aktiv-eiendomsmegling

Skiptvet Vidnesveien 16

VISNING! Enebolig med meget sentrumsnær & landlig beliggenhet - 3 soverom - Stor veranda - Kjeller med muligheter!

 • 3 150 000
 • BRA 177 m²
 • PRISANTYDNING3 150 000
 • OMKOSTNINGER99 914
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 249 914
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 969
 • AREALP-rom 121 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 094 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 150 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  78 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 150 000,-))
  --------------------------------------------------------
  99 914,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 249 914,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. Etasje:
Entre - Gang - Kontor - 2 soverom - Kjøkken - Stue med utgang til veranda

Kjeller:
Kjellerstue - 3 boder - Hobbyrom med egen inngang - Vaskekjeller

Vidnesveien 16, Viken

 • Innvendig:
  Gulv: Laminat, parkett og betong.
  Vegger: Malte flater, malt tapet, panel og
  malt puss.
  Himling: Malte plater og trepanel.

  Vaskekjeller:
  Vaskekjeller med betong på gulv, pusset mur på vegger og trepanel i himling. Opplegg for vaskemaskin.

  Wc:
  Gulvstående toalett og utslagsservant. Avløp for vaskemaskin. Plastsluk i gulv. Naturlig ventilering.

  Bad:
  Bad i første etasje fra 2010 ifølge forrige eier. Veggene har panel/tømmer og taket har trepanel. Gulvet har vinylbelegg med elektriske varmekabler. Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.
  Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjkabinett. Mekanisk avtrekk.

  Kjøkken:
  Eget kjøkken med innredning med glatte fronter. Benkeplaten er i tre med laminert overflate og heldekkende stålkum. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

  Tekniske installasjoner:
  Innvendige vannledninger er av kobber og rør-i-rør.
  Avløpsrør av plast og soilrør i grunn ut til yttervegg og en liten del opp på veggen i kjeller.
  Naturlig ventilasjon.
  Det er installert varmepumpe
  Varmtvannstanken er på 200 liter fra Høiax.
  Sentralstøvsuger med uttak i kjeller og første etasje.
  35 AHS og div. jordfeilsautomater

  Utdrag av tilstandsrapport med tilstandsgrad 2 & 3:

  Taktekking,TG2
  Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra takfot i stige. Eier opplyser at det har blitt byttet noen taksteiner som har vært knust.

  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
  - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.

  Nedløp og beslag,TG2
  Takrenner og nedløpsrør av stål.

  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  - Det er motfall på takrenne ved balkong og stedvis avskalling.

  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Lokal utbedring og vedlikehold.

  Veggkonstruksjon,TG2
  Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende og stående bordkledning. Konstruksjonen skjult og er ikke tilgjengelig for inspeksjon. For å vurdere tilstand, må det gjøres inngrep i yttervegg. Det kan forventes at det er noe svakheter i bindingsverk på grunn av alder. Eventuelle svakheter blir som regel rundt vinduer og i bunnsviller.

  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Kledning har stedvis liten lufting. Noe sprekker og stedvis skruer/spiker som går for langt inn.

  Tiltak
  - Lokale utbedringer/utskiftning.

  Takkonstruksjon/Loft,TG2
  Takkonstruksjonen har saltak med W-takstoler i tre med rupanel som undertak. Det anbefales å gjøre undersøkelse hver vår, høst og ved store nedbørsmengder. Tilgangen er begrenset på grunn av manglende underlag. Nåværende eier har etterisolert loft på egeninnsats.

  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  - Det ble registrert noe misfarging og fuktskjolder rundt lufting. Det ga ikke indikasjon på fukt på befaringsdato.

  Tiltak
  - Det må gjøres nærmere undersøkelser.

  Vinduer,TG2
  Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra 1982 og et vindu fra nyere tid i stue, i soverom fra 1996, wc og trevinduer med koblet glass fra ukjent på ytterlige rom.

  Vurdering av avvik:
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

  Tiltak
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Dører,TG2
  Bygningen har malt hovedytterdør med glassfelt i kjeller, malt hovedytterdør til gang, malt hovedytterdør til soverom ved entre og malt balkongdør i tre med 2-lagsisolerglass.

  Vurdering av avvik:
  - Manglende tetning, løst håndtak, manglende beslag og bruks/værslitasje

  Tiltak
  - Vedlikehold og lokale utbedringer.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
  Veranda i trekonstruksjon i enkel utførelse med utgang fra stue.

  Vurdering av avvik:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.
  - Konstruksjonene har skjevheter.
  - Bjelker har for langt spenn med manglende understøtte. Balkong har elde og værslitasje.

  Tiltak
  - Påviste skader må utbedres.
  - Beslag må skiftes ut/monteres.
  - Rekkverk må endres for å tilfredsstille tekniske forskrifter. Konstruksjonen må utbedres. Vedlikehold.

  Utvendige trapper,TG2
  Ved hovedinngang er det trapp med repos i trekonstruksjon.

  Vurdering av avvik:
  - Elde og værslitasje. Trevirke går ned i terreng.

  Tiltak
  - Vedlikehold og frigjøre trevirke fra terreng.

  Innvendig overflater,TG2
  På gulv er laminat, parkett og betong. På vegger det malte flater, malt tapet, panel og malt puss. I himling er det malte plater og trepanel.

  Vurdering av avvik:
  - Overflater er av ulik tid, og fremstår således med forskjeller av slitasjegrad, utførelse og behov for vedlikehold.

  Tiltak
  - Overflater er av ulik tid, og fremstår således med forskjeller av slitasjegrad, utførelse og behov for vedlikehold. Den enkelte må vurdere behov for tiltak.

  Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
  Gulv mot grunn er av betongdekke.

  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Det er registrert sprekker i dekke.

  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Etasjeskille mellom kjeller og første etasje.,TG2
  Etasjeskiller er av trebjelkelag.

  Vurdering av avvik:

  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Det er avvik:
  - Det er registrert knirk i gulv.

  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted,TG2
  Boligen har elementpipe beslått over tak. Vedovn i stue og 2 stk. i kjeller. Sotluke i kjeller. Takstmann anbefaler på generelt grunnlag at pipe og ovner/peis blir kontrollert av feiermester i kommunen. Piper og ildsteder er ikke funksjonstestet av takstmann. På generelt grunnlag bør pipe filmes innvendig da det kan ha betydning for videre bruk. Innvendig pipe er ikke kontrollert.

  Vurdering av avvik:

  - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
  - Det er avvik:
  - Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
  - Vedovner i kjeller har rustdannelser og manglende tetning rundt røykrør på alle vedovner. Liten sprekk i ovn på arbeidsrom nede. Beslag på pipe har rust og avskalling.

  Tiltak
  - Større avstand til brennbart materiale må lages.
  - Det må foretas utbedringer.

  Rom Under Terreng,TG2
  Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. På gulv er det betong, laminat og flis. På vegger er det betong og trepanel. I himling er det trepanel og plater. Det gjøres oppmerksom på at innkledning av murkonstruksjoner under terrengnivå alltid er å betraktes som en risikokonstruksjon med fare for magasinering av fukt.

  Vurdering av avvik:

  - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
  - Det er avvik:
  - Det er målt høye fuktverdier i kjellergulv og vegger og stedvis avflassing.

  Tiltak
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  Innvendige trapper,TG2
  Boligen har lakkert tretrapp med lakkerte trinn.

  Vurdering av avvik:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Det er avvik:
  - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Etterslep av vedlikehold. Lav takhøyde ved nedgang.

  Tiltak
  - For å kunne tilfredsstille dagens forskriftskrav, så må det utføres tiltak og det må påregnes vedlikehold.

  Innvendige dører,TG2
  Innvendig har boligen furu fyllingsdører, malte glatte dører og finerdører.

  Vurdering av avvik:
  - Dører er av eldre typen og har således noe merker og bruksslitasje.

  Tiltak:

  - Vedlikehold og utbedringer.

  Våtrom, overflater vegger og himling,TG2
  Veggene har panel/tømmer og taket har trepanel.

  Vurdering av avvik:
  - Noe merker på mer, manglende maling og manglende dokumentasjon på type maling som er brukt.

  Tiltak
  - Lokale utbedringer og innhenting av dokumentasjon.

  Overflater Gulv,TG2
  Gulvet har vinylbelegg med elektriske varmekabler(ikke funksjonstestet, står ikke på).

  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er avvik:
  - Det er noe skum og misfarging på vinyl og flatt gulv. Det er tilstrekkelig oppbrett rundt hele rommet, noe som er bra.

  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.

  Sluk, membran og tettesjikt,TG2
  Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.

  Vurdering av avvik:
  - Det er uegnede materialer i våtsoner
  - Det er ikke synlig vinyl rundt innsiden av sluk. Toalett er skrudd ned i vinyl, noe som ikke er en anbefalt løsning. Det er ingen membran på vegger, men trepanel.

  Tiltak
  - Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.
  - Ytterligere undersøkelse og innhenting av dokumentasjon.

  Sanitærutstyr og innredning,TG2
  Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjkabinett.

  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet.
  - Dusjkabinett har rustskader. Knapp på wc er skadet. Wc står for nærme yttervegg, noe som hindrer ventilering rundt toalett.

  Tiltak:
  - Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.

  Kjeller > Vaskekjeller, Generell,TG3
  Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. På gulv er det betong På vegger er det pusset mur. I himling er det trepanel. Wc Utslagsservant. Avløp for vaskemaskin. Plastsluk i gulv. Naturlig ventilering.

  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Kjøkken, overflater og innredning,TG2
  Kjøkkenet har innredning med glatte fronter og benkeplaten er benkeplate i tre med laminert overflate og heldekkende stålkum. Anbefaler "Waterguard", komfyrvakt og dryppebrett.

  Vurdering av avvik:
  - Kjøkkenet er av eldre type og har stedvis skader på overflater og enkel utførelse.

  Tiltak
  - Det må forventes utskiftninger og modernisering.

  Tekniske installasjoner
  Vannledninger,TG2
  Innvendige vannledninger er av kobber og rør-i-rør fra nyere tid.

  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger av kobber. Det er irr på rør.

  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør,TG2
  Eier opplyser at det er avløpsrør av plast og soilrør i grunn ut til yttervegg og en liten del opp på veggen i kjeller. Eier opplyste at de har hatt tilbakeslag i kjeller og rørene ble nylig spylt på bakgrunn av dette.

  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger av soil. Det er rustdannelse på avløpsrør i soil.

  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Ventilasjon,TG2
  Boligen har naturlig ventilasjon.

  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  - Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.

  Tiltak
  - Bedre ventilering må etableres.
  - Ventilasjonsløsningen må utbedres.

  Varmesentral,TG2
  Det er installert varmepumpe (Ikke funsjonstestet).

  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Elektrisk anlegg,TG3
  35 AHS og div. jordfeilsautomater.

  21.Foreligger det el tilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i el tilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
  Nei

  1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
  Kommentar: Montert jordfeilsautomater. Utført av El. geniet ved Christoffer Schie

  2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
  Ja

  Kommentar: 2016 - Montert jordfeilsautomater. Utført av El. geniet ved Christoffer Schie. 2021- Rep. lys innredning bad, byttet vifte på bad, byttet bryter på bad, montert lamper i kjeller.

  3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Ja

  5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale El tilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
  Nei

  6.Forekommer det at sikringene løses ut?
  Nei

  7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
  Nei

  8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank

  Nei

  10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  Ja

  14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
  Nei

  15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  Ja

  16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Ja

  På generelt grunnlag anbefales det en gjennomgang av en el-fagmann. Det er registrert lamper uten skjerming, åpen kobling med ikke tilstrekkelig festet kabel over ventilator på kjøkken og ikke tilstrekkelig festet rør/kabler i kjeller. Det er ikke foretatt kontroll av det elektriske anlegget i løpet av de siste 5 årene. Det anbefales på generelt grunnlag en gjennomgang av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet.

  Tomteforhold
  Drenering,TG2

  Drenering fra byggeår. Alder, utførelse og tilstand på drenering/fuktsikring er ukjent. Det er synlig plater av typen eternitt e.l rundt bolig. MERK: Plater kan inneholde asbest. Det gjøres oppmerksom på at etablering eller utbedring ikke automatisk gjør at fukt forsvinner, da det må påregnes kapillær oppsug fra grunnen.

  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  - Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.

  Tiltak
  - Tiltak for re-drenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg./kjeller vil og være avgjørende.

  Grunnmur og fundamenter,TG2
  Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker med antatt stripefundamenter av betong under grunnmur. Eternitt plater mot grunnmur.

  Vurdering av avvik:
  - Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.

  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.
 • Vidnesveien 16 har en landlig men meget sentrumsnær beliggenhet. Eiendommen ligger nært Kirkelund skole og Skiptvet kirke. Landlige omgivelser med herlig utsyn over kulturlandskap samt meget gode solforhold.

  Det er kun 900 meter til sentrum med matbutikker, apotek, spisested, treningssenter, lege og kommuneadministrasjon. Her finner man også bygdetun, idrettshall samt flott idrettsanlegg med kunstgressbane og lysløype. Det er nærhet til barnehage samt Skiptvets 2 skoler, Vestgård skole 1.-4.trinn og Kirkelund skole 5.-10.trinn.
 • Enebolig beliggende i LNF område med spredt boligbebyggelse.
 • Se kartreferanse i nettannonsen.
 • Takkonstruksjonen har saltak med W-takstoler i tre med rupanel som undertak.
  Taktekkingen er av betongtakstein.
  Takrenner og nedløpsrør av stål.
  Veggene har bindingsverkskonstruksjon.
  Fasade/kledning har liggende og stående bordkledning.
  Malte trevinduer med 2-lags glass fra 1982 og et vindu fra nyere tid i stue, i soverom fra 1996, wc og trevinduer med koblet glass fra ukjent årstall på ytterlige rom.
  Malt hovedytterdør med glassfelt i kjeller, malt hovedytterdør til gang, malt hovedytterdør til soverom ved entre og malt balkongdør i tre med 2-lagsisolerglass.
  Veranda i trekonstruksjon i enkel utførelse med utgang fra stue.
  Ved hovedinngang er det trapp med repos i trekonstruksjon.

  For ytterligere teknisk beskrivelse se vedlagt tilstandsrapport, befaringsdato 09.09.2022.
 • 1.etasje: 91 kvm Bra
  Kjeller: 86 kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Alle rom i boligens første etasje samt kjellerstue er medregnet som primærareal.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Pipe sist feid 14.03.2022. Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten ifølge IØBR.
 • 1093,3 kvm eiet tomt. Tomten er solrik og barnevennlig. Hovedsakelig flat tomt mot vest. Skrånende fjelltomt mot øst. Fjell er "vasket" og vegetasjon er fjernet. Det er tidligere av forrige eier gjort utbedringer på tomten. Tomten er opparbeidet med romslige plenarealer og stor gårdsplass. Stor veranda mot vest.
 • Parkering på stor singlet gårdsplass.
 • Vei: Privat vei. Kostnader for vedlikehold/brøyting må påregnes.
  Vann: Tilknyttet offentlig ledningsnett.
  Avløp: Privat minirenseanlegg anlagt i 2017.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Kommunale avgifter stipulert il ca. kr. 8 072,-. Vannmåler er installert og de kommunale avgiftene kan variere basert på forbruk.
  Forbruk vann & fastavgift, tømming av renseanlegg 3 m3, renovasjon, målerleie og feieavgift er inkludert i de kommunale avgiftene.
 • Ferdigattest for nybygg datert 08.05.1969.
  Det foreligger ferdigattest for minirenseanlegg datert 15.05.2017.

  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Bod i kjeller benyttes i dag som kjelelrstue. Ny eier fortsetter dette på eget ansvar. Utvendig bod er inlemmet og utvidet til større soverom. Det er ikke søkt om bruksendring av kjeller og det finnes ikke tegninger på kjeller under inngangsparti. Det er foretatt fasadeendringer ifb. med vinduer som er fjernet ifb. med disponibelt rom i kjeller samt satt inn ytterdør.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Dette er ingen odelseiendom.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i område avsatt i kommuneplanen til LNF område.
  Tomten ligger ikke innenfor henssynsone for fare for kvikkleire, ifølge Skiptvet kommune.
 • Gnr. 56 Bnr. 63 i Skiptvet kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger. Selgers preferanser vil være gjeldende om ønsket overtagelse ikke spesifiseres i bud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,8 % av salgssum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr & oppgjør kr. 14 900,-, og visninger kr. 2 000, -. Markedspakke kr. 22 000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 2 864,-. Utleggene omfatter infoland, sikringsobligasjon og servitutter. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Katerina Dahl
Pål Engum Jørgensen

Megler

Pål Engum Jørgensen

92 22 22 43

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev