aktiv-eiendomsmegling
Hytte fra byggeår 2000 beliggende ved nordenden av vannet Lenglingen i Sørli

Sørli Botnbekkveien 4

Sørli - NY pris! Hytte fra 2000 med gode sol og utsiktsforhold - Nærhet til naturen og med utsikt over Lenglingen.

 • 530 000
 • BRA 58 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING530 000
 • OMKOSTNINGER29 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER559 392
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 000
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 55 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTPunktfestetomt
 • ENERGIMERKINGE
 • 530 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  172,- (Panteattest kjøper)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  13 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 530 000,-))
  --------------------------------------------------------
  29 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  559 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Botnbekkveien 4, Trøndelag

 • Hytta har god standard. Alle kontrollerte punkter i tilstandsrapport har fått TG1, bortsett fra terrasse som har fått tilstandsgrad 2 pga manglende rekkverk.

  Grunn og fundamenter: Hytten er fundamentert med pelefundamenter av betong til fast fjellgrunn.

  Veggkonstruksjon og utvendige fasader: Veggkonstruksjonene er oppført av bindingsverk i tre med utvendig kledning i form av malte stående trepaneler fra
  byggeår. Ukjente forhold vedrørende isolasjon men normal byggeskikk ved byggeår tilsier at yttervegger er isolert med 15 cm mineralull.

  Takkonstruksjon: Hytten har saltakkonstruksjon med taksperrer av tre og med innvendig skråhimling på stue og kjøkken. Kaldloft over soverom og gang.

  Taktekking: Taktekking med lakkerte stålplater fra byggeår. Ukjente forhold med tanke på undertak. Vindskier og takkasser med malte bord/trepaneler. Renner, nedløp og beslag: Takrenner, nedløp og raftbeslag i lakkert stål utførelse fra byggeår. Taknedløp er ført til terreng.

  Terrasse: Balkongplatt ved inngangsparti mot øst og i front mot sør. Balkongkonstruksjoner er fundamentert med pelefundamenter av betong og tre til fjell. Platt er forøvrig oppført av tradisjonelle trekonstruksjoner

  Piper og ildsteder: Murt lettklinkerpipe fra byggeår med heldekkende pipebeslag m/røykhatt over yttertak. Sotluke er plassert på soverom. Jøtul vedovn er tilsluttet pipe på stue. Skiferhelle på gulv under ildsted. Etasjeskille: Etasjeskille består av trebjelkelag med stubbloftskonstruksjon. Ukjente forhold med tanke på isolasjon, men bjelkelag antas være fullisolert med 20 cm mineralull.. Kjøkken: Hyttekjøkken fra byggeår med åpen løsning mot stue. Stue/kjøkken har lakkerte tregulv, trepaneler på vegger og trepaneler i mønt skråhimling. Kjøkkeninnredning i lakkert furu utførelse med laminert benkeplate. Gasskomfyr antas følge med ved salg.

  Innvendige overfater: Hytten har innvendig standard fra byggeår med lakkerte tregulv, trepaneler på vegger og trepaneler i himlinger.

  Elektrisk anlegg: Hytten har ikke innlagt strøm, men solcelleanlegg med en del innvendige åpne installasjoner er installert.

  Terrengforhold: Hytten ligger på et lite høydedrag og ser ut til å ha naturlig avrenning av overflatevann

  Uthus: Enkelt uisolert uthus med lager og utedo er oppført på eiendommen. Bygningen er fundamentert med pelefundamenter av betong til grunn som antas bestå av fast fjell. Uthuset har trebjelkelag med enkelt tregulv, yttervegger med bindingsverk av tre som er utvendig kledd med malte stående trepaneler. Pulttakkonstruksjon av tre med undertak av typen "Brettex". Taktekking antas bestå av lakkerte stålplater. Uthuset har adkomst fra enkel boddør og utvendig enkel tretrapp. 2 stk vinduer med 1-lags glass er montert.

  Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Norconsult, rapportdato 11.02.2021. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.
 • Punktfestet naturtomt beliggende ved nordenden av vannet Lenglingen i Sørli ca 1,5 km fra bilveg/parkering.

  Fin utsikt utover Lenglingen og fjellområdene forøvrig. Gode lys/solforhold. Avstand til Mebygda i Sørli med nærbutikk og lignende ca 12 km. Avstand til Sandvika i Nordli ca 24 km.
 • Fra Aspnesveien, ta inn mot Botnvikveien og parker på parkeringsplass på grunneiendom tilhørende Oel og Gunn Sætervoll.
  Det er ca. 1,5 km fra parkeringsplass fram til hytta. Se mere under punktet parkering.
 • Hytte fra byggeår 2000 beliggende ved nordenden av vannet Lenglingen i Sørli. Hytten ligger ca 1,5 km fra bilveg/parkering, men skogsbilveg for evt. atv/scooter mellom parkering og hytte. Rekreasjonsløype for snøscooter følger den omtalte skogsbilvegen. Mange muligheter for friluftsliv med blant annet jakt og fiske i området. Gode lys/solforhold og fin utsikt utover Lenglingen og fjellområdene forøvrig. Avstand til Mebygda i Sørli med nærbutikk og lignende ca 12 km. Avstand til Sandvika i Nordli ca 24 km.

  Hytten er fundamentert med pelefundamenter av betong til fjellgrunn og har gulv/etasjeskiller av isolert trebjelkelag.
  Yttervegger er oppført med tradisjonelt bindingsverk av tre som er utvendig kledd med malte stående trepaneler.
  Saltakkonstruksjon med taksperrer av tre og innvendig mønt skråhimling på kjøkken og stue. Taktekking med lakkerte stålplater. Hytten har ikke innlagt vann, avløp eller strøm og oppvarming foregår med vedfyring og evt gass.
  Solcelleanlegg er montert. Hytten er oppført ihht. den byggeskikk og de forskrifter som var gjeldene på byggetiden, men fremstår pent brukt og i bra stand selv om noe utvendig vedlikehold i form av overflatebehandling ol. er påregnelig.
 • Primærrom: 55 kvm, Bruksareal: 58 kvm, Bruttoareal: 64 kvm
  I tillegg uthus på 12 BRA.

  Hytte:
  P-rom: Gang, stue/kjøkken, 2 stk og "bad"
  Uthus:
  S-rom: Lager og utedo

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.

  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, stue/kjøkken og 2 stk soverom + "bad"
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
  Alle møbler, gasskomfyr og gasskjøleskap medfølger ved salg.
 • Vedovn.
  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.
 • Festeavgift kr. 2 000,-. Bortfester er Per Tore Aspnes.
  Punktfeste. Naturtomt med berg og lyng.
  Festeavgift sist regulert i 2022 med festeavgift fra kr 1500,- til kr 2000,-
  Festekontrakten utløper 1. januar 2079, med rett til fornyelse.
  Tinglyst festekontrakt og brev fra grunneier er vedlagt salgsoppgave.
 • Parkeringsplass på nabotomt til Botnbekkveien 7. Tomten eies av Ole og Gunn Sætervoll (Gnr. 25, bnr. 7). Fra parkeringsplassen er det ca. 1,5 km til hytta. Parkeringsrett og privat vei fram til parkeringsareal er ikke tinglyst, men i følge epost fra Sætervoll 13.02.21, gjelder følgende:

  Deler av avmerket område brukes og vil fortsatt bli brukt som lagerplass/parkering for adresse Botnbekkveien 7 og 5. De bruker tidvis denne plassen til lagring feks ved og parkering av større kjøretøy / lastebil. Det vil si at det tidvis kan bli parkert andre biler på samme plassen. Det er også beboere på disse to adressene som har planert og lagt til rette for at det er mulig å parkere større kjøretøy på denne plassen. Frem til i dag har det likevel ikke oppstått problemer mellom de forskjellige brukerne av plassen inkl. de som har parkert der i forbindels med bruk av hytta.

  Grunneier vil derfor legge inn følgende bemerkning til evt. avtale om bruk av plassen:

  Grunneier / hjemmelshaver forbeholder seg rett til å heve rett til parkering hvis det i fremtiden skulle dukke opp behov eller at erklæringen er til hinder for bruk/disponering av avmerket område. Dette gjelder enten ved midlertidig oppståtte behov eller ved behov som er oppstått for fast drift av gård/skogeiendom eller privart bruk av området. ( transport , lager, fremtidig bygg )
  Grunneier er ikke ansvarlig for vedlikehold/snørydding av plassen.

  Ladepunkt for el-bil: Lierne gjestegård, Nordli 23 min
 • Hytta har ikke innlagt vann eller kloakk.
  Solcelleanlegg.
  Gass benytttes til kjøkeskap og komfyr.

  Ingen vei opp til hytta - I dag benyttes snøscooter på vinter og ATV på sommer, i samme trase som scooter/rekrasjonsløype.
  Megler gjør oppmerksom på at det i følge kommunen ikke er tillatt med barmarkskjøring i rekrasjonsløypene. Hvis det skulle dukke opp slike behov, må det søkes særskilt om det for den aktuelle strekningen..

  Opplysninger om løypebevis scooterløype, hentet fra hjemmesiden til Lierne Kommune:
  Løypebevis kan kjøpes på Vipps, bruk kode LSSK eller nummer 526601, og trykk inn beløp:
  Årskort: kr 800,-
  Seniorkort (fra 60 år): kr 400,-
  Juniorkort (fra 15- 18 år): kr 400,-
  Dagskort: kr 150,-
  Helgekort: kr 300,-
  Påskekort (fra palmesøndag- 2. påskedag): 400,-

  Sentrale regler for Rekreasjonsløypene:
  Åpning og stenging av løypene:

  - Åpning og stengning kunngjøres i kartet på denne siden: https://www.lierne.kommune.no/tjenester/motorferdsel-snoscooter/snoscooterloyper/rekreasjonsloyper-i-lierne.15579.aspx
  - Det er ikke tillatt å kjøre i løypene mellom kl. 23.00- 06.00

  Bruk av løypene:

  - Maksimal hastighet for løypenettet i Lierne kommune er 60 km/t.
  - Farten skal tilpasses skilting og lokale forhold
  - Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer
  - Snøscooter har viktplikt for all annen ferdsel
  - Ferdsel skjer på eget ansvar
  - All ferdsel skal skje aktsomt og hensynsfullt
  - Kjøring i isfiskeløyper (blå løype) skal medbringe gyldig fiskekort og fiskeutstyr

  Det er ikke lov å avvike løypene mer enn 5 meter med unntak av:

  - Rasting fra løype på land: maks 30 meter
  - Rasting fra løype på islagt vann: maks 100 meter

  Det er ikke tillatt med parallellkjøring på siden av løypene.

  Kjøretillatelse og gebyr:
  - Gyldig løypebevis må medbringes ved kjøring i alle løyper. Løypebeviset er personlig.
 • Formuesverdi kr 76 498 per 31.12.20
 • Kr. 2 553 pr. år
  Inkludert er eiendomsskatt og renovasjon.
  Herav:
  Eiendomsskatt pr år kr 1.388,-
  Renovasjonsavgift pr pr kr 1.165,- inkl mva.
 • I matrikkel er det registrert avgitt følgende info:
  Rammetillatelse, dato 22.01.1999
  Igangsettingstillatelse, dato 23.07.1999
  Tatt i bruk, dato 23.08.2000

  Det er forettt undersøkelser hos kommunen, men i følge Lierne kommune v/ Stig Håvard Freland foreligger det ikke ferdigattest.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Eiendommen overdras fri for heftelser med unntak av:
  - Festekontrakt , datert 23.03.1999

  Det gjøres oppmerksom på at kjøpers pantedokument vil få prioritet etter overnevnte tinglyste rettigheter/servitutter.
  Kjøper aksepterer å overta disse slik de fremgår av de tinglyste dokumenter.
 • Eiendommen og nærområdet er ikke regulert. Området er definert som LNFR-areal for spredt bolig, fritids eller næringsbebyggelse mv. i kommuneplanen
 • Gnr. 25 Bnr. 18 Fnr. 3 i Lierne kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Markedspakke (Kr.17 900)
  Kommunale opplysninger (Kr.2 500)
  Prospekter, uni121397 (Kr.1 331,25)
  Tinglyst erklæring, festekontrakt (Kr.200)
  Visninger (Kr.2 000)
  Oppgjørsgebyr (Kr.4 750)
  Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 590 000,-) (Kr.35 000)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.585)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr.250)
  Tilretteleggingshonorar (Kr.10 000)
  Utleggsgebyr (Kr.1 250)
  Totalt kr. (Kr.75 766,25)
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bjørn Petter Sagmo Skåle
  Stine Mari M Sagmo
Hanne Brattberg Sørensen

Megler

Hanne Brattberg Sørensen

48 31 04 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev