aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Aktiv Eiendomsmegling v/Solveig Granlund presenterer Balderveien 6H!

Sørumsand Balderveien 6H

Skap din drømmebolig! - Sentral 1-roms Brl. leil. på Sørumsand - nær tog/buss - Biloppstillingsplass

 • BRA 42 m²
 • OMKOSTNINGER16 576
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 877 063
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 971
 • AREALP-rom 38 m²
 • ANDEL FELLESGJELD170 487
 • FELLESKOST./MND3 348
 • TOMT7 473 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 690 000,- (Prisantydning)
  170 487,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 860 487,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  7 644,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  16 576,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 877 063,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Leiligheten ligger i byggets underetasje med adkomst via hyggelig og overbygd inngangsparti/veranda. Leiligheten har behov for modernisering og det er gode muligheter for å skape sin drømmeleilighet. Planløsningen inneholder entré,l bad, kjøkken. en romslig stue med alkove samt en innvendig bod. I tilknytning til inngangspartiet er det en utvendig sportsbod.
Velkommen inn!

Balderveien 6H, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TG3 - Store eller alvorlige avvik
  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  TG2 - Avvik som kan kreve tiltak
  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  TG2 - Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
  Utvendig > Dører
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Innvendig > Overflater
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Synlig elde og slitasje.
  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
  Kjøkken mangler styrt tilluftsventilering.
  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter plassert i entré. Samsvarserklæring er ikke fremlagt.
  Tg er gitt på grunnlag av besvarte kontrollspørsmål i samsvar med selger og må ikke forveksles med en
  el-kontroll. Det elektriske anlegget er ikke vurdert utover en generell visuell kontroll der el-kontroll må utføres for faktisk tilstand på anlegget.
  Etterstramming av brytere og stikkontakter er påregnelig som et normalt vedlikehold.
  Antatt normal levetid for el-anlegg 20 - 40 år.

  Se vedlagte tilstandsrapport t iht. NS3600 av "Takstportalen Aleksander Olsen AS" for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Endeleilighet i 1.etasje beliggende i ett veletablert og familievennlig boligområde på Sennerud i Lillestrøm kommune.
  Gangavstand til Sørumsand sentrum med daglige servicetilbud, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon med tog- og bussforbindelser. Ca. 30 min. med tog til Oslo sentrum fra Sørumsand.

  Privat barnehage på Sør Roven samt flere kommunale barnehager på Sennerud, Orderud og Sørumsand.

  Nærhet til Sørumsand barneskole samt Bingsfoss ungdomsskole og videregående skole. Sørumsand er kommunesenter i Sørum kommune og har et godt utvalg forretninger, fasiliteter og servicefunksjoner. Nærhet til gode tur- og rekreasjonsmuligheter langs Glomma med bade-/fiskemuligheter og båtliv, samt friluftsbad ved Kuskerudnebben, idrettsanlegg og treningssenter på Sørumsand, tur-/skiterreng på Gullsmedåsen, lysløype ved Orderud og fiske-/badevann i marka forøvrig. Ca. 17 km til Lillestrøm, ca. 38 km til Oslo sentrum og ca. 32 km til OSL Gardermoen.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Utvendig:
  Rekkehusleilighet med pulttak tekket med takfolie e.l takpapp.
  Yttervegger reisverk med utvendige overflater bekledd med panel.
  Skillende vegger og etasjeskillere i trebjelkelag.

  Innvendig:
  Vegger: Malte flater. Fliser på bad.
  Gulv: Gulvbelegg på alle gulv.
  Himlinger: Malte flater på innvendige takoverflater.
  Etasjeskille av trebjelker og er trolig med påliggende selvbærende plater/tregulv med påliggende overflategulv.

  Se vedlagte tilstandsrapport t iht. NS3600 av "Takstportalen Aleksander Olsen AS" for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • U.etasje: 42 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  u.etasje: Entré, kjøkken, stue, bad
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk oppvarming av boligen med panelovner.
 • Felles eiet tomt for borettslaget på ca. 7.473 m² opparbeidet med gressplen og grøntarealer, beplantninger, prydbusker og trær, samt asfaltert adkomst, parkeringsareal og internveier. Eiendommen har normalt gode lys- og solforhold.
 • Det følger en parkeringsplass på fellesområdet til borettslaget.
 • Offentlig.
 • Forretningsfører: BORI
 • Baldervegen Borettslag består av 32 andelsboliger, fordelt på 5 bygninger med adressene Baldervegen 2 A-H, 4 A-H, 6 A-H, 8 A-D og 10 A-D. Borettslaget er tilknyttet Boligbyggerlaget BORI.
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • BORIs medlemmer har forkjøpsrett til boliger i boligselskap tilknyttet BORI.
  Det er ikke meldt forkjøpsrett på eiendommen.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Det er tillatt å holde dyr i borettslaget. Dyret kan forlanges fjernet dersom det er til vesentlig sjenanse for beboerne. Hunder skal holdes i bånd på borettslagets område.
 • If Skadeforsikring
  Polisenummer: SP587102
 • Formuesverdi som primærbolig kr 606 368 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 182 924 per 31.12.20
 • 3 348 pr. mnd. Fellesutgifter 2 592
  Stipulerte kapitalkostnader 507
  Stipulerte kapitalkostnader 249

  Felleskostnadene vil øke fra 01.01.23 til kr. 3 682,-
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 170 487,- pr. 22.09.22.
  Andel fellesformue kr 24 427,- pr. 22.09.22.
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 62018192468, Nordea Bank ABP
  Annuitetslån, 2 terminer per år.
  Rentesats per 22.09.2022: 3,45% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 46
  Saldo per 22.09.2022: 7 141 574
  Andel av saldo: 170 488
  Første termin: 30.12.2020 Første avdrag: 30.06.2021 (siste termin 30.06.2045)
 • Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader.
 • Felleskostnader
  Strøm
  Innboforsikring
  Generelt vedlikehold
  Evt. TV/Internett mm.
  Listen er ikke uttømmende.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Leiligheten selges slik som besiktiget på visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort før overtakelse.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Eiendommen er ikke regulert, ligger i område avsatt til bolig i kommuneplanen. Kommuneplanen er vedtatt 24.6.15. Rullering av kommuneplan er under arbeid: https://www.sorum.kommune.no/kommuneplan-2019-2031-under-arbeid.423532.no.html
 • Andelsnr. 24 Orgnr. 976286766 i Lillestrøm kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Provisjon 39 900,-
  Tilrettelegging 16 000,-
  Markedsføringspakke 15 000,-
  Oppgjør 6 500,-
  Inneståelsesgebyr 6 000 ,-
  Elektronisk grunnbok 300,-
  Utlegg kommunale opplysninger 750,-
  Utlegg forretningsfører 1 629,-
  Panterett med urådighet - Statens Kartverk 540,-
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Steffan Pugh
Solveig Granlund

Megler

Solveig Granlund

95 15 19 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev