aktiv-eiendomsmegling
Boligen ligger skjermet til på attraktive Skonseng.
Boligen ligger skjermet til på attraktive Skonseng.

SKONSENG Kirkeveien 6

Koselig enebolig med tomt på ca. 3 mål, beliggende i populært boområde. Har dobbel boligforsikring!

 • kr 2 990 000
 • BRA 218 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 990 000
 • Omkostningerkr 91 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 081 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1976
 • Soverom3
 • ArealP-rom 177 m²
 • Tomt3 032.3 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Hovedetasje - 3D
Koselig enebolig med stor tomt på over 3 mål! Nå når hovedveien er lagt om, så har dette området fått ett kraftlig løft. Stille, rolige omgivelser, kombinert med kort vei til både skole, barnehage og rekreasjonsområder, gjør dette særdeles barnevennlig. Her er det stor, frittstående terrasse med paviljong, samt romslig terrasse i tilknytning stuen og masse boltreplass generelt på eiendommen. En carport er tillknyttet selve boligen, samt en frittstående carport med redskapsbod. Boligen i seg selv er innholdsrik, strekker seg over to nivåer, og har en praktisk planløsning. Selger har tegnet og betaler Dobbeltboligforsikring fra Söderberg & Partners. Det er kjøper av denne boligen som blir dekket av forsikringen. Den dekker faste bokostnader med inntil 15 000 kroner per måned.
Paviljong på 8,7 m2 med tilhørende terrasseplatt på 28 kvm.

Kirkeveien 6, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 106 kvm Trapperom , Kjellerstue , Mellomgang 1, Mellomgang 2, Bad/wc, Soverom, Bod 1, Bod 2, Bod 3 og Bod 4
  1. etasje: 112 kvm Entré/gang, Vaskerom , Mellomgang, Stue , Kjøkken , Bad/wc, Soverom 1, Soverom 2 og Soverom 3
  Primærrom
  Kjeller: 65 kvm Trapperom , Kjellerstue , Mellomgang 1, Mellomgang 2, Bad/wc og Soverom
  1. etasje: 112 kvm Entré/gang, Vaskerom , Mellomgang, Stue , Kjøkken , Bad/wc, Soverom 1, Soverom 2 og Soverom 3
  Sekundærrom
  Kjeller: 41 kvm Bod 1, Bod 2, Bod 3 og Bod 4  Tomt
  3032.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eldre opparbeidet tomt med noe plen og busker. Gruset innkjørsel. Eldre drivhus i bakhagen samt markplatting med pergola av nyere dato.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger landlig til på Skonseng, ca. 12,5 km nordøst for sentrum av Mo i Rana. Fra eiendommen er det relativ kort avstand til Skonseng Naturbarnehage, Skonseng Barneskole (1,5km) og Joker matbutikk (500 m). Fra respektive eiendom er det umiddelbar nærhet til tur og rekreasjonsmuligheter rundt eiendommen. Sentrum av Mo m/ omegn byr for øvrig på et rikt service- og kulturtilbud samt flere kjøpesenter, nisjebutikker, kaféer, restauranter, helsetjenester, badeland, idrettshaller/-arenaer, barnehager, skoler, høgskoler m.m

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1976, bygd over 2 plan. Til boligen hører det med carport inntil boligen, frittstående carport og pergola med markplatting. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Skonseng naturbarnehage (1-5 år) Engveien barnehage (1-5 år) Skonseng skole (1-7 kl.)

  Skolekrets
  Skonseng.

  Offentlig kommunikasjon
  Skonseng stasjon, Linje F7.

  Byggemåte
  Støpt såle med grunnmurer/kjelleryttervegger av betong. Yttervegger av bindingsverk av tre, utvendig tekket med stående tømmermannskledning, liggende i gavlveggspisser. Saltak takkonstruksjon av tre, utvending tekket med asfaltshingel.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja. Beskrivelse: Vært lekkasje fra vaskemaskin på vaskerom. Gulv kan trenge utskifting Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? Ja. Beskrivelse: Bobler i avløp på vaskerom, mulig tett i utløpet Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Beskrivelse: Kan bli fuktinnslag i kaldkjellerrom på vinterstid ved isgang og regn Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Beskrivelse: Kan oppleves mus i kjellerbod samt i søppelskap vinterstid Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: Installasjon av nytt sikringsskap med hurtigsikringer samt opplegg ny kurs til varmepumpe Arbeid utført av Nilsen Elektro Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Beskrivelse: Kontrollert av elektriker, husker ikke årstall. Ingen bemerkninger Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Oppført ny carport i tilknytning til huset. Nytt tak, reisverk og kledning. Er det foretatt radonmåling? Ja. Beskrivelse: Radon målt via Rana kommune Radonmåling År: 2008 Verdi: godkjent Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Beskrivelse: Privat avtale (veilag) for brøyting av vei på vinter samt sommervedlikehold. Månedlig innskudd til veilaget.

  Innhold
  Enebolig: Entré, Vaskerom, 3 Gang, Stue, Kjøkken, 2 Bad, 4 Soverom, Trapperom, Kjellerstue, 4 Bod Andre bygg: Carport med redskapsbod Terrasse på ca. 19,4 m² Paviljong på 8,7 m2 med tilhørende terrasseplatt på 28 m2(inkludert nevnte paviljongen). Drivhus på 11,5 m2 Carport inntil boligen.

  Standard
  Oppgraderinger av nyere dato: Utvendig - Ytterkledningen ble sist overflatebehandlet i 2021. - Carport, fikk nytt dekke i 2021 og nytt tak og kledning i 2022. Innvendig: - Luft-til-luft varmepumpe fra 2021. - El-skap fra 2021. - Integrert koketopp og stekeovn fra 2018. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon Det er avvik: Det er ikke montert musebånd/lusing bak kledningen. Spor etter mus på kaldloftet, usikkerhet hvilke eventuelle skader disse kan ha gjort i yttervegger og andre lukkede konstruksjoner. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er avvik: Det er registrert spor etter skadedyr/mus på kaldloftet. Det er ikke tilfredsstillende fastmontert stige på luken til kaldloftet. Tydelig tegn til lekkasje på kaldloftet. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Dører Det er avvik: Hovedinngangsdør: Dørblad subber mot karm. Dørkarm har dyreklor. Utettheter mellom dørblad og karm. Slark i dørvrider. Terrassedør, stue: Døren har harde tettepakninger som fører til dårligere tetteevne. Døren er utvendig værslitt. Terrassedør, kjeller: Døren har harde tettepakninger som fører til dårligere tetteevne. Døren er utvendig værslitt. Utvendig > Utvendige trapper Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Gjenstående arbeider på rekkverket. Ved små barn i huset bør lysåpninger minskes. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Carport inntil boligen Det er avvik: Gjenstående arbeider. Deler av arbeidet virker noe ufagmessig utført. Carporten er ikke byggesøkt. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Radon Det er avvik: Manglende dokumentasjon på radonmåling. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. På generelt grunnlag anbefales det sklisikring inntrinn i malte/lakkerte trapper. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dyreklor i enkelte dører, samt enkelte dører subber mot karm Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc Rommet har kun naturlig ventilasjon. Fuktsvell i himling rundt ventil, usikkerhet om dette skyldes kondens ved ventilasjonskanal på kaldloftet. Kostnadsestimat: Under 10 000 Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er avvik: Flere skrog/fronter mangler knotter. Stedvis sår og merker på fronter. Stedvis manglende avslutning mellom laminat og sokler på kjøkkeninnredning. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner Det er avvik: Dett er ikke blitt utført service på varmepumpen etter at den ble montert. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg El-skap fra 2021 plassert i entre/gang. Automatsikringer og måler. 40 amp. Gulvvarme: Hovedetasje: Defekt Eswa på bad/wc. Kjelleretasje: Eswva på bad/wc. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Terrengforhold Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Deler av eiendommen ligger i registrerte områder som berøres av 200 årsflommen og er vist som hensynssone H320. Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse lavere enn nivået for en 200-årsflom innenfor denne hensynssonen. Tiltak på eksisterende bebyggelse kan tillates innenfor rammen av TEK17 § 7 -2 femte ledd og § 7-3 tredje ledd. Det tillates ikke bruksendring eller etablering av rom for varig opphold i kjeller/underetasje. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Usikkerhet om årsak til bobling/tilbakeslag i sluk på vaskerom og sluk i kjeller er forårsaket utvendig avløpsrør. Kostnadsestimat: Under 10 000 TG 2, Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Stedvis saltutslag på gulv- og vegger i kjelleretasjen. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er avvik: Stedvis noe mindre riss og avflassinger i grunnmuren. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Tomteforhold > Septiktank Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid er oppbrukt på septiktankene. Forventet levetid på septiktanker av glassfiber er ca. 25-30 år. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Innvendig > Overflater Det er avvik: Stedvis manglende avslutning mellom gulv og dørterskler. Flekker på teppebelegg i kjellerstuen. Det ble registrert fuktsvell/skader i himlinger rundt ventiler på vaskerom, entre og bad/wc. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc Det er avvik: Våtromsplater er montert ufagmessig. Fuktsvell i himling rundt ventil. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det ble fuktmålt ved befaring, ingen unormale fuktverdier ble registrert. Gulvet er flatt. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Utettheter ved avløpsrør ved vegg under servant. Stedvis utettheter i rørgjennomføringer. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/wc Det er avvik: Stedvis sår/skade på fronter. Det bemerkes at vanntilførsel til dusjkabinett er lagt i yttervegg. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad   Forhold som har fått TG3: Utvendig > Taktekking Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Utvendig > Nedløp og beslag Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Ved befaring var det stedvis manglende nedløp, disse vil bli montert før salg opplyser eier. Stedvis nedbøyninger/svekkelser i renner. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Vinduer Det er avvik: Defekte hengsler på vindu ved spisebordet. Skadet glass i det ene vinduet i kjellerstuen. Vinduer er utvendig værslitte, samt flere av vinduer har harde tettepakninger. Trekk fra flere av vinduene. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Andre innvendige forhold Det er avvik: Det har blitt observert mus inne i boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Generell > Vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Fuktmerker i himling rundt ventil. Deler av gulvet er flatt samt deler har motfall til sluk. Store tregheter i blandebatteriet. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Våtrom > Generell > Bad/wc Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Defekt mekanisk avtrekk i vegg. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er registrert avvik med avtrekk. Avtrekket blir ikke tilfredsstillende ledet ut. Manglende deksel ved belysning. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Ved tapping av vann i vaskerom og bad/wc i kjelleretasjen kommer det vann opp av sluk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Boligen virker og være tilfredsstillende utstyrt med røykvarslere. Anskaff nytt godkjent brannslukningsapparat. Kostnadsestimat: Under 10 000 TGIU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt: Utvendig > Andre utvendige forhold For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Oppgraderinger av nyere dato: Utvendig: - Ytterkledningen ble sist overflatebehandlet i 2021. - Carport, fikk nytt dekke i 2021 og nytt tak og kledning i 2022. Innvendig: - Luft-til-luft varmepumpe fra 2021. - El-skap fra 2021. - Integrert koketopp og stekeovn fra 2018.

  Parkering
  Parkering i carporter og på egen tomt.

  Forsikringsselskap
  Fremtind.

  Polisenummer
  26835244

  Radonmåling
  Selger har foretatt radonmåling. Se egenerklæring, datert 03.10.2023 for mer info om dette.

  Diverse
  Åpne saker etter feiing / tilsyn: Opprettet: 06.09.2023 Status: Rapport sendt, avventer tiltaksplan. Frist: 05.11.2023 Gebyr for feiing og tilsyn: Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg påløper ved feietjenestens oppmøte etter varsel eller forutgående avtale. Gebyrstørrelse reguleres årlig. For denne eiendommen gjelder følgende gebyrsatser (2023): Feiing: kr. 629 pr. røykløp. Tilsyn med fyringsanlegg: kr. 692 pr. bruksenhet.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med vedfyring, luft-til-luft varmepumpe og annen elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  4480

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Det tilkommer årsgebyr til HAF ca. kr 5 565,- inkl.mva. Kommunale avgifter inkluderer: Tilsyn avløpsanlegg, eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  800124

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2880445

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Privat felles stikkvei fra offentlig vei. Vedlikehold og brøyting av veien har en kostnad på kroner 500,- per mnd til veilag. Eiendommen har innlagt vann via Røssvoll Vasslag. Eiendommen har privat avløp til septiktanker som deles med menighetshuset ved siden av. Feiing: kr. 629 pr. røykløp. Tilsyn med fyringsanlegg: kr. 692 pr. bruksenhet.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/94/65: 22.10.2019 - Dokumentnr: 1248458 - Forkjøpsrett Rettighetshaver: Utsi Roy-Harry
  Fnr: 140780 49104
  Forkjøpsrett ved eventuelt salg i inntil 3 år
  23.12.1975 - Dokumentnr: 7624 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1833 Gnr:94 Bnr:2
  10.12.2004 - Dokumentnr: 5855 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest, datert 26.04.1976 ligger vedlagt i salgsoppgaven. Denne gjelder for opprinnelig planløsning ved tidspunktet for oppføring. Det er dog lovlighetsmangler. Se nedenfor for mer informasjon om disse. Enebolig: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 19.06.1975. Hovedetasje: Stemmer i all hovedsak med dagens planløsning. Kjelleretasje: Kjelleretasjen består i dag av blant annet et soverom og ei kjellerstue, samt et bad/wc og en del boder. De godkjente bygningstegningene angir ingen "rom for varig opphold", kun gang, hobby/disp. og flere boder. Anbefaling: Eiendomsmegler anbefaler å søke Rana kommune om byggegodkjenning av carporten. Når det gjelder bruksendringen i kjelleretasjen er det trolig ikke mulig å få bruksendret denne til dagens bruk. Dette da deler av eiendommen ligger i et registrert område som kan berøres av "200-årsflom" og er vist som hensynssone H320. Det tillates her ikke etablering av ny bebyggelse lavere enn nivået for en 200-årsflom innenfor denne hensynssonen og tiltak på eksisterende bebyggelse kan tillates innenfor rammen av TEK17 § 7-2 femte ledd og § 7-3 tredje ledd. Når det gjelder tillatelse om bruksendring eller etablering av rom for varig opphold i kjeller/underetasje, så tillates ikke dette. Carport med redskapsbod: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Privat felles stikkvei fra offentlig vei. Vedlikehold og brøyting av veien har en kostand på kroner 500,- per mnd til veilag. Eiendommen har innlagt vann via Røssvoll Vasslag. Eiendommen har privat avløp til septiktanker som deles med menighetshuset ved siden av. Noe gråvann blir ledet til bekk opplyser eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område avsatt til LNFR-formål (landbruks-, natur-, reindrifts- og friluftsformål) - for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  91792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har tegnet og betaler Dobbeltboligforsikring fra Söderberg & Partners. Det er kjøper av denne boligen som blir dekket av forsikringen. Den dekker faste bokostnader med inntil 15 000 kroner per måned i inntil 9 måneder, dersom kjøper ikke får solgt sin gamle bolig før overtakelse av ny bolig. Se forsikringsvilkår for mer informasjon. 

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,75% % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 2 500,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 10 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev