aktiv-eiendomsmegling
Romslig tomt som er planert og beplantet

SPARBU Tuvskogvegen 2

Mære - Enebolig med dobbelgarasje. Praktisk bolig med hoveddelen på en flate. Betydelig påkostet de senere år.

 • kr 3 550 000
 • BRA 209 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 550 000
 • Omkostningerkr 105 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 655 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 979
 • Soverom3
 • ArealP-rom 201 m²
 • Tomt1 134.1 m²
 • Eierform tomt -
 • 3 550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  88 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 550 000))

  105 792 (Omkostninger totalt)

  3 655 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velholdt og påkostet enebolig med hoveddelen på en flate og dobbel garasje. Meget attraktiv beliggenhet på Mære med gode solforhold. Gangavstand til skole, barnehage, idrettsanlegg og nærbutikk. Praktisk planløsning med kjøkken/stue og 3 soverom på ett plan. Oppusset underetasje med vaskerom, kjellerstue og disponible rom. Påkostet de senere år med bla: - Nytt kjøkken - Nye baderomsinnredninger - Nytt sikringsskap/automatsikringer. - El oppgradert av fagfolk, med dokumentasjon - Ny drenering - Ny varmepumpe Velkommen på visning!

Tuvskogvegen 2, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 84 kvm
  1. etasje: 125 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 76 kvm
  1. etasje: 125 kvm  Tomt
  1134.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Festet tomt på Ca.1 134kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen. Festekontrakt er ikke mottatt når salgsoppgave ble utarbeidet. Konferer megler vedr. dette.

  Beliggenhet
  Meget attraktiv beliggenhet på Mære med gode lys og solforhold. Gangavstand til ny barneskole, barnehage, nærbutikk og idrettsanlegg.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. Frittstående dobbelgarasje med bod i bakkant. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 17.04.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Kjeller: Kjellerstue, gang, vaskerom, toalettrom, bad og 2 soverom. 1.Etasje: Vindfang, stue med utgang til platting, spisestue, kjøkken, bad, trapperom, wc og 3 soverom. Innredet boligrom i underetasje er ikke godkjent for varig opphold

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Balkong, terrasse, platting: Balkong mot sør Totalvurdering: Kombinasjon av alder og materiale tilsier at det kan være behov for tiltak. Høyden på rekkverket er for lavt, og åpninger i rekkverk er for store. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. - Vinduer og dører: Vinduer fra 1989 og kjellerdør. Totalvurdering: TG 2 er satt med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. Kjellerdør tar i karm og har behov for justering. Anbefalte tiltak: Overflatebehandlinger må påregnes. Justeringer/smøring anbefales. - Yttervegger Totalvurdering: Det registreres værslitt/oppsprukket trekledning med antydning til råte på enkelte bord mot nord/vest. Anbefalte tiltak: Vedlikehold av fasader med vask, skraping, maling og utskifting av enkelte kledningsbord må påregnes. - Loft (konstruksjonsoppbygging) Totalvurdering: Det registreres fuktmerker i undertaket, men dette vurderes å skyldes eldre forhold da det ikke ble registrert fukt ved fuktsøk/målinger på befaringsdagen. For full visshet så må tilstanden overvåkes over tid. Jevnlig tilsyn anbefales. Det registreres utilstrekkelig/utett dampserre (plastfolie) i taket mot kaldtloftet. Dette er delvis oppgradert, men anbefales å overvåke i tiden fremmover ved tempraturskifte. Anbefalte tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser av undertak for stadfesting av tilstand da taktekking har oversteget forventet levealder og lekkasjer kan oppstå. Bedre lufting ved rafter må etableres. - Renner og nedløp Totalvurdering: Takrenner fungerer som tiltenkt. Plasttakrenner har oversteget forventet levealder og oppgraderinger må påregnes. Anbefalte tiltak: En utbedring bør sees i sammenheng med en fremtidig utskifting av taktekking. - Taktekking Totalvurdering: Tekkingen har nådd en alder som gjør tettheten i tiden som kommer usikker. Anbefalte tiltak: Taktekkingen anbefales å oppgradere pga alder. - Toalettrom: Kjeller Totalvurdering: Rommet har kun naturlig avtrekk. Dette vil ikke fungere optimalt når det er liten temperaturforskjell inne og ute og når det er vindstilt. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk for optimal ventilering - Toalettrom: 1. etasje Totalvurdering: Rommet har kun naturlig avtrekk. Dette vil ikke fungere optimalt når det er liten temperaturforskjell inne og ute og når det er vindstilt. Rommet mangler tilluft ved dør for optimal ventilering. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk og tilluftsspalte ved dør. - Trapp Totalvurdering: Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført. Anbefalte tiltak: Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Vannledninger Totalvurdering: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Anbefalte tiltak: Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom. - Elektrisk Totalvurdering: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. Utførte arbeider på anlegget mangler dokumentasjon. Arbeidene ble utført i regi av en tidligere eier. Det er derfor ukjent hvem som har utført arbeidene. Anbefalte tiltak: Boligen har et eldre elanlegg uten god dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. - Våtrom: Vaskerom Totalvurdering overflater: Noe brusksslitasje på overflater, enkelte hull i veggplater etter tidligere oppheng. Noe fall på gulv mot dør. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påvist fall på gulv mot dør samt hull i veggplater etter tidligere oppheng, anbefales vaskerommet å brukes med forsiktighet. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Med bakgrunn i alder og slitasje står våtrommet foran en utbedring/utskiftning. Det er viktig at sluk rengjøres jevnlig for å sikre god avrenning. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Blandebatteri for utslagskum har oversteget forventet levealder og lekkasje på pakninger kan oppstå. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk og tilluftspalte ved dør for bedre ventilering av rommet. Blandebatteri må påregnes oppgradert på sikt. - Våtrom: Bad 1. etasje Totalvurdering overflater: Det er tilnærmet flatt gulv og ikke tilfredsstillende fuktsikring av gulvet. Høy dørterskel som vil redusere fare for at fukt trenger ut til tilstøtende rom. Det registreres fuktmerker rundt ventil til ventilasjonskanal i taket opp mot loft. Dette skyldes tidligere kondensering på ventilasjonskanalen pga manglende isolering av røret på kaltloftet. Dette er utbedret av tidligere eier. Ingen fuktutslag er registrert Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påvist manglende fall på gulv anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Utførelsen av membran lar seg ikke påvise grunnet tildekking av slukforhøyer. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i ukjent alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. - Våtrom: Bad kjeller Totalvurdering overflater: Stedvis bom i flis (manglende heft til underlaget) med risiko for at flis kan løsne. Noe malingsavskaling på gulvfliser. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Utførelsen av membran lar seg ikke påvise grunnet tildekking av flislim. Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Forhold som har fått TG3: - Utstyr på tak Totalvurdering: Det er etablert en takstige med bøyle over møne uten forankring ned i konstruksjonen og er ikke en godkjent løsning. Takstige må være innfestet i konstruksjonen. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  1981 Garasje Ferdigattest 1989 Tilbygg Ferdigattest 2018/19 Enkel ombygging av lettvegger ved kjøkken, nytt kjøkken, ny Kvik kjøkkeninnredning. Montert spotter i tak på kjøkken. 2019 Ny baderomsinnredning 1. etasje, toalett, dusjkabinett og badekar. Enkel ombygging av el samt ny termostat. Nytt sikringsskap. Bad kjeller med vegghengt toalett, dusjdører. 2019/20 Oppmalt alle overflater alle oppholdsrom. Egeninnsats. 2021 Ny drenering og grunnmursplast fra trapp ved hovedinngang mot øst, hele nordveggen og til midten av kjøkken mot vest. Eldre drenering er spylt igjennom. Montert inspeksjonskum ved hekk mot veg. Oppstikk for spylemulighet ved husvegg. Oppgradert kjeller med nytt laminatgulv samt malt overflater etter ferdig dreneringsarbeid. 2023 Varmepumpe luft til luft

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  88 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 550 000))

  105 792 (Omkostninger totalt)

  3 655 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe. Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet Midt IKS: - Takstigen skal være forankret i bærende konstruksjon, skorsteinen skal ikke brukes som forankrings punkt. Dette blir strammet inn fra og med 2024. - Røykrøret på ildsted Jøtul 507 i kjeller er på samme nivå som bunnen av sotluken. Avstanden bør være minimum 20 cm fra toppen av sotluken til nedre kant av røykrøret. Når nytt ildsted skal settes inn i kjellere må det monteres med røykrørsinnføring. - Spjeld i peisen inne på stuen fungere ikke optimalt. Vanskelig å lukke spjeldet.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  20945

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi primær
  625455

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2251639

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1144

  Vannavgift år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/29/137: 06.03.1978 - Dokumentnr: 1574 - Festekontrakt - vilkår Gjelder framfeste Festetid: 80 år FRAMFESTEKONTRAKT ÅRLIG AVGIFT NOK 279 MED FLERE BESTEMMELSER PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT 01.02.1977 - Dokumentnr: 638 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 80 år ÅRLIG AVGIFT NOK 24,694 BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN BESTEMMELSER OM FORLENGELSE MED FLERE BESTEMMELSER 01.02.1977 - Dokumentnr: 638 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 80 år ÅRLIG AVGIFT NOK 24,694 BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN BESTEMMELSER OM FORLENGELSE MED FLERE BESTEMMELSER 06.03.1978 - Dokumentnr: 1574 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 80 år FRAMFESTEKONTRAKT ÅRLIG AVGIFT NOK 279 MED FLERE BESTEMMELSER PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT 01.09.1977 - Dokumentnr: 6169 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:29 Bnr:76 01.01.2018 - Dokumentnr: 93006 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:29 Bnr:137 01.01.2020 - Dokumentnr: 1493678 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:29 Bnr:137 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for enebolig på eiendommen datert 05.02.1979.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilknytning som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldene plan med bestemmelser er Reguleringsplan for Prestgårdsskogen Mære.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  88 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 550 000))

  105 792 (Omkostninger totalt)

  3 655 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  105792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev