aktiv-eiendomsmegling

SØRSKOGBYGDA Sørskogbygdvegen 2784

Innholdsrik hytte i ei koselig grend med landlig beliggenhet - Garasje og uthus - Flotte tur- og friluftsområder

 • kr 950 000
 • BRA 133 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 950 000
 • Omkostningerkr 40 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 990 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 965
 • Soverom3
 • ArealP-rom 117 m²
 • Tomt3 700 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000))

  40 792 (Omkostninger totalt)

  990 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Her kan vi presentere ei hytte som ligger i ei koselig grend omringet av gårder og fine naturlandskap. I Risberget er det et interessant og hyggelig miljø, og her finnes det både forsamlingslokale, kombinert gammelt skolehus og kirkesal, gravplass og skytterhus. Området er kjent for sine idylliske friluftsområder rundt flere tjern og vassdrag. Hytta kan selges med enkelte møbler og har god plass til hele familien i de tre soverommene eller på sovesofaer i stuene. Det er kun ca 6 minutter i bil til festplassen ved Kynnbrua med flotte padlemuligheter i kano langs Kynnavassdraget helt til Søråssjøen med badestrand. Utenfor hyttedøra går det skiløyper vinterstid. Merk deg dette: - Svært innholdsrik fritidseiendom - Stille og rolige omgivelser - Garasje fra 2015 og uthus

Sørskogbygdvegen 2784, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 133 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 117 kvm Entrè/gang, tre stuer, tre soverom, wc og kjøkken.  Tomt
  3700m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på 3700 kvm. Tomten er opparbeidet med hage med plen rundt hytta og mellom bygningene. Skrånende terreng. Gruset innkjøring og parkering. I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 3837,7 m² og et oppgitt areal på 3700 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Hytta ligger i stille og rolige omgivelser ved Risberget i Våler kommune. Fra hytta er det ca. 25 km til Våler sentrum med butikker, bensinstasjon og enkelte servicetilbud, samt ca. 37 km til Elverum med byfasiliteter. Det er også ca. 20 km til kirke, samfunnshus og nærbutikk med post i Sørskogbygda. Eiendommen ligger fint til nærliggende områder med skog, utmark og skogskledde åser. Med umiddelbar nærhet til store skogsområder har du fine turområder rett utenfor hytteveggen og i tillegg skiløyper. Ca. 5 km fra hytta ligger Nordre og Søndre Bølsjøen. 6 km unna finner du også den populære sjøen Kynna hvor du blant annet kan fiske, bade eller padle i kano langs vassdraget helt til Søråssjøen med flott badestrand. Rundt hytta ligger aktivitetene i kø for de som ønsker dette, samtidig som man kan trekke seg tilbake fra en hektisk hverdag og nyte landlig fred og ro. Snøscooterled går også gjennom Gravberget.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Hytte fra 1965. Ukjent byggegunn. Stedvis fundamentering med grunnmur av betong og noe med pilarer av betong. Opprinnelig del av tømmer. Tilbygg oppført med bindingsverk og opplyst isolert med mineralull. Ukjent tilbyggsår. Fasader er hovedsakelig kledd med liggende trepanel. En fasade har eldre tømmermannskledning. Takkonstruksjoner av stedsbyggede sperretak. Vinduer av tre. Noen med enkle glass og noen med isolerglass. Dør til takoverbygget veranda ved entrè med to lag enkle glass. Entrèdør av tre med isolerglass. Dør til vinterhage av tre. Verandadør av tre med isolerglass. Takoverbygget veranda fundamentert med pilarer av betong. Bygget av trekonstruksjoner. Sperretak tekket med takplater av plast. Takoverbygget veranda ved entre bygget av trekonstruksjoner og brystningsvegg. Vinterhage med terrassegulv og trepanel på vegger og i himling. Taktekking med takplater av metall. Noe tekking med pappshingel. Ukjent undertak. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Overgangsbeslag på pipe. Uthus med ukjent byggeår. Bygget er punktfundamentert. Gulvkonstruksjoner av bjelkelag, vegger av bindingsverk og tømmer og takkonstruksjon av sperretak. Fasader med tømmer og trepanel. Tak er tekket med takplater av metall. Dører av tre. Innlagt strøm til byggt. Første bod med tregulv og trepanel på vegger og åpen himling. Utedo med tregulv og trepanel på vegger og i himling. Konstruksjoner er isolert. Garasje fra 2015. Støpt plate og ringmur av lettklinker. Betongelementer mot terreng. Vegger av bindingsverk og takkonstruksjon av takstoler. Fasader er kledd med liggende trepanel og tak er tekket med takplater av metall. Takrenner av metall på en side av bygget. Det er ikke forkantbeslag. Stedbyggede sidehenglsede porter av tre. Dør av tre til bod. Garasjedel med åpne konstruksjoner. Bod med betonggulv og åpne konstruksjoner. Vedskåle fra 2021. Punktfundamentert med pilarer av betong. Vegger av bindingsverk og takkonstruksjon av sperretak. Fasader er kledd med liggende trepanel. Taktekking med takplater av metall. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det ikke gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak). Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig/taktekking: Mer enn hlavparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn hlavparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Innfestinger av takplater løsner flere steder. Deler av tekkingen er av vesentlig alder. Takflater er begrenset befart grunnet kombinasjonen av takvinkler og terrenghøyder rundt bygget. - Utvendig/nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Utetthet over entrè. Skade på takrenne og forkantbeslag på bakside, har delvis falt ned. En del på bakside har ikke forkantbeslag og takrenne. - Utvendig/veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Liggende kledning er stedvis lagt direkte på tidligere kledning uten lufting. Kledning går nært ned til terreng på baksiden av bygget, medfører økt fare for råteskader. Noe mosevekst på vannbrett. Det advares om at kombinasjonen av innkledde tømmervegger og avstengte kryperom medfører en risiko for at det finnes skjulte skader. - Utvendig/takkonstruksjon/loft: Slitasje på vindskier og isbord. Vindski har løsnet og isbord mangler på del mot veranda. - Utvendig/vinduer: Utvendig sllitasje på enkelte vinduer. Oppsprekking i kitt på vinduer i vinterhage. Sprekk i glass på ett vindu. - Utvendig/dører: Dør til takoverbygget veranda: Slitasje og oppsprekking i kitt. Verandadør: Dørblad henger. - Utvendig/balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Takoverbygget veranda: Spinkel takkonstruksjon, krever understøttelse på vinterstid. Svertesopp på overflater. Rekkverk er lavere enn hva dagens krav tillater. - Innvendig/innvendige dører: Noen dører tar i mellom karm og dørblad. - Kjøkken/avtrekk: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. - Tekniske installasjoner/ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. En stue har ingen ventilering. To soveorm har ingen ventilering. - Tomteforhold/byggegrunn: Enkelte skjevheter indikerer stedvis setninger. - Tomteforhold/grunnmur og fundamenter: Enkelte skjevheter indikerer stedvis setninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Spesialrom/overflater og konstruksjon/wc: Toalettrom har ingen vnetilering fra rommet, NS3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG0/TG1. - Tekniske installasjoner/el-anlegg: Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg. Sikringsskap med porselensikringer og noen automat/jordfeilsautomat. Det er blanding av stikkontakter med og uten jording i flere rom. Det er gitt TGIU på følgende: - Innvendig/krypkjeller: Krypkjeller har inen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. - tomteforhold/drenering. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Vært tilfelle med mus før påbygging. Ikke noe problem siden. Satt inn ekstra kurser til varmepumpe av Solør kraftlag. Hatt el-kontroll og alt OK Påbygg/restaurering på egeninnsats. Det er tinglyst veirett for naboeiendommene over denne eiendommen

  Standard
  Her kan vi presentere ei hytte som ligger i ei koselig grend omringet av gårder og fine naturlandskap. I Risberget er det et interessant og hyggelig miljø, og her finnes det både forsamlingslokale, kombinert gammelt skolehus og kirkesal, gravplass og skytterhus. Området er kjent for sine idylliske friluftsområder rundt flere tjern og vassdrag. Hytta kan selges med enkelte møbler og har god plass til hele familien i de tre soverommene eller på sovesofaer i stuene. Det er innlagt strøm til hytta, men ikke vann eller avløp. Bilvei helt frem til hytteveggen og den nyere garasjen fra 2015. Både uthus og vedskåle på tomta i tillegg til alt dette. Det er kun ca 6 minutter i bil til festplassen ved Kynnbrua med flotte padlemuligheter i kano langs Kynnavassdraget helt til Søråssjøen med badestrand. Velkommen Her møtes du til et hyggelig takoverbygget inngangsparti med plass til å henge av seg ytterjakka. Gå inn til vinterhagen eller videre innover i stuen herfra. Stue med utgang til vinterhage I stuen er det satt inn nyere varmepumpe i tillegg til peisen. Her er det god plass til diverse møblement. Kjøkken Kjøkkenet har en heltre innredning med speilfronter og heltre benkeplate fordelt på to vegger. Stekeplate som går på strøm og frittstående kjøleskap i rommet. Naturlig ventilering på kjøkken Sanitærrom Det er satt inn nytt Cinderella forbrenningstoalett på sanitærrommet i tillegg til servant i innredningen med bærevann inn (ikke koblet til vann eller avløp). Rommet har lakkert tregulv og trepanel på vegger. Soverom Hytta har i alt tre soverom og mange sengeplasser. De innvendige overflatene består av lakkerte tregulv og gulvbelegg og trepanel på vegger og himlinger. Hytta kan selges med enkelte møbler. Det er krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. I tillegg står en garasje fra 2015, vedskåle og uthus på tomta som alle er satt opp i senere tid.

  Innbo og løsøre
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2005, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2025. Feiing ble utført siste gang i 2021. Tilsyn ble sist gang utført i 2021, uten pålegg om utbedringer. Status på dette besøket i 2021 er "ikke utført". Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000))

  40 792 (Omkostninger totalt)

  990 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med panelovner og to varmepumper i tillegg til peis.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  3000

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 3.000,- for 2021. I disse inngår eiendomsskatt, samt hytterenovasjon. Renovasjon utgjør for 2022 kr 1.663,75, og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 1500,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger som regel av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 1.349,-. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Prognosen for år 2022 er også kr 1.349,-.

  Formuesverdi primær
  287408

  Formuesverdi primær år
  2020

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: Tinglyst bestemmelse om elektriske kraftlinjer, dbnr. 90275, tgl. 24.7.1952. Tinglyst bestemmelse om elektriske kraftlinjer, dbnr. 3643, tgl. 14.11.1972. Tinglyst bestemmelse om vannrett felles for denne eiendommen og to andre eiendommer, dbnr. 1327, tgl. 29.3.1978. Tinglyst bestemmelse om veirett for gnr. 81, bnr. 145 og over denne eiendommen, dbnr. 2541, tgl. 11.7.1984. Tinglyst målebrev, dbnr. 3289, tgl. 28.10.1992. Tinglyst bestemmelse om elektriske kraftlinjer, dbnr. 297, tgl. 3.2.1993. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger på hytta. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Det er mottatt byggetegninger på garasje/bodrom og tilbygget hytte som er godkjent hos bygningsmyndighetene. Disse synes å stemme godt overens med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann- og avløp. Det er infiltrasjonsgrøft fra 1982. Våler kommune har gitt tillatelse til 3-kamret slamavskiller og infiltrasjonsgrøft på eiendommen. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Våler fra 2007, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til LNF-område m/spredt boligbygging, framtidig. Plan kan fås ved henvendelse til megler.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen fritidsbolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det foreligger begrensninger ved korttidsutleie for eierseksjoner. I det tilfelle fritidsboligen ligger på festet grunn, kan det også foreligge begrensinger i festekontrakt. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000))

  40 792 (Omkostninger totalt)

  990 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  40792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev