aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Idyll midt i skogen

Skotbu Løvstadveien 24(elektronisk lagret)

Solgt! Koselig hytte med fredelig beliggenhet i skogen ved Skotbu - Eiet tomt - Strøm - Parkering 150 meter unna

 • BRA 46 m²
 • 1 soverom
 • OMKOSTNINGER36 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER986 142
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 951
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 44 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT354 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 950 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  20 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  36 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  986 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Etasje1: stue/kjøkken, soverom ,gang, kott.
Anneks

Løvstadveien 24(elektronisk lagret), Viken

 • Utenom oppgitte arealer og innholdsbeskrivelse er det et anneks på 6 m2.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  UTVENDIG
  Terrengforhold. Terreng faller inn mot bygning. Stedvis svakt fall i fjellformasjon mot og under bygg. Tiltak:På fasade nord bør det sikres bortledning av vann inn mot konstruksjon
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  INNVENDIG
  Etasjeskille/gulv mot grunn. Det er målt ca 7 cm helning på gulv mot sydvest. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Fra krypkjeller kan man se at fjellgrunn stedvis går tett opp under gulvbjelker og at det her er synlige tegn til fuktskader, eventuell krypkjeller under tilbygget soverom er ikke tilgjengelig.
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  Andre tiltak: Fuktskade i bjelkelag må kontrolleres ved åpning av konstruksjon og
  eventuell utskiftning av skadet treverk, kostnad er tatt med under
  krypkjeller


  Forhold som har fått TG2 som krever tiltak:
  UTVENDIG
  Vinduer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Taktekking. Noe rust på plater. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  taktekkingen. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  Veggkonstruksjon. Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
  Tiltak: Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  INNVENDIG
  Krypkjeller.Begynnede råte/fuktskade i bunnstokk hjørne nordøst. Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller. Videre er det registrert fuktskade/påbegynnede råteskade i nordøstre hjørne.
  Tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og
  omfanget på eventuelle skader. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Pipe.Pipevanger er ikke synlige.Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
  Tiltak: Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Forhold som har fått TG2 som ikke krever umiddellbare tiltak:
  UTVENDIG
  Nedløp og beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke
  krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Ikke montert bordtakbeslag mellom taktekking og takrenner. Tiltak: Anbefales å montere bordtakbeslag.

  INNVENDIG
  Kjøkken. Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Radon. Luftet krypkjeller med gjennomsnittlig takhøyde på over 1 meter. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak: Da det er en tomt med fjell i dagen bør det foretas radonmåling dersom hytta skal brukes vinterstid.


  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Hytte beliggende kun en drøy mil fra Ski sentrum. Her kan du trekke deg tilbake og være helt for deg selv. Det er ingen stier som naturlig krysser tomta, så her blir det ingen naboslarving over gjerdet. Det er flotte turmuligheter i området hvor man kan ta en natt i hengekøye eller plukke blåbær, tyttebær og kantareller. Om man ikke har bil, så er både Skotbu og Tomter togstasjon i nærheten. Fra Skotbu tar man seg til hytta gjennom skogen og fra Tomter kan man bruke sykkel. Tomten har skog rundt seg på "alle kanter". Her kan du våkne til fuglesang, nyte frokosten i grønne omgivelser. Skiforeningens løyper går kun noen hundre meter fra hytta. Ca. 4 km. til Tomter sentrum med togstasjon, butikk med dagligvareutvalg, bibliotek, gatekjøkken, kulturcafé og servicetilbud.
 • Eiendommen er beliggende ved en liten grend med 2 småbruk og 2 innenforliggende hytter inkludert denne
 • Tast inn Tomterveien 113 på Gps. Følg veien helt inn til den stopper på Tomterveien 113 gjennom tunet på denne og kjør til enden. Der er sti videre til eiendommen Løvstadveien 24. Ring megler om behov for veibeskrivelse.
 • Ring- og grunnmur i naturstein og noe leca. Det er trekonstruksjon som skille mellom fritidsbolig og underliggende kryp- og blindkjeller. Yttervegger i treverk med utvendig stående trepanel, innvendige overflater er med panel og noe plater.Saltak med antatt sperrekonstruksjon og utvendig tekking av stålplater, innvendige skråhimlinger er med panel/plater. Isolasjonsverdi i konstruksjoner er ukjent, basert på
  datidens byggeskikk for fritidsboliger antas det å være lite/ingen isolasjon.

  Innvendig er det furuplank på gulv, stedvis teppe og vinyl. Vegger er kledd med panel, det samme gjelder himlinger

  For ytterligere detaljer henvises til vedlagt takst.
 • Etasje1: 44/46m2 P-rom/BRA

  Totalt: 44/46m2 P-rom/BRA

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Alt unntatt bod
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn. Øvrig elektrisk oppvarming.
 • Eiendommen GNR: 5 BNR: 3 består av omliggende skog. Eier har varslet at han planer om å å fjerne hele eller deler av skogen på sin tomt. Det er uklart når dette vil skje. Se grenser på nettsiden på kommunens hjemmeside og velg karttype "innsyn".


  Tomten er kupert med noe gressbakke utenfor inngangspartiet. med et idyllisk tun som er omkranset av skog. Ellers fjell og naturtomt
  Tomten har mindre nøyaktige grenser, hytten står noe utenfor grensen. Se vedlagt kart i prospektet.
 • Rett til parkering som anvist i vedlagt erklæring i prospekt.
 • Regnvann samles opp i internt system med tank. Ikke offentlig vann eller avløp. Privat vei ut til offentlig vei. Se tinglyst erklæring vedlagt i prospekt som omhandler rettighet felles vedlikeholdsansvar.
 • Formuesverdi for inntektsåret 2020: kr 206 000
 • Ingen gjeldende avgifter
 • Kostnader til strøm/oppvarming/forsikring avhenger bla. av hvilke abonnement en velger.
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest/brukstillatelser foreligger på bebyggelsen på eiendommen. På den tiden eiendommen ble oppført, ble det ikke vektlagt bruk av ferdigattest/brukstillatelse.
 • Alt medfølger av det som er i og utenfor bygning i den stand det måtte være.

  Byggeår er antatt ut fra matrikkelregistrering  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Rettigheter på 3020-50/5
  Rettigheter i eiendomsrett
  2015/522219-1/200 Bestemmelse om veg


  11.06.2015
  rettighetshaver:Knr:3020 Gnr:50 Bnr:13
 • Eiendommen ligger i LNF område og er uregulert.

  §19 pkt. b i gjeldende kommuneplan sier følgende:b) Eksisterende fritidshus utenfor 100-meters-beltet langs vassdrag Tilbygg, påbygg og fasadeendring må ikke i vesentlig grad endre husets karakter.
  Ved slik tillatelse skal bruksareal (BRA) / bebygd areal (BYA) for fritidshuset ikke overskride 60 m2 / 70 m², jfr. teknisk forskrift (TEK) og NS 3940. Maksimal gesimshøyde er 3,00 m og maksimal mønehøyde er 5,00 m. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. Ved tillatelse til oppføring av uthus er bruksareal (BRA) / bebygd areal (BYA) begrenset til 20 m²/ 23 m2 med maksimal gesimshøyde 2,50 m og maksimal mønehøyde 3,50 m. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.

  Følgende plan er vedlagt i prospekt se pkt. 21.2: "REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR LANDBRUKSOMRÅDENE I SØNDRE DEL AV SKI KOMMUNE".
 • Gnr. 50 Bnr. 13 i Nordre Follo kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Ikke krav til energimerking av denne eiendommen.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • I forbindelse med salg av denne eiendommen er følgende avtalt. Alle priser er inkl. mva.:

  Provisjon fast kr 45 000,-

  Markedspakke kr 16900,-

  Tilrettelegging kr 11900,-

  Oppgjør kr 5900,-

  Megler har rett å få dekket sine utlegg ifbm. salg av denne eiendommen
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Irene Berglie
Harald Bjørgengen

Megler

Harald Bjørgengen

94 14 62 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev