aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Ole Morten Grotnes har gleden av å presentere Langfjellveien 455 - En prisgunstig inngangsbillett på eneboligmarkedet for deg som liker landlig idyll.

SKONSENG Langfjellveien 455

Enebolig i naturskjønne omgivelser kun 22 min. kjøretur fra sentrum | Bad fra 2014 med vaskerom | 3 soverom | God utsikt

 • kr 3 000 000
 • BRA 189 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 000 000
 • Omkostningerkr 92 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 092 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 957
 • Soverom3
 • ArealP-rom 128 m²
 • Tomt2 224.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  75 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000))

  92 042 (Omkostninger totalt)

  3 092 042 (Totalpris inkl. omkostninger)
Ole Morten Grotnes har gleden av å presentere Langfjellveien 455 - En landlig beliggende enebolig kun 22 minutter fra sentrum av Mo i Rana. I naturskjønne omgivelser finner vi her en praktisk enebolig med god planløsning. Boligen har stor tomt på over 2 mål. Inne finner du pent bad fra 2014 med eget vaskerom. Beliggenheten gir flott utsikt og gode solforhold. Boligens stue og kjøkken måler ca. 40 m² og det er praktisk kjøkkeninnredning med godt med skap og benkeplass. Det er god plass til hele familien i boligens tre soverom som måler hhv. 15, 15 og 7 m² som alle er pusset opp i nyere tid. Det er kun kort vei til Skonseng skole og Skonseng Naturbanehage. Matvarebutikk finner du på Joker på Røsvoll. Velkommen til en hyggelig visning!

Langfjellveien 455, Nordland

 • Tomt
  2224.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Gruset innkjørsel og gårdsplass. Eiet tomt som har ett areal på ca. 2 224 m².

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger ca. 7 km fra Røssvoll og om lag 18 km fra Mo i Rana sentrum. På Røssvoll og Skonseng finner du dagligvarebutikk, campingplass, skole og barnehage m.m. Mo i Rana sentrum tilbyr ett rikt rekreasjonstilbud samt kjøpesenter, kafè, restauranter, badeland, idrettshaller, fotballbaner, helsetjenester og høyskole m.m

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1957, bygd over 3 plan. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Skonseng Naturbanehage, Skonseng skole og Storforshei ungdomsskole.

  Skolekrets
  Skonseng barneskole og Storforshei ungdomsskole.

  Offentlig kommunikasjon
  Skolebuss, ellers er det begrenset kollektiv transport.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført med Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående og liggende kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 04.05.2023 av Marius Høgås teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har bebodd eiendommen i 8 og nevnt følgende i sin egenerklæring: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Selgers far er rørlegger og har gjort rørarbeid. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Ny membran, sluk og avløpsrør. Er arbeidet byggemeldt? Nei. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Rettet opp gulv ved oppussing. Noen overfladiske sprekker i kjellermur. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Har tatt mus i musefelle kjeller. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Egeninnsats. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Kontroll i 2020, feil utbedret av El-team Rana. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Easee ladeboks installert av El-Team Rana på 32a sikring og nytt overspenningsvern. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Byttet tak og skiftet bordkledning, bygd terasse. Alt på egeninnsats. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Vanntilførsel via nabo.

  Innhold
  2 Gang, 3 Soverom, Vaskerom, Bad, Kjøkken, Vindfang, Stue, 4 Bod Terrasse på ca. 28,9 m2. Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Rana kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av rominndelingen i denne boligen.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Taktekking Det er avvik: Taket mangler mønekam. Mønet over tilbygget er deformert. Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Nedløpsrørene er ikke tilfredsstillende festet til veggen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Deler av loftskillet er uisolert. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Vinduer Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vinduer i kjelleretasjen mangler innvendig beslag for spalteventil. Terrassen er montert foran to av vinduene i kjelleretasjen. Limrester på vindu i kjelleretasjen, vindu i vindfang og utvendig på de eldre vinduene i 1. etasjen. Omrammingen til enkelte vinduer er montert med for stor avstand til vannbrettet. Eldre vindu på kjøkken er værslitt. Det er ikke oppbretter på beslag under vindu mot vindussmyg, slik at vann kan renne inn bak kledningen. Utvendig > Dører Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Terrassedøren er utvendig værslitt. Terrassedøren på vaskerommet mangler innvendig omramming. Det mangler dekkpropper i enkelte skruehull. Innvendig > Overflater Det er avvik: Enkelte lister mangler. Limrester på vegg etter vindusbytte. Mangler overgangen fra flis på gulv i vindfang til flis ved dørterskel. Synlige avslutninger av laminatgulvet ved dørterskler. Det er sprekker i tapeten. Himlingsbord i 2. etasjen er stedvis løse. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i 1. etasjen (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 12 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 12 mm. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Innvendig > Innvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverket er ikke tilstrekkelig festet. Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tersklene på enkelte dører er løse. Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom Det er avvik: Våtromsplater er ikke montert iht. produsentens leggeanvisning og det er flere steder med gjenstående arbeider. Det mangler omramminger til dørene og den ene platen er kappet for kort over ytterdøren. Det mangler listverk i tak. Det mangler fuge mellom bunnlist og våtromsplater. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det er påvist utettheter i rørgjennomføringer i våtsonen bak dusjkabinettet og under servanten. Uten en mansjett rundt avløpet til f.eks. vask vil vannet ved en lekkasje i vaskens avløp renne tilbake langs røret og rett inn i veggen uten å bli stoppet. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Vaskerom Gå til side Det er avvik: Benkeplaten er ikke tilstrekkelig festet, for langt spenn mellom festepunktene. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Vaskerom Det er avvik: Benkeplaten er ikke tilstrekkelig festet, for langt spenn mellom festepunktene. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Gulvet har ikke tilfredsstillende fall mot sluk og er tilnærmet flatt. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Det er påvist utettheter i rørgjennomføringer i våtsonen bak dusjkabinettet og under servanten. Uten en mansjett rundt avløpet til f.eks. vask vil vannet ved en lekkasje i vaskens avløp renne tilbake langs røret og rett inn i veggen uten å bli stoppet. Veggboksene er ikke kappet og tilpasset. Det er en rift i slukmansjett, usikkert hvor langt denne trekker inn bak klemring. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Det er sprekk i spyleplaten til den innebygde sisternen. Krakkelering i servanten. Våtrom > Ventilasjon > Bad Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er avvik: Det lekker fra blandebatteriet. Enkelte sår/skader på skrog og fronter. Metall list mellom benkeplatene er løs. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Tomteforhold > Drenering Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Ingen synlig tegn til fuktsikring av grunnmur mot nord. Drensrør et delvis synlige og avsluttes ved grunnmuren. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Rør/ledninger helt eller delvis synlig utendørs. Fare for frost. Tomteforhold > Septiktan Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Det er ikke etablert tilfredsstillende stakemuligheter på avløpsanlegget, utover staking via sluker. Forhold som har fått TG3: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er ikke montert rekkverk. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Deler av terrassen mangler rekkverk. Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom Rommet har ingen ventilasjon. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Boligen har ikke røykvarslere og brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Terrengforhold Terreng faller inn mot bygning. Terrenget faller stedvis inn mot bygningen, og har ujevnheter/groper rundt boligen. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Forhold som har fått TGIU: Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Abonnement tilknyttes av ny eier.

  Parkering
  Parkering på egen tomt.

  Forsikringsselskap
  Fremtind

  Polisenummer
  28813099

  Diverse
  Lovlighet Enebolig: Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger. Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Rana kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av rominndelingen i denne boligen. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Det er ikke utstedt ferdigattest for boligen. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  75 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000))

  92 042 (Omkostninger totalt)

  3 092 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med luft-til-luft varmepumpe og annen elektrisitet.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  7911

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Gebyr Slam 563,00 kr HAF 5 697,00 kr Feiing 786,25 kr Tilsyn med fyringsanlegg 865 kr.

  Formuesverdi primær
  635215

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2286775

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Info vannavgift
  Ny eier må lage avtale om vann, men påberegne egen brønnboring på sikt. Naboen er villig til en tidsbestemt avtale hvor det betales noe av kostnadene for drift. Det er estimert av selger ca.300-400,- pr. mnd. i kostnader på drift av renseanlegget basert på tidligere års forbruk.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/48/16: 19.06.2013 - Dokumentnr: 500958 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1833 Gnr:48 Bnr:7
  19.06.2013 - Dokumentnr: 500971 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:48 Bnr:7
  19.06.2013 - Dokumentnr: 500971 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:48 Bnr:7


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat stikkvei fra offentlig vei. Det foreligger vegrett over Langfjellveien 451. Eiendommen er tilknyttet privat vannforsyning via Langfjellveien 451, det foreligger bestemmelse om vannrett. Eiendommen er tilknyttet privat avløp via septiktank. Ny eier må lage avtale om vann, men påberegne egen brønnboring på sikt. Naboen er villig til en tidsbestemt avtale hvor det betales noe av kostnadene for drift. Det er estimert av selger ca.300-400,- pr. mnd. i kostnader på drift av renseanlegget basert på tidligere års forbruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i ett område avsatt til LNFR-formål (areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv). Kommuneplanens arealdel for Rana (KA2016). Ikrafttredelsesdato 28.06.2016. Takstingeniøren er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen. Kommuneplaner under arbeid Id: KA2023 Navn: Kommuneplanens arealdel 2023 - 2033 for Rana Status: Planforslag Plantype: Kommuneplanens arealdel Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  75 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000))

  92 042 (Omkostninger totalt)

  3 092 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  92042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  6.500,- oppgjørshonorar kr  4.250,-.   Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.  Alle beløp er inkl. mva. 

Ole Morten Grotnes

Megler

Ole Morten Grotnes

95 12 06 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev