aktiv-eiendomsmegling
DSC00248

SOLASTRANDEN - "Solsikkegården" - En spennende eiendom på hele 23 dekar med stort utviklingspotensiale.

 • 12 500 000
 • BRA 137 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING12 500 000
 • OMKOSTNINGER328 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER12 828 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 994
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 129 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT23 367 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 12 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  312 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 12 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  328 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  12 828 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etg.: Gang, 2 soverom, bad m/dusj/kar/wc/vask, vaskerom, stue m/åpen kjøkkeninnredning og utgang til terrasse og hage.
2. etg.: Hobbyrom
Utvendig bod.
Salgsbod mot Nordsjøvegen

Iflg tilstandsrapport er det opplyst at 2 etg. har for liten dagslysflate i forhold til rommets areal. 2 etg. har ikke tilfredstillende rømningsvei
Aktiv_corona_Finn (2)

Nordsjøvegen 180, Rogaland

 • Boligen har hovedsaklig standard fra byggeår, og innvendig oppgradering er iflg tilstandsrapporten påkrevd.

  I følge tilstandsrapporten er det registert 3 store eller alvorlige tiltak som er katigorisert under TG3

  Innvendige>overflater:
  Overflater har sterk slitasjegrad.
  Overflater har endel slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Laminat har utsklidning i sammeføyninger og "reiste" skjøter jevnt over som indikerer fuktbelastning over tid som f.eks vask/rengjøring
  Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes.

  Våtrom >Generell > Bad/vaskerom
  Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav
  Tiltak: Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at
  alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Tiltak: Røykvarsler og brannslukningsapperat innstalleres.

  Det er registert 5 avvik som kan kreve tiltak, katigorisert TG2

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Tiltak: Avløp for overvann/nedløp må etableres.

  Utvendig > Dører
  Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter.
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Hoved inngangsdør er utett i pakninger og rundt låskasse
  Tiltak: Dører med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten
  hele døren eller kun selve glassene. Hovedinngangsdør bør forsøkes å bedres med tanke på tetthet, evnt. vurder utskiftning. Terrassedør må regnes med utskiftning av glass

  Innvendig > Pipe og ildste
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
  Pipe er ikke pusset innvendig.
  Tiltak: Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.
  Pussing av pipe innvendig må regnes med ihht. forskriftskrav for element piper

  Innvendig > Innvendige trappe
  Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Tiltak: Håndløper bør monteres på vegg.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Tiltak: El anlegg bør kontrolleres

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Med Solastrande og flotte turområder som nærmeste nabo er dette en beliggenhet som er svært tiltalende. Her er det enkelt å ta seg en "luftetur".
  Området ligger like ved Sola strandhotell og består av en liten gruppe eneboliger som ligger litt "for seg selv".
 • Enebolig bebyggelse
 • Det vil bli skiltet ved fellesvisning
 • Se vedlagte rapport avholdt 08.12.21 av Rune Sivertsen for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.et: 105 Bra
  2.et: 24 Bra


  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, 2 soverom, bad/vaskerom, stue/kjøkken, loftstue/hobbyrom
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn i stue eller elektrisk oppvarming
 • Tomten er opparbeidet med hage som en naturlig del ved boligen samt et stort jorde hvor det de siste år er blitt dyrket solsikker.
 • På egen gårdsplass
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 941 119 per 31.12.19
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 388 028 per 31.12.19
 • Kr. 13 419,38 pr. år
 • Det foreligger iflg kommunen ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for denne eiendom.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Eiendommen ligger i Rød flystøysone.
  Det går offentlige vann/avløpsledninger over eiendommen, se vedlagt ledningskart.
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Deler av eiendomme er regulert til bolig og LNF område. Eiendommen ligger i følge kommuneplanen i område som er avsatt til friluftsrettet næring. I forslag til ny kommuneplan er næringsformålet behold, men FN "friluftsrettet næring" foreslås fjernet. Det gir mer fleksibilitet ved utvikling av eiendommen. Deler av eiendommen er iflg kommuneplanen avsatt til utvidelse av lufthavnen, men dette vil iflg kommunen og Avinor bli fjernet ved neste "rullering" av kommuneplanen da utvidelse av lufthavnen på denne siden av veien er utelukket nå.
  Endelig behandling av kommuneplanens arealdel vil bli politisk behandlet feb/mars 2023.
 • Gnr. 14 Bnr. 134 i Sola kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 0,9 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 19 900- og oppgjørshonorar kr.5 900,- . Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 21 385,-. Utleggene omfatter markedsføring, innhenting av opplysninger samt tinglysningsgebyr. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg, tilrettelegg og et rimelig honorar makskr 7 900,- Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bjørn Nessler Sola
  Elisabeth Nessler Sola
Målfrid Tjora

Megler

Målfrid Tjora

90 55 75 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev