aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Snåsa Hovteigsvegen 27

Oppusset bolig med alle bofunksjoner på ett plan. 2 soverom. Gode solforhold og pen utsikt. Garasje

 • 1 490 000
 • BRA 58 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 490 000
 • OMKOSTNINGER53 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 543 392
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 997
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 55 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT259 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGE
 • 1 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  53 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 543 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
P-Rom:
Entre, 2 soverom, bad/vaskerom, stue/kjøkken.

S-Rom:
Bod

Hovteigsvegen 27, Trøndelag

 • Kjøkken med TG1:
  Innredningen fremstår med normal tilstand i henhold til alder. Tydelig bruksslitasje på bunnplate i servantskap.

  Våtrom med TG2:
  Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Folierte himlingsplater. Veggoverflater er oppmalt i 2022.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Ingen forhold har fått TG3.

  Radonsikring
  Totalvurdering:
  Det er ikke utført radonmålinger i boligen.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

  Vinduer/dører
  Totalvurdering:
  Utvendig overflater har noe slitasjegrad og overmalte pakninger, og må påregnes vedlikehold. Enkelte vinduer og dører har treg åpne/
  lukkemekanisme.
  Anbefalte tiltak:
  Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. Enkelte vinduer og dører har behov for justering.

  Yttervegger
  Totalvurdering:
  Utvendig fasader fremstår uten skader eller behov for tiltak utover normalt vedlikehold.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å etablere musetetting bak kledning for og få TG 1.

  Loft
  Totalvurdering:
  Fuktmerker i undertak og på isolasjon er ved gradsrenner og luftehatt. Dette kan tyde på utetthet i undertak. Det registreres spor etter mus
  på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet.
  Anbefalte tiltak:
  Ytterligere undersøkelser anbefales med tanke på merker etter fuktinntregning og museaktivitet.

  Renner og nedløp
  Totalvurdering:
  Taknedløp mot sør/vest har høy slitasjegrad.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales utbedring av ovennevnte forhold.

  Taktekking og beslag
  Totalvurdering:
  Det er mosegrodd tak. Løs takstein som ligger i gradsrenne mot sør.
  Anbefalte tiltak:
  Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes. Anbefaler og feste løs takstein og en generell ytterligere undersøkelse av takstein i
  gradsrenner. Omfang av utbedring vurderes deretter.

  Avløpsrør
  Totalvurdering:
  Kloakk er ikke luftet over tak, noe som kan medføre at vannlås suges tomme og det blir tilsig av kloakkgasser inn i boligen. Avløpsrør fra
  boligen og ut til offentlig kloakk som ligger under bakken og er ikke vurdert.
  Anbefalte tiltak:
  Kloakk bør luftes over tak. Pga manglende stakeluke i boenheten bør det undersøkes nærmere om det er mulig å få staket kloakk på andre
  måter ved behov f.eks gjennom klosett.

  Elektrisk
  Totalvurdering:
  Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i gang. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon og samsvarserklæring.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales en utvidet el-kontroll.

  Ventilasjon
  Totalvurdering:
  Naturlig ventilasjon med ventiler i vinduer og åpningsvinduer.

  Våtrom
  Totalvurdering overflater:
  Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Noen merker i
  gulvbelegg etter tidligere innredning. Mangler litt overflatebehandling av veggplater under innredning. Mangler fugemasse mellom sokkellist
  og våtromsplater iht monteringsanvisning.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater
  anbefales. Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Sluk er plassert under dusjkabinett. Dette er vanskelig å få flyttet på og sluket er ikke inspisert. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder
  og usikker restlevetid på tettesjiktet.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater
  anbefales. Det anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

  Varmtvannsbedreder
  Totalvurdering:
  Bereder står i ett skap med en liten inspeksjonsluke, bereder er ikke godt besiktiget.
  Anbefalte tiltak:
  Nærmere kontroll av produksjonsår anbefales.

  Brannslukkingsutstyr
  Brannslukkingsapparat er over 10 år.

  Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport.
 • Praktisk og sentrumsnær bolig med alle bofunksjoner på ett plan. Utsikt mot indre del av Snåsavatnet og Viosen. Gode solforhold. Praktisk og sentrumsnær bolig med alle bofunksjoner på ett plan. Gangavstand til togstasjon, butikker, skole, idrettsanlegg, Kløvertunet/eldresenter/sykeheim, mm.
 • Halvpart tomannsbolig.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Grunnmur oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med liggende panel. Taket har saltaksform tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass.

  For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til tilstandsrapport utført av Norconsult AS.
 • Primærrom: 55 kvm, Bruksareal: 58 kvm

  1.Etasje: BRA: Ca.58kvm, P-Rom: Ca.55kvm, S-Rom: Ca.3kvm

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.

  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming med strøm og vedfyring.
 • Fellestomt på Ca.259 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

  Pent opparbeidet tomt med plen og beplantning. Foreligger ingen avtale vedrørende bruk eller vedlikehold av tomten. Kjøpers risiko og ansvar.
 • 1/2 part av dobbelgarasje. Biloppstillingsplass på felles tomteareal med nabohalvpart. Foreligger ingen avtale vedrørende bruk eller vedlikehold av garasje. Kjøpers risiko og ansvar.

  Lading av El-bil/Hybrid bil: Megler har ikke undersøkt om det er tilrettelagt for lading av El-biler og Hybrider. Hvorvidt det er mulighet for slike anlegg eller installasjoner må kjøper selv undersøke. Kjøpers risiko og ansvar
 • Eiendommen er offentlig tilknyttet vei og avløp. Det er private stikklendinger/stikkveger frem til offentlig tilkobling. Privat vann via Snåsa vannverk
 • Formuesverdi som primærbolig kr 303 568 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 092 845 per 31.12.20
 • Kommunale avgifter utgjør Kr. 9 833 pr. år Kommunale avgifter inkluderer avløpsavgift og eiendomsskatt. I tilegg kommer vannavgift til Snåsa vannverk og renovasjonsavgift.
 • Eventuelle renter og avdrag på lån, forsikringer, strøm, tv/internett, kommunaleavgifter og løpende vedlikehold m.m
 • Det er utstedt ferdigattest for tomannsbolig og dobbelgarasje datert 10.08.1997.
 • Boligen kan leies ut i sin helhet.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • På eiendommen er det tinglyst:

  - Ingen
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldene plan med bestemmelser er: Reguleringsplan for Hovteigen, Snåsa kommune.
 • Gnr. 17 Bnr. 125 i Snåsa kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Provisjon: 1,9% min 31 900.
  Fotografering/video (utlegg) (Kr. 6.000)
  Kommunale opplysninger (Kr. 1 250)
  Tilrettelegging: (Kr. 8 900)
  Markedspakke: (Kr. 15 900)
  Prospekter/salgsoppgave (Kr. 1 588)
  Sikringsobligasjon -Statens Kartverk (Kr. 585)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr. 250)
  Tinglyst erklæring (Kr. 200)

  Selger dekker alle dokumenterte utlegg.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
  Salgsoppgaven er opprettet 19.10.2022 og er utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Snåsa Drift Og Eiendom AS
Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev