aktiv-eiendomsmegling
Flott enebolig på stor tomt
Flott enebolig på stor tomt

SKOLLENBORG Ljøterudveien 247

Heistadmoen - Stor og påkostet enebolig fra 2021 med landlig beliggenhet på en solrik tomt

 • kr 4 800 000
 • BRA-i 188 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 4 800 000
 • Omkostningerkr 139 140
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 939 140
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2021
 • Soverom3
 • Tomt1 174.4 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 4 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 120 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 800 000,00))   139 140,- (Omkostninger totalt)   4 939 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Ljoterudveien 247
Ljøterudveien 247 er en nyere og innholdsrik enebolig som er oppført i 2021. Eiendommen ligger i et lite boligfelt med gode solforhold, samt umiddelbar nærhet til flotte tur- og friluftsområder, sommer som vinter Innvendig fremstår boligen som moderne, med lyse og tidsriktige farger. En flott romslig bolig med en praktisk planløsning.
Inngangspartiet

Ljøterudveien 247, Buskerud

 • Tomt
  1174.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor romslig tomt, med gruset innkjørsel. Det er rundt huset opparbeidet med gruss, forberedt til uteplasser. Avsatt område til garasje

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger idyllisk og landlig til med gode solforhold, samt umiddelbar nærhet til flotte tur- og friluftsområder.

  Adkomst
  Se kartskisse. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Barnehage/skole/fritid
  Heistadmoen

  Skolekrets
  Berg, Kongsgårdmoen

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i bindingsverk på støpt såle, saltak. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 05.03.2024 av Dokken Takst AS teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  1. etasje har hall, vaskerom, bad, stue og kjøkken 2. etasje har stue, bad og 3 soverom, samt bod

  Standard
  Eiendommen holder en høy standard, alt er nytt fra 2021 og fremstår som lys og tidsriktig. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2, som kan kreve tiltak og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Noen innvendige overflater har mindre skader.   Forhold som har fått TG3: Ingen

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Eiendommen er i sin helhet oppført i 2021

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom. Mulighet for å oppføre garasje.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 120 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 800 000,00))   139 140,- (Omkostninger totalt)   4 939 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring. Det er montert luft-til-luft varmepumpe i huset. Varmekabler i gulv i 1. etasje, ikke stue, og på bad i 2. etasje

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  3198

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Renovasjon

  Formuesverdi primær
  1426952

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  5422416

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Det betales for brøyting.

  Årlig velavgift
  12000

  Velforening
  Harahaugen. Vei og fellesareal, vann og avløp

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3303/98/41: 05.11.2009 - Dokumentnr: 841481 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3303 Gnr:98 Bnr:1
  01.01.2020 - Dokumentnr: 922097 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0604 Gnr:98 Bnr:41
  01.01.2024 - Dokumentnr: 763693 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:3006 Gnr:98 Bnr:41
  06.12.2012 - Dokumentnr: 1040288 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3303 Gnr:98 Bnr:1
  06.12.2012 - Dokumentnr: 1040288 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3303 Gnr:98 Bnr:1


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 16.12.2021 Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er ikke i samsvar med dagens bruk, avvik, garasje er ikke bygget, bod endret til vaskerom.

  Vei, vann og avløp
  Privat vann og avløp, anlegget er nytt og det er informert om at det virker som det skal.

  Regulerings- og arealplanner
  Nåværende Eiendommen ligger i et LNFR område. LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv Delareal 1 174 m - KP Hensynsonenavn H220 Støy Gul sone iht. T-1442 Delareal 1 174 m KP Angitt Hensyn Bevaring naturmiljø

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Det skal undertegnes erklæring om konsesjonsfrihet på fellesarealet

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 120 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 800 000,00))   139 140,- (Omkostninger totalt)   4 939 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  139140

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 500/5 100/5 700 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,8% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  17 800,-,- oppgjørshonorar kr  4 900,- og visninger kr  1 750, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  39 900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  8 500,-. Utleggene omfatter foto, opplysninger, og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr  20 000 for utført arbeid, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev