aktiv-eiendomsmegling
Fasade

SNÅSA Sørbygdvegen 718

Snåsa - Pen og praktisk enebolig med alle bofunksjoner på ett plan. Utsikt. Garasje. Gode solforhold.

 • kr 1 300 000
 • BRA 130 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 300 000
 • Omkostningerkr 48 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 348 642
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 996
 • Soverom3
 • ArealP-rom 100 m²
 • Tomt1 792 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 300 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000))

  48 642 (Omkostninger totalt)

  1 348 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Sørsivegen 718! Pen og praktisk enebolig med alle bofunksjoner på ett plan. Romslig garasje med bodarealer. Fin eiertomt på ca 1,8 mål. Gode sol- og utsiktsforhold! Fin beliggenhet på Sørbygda i Snåsa. Landlig beliggenhet med kort kjøretur til Snåsa sentrum med butikker og offentlig kommunikasjon. Fin utsikt over omkringliggende landskap. Turområder i umiddelbar nærhet. Inneholder: 1.Etasje: Entre/gang, vaskerom, bad, kjøkken, stue og 3 soverom. Bod med utvendig adkomst. Kjeller: Bod I tillegg står det en garasje på Ca.45 kvm BRA og en hagebod på Ca.6 kvm BRA på eiendommen.

Sørbygdvegen 718, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 24 kvm
  1. etasje: 106 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 100 kvm  Tomt
  1792m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca. 1792 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen. Pent opparbeidet med plen og prydebusker.

  Beliggenhet
  Fin beliggenhet på Sørbygda i Snåsa. Landlig beliggenhet med kort kjøretur til Snåsa sentrum med butikker og offentlig kommunikasjon. Fin utsikt over omkringliggende landskap. Meget gode solforhold. Turområder i umiddelbar nærhet.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Grunnmur oppført i lettklinkerblokker. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med betongsteing. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til tilstandsrapport utført av Norconsult AS.

  Innhold
  P-Rom: 1.Etasje: Entre/gang, vaskerom, bad, kjøkken, stue og 3 soverom. S-Rom: Kjeller: Bod 1.Etasje: Bod med utvendig adkomst. I tillegg står det en garasje på Ca.45kvm BRA og en hagebod på Ca.6kvm BRA på eiendommen.

  Standard
  Kjøkken med TG1: Innredningen fremstår med normal tilstand i henhold til alder, noe slitasje i form av slarke hengsler og skallsår i fronter. Vaskerom med TG2: Flislagt gulv med sokkelflis på en vegg. Vegger med brystpanel, malte plater og våtromstapet. Folierte himlinsgplater. Bad med TG2: Flislagte overflater, folierte himlingsplater. Innredet med gulvmontert klosett, dusjkabinett og en enkel baderomsinnredning med nedfelt servant. I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG3: - Rom under terreng Det registreres fukt/ råteskader i påforede konstruksjoner. Anbefalte tiltak: Alt av organiske materialer mot murflater bør fjernes. Eventuell ny oppbygging kan vurderes etter bedre utvendig fuktsikring. - Ildsted Tilstrekkelig avstand til brennbart materiale fra ildsted og sotluke må etableres. Anbefalte tiltak: Kommenterte forhold må utbedres for å lukke avviket. I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2: - Drenering Det registreres tydelig symptom på at dreneringen ikke fungerer som tiltenkt. Anbefalte tiltak: Det anbefales tiltak for å lede overflatevann bort fra bygningen. - Krypkjeller Tiltak må utføres for å redusere fuktighet i krypkjeller. Krypkjeller er en særlig fuktutsatt konstruksjon med små marginer før skader oppstår. Anbefalte tiltak: Fuktsperre på bakken i krypkjeller anbefales etablert for å redusere tilsig av jordfuktighet. Krypkjelleren er for dårlig ventilert, det bør vurderes å montere krypkjeller ventilasjon. - Radonsikring Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen. - Balkong/terrasse Konstruksjonen har skjevheter/ retningsavvik. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. - Vinduer/dører Kjellervindu mot nord er ikke foret og listet på innside, betydelig kondensperler på innside. Vinduer og dører for øvrig vurderes å være i normal stand med hensyn til alder. - Yttervegger Utvendig fasader er noe værslitt. Anbefalte tiltak: Rengjøring og overflatebehandling må påregnes. - Loft Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser anbefales med tanke på museaktivitet. - Taktekking og beslag Det er mosegrodd tak, fuktpåkjente vindskier. Anbefalte tiltak: Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes. - Elektrisk Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert på vaskerom. Registrert skjøteledninger på stue og et soverom. Anbefalte tiltak: Det foreligger ingen dokumentasjon på anlegget utover rapport fra Tensio datert 20.11.2017. - Vannledninger Vannrør i kjeller er delvis uisolerte og pga dette utsatt for frost. Hovedstoppekran er rustet og deformeres ved funksjonstest. Anbefalte tiltak: Hovedstoppekran må skiftet i nær fremtid. - Ventilasjon Totalvurdering: Ventiler i vinduer i 1. etasje, ventiler i vegger i kjeller og krypkjeller. - Vaskerom Totalvurdering overflater: Det er flatt gulv og ikke tilfredsstillende fuktsikring. Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Registrert skallsår i et par golvfliser. Kun en vegg med sokkelflis, øvrige vegger med golvfliser og uten oppbrett av membran på vegger. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Det er ingen tegn til at det er benyttet membran, eventuelle utilsiktede lekkasjer og vannsøl vil kunne føre til store følgeskader. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Vaskerommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Fuktmåling: Det er utført søk med fuktindikator mot gulvflis i og omkring våtsoner. Undersøkelsen viser tegn til fukt i konstruksjonen. Anbefalte tiltak fukt: Vaskerommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. - Bad Totalvurdering overflater: Det er ikke tilstrekkelig fall til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Sluk er plassert under dusjkabinett. Dette er vanskelig å få flyttet på og sluket er ikke inspisert. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven. Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 300 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000))

  48 642 (Omkostninger totalt)

  1 348 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  16615

  Kommunale avgifter år
  2020

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør Kr. 16 615 pr. år Kommunale avgifter inkluderer renovasjonsavgift, eiendomsskatt og avløpsavgift. I tillegg kommer årlig vannavgift på Ca. kr 5000,- som faktureres direkte fra Sørbygda vassverk. Det gjøres oppmerksom på at det fra neste år vil bli fakturert etter medgått mengde vann + et grunnbeløp, satser er ikke fastsatt enda. Årsgebyr for feiing og tilsyn kommer i tillegg med ca. kr. 500,-.

  Formuesverdi primær
  389849

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  1403457

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Andre utgifter
  Eventuelle renter og avdrag på lån, forsikringer, strøm, tv/internett, kommunale avgifter, løpende vedlikehold m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5041/37/6: 01.02.1977 - Dokumentnr: 624 - Rettighet Rettighetshaver: Sørbygda Vassverk Sa
  Org.nr: 970 234 101
  LEIEAVTALE
  SØRBYGDA VASSVERK A/L HAR RETT TIL VANNLEDNING OVER D. E.
  Overført fra: Knr:5041 Gnr:37 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  18.10.1977 - Dokumentnr: 7392 - Rettighet Rettighetshaver: Øverbygda Vassverk Al
  Løpenr: 2075717
  LEIEAVTALE
  ØVERBYGDA VASSVERK A/L HAR RETT TIL Å TA VANN FRA MOVATN,
  LEGGE LEDNINGER M. V.
  Overført fra: Knr:5041 Gnr:37 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.12.1994 - Dokumentnr: 8186 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5041 Gnr:37 Bnr:2
  01.01.2018 - Dokumentnr: 69655 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1736 Gnr:37 Bnr:6


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for oppføringen av boligen datert 14.09.1996.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei. Privat vann fra Sørbygda vassverk. Privat avløp med septiktank som tømmes to ganger i året.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i LNFR-område (Landbruks-, natur- ,frilufts- og reinområde) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 300 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000))

  48 642 (Omkostninger totalt)

  1 348 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  48642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  ,- oppgjørshonorar kr 4 750,- og visninger kr 2 500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 34 900,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev