aktiv-eiendomsmegling
Bilde 1

Spillum Spillumsåsen 48 B

BYGGETRINN 2 UTSOLGT - BYGGETRINN 3 I SALG! - Spillum - Ny prosjektert 2- mannsbolig med 3 soverom. Eiet tomt. Carport.

 • 4 070 000
 • BRA 141.3 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING4 070 000
 • OMKOSTNINGER44 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 114 842
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM3
 • FELLESKOST./MND1 042
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 4 070 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  15 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 600 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  20 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  5 000,- (Oppstartskapital til Sameiet)
  3 500,- (Tilknytningsavgift til Canal Digital)
  --------------------------------------------------------
  44 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 114 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Spillumsåsen 48 B, Trøndelag

 • Spillumsåsen er et utbyggingsområde som skal utvikles over flere byggetrinn.
  Spillumsåsen 47 0g 48 består av 4 leiligheter.
 • BYGGETRINN 1 - UTSOLGT
  BYGGETRINN 2 - UTSOLGT - INNFLYTTING SOMMER 2022.
  BYGGETRINN 3 . I SALG - Mulig byggestart ved 1 solgt!

  Spillumsåsen er et nytt boligområde under utvikling i Namsos. Området er solrikt og med utsikt. Avstand til bysentrum er kun ca. 4 km. Her bor du i barnevennlige og naturskjønne omgivelser nært marka, turterreng og lysløype. Ca. 2 km til Sævik Golfbane.

  Spillumsåsen Boligsameie skal utbygges over flere trinn. Prosjektet består av 4 stk 2- mannsboliger med herunder totalt 8 selveierleiligheter (eierseksjoner) på eiet tomt. Vertikaldelte tomannsboliger bestående av 2 store leiligheter over to plan med et bruksareal på 141 kvadratmeter. Velutviklede og smarte planløsninger. Planert og gruslagt gårdsplass. Hver leilighet består av 1.etasje med entré med garderobeplass, bad, vaskerom, innvendig bod og to soverom. 2 etasje inneholder soverom, en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til egen terrasse. Tomtene 47 og 48 har sokkel og har inngang fra siden, men tomtene 54 og 55 har inngang i front.

  Utvendig sportsbod på ca. 7-8 kvm for oppbevaring av sykler, vogner, hageutstyr etc, samt overbygd inngangsparti på ca. 18 kvm. Utvendig sportsbod og overbygd inngangsparti/ carport er medregnet i oppgitt BRA på 141 kvm. Se detaljert arealoversikt i vedlagte tegninger/ tabell på hver enkelt tomt.

  Mulighet for påvirkning av innvendig overflater og kjøkkeninnredning ved rask avgjørelse. Boligene leveres "nøkkelferdig". Kjøkkeninnredning blir levert fra Sigdal med hvitevarer fra Whirlpool. Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner. Frisk, forvarmet og renset luft tilføres oppholdsrommene. Anlegget skal være i kontinuerlig drift og sørger for et sunt innemiljø med riktig fuktbalanse.

  Det blir lagt varmekabler på bad og vaskerom. Boligen leveres også med ved ovn på stue i 2. etasje.

  Utbygger forbeholder seg retten til å avgjøre endelig antall boenheter i prosjektet. Dette avhenger av prosjektets salgstakt. Utbygger forbeholder seg derfor retten til å evt foreta endringer i organiseringen, herunder evt eierform på usolgte enheter. Dersom prosjektet blir organisert som et sameie, vil parkeringsområde og lek/grøntarealer bli skilt ut som egne matrikler og deretter organisert som realsameie, hvor de enkelte boenheter får 1 ideell eierandel i realsameiets eiendom. For det tilfelle at parkering og lek/grøntarealer blir realsameie har utbygger rett til å avvente overskjøting av hjemmel for dette areal inntil alle boliger er bebygd.
 • Se etter byggeplasskilt - Blir skiltet ved eventuelle fellesvisninger
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'10 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Se leveransebeskrivelse som følger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • 1. etg: Ca. 76,4 kvm BRA
  2. etg: Ca. 64,9 kvm BRA
  Totalt ca. 141,3 kvm BRA

  Utvendig sportsbod og overbygd inngangsparti/ carport er medregnet i oppgitt BRA.

  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Felles eiet tomt for den enkelte 2-mannsbolig. Tomten vil disponeres av sameiet i felleskap. Totalt 4 tomteparseller.

  Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til seksjonsbegjæring eller sameievedtekter. Endelig fastsettelse av tomteareal vil foreligge etter endelig fradeling og seksjonering. Se vedlagte situasjonsplan som viser tiltenkt fordeling av de ulike 2-mannsboligene som følger som vedlegg til salgsoppgaven..
 • Parkering på tomt og i egen carport
 • Innvendig og utvendig bod.
 • Leveres med løsning fra Canal Digital. Kjøper må selv etablere kundeforhold og betale eventuelle oppstartskostnader og abonnement.
 • Strøm og vedfyring. Varmekabler på bad og vaskerom. Vedovn på stue i 2. etg. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.
 • 4 070 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 600 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr obligasjon)
  5 000,- (Oppstartskapital til Sameiet)
  20 000,- (Seksjoneringsgebyr)
  3 500,- (Tilknytningsavgift Canal Digital)
  --------------------------------------------------------
  44 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 114 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Estimert månedlig felleskostnad kr. 1.042,- pr seksjon (forutsetter felles forsikring på bygning og inngått brøyteavtale).

  Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets felleskostnader.

  Felleskostnader antas å skal dekke bl.a. vedlikehold fellesarealer og. forsikring bygg (ikke innbo). Kommunale avgifter blir fakturert hver enkelt seksjon. Videre tilkommer strøm til egen seksjon, tv/internett m.m. Dette dekkes ikke av felleskostnadene

  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Da boligene selges som nybygg under oppføring, er grunnlaget og satsene ikke fastsatt. Når boligene er overtatt, vil en få fastsatt både kommunale avgifter og ligningsverdi. Ligningsverdi kan beregnes på http://www.skatteetaten.no/no/person/selvangivelse/bil-og-bolig/bolig/
  Kommunale avgifter vil ut fra erfaringstall utgjøre ca. kr. 17.000,- pr år.
 • Boligene blir organisert som et enkelt sameie bestående av 2 seksjoner eller som et felles boligsameie for alle seksjonene. Dette avhenger av salgs- og utbyggingstakt.

  Utbygger forbeholder seg retten til å avgjøre endelig antall boenheter i prosjektet. Dette avhenger av prosjektets salgstakt. Utbygger forbeholder seg derfor retten til å evt foreta endringer i organiseringen, herunder evt eierform på usolgte enheter. Dersom prosjektet blir organisert som et sameie, vil parkeringsområde og lek/grøntarealer bli skilt ut som egne matrikler og deretter organisert som realsameie, hvor de enkelte boenheter får 1 ideell eierandel i realsameiets eiendom. For det tilfelle at parkering og lek/grøntarealer blir realsameie har utbygger rett til å avvente overskjøting av hjemmel for dette areal inntil alle boliger er bebygd.

  Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.

  Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, (felleskostnader), fordeles på sameierne etter sameiebrøken.
  Felleskostnadene omfatter også kostnader knyttet til eiendommen.
  Der særlige grunner taler for det kan en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

  Selger har ikke innhentet tilbud, eller engasjert forretningsfører for sameiene/sameiet. Dette blir opp til sameierne selv etter overtagelse.

  Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

  Eiendommen skal til enhver tid holdes forsikret. Dette via enten fellesforsikring for sameiet eller via den enkelte seksjonseiers forsikring. Den enkelte seksjonseier har selv ansvaret for egen innbo forsikring. For det tilfelle at en seksjonseier utløser sameiets forsikring, og det påløper sameiet egenandel, vil den seksjonseier som har utløst forsikringen være ansvarlig for egenandelen.
 • Forretningsfører:
  Selger har ikke innhentet tilbud, eller engasjert forretningsfører for sameiene/sameiet. Dette blir opp til sameierne selv etter overtagelse.
 • Vel avgift: Det kan bli krav om velforening i området og da må man påregne pliktig medlemskap og kontingent. Dette er ikke kjent pr skrivende stund.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som jan ses hos megler.
 • Avklares med styret
 • Boligen kan leies ut i sin helhet.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Fradeles og seksjoneres fra - Gnr. 20 bnr. 561 i Namsos kommune
 • Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger/stikkveger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Eiendommen omfattes av Reguleringsplan for Spillumsåsen Boligområde - Endring - Planid: 1703238 datert 15.04.2015. Er benevnt som tomter 47, 48, 54 og 55 i reguleringen/på reguleringskartet. Godkjent utnyttet til boligformål. Det er planlagt videre utbygging i området. Flere områder skal detaljreguleres. Skisser/illustrasjoner over utbyggingen i prospektet må det forventes endringer på ifm detaljregulering av det enkelte område og utbyggingstakt. Kopi kan fås hos megler, og vil være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Nei
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger tar forbehold om folgende:
  - At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning i form av igangsettingstillatelse innvilges for prosjektet.

  - At begge leilighetene pr. tomt forhandsselges slik at, en for selger, tilfredsstillende byggelansfinansiering innvilges for prosjektet.

  Selgers forbehold skal vare avklart innen 01.06.2023.
  Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge a slette forbeholdene innen friste n
  selv om forbeholdene ikke er innfridd i form av tilfredsstillende salg og innvilget
  igangsettingstillatelse. Dette er ikke meglers avgjorelse og ansvar, og kjoper er innforstatt med at det i et slikt tilfelle er selger som barer all risiko for af a prosjektet realisert.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg kan det påløpe et administrasjonsgebyr.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Meglerprovisjon (Kr.56 250)
  Oppgjørsgebyr (Kr.4 750)
  Annonsering i NA 1/2-side 26.11.18 og 1/2-side 03.12.18 (Kr.8 750)
  Annonsering i NA 1/2-side 26.11.18 og 1/2-side 03.12.18 (Kr.- 8 750)
  Tilretteleggingshonorar (Kr.13 750)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr.250)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525)
  Visninger (Kr.3 125)
  Trykking av Prospekter/salgsoppgave (Kr.2 063)

  Selger dekker alle dokumenterte utlegg.
 • Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Grong Sparebank.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Teft boligutvikling as

Megler

Øyvind Hofstad

41 78 72 00

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev