aktiv-eiendomsmegling
Turbinveien 51 er en stor og solrik tomt på 1209,70 kvm.
Turbinveien 51 er en stor og solrik tomt på 1209,70 kvm.

SØRUMSAND Turbinveien 51

Stor, solrik tomt på 1209 kvm m/svært familievennlig beliggenhet. Igangsettingstillatelse for enebolig og tomannsbolig.

 • kr 5 900 000
 • Prisantydningkr 5 900 000
 • Omkostningerkr 163 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 6 063 642
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 210 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 900 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  147 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000))

  163 642 (Omkostninger totalt)

  6 063 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Stor, solrik tomt på 1209 kvm m/svært familievennlig beliggenhet. Igangsettingstillatelse for enebolig og tomannsbolig.
På tomten står det per i dag en liten, eldre enebolig, men det er allerede godkjent søknad for riving av denne.

Turbinveien 51, Viken

 • Tomt
  1210m²

  Beskrivelse av tomt
  Turbinveien 51 er en stor og solrik tomt på 1209,70 kvm med svært familievennlig beliggenhet i blindvei. Området er rolig og fra tomten er det gangavstand til både barnehage, skoler for alle trinn, samt en rekke butikker og servicetilbud. Til glede for pendleren, er det også kort vei til togstasjonen. Her er alt lagt til rette for at flere familier skal kunne finne drømmehjemmet! På tomten står det per i dag en liten, eldre enebolig, men det er allerede godkjent søknad for riving av denne og oppføring av to nybygg. Det er gitt tillatelse til igangsettelse for bygging av både tomannsbolig og enebolig. Begge boligene er planlagt bygd med integrerte garasjer i underetasjene, og det er også ferdige planer for tilhørende utearealer, internvei og adkomst.

  Beliggenhet
  Tomten ligger i et barnevennlig og veletablert område i Sørumsand i Lillestrøm kommune. I Sørumsand er det skoler for alle alderstrinn, god offentlig kommunikasjon med både buss og tog, samt gode servicetilbud og flere fasiliteter. Her finner du både bibliotek, to treningssentere, spaanlegg, restauranter og trivelige kafeer. Kuskerudnebben er et utendørs badeanlegg som holder åpent hele sommeren, med temperert vann, kiosk, garderober og dusjanlegg. På andre siden av Glomma ligger Bingsfossen. Her er det fine sandstrender, svaberg og gode fiskemuligheter. I området ligger populære Texasdalen, et yndet sted for aking og lek på vinterstid. Om vinteren legges det også is på på banen ved barneskolen, og her møtes familier på kveldstid for skøytelek og moro. Det er ellers kort vei til lekeplass, flere fotballbaner, og idrettshaller. Sørumsand IF har aktivitetstilbud innen allidrett, fotball, håndball, svømming og ski. Ved idrettshallen er det skateanlegg og anlegg for sandvolleyball. For den friluftsinteresserte er det flotte turområder i nærheten, med flere vann og oppkjørte skiløyper vinterstid. Servicetilbud Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres på Rema 1000 Sennerudtoppen, en nyere butikk med godt utvalg. I Sørumsand sentrum ligger både Kiwi, Rema 1000, Extra og Bunnpris. Fokus butikksenter har et godt og variert utvalg, inkludert apotek, vinmonopol og frisør. Lillestrøm og Strømmen ligger også godt innen rekkevidde via offentlig kommunikasjon og bil. Kollektivtilbudet i området består av buss og tog. Fra eiendommen er det ca. 12 min å gå til Sørumsand stasjon. Toget bruker ca. 15 min til Lillestrøm og 30 min til Oslo. Med bil fra Sørumsand tar det ca. 10 min til Rånåsfoss, 18 min til Lillestrøm, 24 min til Jessheim og 32 min til Oslo S. Fra eiendommen er det gangavstand til Sørumsand barneskole, Bingsfoss ungdomsskole og Sørumsand videregående skole. Kommunen har flere videregående skoler, samt et godt utvalg av både kommunale og private barnehager.

  Adkomst
  Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 900 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  147 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000))

  163 642 (Omkostninger totalt)

  6 063 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3030/241/110: 08.08.1944 - Dokumentnr: 807 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3030 Gnr:241 Bnr:1
  15.10.1952 - Dokumentnr: 2793 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3030 Gnr:241 Bnr:142
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1107929 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0226 Gnr:41 Bnr:110
  21.03.2007 - Dokumentnr: 275244 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3030 Gnr:241 Bnr:142 Snr:1
  Rettighet hefter i: Knr:3030 Gnr:241 Bnr:142 Snr:2
  Rettighet hefter i: Knr:3030 Gnr:241 Bnr:142 Snr:3
  Rettighet hefter i: Knr:3030 Gnr:241 Bnr:142 Snr:4
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Regulerings- og arealplanner
  Tomten er regulert for to nye lave byggverk med en underetasje og to overliggende etasjer, altså totalt tre etasjer med utgang direkte til terreng. Grad av utnytting vil i henhold til gjeldende plan være BYA = 30%. Maksimal gesimshøyde er 7 meter. Boligen som står på tomten i dag, er klarert for riving. Det er gitt dispensasjon fra krav til plassering fra vei. Boligenhetene må plasseres slik det er godkjent i situasjonsplan og tegninger, og fylling eller graving må avsluttes på egen tomt. Nytt terreng må tilpasse seg eksisterende terreng innenfor egen tomt. Det er prosjektert med og godkjent for innkjøring fra Langryggen. Spesielle forhold Bebyggelsen vil ha adkomst fra Langryggen, noe som er vurdert og godkjent av kommunen. Kommunen har også gitt dispensasjon til kravet om byggegrense over 15 meter fra kommunal vei. Det er gitt tillatelse til oppføring av del av bebyggelse inntil 10 meter fra kommunal vei. Det ble i mars 2021 akseptert tilknytning til offentlig vann og avløp, også frakobling, og overvannsløsning. Det er også gitt dispensasjon fra kravet om tilknytning til fjernvarmeanlegg. Geotekniske vurderinger tar hensyn til etablering av to tomannsboliger på ovennevnte eiendom. Siden prosjektet ble endret og det nå skal etableres en enebolig og en tomannsbolig i stedet for opprinnelig søknad, må det sendes en revidert geoteknisk vurdering som tar utgangspunkt i endringen av prosjektet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 900 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  147 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000))

  163 642 (Omkostninger totalt)

  6 063 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  163642

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 0,90% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.17.500,-.Minimumsprovisjonen er avtalt til kr.45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 8.585,-. Utleggene omfatter kommunale opplysninger, foto og panterett med urådighet. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for arbeid utført med kr 2.000,- pr time, oppad til kr 20.000,- . Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Øyvind Sægrov

Megler

Øyvind Sægrov

41 41 55 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev