aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Randøy

HJELMELAND Øye Randøy tomt 12

Småbrukstomter / Fritidstomter inkludert båtplass og sjøbod på Randøy. KUN 1 TOMT IGJEN!

 • kr 1 300 000
 • Prisantydningkr 1 300 000
 • Omkostningerkr 48 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 348 642
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt5 555 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 300 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000))

  48 642 (Omkostninger totalt)

  1 348 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har nå kun 1 tomt igjen, og her kan man skape sin egen småbruksdrøm med landlige omgivelser og nærhet til sjø! Randøy er et populært feriested og vi ser at flere og flere av hyttegjestene velger å bosette seg her permanent. Randøy er en idyllisk og landfast øy i Hjelmeland kommune med langstrakt sjølinje og flott natur. Her kan man bygge det man måtte ønske, og det er ingen byggeklausul. Båtplass og sjøbod følger også med, i etablert molo nedenfor eiendommen. I Hjelmeland har man heller ingen boplikt, så her kan velge om man vil bygge for å bo eller bruke som feriebolig På tomten er det god plass til å bygge hus, garasje og driftsbygning hvis det er ønskelig. Her kan en drive et eget lite hobbybruk, eller kun nyte å eie flere mål eiendom med god boltreplass.

Øye Randøy tomt 12, Rogaland

 • Tomt
  5555m²

  Beskrivelse av tomt
  Hobbybrukstomt. Ingen byggeklausul til byggefirma. Ingen boplikt.

  Beliggenhet
  Randøy er en idyllisk plass i Ryfylke omgitt av fjell og fjord. Øye Tomteutvikling har 10 store, nydelige tomter til salgs, nå kun 1 igjen. Tomtene er i størrelsesorden 5 til 6 mål. Alle består for det meste av dyrket mark/eng og det går en åpen bekk gjennom noen av tomtene. Det er flott utsikt til fjorden og det tar få minutter å gå ned til sjøen. Nærbutikken på Randøy ligger på Ølesund kai, kun noen få minutters gange fra tomtene. Kommunesenteret er kun en 10 minutters biltur unna. På tomtene er det god plass til å bygge hus, garasje og driftsbygning hvis det er ønskelig. Her kan en drive et eget lite hobbybruk, eller kun nyte å eie flere mål eiendom der en selv kan bestemme hva innholdet skal bli for å gi bokvalitet. Området ligger i nordlig retning, i lett kupert, svakt hellende terreng. Her kan du nyte solrike dager hele året, kun avhengig av værforhold. Her kan en gi barna trygge, gode oppvekstvilkår med naturen som viktig bidragsyter til bolyst. Alle tomtene er regulert til bolig, men det er ingen boplikt i Hjelmeland kommune. Det foreligger ingen byggeklausul. Tomtene selges med asfaltert veg, vann, strøm, avløp frem til tomtegrense. Fiberutbygging skal være ferdig i desember 2021.

  Adkomst
  Fra Stavanger kjører man gjennom Ryfast og følger skilt mot Hjelmeland / Randøy. Ta til høyre etter Randøy-brua, og etter få minutter vil en få tomtene på høyre side ned mot sjøen. Området er merket med "Til salgs" skilt. Ryfast-tunellen er gir ferjefri forbindelse med Stavanger og reisetiden er ca 1 times tid.

  Barnehage/skole/fritid
  Hjelmeland

  Skolekrets
  Hjelmeland

  Diverse
  Båtplass og bod: Båtplassen (båtplass nr 15) har en bredde på 3 m senter/senter utrigger. Båtlengde maks 21 fot. Sjøboden har innvendige mål: Lengde 2,75 m, bredde 1,5 m, skråtak der maks høyde er 3 m. Hjelmeland kommune er rik på spennende natur, med fjell, skog og daler. Med kort avstand til mange flotte turområder vil alle ha mulighet til et variert friluftsliv. Kommunen er kjent for rikt fiskeliv både i sjø, vann og elver. Vinterstid kan man ta dagsturer til kjente vintersportsteder som Sauda, Røldal og Gullingen. Jostein Soland i Næringsforeningen i Stavanger-regionen har uttalt at Regionen Ryfylke kan bli Nordens mest attraktive bo- og arbeidsområde. Dermed ønsker vi deg velkommen til et attraktivt Ryfylke i vekst.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 300 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000))

  48 642 (Omkostninger totalt)

  1 348 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er ikke satt, men vil påløpe når en bygger på tomten. Prisliste for kommunale avgifter kan en se på Hjelmeland kommunes hjemmesider. Kommunen har innført eiendomsskatt.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette. Formuesverdi for tomten er oppgitt å være kr. xxxxxx  pr.  dd.mm.åååå.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Tomten selges fri for pengeheftelser.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. Det er gatelys i boligfeltet. Tilknytningsavgifter til kommunen tilkommer når en skal bygge på tomten.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomtene er regulert til hobbytomter, hvor deler av tomten er satt av til boligformål.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 300 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000))

  48 642 (Omkostninger totalt)

  1 348 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  48642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger kan ikke tegne Boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev