aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Randøy

Hjelmeland Øye, Randøy

Småbrukstomter / Fritidstomter inkludert båtplass og sjøbod på Randøy. KUN 1 TOMT IGJEN!

 • 1 625 000
 • PRISANTYDNING1 625 000
 • OMKOSTNINGER1 222
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 626 222
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT5 555 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 625 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
  525,- (Tingl.gebyr skjøte)
  172,- (Panteattest kjøper - Faktura fra Statens Kartverk)
  --------------------------------------------------------
  1 222,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 626 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Medfølger båtplass og bod i molo

Øye, Randøy, Rogaland

 • Randøy er en idyllisk plass i Ryfylke omgitt av fjell og fjord. Øye Tomteutvikling har 10 store, nydelige tomter til salgs, nå kun 1 igjen. Tomtene er i størrelsesorden 5 til 6 mål. Alle består for det meste av dyrket mark/eng og det går en åpen bekk gjennom noen av tomtene. Det er flott utsikt til fjorden og det tar få minutter å gå ned til sjøen. Nærbutikken på Randøy ligger på Ølesund kai, kun noen få minutters gange fra tomtene. Kommunesenteret er kun en 10 minutters biltur unna.

  På tomtene er det god plass til å bygge hus, garasje og driftsbygning hvis det er ønskelig. Her kan en drive et eget lite hobbybruk, eller kun nyte å eie flere mål eiendom der en selv kan bestemme hva innholdet skal bli for å gi bokvalitet.

  Området ligger i nordlig retning, i lett kupert, svakt hellende terreng. Her kan du nyte solrike dager hele året, kun avhengig av værforhold.

  Her kan en gi barna trygge, gode oppvekstvilkår med naturen som viktig bidragsyter til bolyst. Alle tomtene er regulert til bolig, men det er ingen boplikt i Hjelmeland kommune. Det foreligger ingen byggeklausul. Tomtene selges med asfaltert veg, vann, strøm, avløp frem til tomtegrense. Fiberutbygging skal være ferdig i desember 2021.

  Båtplass og bod
  Båtplassen (båtplass nr 15) har en bredde på 3 m senter/senter utrigger. Båtlengde maks 21 fot.
  Sjøboden har innvendige mål: Lengde 2,75 m, bredde 1,5 m, skråtak der maks høyde er 3 m.

  Hjelmeland kommune er rik på spennende natur, med fjell, skog og daler. Med kort avstand til mange flotte turområder vil alle ha mulighet til et variert friluftsliv. Kommunen er kjent for rikt fiskeliv både i sjø, vann og elver. Vinterstid kan man ta dagsturer til kjente vintersportsteder som Sauda, Røldal og Gullingen.

  Jostein Soland i Næringsforeningen i Stavanger-regionen har uttalt at Regionen Ryfylke kan bli Nordens mest attraktive bo- og arbeidsområde.

  Dermed ønsker vi deg velkommen til et attraktivt Ryfylke i vekst.

  Tomt nr._Areal kvm._______Pris_______Gnr./Bnr.
  3 SOLGT
  4 SOLGT
  5 SOLGT
  6 SOLGT
  7 SOLGT
  8 SOLGT
  9 SOLGT
  10 SOLGT
  11 SOLGT
  12____ 5555 m2________kr 1 625 000_____1/133
 • Fra Stavanger kjører man gjennom Ryfast og følger skilt mot Hjelmeland / Randøy. Ta til høyre etter Randøy-brua, og etter få minutter vil en få tomtene på høyre side ned mot sjøen. Området er merket med "Til salgs" skilt.

  Ryfast-tunnellen er gir ferjefri forbindelse med Stavanger og reisetiden er ca 1 times tid.
 • Hobbybrukstomt. Ingen byggeklausul til byggefirma. Ingen boplikt.
 • Selveiertomter
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. kr 1.300.000,-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 32 500-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi for tomt nr 12. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Ved kjøp av tomt nr 4 eller 6 vil dokumentavgiften bli beregnet ut i fra kjøpesummen for den enkelte tomt. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Kommunale avgifter er ikke satt, men vil påløpe når en bygger på tomten. Prisliste for kommunale avgifter kan en se på Hjelmeland kommunes hjemmesider. Kommunen har innført eiendomsskatt.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
  Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 3000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon/fellesutgifter/festeavgift. Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Offentlig vei, vann og avløp.
  Det er gatelys i boligfeltet.

  Tilknytningsavgifter til kommunen tilkommer når en skal bygge på tomten.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Tomtene er regulert til hobbytomter, hvor deler av tomten er satt av til boligformål.
 • For kjøp av ubebygd eiendom er det påkrevd med kjøpers "egenerklæring om konsesjonsfrihet" som skal godkjennes hos kommunen.
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende: Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide, 3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.


  Dersom bud aksepteres i 2022, gjelder følgende: Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag kr. 21.500,- for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Kari Halsne Øye
Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev