/Askim. Fra Spydeberg/Askim går det hyppige tog- og bussavganger til Oslo.

  Bebyggelse
  Enebolig med kjeller, 1. etasje og 2. etasje på totalt 128 m². Området består hovedsakelig av villa, småhusbebyggelse og gårdsbruk.

  Skolekrets
  Vestgård skole og Kirkelund skole

  Byggemåte
  Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Opprinnelig ringmur rundt boligen i gråstein. Veggene har tømmerkonstruksjon fra byggeåret, ellers bindingsverk i tre. Fasade/kledning har bordkledning. Takkonstruksjon i tre fra byggeåret. Taktekkingen er av betongtakstein, trolig fra 1970- tallet. Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass med forskjellig alder. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført 15.11.2022 av Moen takst As. Det er viktig å lese hele tilstandsrapporten i sin helhet. Her fremgår også et kostnadsestimat og anbefalte tiltak. Tilstandsrapporten angir byggetekniske tilstandsgrader som er forkortet til TG. Følgende forhold har fått TG3 i tilstandsrapporten: Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. - Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist råte. På steder hvor det er registrert mye råte i kledningsbord, er det å forvente at veggkonstruksjon har råteskader. Ellers er det generelt med værslitte bord samt malingsavflassing på trekledning. - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr - - Påvist råteskader i utvendig kasse/bjelker. - Begrenset med lufting ned mot ender av loftet. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum og risiko for skader reduseres. - Påvist fuktskjolder i undertaket på loftet. Ikke påvist eller målt fukt på befaringsdagen. - Påvist generelt med ekskrementer fra mus på loftet, også påvist vepsebol. - Deler av loftet er isolert med mineralull. Det er ikke etablert dampsperre mot kaldt loft, dette kan føre til at man får et kaldere loft, slik at risiko for kondens økes. Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Rekkverkshøyde målt til under 1 meter, som er dagens krav til rekkverk. Rekkverket er dog iht. krav ved oppføringstidspunktet. - Balkonger, terrasser, trapper, ramper o.l. med høydeforskjell på 0,5 m eller mer til terreng eller underliggende plan, skal sikres med rekkverk. Mangler også rekkverk på trapper Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt totalt 30 mm avvik i kjøkkenet. Lokalt ble det målt 18 mm over 2 meter i kjøkkenet. - I 2. etasje ble det målt ca. 40 mm avvik i ett soverom og 20 mm i ett annet. Trappen har store skader. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Det er ikke montert rekkverk. - Ikke montert rekkverk til trapp til kjeller. Også påvist fuktskader i nedre del av trapp. Enkelte av innvendige dører har betydelige skader Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. - Kjøkkenet fremstår i generelt dårlig stand med flere skader, står ovenfor utskifting. Ellers ble det påvist fuktskjolder i bunnskap under kjøkkenvasken. Sikringsskap med hovedsakelig manuelle sikringer. Noe fornyelse. Det er registrert setningsskader/store riss/sprekker. - Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling. - Opplyst at deler av krypkjeller ble fylt igjen, ukjent på omfang. Basert på lyder/hulrom under dekket, kan det tyde på at deler av boligen har krypkjeller/blindkjeller, som ikke er tilgjengelig for inspeksjon. Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål. Pipe er delvis beslått med blikk over taket. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. - Korrosjon på pipebeslag, tegn på elde. Veggene har tømmerkonstruksjon fra byggeåret, ellers bindingsverk i tre. Fasade/kledning har bordkledning. - Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. - - Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist råte. På steder hvor det er registrert mye råte i kledningsbord, er det å forvente at veggkonstruksjon har råteskader. Ellers er det generelt med værslitte bord samt malingsavflassing på trekledning. - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - - Påvist tegn til innvendig kondensering på vinduer, synlige fuktskjolder. - Ved funksjonstesting av vinduer, ble det påvist at noen vinduer kan være vanskelige å åpne/lukke. - Flere vinduer bærer preg av elde og slitasje. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. - - Påvist noe slitasje på overflater samt dels gjenstående arbeider med belistning osv. - Takessplater i himling i stue henger noe, årsak er ukjent. Etasjeskiller er av trebjelkelag. - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt totalt 30 mm avvik i kjøkkenet. Lokalt ble det målt 18 mm over 2 meter i kjøkkenet. - I 2. etasje ble det målt ca. 40 mm avvik i ett soverom og 20 mm i ett annet. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. - - Lukene må ikke komme nærmere brennbare materialer enn 300 mm, av hensyn til varmeutviklingen ved eventuell skorsteinsbrann. Alternativt kan brennbart materiale tildekkes med en plate av ubrennbart materiale. Under luke skal gulv av brennbart materiale dekkes med en ubrennbar plate i en horisontal avstand fra luka på minst 300 mm. Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - - Det er ikke montert fuktsperre eller lagt isolasjon mot grunnen, det må derfor påregnes fukt fra grunnen. Påvist kalkutslag på gulv som indikerer dette. - Saltutslag dannes når fuktighet kommer igjennom mur og krystalliseres på innsiden av kjellermurvegg. - Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp av ett Protimeter, påvist unormale verdier. Enkelte av innvendige dører har betydelige skader Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet Vinduet er plassert i våtsone, dette er en risikokonstruksjon, da membransjiktet trolig ikke er lagt inn mot vinduet. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - - Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved hjelp av en punktlaser. Gulvet er tilnærmet flatt. Det er etablert høy terskel mot tilstøtende rom, dog ukjent om membran er ført opp bak denne. Gulvet skal avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm over det ferdige gulvet på alle ytterkanter, unntatt mot døråpning der oppkanten må være minst 15 mm over det ferdige gulvet. - Våtrommet fungerer med dette avviket. Badet har plastsluk samt smøremembran med ukjent utførelse. - Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. - Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. - - Sluket er ikke inspisert, grunnet manglede inspeksjonsmuligheter på befaringsdagen. Det er heller ikke fremvist noen form for dokumentasjon på utførelse av membranarbeider. - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - - Begrenset med tilluft til badet, ikke flat terskel. Anbefalt luftespalte er 1 cm over 0,8 meter. Ikke tilstrekkelig tettet rundt gjennomføring i vegg til kjøkkenventilatoren, merkbar trekk i området. Innvendige vannledninger er av kobber. Ukjent alder. Stoppekran og vannmåler er plassert i kjeller. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. - Det er irr på rør. - - Rørene i kjeller bærer preg av elde. - Irr er den basiske blandingen av kobberforbindelser som oppstår når kobber korroderer. Når kobber irrer oppstår det et grønt belegg som kan sees på kobberrørene. Det er avløpsrør av plast. Alder på deler er ukjent, men er eldre. Byttet rør til bad i 2019. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Varmtvannstank på ca. 200 liter, plassert i kjeller. - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - - Varmtvannstanken er tilkoblet med vanlig stikkontakt. Nye varmtvannsberedere (med effekt på 1500 W eller mer) som installeres, må være fast tilkoblet. Det er ikke lenger lov å koble til vanlig stikkontakt. Drensfunksjon fra byggeåret. Av naturlige årsaker, er kontroll av drenerende masser og drenering begrenset, men antatt utført i henhold til praksis fra byggeåret. - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - - Dersom dreneringen nærmer seg en alder på 40 år, vil drenssvikt kunne være forventbart. utvendige avløpsrør er av plast og utvendige vannledninger er av plast (PEL). Det er slamavskiller med overløp til grøft. Offentlig vannforsyning via private stikkledninger. - Montert minirenseanlegg i 2017. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

  Innhold
  Velkommen til Stuputveien 167! Her finner du en fint beliggende enebolig med flott utsikt, og ikke minst kort vei til både sentrum av Skiptvet og Glomma Boligen inneholder bl.a. gang, romslig kjøkken, koselig stue med utgang til terrasse og hage og flislagt bad/wc Andre etasje har 2 soverom, gang og bod. Parkering i carport og på gårdsplass.

  Standard
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Boligen fremstår med en normal standard på innredninger og utstyr. Kjøkken Hyggelig kjøkken med romslig innredning med slette fronter og laminerte benkeplater. Oppvaskbenken er i rustfritt stål med vaske- og skyllekum. God plass til spisegruppe. Kjøkkenventilatoren er plassert over plass til komfyr og er ført ut av veggen Stue Lun og trivelig stue md utgang til stor terrasse og hage. Vedovn for kos og hygge, Det er god plass til både salong og spisegruppe. Bad Badet ble pusset opp i 2019 med fliser på vegg og gulv. Vegghengt og servantinnredning med mørktonede fronter. Opplegg og plass for oppvaskmaskin og tørketrommel. Det er montert downlights i himlingen, og det er lagt elektriske varmekabler i gulvet Pipen ble feiet 04.06.2020

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Fiber

  Parkering
  Parkering i carport og egen gårdsplass

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

 • Oppvarming
  Boligen blir oppvarmet med vedovn, elektrisitet og Luft/luft varmepumpe i stue type Fujitsu fra 2017.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  6458

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi primær
  585632

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2108274

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3015/7/34: 07.11.2022 - Dokumentnr: 1259718 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Sparebankenes Eiendomsmegler AS
  Org.nr: 932 672 065
  Elektronisk innsendt
  02.10.1973 - Dokumentnr: 306338 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3015 Gnr:7 Bnr:3
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1774498 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0127 Gnr:7 Bnr:34


  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.14.900 -,Minimumsprovisjonen er avtalt til kr.45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr.38.900,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle påløpte utlegg og honorar etter medgått tid. Alle beløp er inkl. mva.

Bente Børud

Megler

Bente Børud

99 38 99 32

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev