aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Hasselveien 7!

SLITU Hasselveien 7

Velholdt enebolig med to garasjer. Barnevennlig og solrik beliggenhet!

 • kr 2 890 000
 • BRA 120 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 890 000
 • Omkostningerkr 89 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 979 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 964
 • Soverom2
 • ArealP-rom 135 m²
 • Tomt913.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 890 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 72 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000)) 89 292 (Omkostninger totalt) 2 979 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Vi har gleden av å presentere denne eiendommen på Slitu! Inneholder: Kjeller: Gang, stue, vaskerom, kjølerom og 2 boder. 1. etg.: Entre, gang, kjøkken, bad, stue og 2 soverom. To garasjeplasser. Beliggenhet: Pent og solrikt beliggende eiendom i eldre etablert og barnevennlig boligområde på Slitu. Det er gangavstand til Tenor skole (trinn 1-7) og Brennemoen hvor man bl.a finner Morenen kjøpesenter, Mc Donalds, Biltema mm. Fint turområde (helårsløype) rett i nærheten. Det er ca. 7 km til både Askim og Mysen sentrum hvor man finner ungdomsskoler og videregående skoler, samt et rikt utvalg av butikker og sentrale servicefunksjoner. Det er jevnlig tog- og bussavganger mot Follo og Oslo, reisen fra Askim til Oslo S tar nå under 50 min med tog.

Hasselveien 7, Viken

 • Tomt
  913.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er flat pent opparbeidet med plenarealer, hekbeplantning og singlet gårdsplass. Det er noe avvik på målebrev fremlagt på befaringen med 899,7 m² og Ambita Infoland med 913,5 m². Det er avvik på ca 13 m².

  Beliggenhet
  Pent og solrikt beliggende eiendom i eldre etablert og barnevennlig boligområde på Slitu. Det er gangavstand til Tenor skole (trinn 1-7) og Brennemoen hvor man bl.a finner Morenen kjøpersenter, Mc Donalds, Biltema mm. Fint turområde rett i nærheten. Det er ca. 7 km til både Askim og Mysen sentrum hvor man finner ungdomsskoler og videregående skoler, samt et rikt utvalg av butikker og sentrale servicefunksjoner. Det er jevnlig tog- og bussavganger mot Follo og Oslo, reisen fra Askim til Oslo S tar nå under 50 min med tog.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Tenor barneskole, som også har skolefritidsordning. Barnehage på Brennemoen (Edw. Ruud), samt flere i Mysen.

  Skolekrets
  Slitu sokner til Tenor skole (trinn 1-7) og til Mysen Ungdomsskole. Videregående skole er både i Mysen og Askim.

  Offentlig kommunikasjon
  Buss: Fra Øyerudkrysset, ca. 800 meter fra eiendommen. Tog: Fra Slitu stasjon, ca. 2,5 km fra eiendommen.

  Byggemåte
  UTVENDIG: Taktekking: Taktekkingen er av glasert tegltakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takteking er fra 2006. Nedløp og beslag: Takrenner og beslag i overflatebehandlet stål. Takrenner på garasje skiftet samtidig med taktekking. TG 2 av følgende grunner: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Ved glasert takstein vil det være behov for snøfangere. Det er montert snøfanger over terrasse, inngangsparti og en garasje. Enkelte vannbrettbeslag under vinduer flasser. Takrenner på bolig fra byggeår. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det anbefales å montere snøfangere på hele taket. Det må påregnes å skifte enkelte beslag under vinduer. Takrenner på bolig må påregnes å skiftes grunnet alder. Veggkonstruksjon: Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende og stående bordkledning. TG 2 av følgende grunner: - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det registreres råte i bunn av kledning mot trapp ved inngangsparti, også begynnende råte i klednings bord på vegg mot syd. Ut fra alder må det påregnes å finne flere klednings bord med råteskader. Tiltak: - Råteskadet trekledning må skiftes ut. Takkonstruksjon/loft: Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. TG 2 av følgende grunner: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er dårlig lufting ved raft (overgang tak/ vegg) her skal det det være minimum 5 cm luftespalte. Det er ikke isolert rør på kaldt loft fra kjøkkenventilator, det anbefales at rør isoleres for å unngå kondens. Det anbefales å sette inn ventil i gavl. Tiltak: - Lufting/ventilering bør forbedres. Vinduer: Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Fra byggeår og antar fra 1974. Det er skiftet glass i et vindu på stue 1994. Glass i vindu på kjøkken fra 2004. I kjeller er det vinduer fra byggeår med 2-lags enkle glass. TG 2 av følgende grunner: - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. På befaringen registreres det et vindu på soverom mot nord/vest som er punktert. Levetid på glass er gått ut og det må forventes at flere vinduer må skiftes ut. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører: Bygningen har teak hovedytterdør, byggeår. Det er malt balkong dør i tre fra 1978 eller fra byggeår TG 2 av følgende grunner: - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Balkong dør trenger overflatebehandling med maling/beis. Ytterdør tetter ikke skikkelig i bunn. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Terrasse mot vest med adkomst fra terrassedør fra stue og trapp til terreng. Terrassen er på ca 23 m² og er oppført med fundament på støpte søyler og eldre terrasse i betong. Det er gulv i impregnerte materialer og levegg og rekkverk i malt treverk. Råteskader i levegg. TG 3 av følgende grunner: - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det registreres råte i panel på levegg. Tiltak: - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Utvendig trapp: Støpt trapp til inngangsparti. Drenering Drenering er fra byggeår. TG 2 av følgende grunn: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak: - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Det er påvist fukt i kjeller se rom under terreng. Det må påregnes å skifte drenering. Grunnmur og fundamenter: Bygningen har betonggrunnmur med innvendig siporex. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Utvendige vann- og avløpsledninger: Det er offentlig avløp via private stikkledninger. Utvendige avløpsrør er av støpejern og er fra 1964. Det er offentlig vannforsyning via private stikkledninger. utvendige vannledninger er av plast (PEL). vannledninger er fra 1964. TG 2 av følgende grunner: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. INNVENDIG Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller er av betongdekke med tilfarer (oppforet tregulv) mellom kjeller og 1. etg. TG 2 av følgende grunner: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble ved hjelp av streklaser foretatt kontroll av planhetsavvik i etasjene. Det registreres høydeforskjell på gulv entre med 1,5 cm over gulvet. I kjellerstue registreres det 1,5 cm over rommet og i gang kjeller 2 cm over rommet. Det må alltids påregnes skjevheter på eldre konstruksjoner grunnet krymp, nedbøyninger osv. Det gjøres oppmerksom på at alle flater ikke er kontrollert grunnet møblering og div. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Rom under terreng: Gulvet er av betong. Veggene har panel. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Hulltaking er foretatt i bod mot syd/øst . Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 23 % noe som er for høy fuktighet. TG 2 av følgende grunner: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er bak tapet på vaskerom saltutslag også saltutslag på bod mot nord/ øst. Tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Det må påregnes å drenere rundt bolig. Innvendige trapper: Boligen har malt tretrapp med teppe i trinn. TG 2 av følgende grunner: - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Innvendige dører: Innvendig har boligen malte fyllingsdører. og 2stk plassbygde dører til bod og kjølerom i kjeller. Krypkjeller: Det antas at det er krypkjeller under tilbygget stue. Det er ikke tilgang til denne og denne er derfor ikke befart. Vurdering av avvik: - Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Det gjøres oppmerksom på at krypkjeller er en risikokonstruksjon for sopp og råte og bør ha jevnlig tilsyn. På befaring var det ikke tilgang til krypkjeller, det registreres heller ingen lufteluker. Det er viktig at krypkjeller er godt luftet for å forhindre fukt/råteskader. Det anbefales at denne konstruksjonen undersøkes nærmere og at det etableres tilgang til denne. Tiltak: - Om mulig bør det forsøkes etablert adkomst til krypkjeller slik den kan inspiseres, dette er en utsatt konstruksjon. Pipe og ildsted: Boligen har mursteins pipe og element pipe i Leca i tilbygget del stue her er det en elementpeis i kjellerstue er det en murt åpen peis. TG 2 av følgende grunner: - Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Det er ikke ubrennbar plate foran åpen peis i kjellerstue, heller ikke ubrennbar plate 30 cm ut foran elementpeis 1.etg. Det er er tapetsert på pipevanger teglpipe 1.etg. Tiltak: - Det bør monteres ildfast plate under ildsted. Tapet bør fjernes fra pipevanger teglpipe.

  Innhold
  Kjeller: Gang, stue, vaskerom, kjølerom og 2 boder. 1. etg.: Entre, gang, kjøkken, bad, stue og 2 soverom. To garasjeplasser i tilknytning til huset. NB! Byggetegninger stemmer ikke overens med dagens bruk.

  Standard
  INNVENDIG Overflater: Det er overflater i 1.etg med eike gulv på entre, gang og stue, laminat på kjøkken og soverom. Det er tapet på vegger. Himlinger med malte plater. Kjeller med tepper på gulver i kjellerstue gang. og 1 bod. Støpt gulv på en bod . Det er vegger med beiset trepanel og tapet på gang, malt trepanel på kjellerstue murpussede vegger på en bod og vaskerom, trepanel på en bod. Himlinger med malt betong. VÅTROM Bad/wc i 1.etasje: Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Bad fra byggeår. Rommet har gulv med vinylbellegg. Vegger med våtromstapet og malte plater i himling. Det er mekanisk avtrekk ut av vegg. Rommet er innredet med dusjkabinett, baderomsinnredning på 1,2 meter med underskap med benkeplate med nedsenket vask. speil med lys over. Det er i tillegg høyskap og et underskap. Det er gulvmontert toalett. Overflater vegger og himling: Veggene har våtromstapet/belegg. Taket er malt. TG 2 av følgende grunner: - Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er vindu bak dusjkabinett. Tiltak: - Andre tiltak: Det forutsettes videre bruk av dusjkabinett. Overflater gulv: Gulvet har vinylbelegg. Rommet har panelovn som varmekilde. Fall mot sluk er målt til 1,5 cm. Sluk, membran og tettesjikt: Det er eldre soilsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. TG 3 av følgende grunner: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. - Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring, TG- 3 satt grunnet dette. Tiltak: - Det må foretas utbedring for å unngå fuktskader i konstruksjonen. Sluk og membran/vinylbelegg må påregnes å skiftes ut. Sanitærutstyr og innredning: Rommet er innredet med dusjkabinett, baderomsinnredning på 1,2 meter med underskap med benkeplate med nedsenket vask. speil med lys over. Det er i tillegg høyskap og et underskap. Det er gulvmontert toalett. TG 2 av følgende grunner: - Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet. - Det er påvist skader på innredning. Tiltak: - Andre tiltak: Det må forventes å skifte baderomsinnredning. Ventilasjon: Det er mekanisk avtrekk. ut av vegg. Tilliggende konstruksjoner våtrom: Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt fra skap i entre mot dusjkabinett. Vaskerom i kjeller: Vaskerom i kjeller har gulv med malt betong, vegger med tapet og malt murpuss. himling med malt betong. Det er naturlig ventilasjon ut av vegg. Det er plass for vaskemaskin og skyllekar på vegg. Ca 9 cm fall mot sluk. TG 3 av følgende grunn: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Tilliggende konstruksjoner våtrom: Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. TG 3 av følgende grunner: - Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Det er avflassing av maling på gulv og salt utslag bak tapet. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. KJØKKEN Overflater og innredning: Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av heltre. Innredning fra byggeår på en vegg og noe nyere på vegg mot stue. Innredningen har profilerte hvitmalte fronter, benkeplate heltre eik og stål. Det er nedsenket oppvask beslag. Det er fliser mellom over og underskap. Det er plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr med ventilator over. Avtrekk: Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. SPESIALROM Kjølerom i kjeller: Rommet har gulv med tregulv, vegger og himling med trepanel. Plassbygget dør i tre. Kjøleaggregat i vegg. TG 2 av følgende grunn: - Konstruksjonen har indikasjoner på feil konstruksjon og bør undersøkes ytterligere eller det må innhentes dokumentasjon på valgt løsning. Rommet er ikke bygget som rom i rommet, her er det ikke lufting mot yttervegg og mot himling og gulv dette bør utbedres. Det er tegn til noe fukt ved agregat fukmåling blir utført ingen unormale målinger på befaringen, det gjøres oppmerksom på at aggregat ikke har vært i bruk på 10 år. Tiltak: Andre tiltak: -En bør vurdere å utbedre lufting på rommet. Kjøleromsagregat. TG 3 av følgende grunn: - Det er påvist/opplyst at kjøleromsaggregat ikke fungerer. Kjøleromsagregat har stoppet, Dette må enten repareres eller skiftes. Tiltak: - Kjøleaggregat må skiftes ut/utbedres. TEKNISKE INSTALLASJONER Vannledninger: Innvendige vannledninger er av kobber fra byggeår. Det er inntaksledning for vann i bod kjeller og stoppekran og vannmåler i skap i gang kjeller. TG 2 av følgende grunn: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør: Det er avløpsrør av støpejern. TG 2 av følgende grunn: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon med ventiler i vegg. Varmtvannstank: Varmtvannstanken er på ca 200 liter denne er montert 2013. ELEKTRISK ANLEGG, TG 2. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Det er åpent el- anlegg på vegg. Sikringskap i enrte med skrusikringer. El-anleggfra byggeår. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 1978 ved tilbygg med stue. 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Nei 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ukjent 6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank Nei 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Ut fra alder anbefales det en utvidet el-kontroll.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen gårdsplass og i tillegg to garasjeplasser. (Den ene med varmekabler i gulv).

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. TG 2 av følgende grunn: Boligen ligger i et område med moderat til lav radonforekomst. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Diverse
  Det er robotklipper på eiendommen, denne følger i utgangspunktet ikke salget, men kan kjøpes i tillegg. Pris avtales med selger. Melding fra Indre Østfold brann og redning. Tilsyn og feiing er utført 03.11.2021. Bemerkning - Sotluke i garasje er ikke gasstett.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 890 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 72 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000)) 89 292 (Omkostninger totalt) 2 979 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med panelovner på vegg og vedfyring. Det er lagt varmekabler i gulv på kjellerstue, disse er ikke kontrollert. Det er luft til luft varmepumpe på vegg i stue, denne er montert i 2021.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  9352

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  I dette inngår avgift for vann, avløp, feiing og renovasjon. Avgiften vil variere ut fra forbruk.

  Formuesverdi primær
  609031

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2192512

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Velforening
  Det er frivillig å være medlem av Slitu velforening.

  Info vannavgift
  Se kommunale avgifter.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Offentligrettslige pålegg
  Ingen.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/102/50: 27.05.1963 - Dokumentnr: 1156 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:113 Bnr:7
  Opprinnelig fradelt fra: Gnr: 2 Bnr: 3
  01.01.2020 - Dokumentnr: 130372 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0125 Gnr:2 Bnr:50


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Vei er offentlig. Vann og avløp er offentlig via privat fordelingsnett. 

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsplan - Slituområdet - Formål er boliger og gangvei. Vedtatt 15.11.1985. Kommuneplan - Kommunedelsplanens arealdel 2015-2027 - Formål er boligbebyggelse, nåværende reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Kommuneldelsplan Slitu-Momarken, 19.06.2014 med formål boligbebyggelse nåværende, vedtatt 19.06.2014.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 890 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 72 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000)) 89 292 (Omkostninger totalt) 2 979 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  89292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,8% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9900,- og visninger kr. 2000 (2 stk er inkludert) , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr.  45000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 9085,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dokumenterte utlegg samt dekning av vederlag for utført arbeid med kr. 2000,- pr. time, begrenset oppad til kr. 20000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tommy Skullerud

Megler

Tommy Skullerud

92 48 90 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev