aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Heiavegen 31. Nyoppført fritidseiendom med utsikt utover Snåsavatnet.
Velkommen til Heiavegen 31. Nyoppført fritidseiendom med utsikt utover Snåsavatnet.

SNÅSA Heiavegen 31

Snåsa / Vegset - Nyoppført fritidseiendom med høy standard. El-bil lader. Vannb.varme. Drømmekjøkken.

 • kr 3 450 000
 • BRA-i 84 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 450 000
 • Omkostningerkr 105 390
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 555 390
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2023
 • Soverom3
 • Tomt764 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,00))   105 390,- (Omkostninger totalt)   3 555 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Heiavegen 31. Nyoppført fritidseiendom beliggende på et høydedrag ovenfor Snåsavatnet. 7-8 minutters kjøring inn til Snåsa sentrum. Ca. 20 minutters kjøring til Grong skisenter. Umiddelbar nærhet til Snåsavatnet. Noen av eiendommens kvaliteter: - Drømmekjøkken med integrerte hvitevarer. - El bil lader. - Smartstyring på varme og lys. - Fiberbredbånd. - Steamdusj med infrarød badstue. - Vannbåren varme i gulv på hovedplanet. Innhold: 1. etg: Vf, gang, bad/wc, tørkerom, vaskerom, 2 soerom og stue/kjøkken. Hems: Oppholdsrom og soverom. Parkett og flis på golv. Vegger med panel fra norsk limtre i farge drivved. Velkommen på visning!
Stue mot kjøkken

Heiavegen 31, Trøndelag

 • Tomt
  764m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten vil bli fradelt med eget gårds- og bruksnummer. Cirka tomteareal etter fradeling vil bli ca. 764 kvm. Tomtearealet etter fradeling vil først foreligge etter endelig oppmåling utført av kommunen. Det gjøres oppmerksom på at oppgitt tomteareal er å anse som cirkaareal, og at tomten både kan bli større og mindre enn oppgitt/beregnet. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten i fremtiden skulle bli mindre/større enn oppgitt.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på en høyde ovenfor Vegset Camping med utsikt utover Snåsavatnet.

  Adkomst
  Hvis man kommer E6 nordgående, så tar man av midt oppe i Vegsetbakken etter avkjøringen til Snåsa sentrum. Eiendommen er et nybygg som du kommer til etter ca. 200 meter. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består av fritid og landbrukseiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Nærmeste barnehage/skole er i Snåsa sentrum.

  Skolekrets
  Snåsa

  Byggemåte
  Oppført i bindingsverk på støpt plate med vannbåren varme. Saltak-konstruksjon av sperretak, tekket med dekra. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 25.03.2024 av Lierne Takst og eiendomsservice teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Helt nyoppført hytte, ferdig våren 2024.

  Innhold
  1.Etasje: VF, Gang, Bad/WC, Tørkerom, Vaskerom, 2 soverom Kjøkken/Stue. Hems: Oppholdsrom, Soverom.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Bad Overflate vegger og himling Manglende vanntette sjikt på vegger i våtsoner. - Bad Overflate gulv Oppkant ved terskel ikke tilfredstillende. - Vaskerom Overflate vegger og himling På dette badet er det ikke etablert vanntette sjikt i våtsoner. - Vaskerom Membran, tettesjiktet og sluk Lite tilgjengelig sluk. - Kjøkken Omluft med kullfilter. - WC og innvendige vann- og avløpsrør Manglende inspeksjonsmulighet for sisterne. 

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Det er integrete hvitevarer på kjøkken. Type Siemens.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er innlagt fiberbredbånd fra NTEBB i hytta. Tv pakke fra Altibox.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at det er avvik mellom mottatt tegninger og de faktiske forhold. Dette gjelder på bad, der det er et tørkerom der dusj er tegnet inn, og badstue er fjernet til fordel for plassering av dusjkabinett. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,00))   105 390,- (Omkostninger totalt)   3 555 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med vannbåren varme i gulv på hovedplan. Varmekilde: Dobbeltmantla bereder med el-kolbe. Selger har avventet med å montere pipe i tilfelle ny eier vil være med å bestemme plassering. Pipe og ovn monteres vederlagsfritt av selger ihht. kjøpers ønske. Det er smart styring på varme, lys og varmtvannsbereder.

  Energiklasse
  C

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen. Ny eier forplikter seg til å innrette betaling etter kommunens gjeldende satser. Vatn og avløp er kommunalt. Det er montert vannmåler i hytta. Avløpet deles med 1 nabo, fungerer slik at kloakk pumpes videre til offentlig nett via pumpe og flottør som justerer seg etter behov. Styringsenheten er montert i denne hytta.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskiftet. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Velforening
  P.t er det ingen hytteeierforening i området.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5041/7/35: 17.03.1838 - Dokumentnr: 900007 - Utskifting Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 02.12.1878 - Dokumentnr: 900022 - Erklæring/avtale OVERUTSKIFTNING. Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.1906 - Dokumentnr: 900201 - Utskifting Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 27.12.1949 - Dokumentnr: 3526 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 15.12.1950 - Dokumentnr: 3373 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning gjelder utvidelse av linjen 66/132 kV-linjen Bogna - Fiskumfoss Med flere bestemmelser 25.03.1974 - Dokumentnr: 1677 - Jordskifte Grensegangssak Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 30.03.1976 - Dokumentnr: 2215 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 28.02.1978 - Dokumentnr: 1446 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 08.11.1985 - Dokumentnr: 8305 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 12.04.1991 - Dokumentnr: 2159 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 28.06.2011 - Dokumentnr: 500390 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:27 Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 22.02.2012 - Dokumentnr: 152486 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:23 Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 16.05.2013 - Dokumentnr: 395092 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:8 Rettighetshaver: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:14 Rettighetshaver: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:28 Rettighetshaver: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:29 Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 29.10.2018 - Dokumentnr: 1470150 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Nte Energi AS Org.nr: 988 340 715 Bestemmelse om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsledninger Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 12.07.2021 - Dokumentnr: 856782 - Jordskifte 19-157014RFA-JTRO/JSTE Vegsetlia naturreservat Overført fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 02.05.2022 - Dokumentnr: 468106 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5041 Gnr:7 Bnr:3 Elektronisk innsendt Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for ny fritidsbolig datert 05.10.2023.

  Vei, vann og avløp
  Det er privat vei frem til eiendommen Vann og avløp er offentlig. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier av eiendommen. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldende plan med bestemmelser er kommuneplanens arealdel.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,00))   105 390,- (Omkostninger totalt)   3 555 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  105390

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 49 900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 000,- oppgjørshonorar kr 5 900,- og visninger kr 1 875, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1 800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 25 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev