aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Sørbygdvegen 718

Snåsa Sørbygdvegen 718

Snåsa - Pen og praktisk enebolig med alle bofunksjoner på ett plan. Utsikt. Garasje. Gode solforhold.

 • 1 300 000
 • BRA 130 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 300 000
 • OMKOSTNINGER48 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 348 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 996
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 100 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 792 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGE
 • 1 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000,-))
  --------------------------------------------------------
  48 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 348 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
P-Rom:
1.Etasje: Entre/gang, vaskerom, bad, kjøkken, stue og 3 soverom.

S-Rom:
Kjeller: Bod
1.Etasje: Bod med utvendig adkomst.

I tillegg står det en garasje på Ca.45kvm BRA og en hagebod på Ca.6kvm BRA på eiendommen.

Sørbygdvegen 718, Trøndelag

 • Kjøkken med TG1:

  Innredningen fremstår med normal tilstand i henhold til alder, noe slitasje i form av slarke hengsler og skallsår i fronter.

  Vaskerom med TG2:

  Flislagt gulv med sokkelflis på en vegg. Vegger med brystpanel, malte plater og våtromstapet. Folierte himlinsgplater.

  Bad med TG2:

  Flislagte overflater, folierte himlingsplater. Innredet med gulvmontert klosett, dusjkabinett og en enkel baderomsinnredning med nedfelt servant.

  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG3:

  - Rom under terreng
  Det registreres fukt/ råteskader i påforede konstruksjoner.
  Anbefalte tiltak:
  Alt av organiske materialer mot murflater bør fjernes. Eventuell ny oppbygging kan vurderes etter bedre utvendig fuktsikring.

  - Ildsted
  Tilstrekkelig avstand til brennbart materiale fra ildsted og sotluke må etableres.
  Anbefalte tiltak:
  Kommenterte forhold må utbedres for å lukke avviket.

  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2:

  - Drenering
  Det registreres tydelig symptom på at dreneringen ikke fungerer som tiltenkt.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales tiltak for å lede overflatevann bort fra bygningen.

  - Krypkjeller
  Tiltak må utføres for å redusere fuktighet i krypkjeller. Krypkjeller er en særlig fuktutsatt konstruksjon med små marginer før skader oppstår.
  Anbefalte tiltak:
  Fuktsperre på bakken i krypkjeller anbefales etablert for å redusere tilsig av jordfuktighet. Krypkjelleren er for dårlig ventilert, det bør
  vurderes å montere krypkjeller ventilasjon.

  - Radonsikring
  Det er ikke utført radonmålinger i boligen.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

  - Balkong/terrasse
  Konstruksjonen har skjevheter/ retningsavvik.
  Anbefalte tiltak:
  Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.

  - Vinduer/dører
  Kjellervindu mot nord er ikke foret og listet på innside, betydelig kondensperler på innside. Vinduer og dører for øvrig vurderes å være i
  normal stand med hensyn til alder.

  - Yttervegger
  Utvendig fasader er noe værslitt.
  Anbefalte tiltak:
  Rengjøring og overflatebehandling må påregnes.

  - Loft
  Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet.
  Anbefalte tiltak:
  Ytterligere undersøkelser anbefales med tanke på museaktivitet.

  - Taktekking og beslag
  Det er mosegrodd tak, fuktpåkjente vindskier.
  Anbefalte tiltak:
  Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes.

  - Elektrisk
  Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert på vaskerom. Registrert skjøteledninger på stue og et soverom.
  Anbefalte tiltak:
  Det foreligger ingen dokumentasjon på anlegget utover rapport fra Tensio datert 20.11.2017.

  - Vannledninger
  Vannrør i kjeller er delvis uisolerte og pga dette utsatt for frost. Hovedstoppekran er rustet og deformeres ved funksjonstest.
  Anbefalte tiltak:
  Hovedstoppekran må skiftet i nær fremtid.

  - Ventilasjon
  Totalvurdering:
  Ventiler i vinduer i 1. etasje, ventiler i vegger i kjeller og krypkjeller.

  - Vaskerom
  Totalvurdering overflater:
  Det er flatt gulv og ikke tilfredsstillende fuktsikring. Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at
  vann renner ut gjennom døråpning. Registrert skallsår i et par golvfliser. Kun en vegg med sokkelflis, øvrige vegger med golvfliser og uten
  oppbrett av membran på vegger.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Det er ingen tegn til at det er benyttet membran, eventuelle utilsiktede lekkasjer og vannsøl vil kunne føre til store følgeskader.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Vaskerommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av
  overflater anbefales.
  Fuktmåling:
  Det er utført søk med fuktindikator mot gulvflis i og omkring våtsoner. Undersøkelsen viser tegn til fukt i konstruksjonen.
  Anbefalte tiltak fukt:
  Vaskerommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av
  overflater anbefales.

  - Bad
  Totalvurdering overflater:
  Det er ikke tilstrekkelig fall til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Sluk er plassert under dusjkabinett. Dette er vanskelig å få flyttet på og sluket er ikke inspisert.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater
  anbefales.

  Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport.
 • Fin beliggenhet på Sørbygda i Snåsa. Landlig beliggenhet med kort kjøretur til Snåsa sentrum med butikker og offentlig kommunikasjon. Fin utsikt over omkringliggende landskap. Meget gode solforhold. Turområder i umiddelbar nærhet.
 • Enebolig.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Grunnmur oppført i lettklinkerblokker. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med betongsteing. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass.

  For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til tilstandsrapport utført av Norconsult AS.
 • Primærrom: 100 kvm, Bruksareal: 130 kvm

  Kjeller: BRA: Ca.24kvm, S-Rom: Ca.24kvm

  1.Etasje: BRA: Ca.106kvm, P-Rom: Ca.100kvm, S-Rom: Ca.6kvm

  Kjeller med utvendig adkomst består av 3 boder og en krypkjeller. Kun en av bodene er måleverdig og har en høyde over 1,9 m, kun denne boden er medtatt i arealsammenstillingen.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.

  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe.
 • Eiet tomt på Ca. 1792 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.
  Pent opparbeidet med plen og prydebusker.
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Lading av El-bil/Hybrid bil: Megler har ikke undersøkt om det er tilrettelagt for lading av El-biler og Hybrider. Hvorvidt det er mulighet for slike anlegg eller installasjoner må kjøper selv undersøke. Kjøpers risiko og ansvar.
 • Eiendommen er offentlig tilknyttet vei. Privat vann fra Sørbygda vassverk. Privat avløp med septiktank som tømmes to ganger i året.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 389 849 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 403 457 per 31.12.20
 • Kommunale avgifter utgjør Kr. 16 615 pr. år Kommunale avgifter inkluderer renovasjonsavgift, eiendomsskatt og avløpsavgift. I tillegg kommer årlig vannavgift på Ca. kr 5000,- som faktureres direkte fra Sørbygda vassverk. Det gjøres oppmerksom på at det fra neste år vil bli fakturert etter medgått mengde vann + et grunnbeløp, satser er ikke fastsatt enda. Årsgebyr for feiing og tilsyn kommer i tillegg med ca. kr. 500,-.
 • Eventuelle renter og avdrag på lån,
  forsikringer, strøm, tv/internett,
  kommunale avgifter, løpende
  vedlikehold m.m.
 • Det er utstedt ferdigattest for oppføringen av boligen datert 14.09.1996.
 • Ingen utleieforhold.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.
  Det gjøres særlig oppmerksom på at
  selger ikke har bebodd eiendommen.
  Selger har derfor ikke
  førstehåndskunnskap om objektet, og
  har i begrenset grad kunne supplere
  og/eller kontrollere opplysningene.
  Kjøper oppfordres til å foreta en
  særlig grundig besiktigelse, helst med
  bistand av teknisk fagkyndig.
 • På eiendommen er det tinglyst:

  1977/624-1/68 Rettighet
  01.02.1977
  Rettighetshaver:SØRBYGDA VASSVERK SA
  Org.nr: 970234101
  LEIEAVTALE
  SØRBYGDA VASSVERK A/L HAR RETT TIL VANNLEDNING OVER D. E.
  Overført fra: 5041-37/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1977/7392-1/68 Rettighet
  18.10.1977
  Rettighetshaver:Øverbygda Vassverk Al
  Lnr: 2075717
  LEIEAVTALE
  ØVERBYGDA VASSVERK A/L HAR RETT TIL Å TA VANN FRA MOVATN,
  LEGGE LEDNINGER M. V.
  Overført fra: 5041-37/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettighetene følger eiendommen og vil ikke bli slettet i forbindelse med salget.

  Det gjøres oppmerksom på at kjøpers pantedokument vil få prioritet etter overnevnte tinglyste rettigheter/servitutter.

  Kjøper aksepterer å overta disse slik de fremgår av de tinglyste dokumenter.
 • Eiendommen ligger i LNFR-område (Landbruks-, natur- ,frilufts- og reinområde) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.
 • Gnr. 37 Bnr. 6 i Snåsa kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E. Energiattesten ligger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Grong Sparebank.
 • Fotografering/video (utlegg) (Kr.4
  209)
  Kommunale opplysninger (Kr.6 010)
  Utleggsgebyr (Kr.4 000)
  Visninger (Kr.1 500)
  Tingl. hjemmelserklæring - Statens
  Kartverk (Kr.585)
  Markedspakke (Kr.17 900)
  Prospekter/salgsoppgave (Kr.1 588)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk
  (Kr.585)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok
  (Kr.250)
  Tinglyst erklæring (Kr.200)
  Selger dekker alle dokumenterte
  utlegg.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kjersti Helen Gjestad
  Ragnhild Bergitte Nekstad
Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev