aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bulungsnesvegen 81!
Velkommen til Bulungsnesvegen 81!

SPARBU Bulungsnesvegen 81

Meget flott beliggende ved sjøkanten i Borgenfjorden. Gode solforhold. Romslig eiendomstomt. Strøm og sommervann. Naust.

 • kr 2 490 000
 • BRA 41 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 490 000
 • Omkostningerkr 63 592
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 553 592
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1980
 • Soverom2
 • ArealP-rom 41 m²
 • Tomt1 019.4 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,00))   63 592,- (Omkostninger totalt)   2 553 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger
Velkommen til Bulungsnesvegen 81! Meget flott beliggende ned til sjøen i Borgenfjorden. Trivelig hytte med 2 soverom. Isolert uthus. Gode solforhold. Romslig eiendomstomt, 1019 kvm. Skjermet og pent beliggende. Strøm og sommervann. Naust. Kort vei til småtbåthavn. Rikt fiske i Borgenfjorden samt i Straumen/Trondheimsfjorden. Vi sees på visning, husk påmelding!
Stue

Bulungsnesvegen 81, Trøndelag

 • Tomt
  1019.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca.1 019kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

  Beliggenhet
  Meget flott beliggende i "førstelinje" ned mot sjøen. Skjermet, lunt og solrikt. Ligger på Bulungsneset i Borgenfjoden. Kort vei både til Steinkjer, Inderøy og Verdal. Ligger like ved småbåthavna i Landvikbukta. Naustet ligger på spissen av neset. Kort vei både til lands og sjøs til Straumen med restauranter, butikker, (også slakter) og et rikt kulturliv.

  Adkomst
  4,4 km fra avkjørsel E 6 på Sparbu. Siste 800 meter er grusvei, fram til parkeringa. Lett adkomst langs sti, ca 70 m fra parkering til hytte.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Bebyggelse som fritidsbolig på en etasje satt på betongpillarer på fjellgrunn med konstruksjoner over av tre med utvendig stående bordkledning. Innlagt strøm og med sommervann. Avløp til terreng. Med isolert uthus på ca 14 m2 inkl avdelt utedo bygd i 1986 på betongsøyler. Konstruksjoner over av tre med utvendig stående bordkledning og taktekking av metallplater. Ikke takrenner. Med tregulv, ellers panelte overflater innvendig. Er med el-installasjon, men ikke ordnet tilførsel. Ellers med naust på annen grunn (punktfeste) ved flere bygd for ca 10 år siden på ca 16 m2 med skrånet gruset bunn. Vegger av tre satt på terreng med utvendig stående bordkledning og taktekking av metallplater uten undertak. Med dobbel labankport mot sjøen. Montert mindre vinsj for opptrekk av båt. Naustet med bra stand, men utsatt for skader grunnet trekonstruksjoner med nærhet til terreng. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 23.08.2023 av Takst-Forum Trøndelag AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Stue/kjøkken, 2 soverom og bad/dusj. Uthus med disp. rom og toalett.

  Standard
  Kjøkken: Kjøkken som del av stue med mindre innredning av laminerte skrog med profilerte fronter av furu og heltre benkeplate. Med stekeovn og kjøleskap. Med bereder på 30 liter i benk. Sommervann med avløp til terreng. Baderommet med belegg på gulvet med noen bulker. Våtromsplater som vegger og plater i himling. Med åpen dusj og servantskap. Med sluk i gulvet med avløp til terreng og kant under dørterskel. Ikke med lufting eller varmekilde. Åpningsvindu. Ingen tegn til skader. Varmt og kalt vann. Har tilfredsstilt ønsket funksjon. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2.   Forhold som har fått TG2: - Yttervegger - Loft - Renner og nedløp - Taktekking og beslag - Avløpsrør - Elektrisk - Vannledninger - Varmtvannsbereder  

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,00))   63 592,- (Omkostninger totalt)   2 553 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

 • Oppvarming
  Oppvarming med vedfyring og strøm.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  5273

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vannavgift, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi sekundær
  290069

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1144

  Vannavgift år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/36/17: 05.10.1967 - Dokumentnr: 3556 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:36 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 205733 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:36 Bnr:17
  01.01.2020 - Dokumentnr: 823798 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:36 Bnr:17
  07.10.1967 - Dokumentnr: 3591 - Rettigheter iflg. skjøte Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:36 Bnr:1
  Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:36 Bnr:31
  Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:36 Bnr:34
  Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:36 Bnr:35
  Bestemmelse om veg
  Elektriske kraftlinjer
  Bestemmelse om adkomstrett
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger byggegodkjente tegninger for eiendommen fra 1979. Det foreligger imidlertid verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Steinkjer kommunes arkiv. I de tilfeller hvor midlertidig brukstillatelse ikke er innhentet for saker omsøkt før 01.01.1998 vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet, og for å få en korrekt avslutning, så kan Steinkjer kommune i medhold av plan- og bygningsloven pålegge eier å igangsette tiltak som leder til at midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan omsøkes og utstedes. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet privat vei fra offentlig vei. Offentlig sommervann via private stikkledninger. Avløp til terreng. Utedo i uthus.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldende plan: Kommuneplanens arealdel/Kommunedelplan Børgin. Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,00))   63 592,- (Omkostninger totalt)   2 553 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

  Omk. kjøper beløp
  63592

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  ,- oppgjørshonorar kr  ,- og visninger kr  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr   ,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr    ,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev