aktiv-eiendomsmegling
01Fasade_21.jpg
01Fasade_21.jpg

SLITU Tenorveien 2

Slitu - Næringseiendom med mye plass og muligheter. NY PRIS !

 • kr 5 500 000
 • BRA 460 m²
 • Prisantydningkr 5 500 000
 • BRAP-rom 460 m²
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 500 000
 • ObjektstypeForretningseiendom
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1956
 • Felleskostnader pr. mndkr 15 576
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiet
 • 5 500 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 7 500,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret) 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,00))   146 342,- (Omkostninger totalt)   5 646 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
01Fasade_2.jpg
Næringsdel inndelt så det kan leies ut samlet eller som 6 separate deler. Fellesrom i kjeller. En solid eiendom som ligger sentralt inntil riksvei 128 mellom Askim og Mysen, med E18 i umiddelbar nærhet. Eiendommen har gode eksponerings muligheter og næringsdelen har gode områder for lasting og lossing. Det er store grusede utearealer som i dag benyttes til parkering. Det er gode utviklingsmuligheter i nærområdet.
01Fasade.jpg

Tenorveien 2, Østfold

 • BRA
  460m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Næringslokalene ligger i 1. etg.i boligblokk på Slitu, langs gamle E18 mellom Askim og Mysen. På Slitu er det blant annet barneskole, barnehage, jernbanestasjon og et lite handelsområde på Morenen. Det er flotte turområder i nærheten. Ellers er det ca 10 minutter både til Askim og Mysen som begge har utvidede servicetilbud.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse. Eiendommen er en kombinasjons eiendom bestående av næring i 1.etg og leiligheter i 2, 3 og 4.etg med felles rom i kjeller. Det er en solid bygning som ble oppført på 1950-tallet.

  Innhold
  Næringsdel inndelt så det kan leies ut samlet eller som 6 separate deler. Fellesrom i kjeller. Rom 1 etg.: Del 1: kjøkken/butikk, garderobe, behandlingsrom og bad. Del 2: tidligere butikklokale,( Butikk lokale er under 100 kvm.) 3 behandlings rom, lager, kjøkken. Del 3: lager med vask, butikkrom. Del 4: frisørsalong og lager. Del 5: behandlingsrom og bad. Del 6: behandlingsrom, wc og lager. Rom u etg.: 2 lagerrom, bad og garderobe. Garasje/lagerbygg: 22 kvm.

  Standard
  Overflater: Innvendige overflater gulv : Betong, parkett og fliser. Innvendige overflater vegg : Hovedsakelig malte flater. Innvendige overflater himling: Hovedsakelig malte flater. Kjøkkeninnredning: Hvit innredning. I seksjonen med behandling er det innredning i eik. I Frisørsalong er det vask og enkle innredning. Kontor med rom med vask. Baderomsinnredning: Bad med dusj, wc, innredning med vask og uttak til vaskemaskin. Elektrisk primæranlegg: Godt el. utstyr. Nytt hovedinntak. Det er gjort ombygginger og oppgradering av el-anlegget så det fremstår som bra.

  Parkering
  Gode parkerings muligheter rundt bygningen, samt en garasjeplass.

  Diverse
  NB! Innredede leiligheter i seksjonen er ikke godkjent som egne boenheter. Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.

  Beskrivelse av tomt
  2 048,2 m² Arealkilde: Eiendomsverdi, felles tomt for bygningen på eiendommen, Andel av felles tomt. Tomten er nærmest flat og den brukes hovedsakelig til parkering. Det er arealer til parkering for næringsdel utenfor bygningen i front og parkering til seksjons eiere bak bygningen. Det er også en felles garasje på eiendommen. Det følger med en garasje plass til denne næringsdelen.

 • Oppvarming
  Strøm, samt sentralvarme via radiatorer. Fyren er sanert og godkjent med biobrensel.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år. Gebyr Fakturert beløp i 2020: Avløp 83 294,91 kr Feiing 519,00 kr Vann 54 934,25 kr Renovasjon, andel av fellesløsning 2 472,50 kr Sum 141 220,66 kr

  Info leieavtaler
  Eiendommen er på nåværende tidspunkt utleid/ikke utleid. Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/112/26/1: 18.04.1959 - Dokumentnr: 700 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: Knr:3014 Gnr:112 Bnr:26
  Gjelder denne registerenheten med flere
  03.04.2009 - Dokumentnr: 244486 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:112 Bnr:35
  Overført fra: Knr:3014 Gnr:112 Bnr:26
  Gjelder denne registerenheten med flere
  27.04.2009 - Dokumentnr: 291982 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 236/1000
  29.04.2009 - Dokumentnr: 301674 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:112 Bnr:35


  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei. Vann/avløp: Off.nett via Priv Fordelingsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsplan: G/S-veg Slitu-Sekkelsten, formål Kjørevei, vedtaksdato : 19.03.2003. Øyerud-Tenor skole, forretning, vedtaksdato: 24.04.1997. Kommuneplan: Slitu-Momarken: Næringsbebyggelse, vedtaksdato: 19.08.2014. Mulig inngrep på Reguleringsplan: Reguleringsplanen er vedtatt før 10.9.2015 og står på listen over eldre reguleringsplaner som gjelder foran kommunedelplanens arealdel, jf. Kommunedelplanen § 3.10. Det vil si at ved motstrid er det reguleringsplanen som gjelder.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  5 500 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 7 500,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret) 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,00))   146 342,- (Omkostninger totalt)   5 646 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Tone Johnsrud

Megler

Tone Johnsrud

90 77 53 46

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev