aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Aktiv eiendom har gleden av å presentere Kuskerudveien 10!

Sørumsand: Stor 3- roms med sentral beliggenhet - 2 soverom - romslig balkong - garasjeplass - kort vei til tog!

 • BRA 94 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 118 744
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 001
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 94 m²
 • ANDEL FELLESGJELD214 812
 • FELLESKOST./MND4 986
 • TOMT5 065 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 3 895 000,- (Prisantydning)
  214 812,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  4 109 812,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 118 744,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

KUSKERUDVEIEN 10, Viken

 • Leiligheten holder normal standard byggeår tatt i betraktning. Oppgraderinger bør påregnes i tiden som kommer.
 • Leiligheten ligger meget sentralt til i Sørumsand i Lillestrøm kommune. I Sørumsand er det god offentlig kommunikasjon med både buss og tog, samt gode servicetilbud. Det er for øvrig kort vei til fotballbane, skøytebane, idrettshall og treningssenter. Sørumsand IF har aktivitetstilbud innen allidrett, fotball, håndball, svømming og ski. For den friluftsinteresserte er det flotte turområder i nærheten, med flere vann og oppkjørte skiløyper vinterstid. Kuskerudnebben og Bingfossen byr på gode bademuligheter på sommerstid. Eiendommen har gangavstand til Sørumsand barneskole, Bingsfoss ungdomsskole og Sørumsand videregående skole. Kommunen har et godt utvalg av både kommunale og private barnehager. Fokus butikksenter som er nærmeste nabo til borettslaget har et godt og variert utvalg med dagligvare, blomster, apotek, Vinmonopolet m.m.. Lillestrøm og Strømmen ligger også godt innen rekkevidde via offentlig kommunikasjon og bil med et rikt utvalg av servicetilbud. Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog, hvorav nærmeste bussholdeplass er Sørumsand og ligger ca. 5 min. fra boligen. Toget bruker 28 min til Oslo. Med bil fra Sørumsand tar det 10 min til Rånåsfoss, 18 min til Lillestrøm, 28 min til Jessheim og 37 min til Oslo S.
 • Sentrumsområde med leiligheter grensende til villaer nord for eiendommen.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Yttervegger er oppført i armert betong forblendet utvendig med teglstein og murpuss, samt bindingsverk i utfyllende del forblendet med utvendig panel som er overflatebehandlet. Betongdekke i etasjeskille. Tak tekket med pappshingel.

  Takstmannens vurderinger tg 2:
  Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Innvendig - Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.
  Våtrom - Overflater Gulv Vaskerom: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt Vaskerom: Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Kjøkken - Overflater og innredning kjøkken: Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv. Det er påvist at overflater har noe skader.
  Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
  Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på arbeidene.

  For øvrig vises det til vedlagte tilstandsrapport for teknisk beskrivelse.
 • P-rom: 94
  BRA: 94

  Følgende rom inngår i primærareal: Entré, gang, stue, kjøkken, 2 soverom, bad, wc og vaskerom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmekabler på bad og toalettrom.
 • Felles tomt. Tomtens grunnareal er på 5 065. Tomten er under fradeling fra Fokus senter. Endelig areal er ikke fastsatt. Ved fradeling vil borettslaget motta 5 000 000 kr. Ved spørsmål ta kontakt med megler.
 • Parkeringsplass i felles garasjeanlegg.
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Forretningsfører: Bori Bbl
  Postboks 323 2001 Lillestrøm
 • Fokusgården Borettslag, org. nr. 982489970. Borettslaget består av 19 andelsboliger, fordelt på 1 bygning med adresse Kuskerudveien 10. Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker manglende innbetaling av felleskostnader i Borettslagenes sikringsordning AS. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos
  meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Dyrehold i form av hund og/eller katt er tillatt iht borettslagets husordensregler, på betingelse at det inngås skriftlig kontrakt med borettslaget som regulerer forholdet mellom partene.
 • Gjensidige Forsikring ASA
  Polisenummer: 84974762
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 187 333 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 957 778 per 31.12.20
 • 4 986 pr. mnd.
  Inkluderer betjening andel fellesgjeld, forretningsførsel, forsikring, eiendomsskatt, kabel-tv, kommunale avgifter, drift og vedlikehold for bygget.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Andel fellesgjeld: 214 812
  Total gjeld: 4 122 234
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 62018125280, Nordea Bank ABP
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 02.03.2022: 2.4% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 50
  Saldo per 02.03.2022: 4 122 235
  Andel av saldo: 214 812
  Første termin/første avdrag: 30.06.2014 ( siste termin 30.06.2034 )
 • Borettslaget er forsikret mot tap ved manglende innbetaling av felleskostnader i skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.
 • Strøm, felleskostnader.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Innmelding/tegning av andel i BORI kr 650
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  2001/6034-1/9 Seksjonering
  06.07.2001
  opprettet seksjoner:
  snr: 1
  formål: Næring
  sameiebrøk: 1156/5290

  opprettet seksjoner:
  snr: 2
  formål: Næring
  sameiebrøk: 214/5290

  opprettet seksjoner:
  snr: 3
  formål: Næring
  sameiebrøk: 674/5290

  opprettet seksjoner:
  snr: 4
  formål: Næring
  sameiebrøk: 93/5290

  opprettet seksjoner:
  snr: 5
  formål: Næring
  sameiebrøk: 518/5290

  opprettet seksjoner:
  snr: 6
  formål: Samleseksjon bolig
  sameiebrøk: 2635/5290

  2020/664643-1/200 Omnummerering ved kommuneendring
  01.01.2020 00:00
 • Eiendommen er regulert til sentrumsformål bs3. Med sentrumsformål menes blant annet forretninger, kontorer, bolig, offentlig/privat tjenesteyting, parkeringshus/parkeringskjeller, bevertning, hotell/overnatting og kulturformidling, samt gang-/kjøreareal og utomhusanlegg på bakkeplan.

  Det arbeides med en ny reguleringsplan for kvartalet hvor eiendommen ligger. Tiltakshaver er Fokus Sørumsand AS.

  Det er inngått en avtale mellom borettslaget og Fokus Sørumsand AS hvor Fokus Sørumsand AS overtar grunnen under kjøpesenteret og parkeringsplassen foran senteret alene. Denne fradelingen er til behandling i Lillestrøm kommune. Når fradelingen er gjennomført, så vil Fokusgården Borettslag få en økonomisk kompensasjon på NOK 5 millioner justert for KPI fra mai 2019. Boligen som selges vil få sin relative andel av dette beløpet. Det er opp til borettslaget å vurdere om beløpet skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller til oppgraderinger eller en mellomløsning.

  På naboeiendommen "legesentertomten" med gnr/ bnr: 46/202 er det varslet om bygging av næringsarealer og bolig i blokk med tilhørende parkering og utearealer.

  Bygging i området må påregnes.
 • Andelsnr. 202 Orgnr. 982489970 i Lillestrøm kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastprovisjon kr. 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16 000,- oppgjørshonorar kr. 5900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Espen Andreas Pay
Rune Åland

Megler

Rune Åland

48 30 07 12

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev