aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Korterødveien 62

Sponvika - velkommen til en drøm i Korterødveien. Bud mottatt!

 • 11 700 000
 • BRA 395 m²
 • 6 soverom
 • PRISANTYDNING11 700 000
 • OMKOSTNINGER308 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER12 008 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 931
 • SOVEROM6
 • AREALP-rom 307 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 11 700 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  292 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 11 700 000,-))
  --------------------------------------------------------
  308 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  12 008 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Stor enebolig med separat utleiedel samt gjesteleilighet. 1.etg. har entre, vaskerom, forstue, trappegang med åpen løsning til storstue, dagligstue og tv-stue, kjøkken med egen spisestue. Utgang til stor solrikt veranda i front av huset fra flere rom.
2.etg. inneholder stue/aktivitetsrom, 3 soverom, dusj/bad/wc.

Kjeller har en gjesteleilighet tilhørende hovedenheten. Denne avdelingen inneholder egen inngang, 1 soverom, dusj/wc, stue og kjøkken.

Utleieleilighet har separat inngang, gang, 2 soverom, dusj/wc/vaskerom, stue med åpen løsning til kjøkken.

Nede i hagen er det bygd et flott uthus som i tillegg til en stor overbygget uteplass inneholder et isolert rom (benyttes til lagring vinterstid og galleri om sommeren), et verktøy- og redskapsrom, og et overbygget portrom for trillebårer o.l.

Drivhus.

Korterødveien 62, Viken

 • Gjennomgående meget god standard med bl.a. tregulv og fliser på gulv. I tillegg heldekningstepper. På vegger er det tapet og malt panel. Alle kjøkkeninnredninger er i lys, profilert utførelse, på hoveddel har kjøkkenet integrerte hvitevarer. Lyslakkert moderne kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer også i utleiedel.
  Samtlige bad i huset er flislagte og har varmekabler i gulv. Dusjkabinett og wc. Det store hovedbadet har i tillegg et stort innfliset boblekar om gir den riktige spafølelsen. Separat vaskerom i hoveddel. Alle rom, overflater og innredninger gir et samlet meget solid og godt inntrykk. Tidløs og gode materialvalg.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Følgende forhold er bemerket i tilstandsrapporten som store eller alvorlige avvik, TG3:
  Utvendig
  Nedløp og beslag,TG3
  Beslag, renner og nedløp av lakkert metall.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  - På oppføringstidspunktet var det krav til snøfangere i områder hvor personer ferdes på vinteren. I dag er det krav på hele taket.
  Tiltak
  - Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav i områder hvor det ferdes personer på vinteren.

  Utvendige trapper,TG3
  Tretram ved inngang, støpt trapp med skifer i inngang u.etg. Trapp i terreng mot vest og videre ned i hagen steinsatt med gatestein eller betongstein.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke montert rekkverk.
  - Ikke rekkverk eller håndløpere på trapper i terreng mot vest og i hage.
  Tiltak
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  Innvendig
  Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3
  Lecaplank med påstøp mellom kjeller og 1.etg i garasjetilbygg, støpt betonggulv på grunn i underetasje. Trebjelkelag av varierende utførelser med jernbjelker og I-bjelker av tre. Det er målt høydeforskjeller/avvik på gulver innenfor 2 m med 1.etasje: 16 mm i stue og 9 mm i kontor. Loftsetasje: 12 mm på soverom 1 og 10 mm på loftstue og Underetasje: 33 mm i gang i egen del og 4 mm i stue i leilighet.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Gjelder spesielt gulv i gang i egen del i kjeller (opprinnelig gulv).
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.

  Radon,TG3
  Tidligere måling ca. 400 Bq, tiltak foretatt i kjeller. Ny måling i vår: Kjeller 120 Bq, 1.etasje 280 Bq. Selger mener det er usikkerhet med måling i 1.etasje.
  Vurdering av avvik:
  - Dokumentasjon av radonmålinger viser verdier over anbefalte grenseverdier.
  - Verdier over tiltaksgrense/grenseverdi
  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å redusere radonverdiene.

  Sluk, membran og tettesjikt, vaskerom, TG3
  Plastsluk, ikke membran.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet.
  Tiltak
  - Våtrommet står foran full oppgradering.
  - For å ha et vanntett gulv må det legges ny membran i våtsoner.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner, bad i leilighet, TG3
  Grunnmur og delemur av betong som er utforet. Forhøyde fuktverdier ved bruk av fuktindikator på fliser i nedkant på vegg. Kontroll må eventuelt gjøres fra badet.
  Vurdering av avvik:
  - Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader
  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  - Det er økt risiko for at det er fukt i konstruksjonen bak, da det er eldre konstruksjon, det har løsnet fliser på gulv og det er utforet trevegg på grunnmur, samt at det er sluk utenfor som øker fare for at det har kommet fukt inn i vegg. Forhøyde fuktverdier i tilstøtende grunnmurer. Vegg bør åpnes for kontroll.

  Tekniske installasjoner
  Elektrisk anlegg,TG3
  Arbeider i uthus mm utført av eier, men koblet av nabo som var installatør. Arbeidene er ikke registrert utført av hans installasjonsvirksomhet.
  Det er synlig defekter på kabler eller disse er ikke tilstrekkelig festet.
  Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll.
  Noen utbedringer må påregnes.

  Forstøtningsmurer,TG3
  Stablet naturstein med pukk bakenfor.
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
  - Kun stablet stein/betongkantsteiner, vil normalt bevege seg ut i toppen pga jordtrykk over tid. Rekkverk ikke montert utfra estetikk m.m.
  Tiltak
  - Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.
  - Påregne utbedring dersom murer presses utover.

  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som kan kreve tiltak, TG2:

  Takkonstruksjon/Loft,TG2
  Takstoltak med ventilert kaldtloft.
  Vurdering av avvik:
  - Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
  - Downlights på bad har eldre spotkasser uten diffusjonstetting.
  Tiltak
  - Det bør gjøres lokale tiltak.
  - Utbedre utett diffusjonssperre, kontrollere loft.

  Dører,TG2
  Malt hovedytterdør med glass, terrassedører med glass og leddheiseport av metall.
  Vurdering av avvik:
  - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak
  - Det må foretas lokal utbedring.
  - Dører må overflatebehandles.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  - Balkonger har noe langt spenn på dragere i forhold til normale bæreevnevurderinger.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
  - Forsterke bæring.

  Pipe og ildsted,TG2
  Mursteinspipe med ildsted tilkoblet.
  Vurdering av avvik:
  - Sprekker i skjøter på peis med betongomramming og mellom peis og vegg/pipe.
  Tiltak
  - Utbedre, eier har sikret med understøttelse i kjeller.

  Innvendig
  Rom Under Terreng,TG2
  Hulltaking bak kjøleskap på kjøkken i leilighet. Ingen fukt avdekket, men plastfolie bak gipsplate. Denne ble ikke perforert. måling i bunnsvill ga fuktkvote 10%.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  - Utforede vegger bør sjekkes da det er forhøyde fuktverdier i nedre del av mur der murer er tilgjengelige. Spesielt hjørne på bad hvor det er sluk ute på gårdsplass som lett kan tettes, se terrengforhold.
  Tiltak
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  - Foreta kontroller i utforede vegger, spesielt på bad i leilighet i underetasje.

  Innvendige trapper,TG2
  Malt tretrapp.
  Vurdering av avvik:
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Det er knirk i trapp og trapp til kjeller er for smal. Opprinnelige trapper, naturlig med knirk.
  Tiltak
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.
  - Rekkverket er såpass lavt at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde.
  - Forsøke å stramme opp trapp

  Våtrom
  Overflater vegger og himling, bad egen del, TG2
  Flis på vegg og malt innvendig tak.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
  - I dusjsone i overgang gulv-vegg.
  Tiltak
  - Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling.
  - Fuger bør skiftes ut.

  Overflater Gulv, bad egen del, TG2
  Flislagt gulv og elektriske varmekabler.
  Vurdering av avvik:
  - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Dusjhjørne blokker for at lekkasjevann kan dreneres til sluk. Delvis lite/ikke fall på gulv. Lekkasjevann utenfor dusj kan renne ut gjennom dør før det når sluk.
  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.
  - Det må foretas utbedring av fallforhold.
  - Installering av tett dusjkabinett anbefales.
  - Ved dusjkabinett fjernes blokkering, men det er fortsatt lite/ikke fall.

  Sluk, membran og tettesjikt, bad egen del, TG2
  Badet har plastsluk og smøremembran med utførelse av fagmann. Fliser murt rett på murvegger.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  - Membran er 21 år, normal forventet brukstid er 25-30 år, kanskje noe lavere på dette badet.
  Tiltak
  - Installering av tett dusjkabinett anbefales.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Eldre membran (21 år), dårlig fallforhold og sprekk i fuging mellom gulv og vegg, samt ingen mulighet for kontroll av bakenforliggende konstruksjoner. Det bør påregnes utskifting av membran i nær fremtid.

  Ventilasjon, bad eggen del, TG2
  Elektrisk styrt vifte.
  Vurdering av avvik:
  - Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
  - Avtrekksvifte virker ikke.
  Tiltak
  - Avtrekksystemet må utbedres.
  - Skifte vifte.

  Overflater Gulv, bad 2, TG2
  Flislagt gulv med varmekabler
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist sprekker i fliser.
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  - Eier har boret hull i murt omramming for badekar for avløp for vann utenfor dusjnisje. Gulv har ikke fall mot sluk og ikke oppbrett ved terskel. Ved lekkasje vil vann kan renne ut av bad før det når sluk. Sprekker i fliser oppå/horisontal murt omramming for kar.
  Tiltak
  - Det må foretas utbedring av fallforhold.
  - Fliser må skiftes.
  - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.
  - Det bør sikres god avrenning til sluk og fysisk hindring ved dør.

  Sluk, membran og tettesjikt, bad 2, TG2
  Plastsluk og smøremembran med utførelse av fagmann
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  - Usikker på om det er membran klemt under klemring eller bare ført ned over kant. Ikke synlig membran under klemring. Membran er 21 år, normal forventet brukstid er 25-30 år.
  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Badet/våtrommet må utbedres for å oppnå tilfredsstillende tettesjikt/membranløsning.
  - Lokal utbedring må utføres.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Andre tiltak:
  - Installering av tett dusjkabinett anbefales.
  - Om mulig sjekkes utførelse ved sluk for badekar.

  Overflater Gulv, vaskerom, TG2
  Flislagt gulv med varmekabler.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
  - 15 mm fra slukrist til gulv ved døråpning. Bom under fliser ved sluk.
  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Se neste punkt, Sluk, membran og tettesjikt.

  Overflater Gulv, bad i leilighet, TG2
  Flislagt gulv med varmekabler
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det var bom under fliser i dusjnisje. Flislegger freste opp fuger og la epoxyfuger for å feste disse igjen.
  Tiltak
  - Det må foretas utbedring av fallforhold.
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Fare for at fliser løsner.

  Vannledninger,TG2
  Plast vannrør med rør i rør system. Fordelerstokker i kjeller ved bereder. noe kobberrør i vegger i kjeller, ikke synlig (murvegger)
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.
  - Rom med sluk, men ikke membran og fall til sluk. Kursfortegnelse for fordelerstokker mangler. Noe kobberrør med skjøter skjult i vegg.
  Tiltak
  - Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system.
  - Utskifting av kobberrør ved eventuell utskifting av bad.

  Tomteforhold
  Byggegrunn,TG2
  Fjell og sprengstein
  Vurdering av avvik:
  - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  - Noen mindre vertikale sprekker i murer i underetasje indikerer noen begrensede setninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  - Anbefaler at sprekker følges opp og klarlegges at de ikke utvikler seg.

  Drenering,TG2
  Grunnmursplate, plast drensrør og drenerende masser. Noe eldre drenering på opprinnelig bygg i følge eier.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  - Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
  - Forhøyde fuktverdier i grunnmur og støpte gulv i underetasje, både i gammel og ny del. Dette kan skyldes svikt i drenering, avløp fra denne, at taknedløp er koblet sammen med drenering eller fuktopptrekk via fundamenter fra grunn.
  Tiltak
  - Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Viktig å kontrollere og føre tilsyn med utforede vegger og ikke lagre organisk materiale direkte på gulv og inntil vegg i rom med synlige gulv/grunnmur. Kontroll av avløp for drenering, jevnlig tilsyn med sluk ved inngang og ettersyn.

  Grunnmur og fundamenter,TG2
  Fundamenter av betong på fjell/sprengstein og betongmur, dels med rehabLeca blokk med 7,5 cm plastisolasjon. Lecamur i tilbygg.
  Vurdering av avvik:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Noen sprekker pga noe bevegelser i grunnen.
  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.
  - Følge opp om det skjer bevegelser videre og pussutbedring.

  Terrengforhold,TG2
  Asfaltert gårdsplass med fall til sluk, viktig med renhold av disse, ikke overløp.
  Vurdering av avvik:
  - Sluk ved inngang har ikke overløp, fare for tilstopping og lokal flomfare, hvor vann renner inn mot grunnmur og inn ved ventil i grunnmur. Fare for fukt i vegg innenfor, se bad underetasje.
  Tiltak
  - Lage overløp (dvs. ekstra avløp) eller endre terrengarronderingen slik at vann renner bort fra grunnmur dersom sluk tilstoppes.

  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som ikke krever umiddelbare tiltak, TG2:

  Utvendig
  Taktekking,TG2
  Betongtakstein
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Sluk, membran og tettesjikt, bad i leilighet, TG2
  Plastsluk og smøremembran med dokumentert utførelse
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  - Membran er 21 år, normal forventet brukstid er 25-30 år.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Se også fukt i tilleggende konstruksjoner. Det må fortsettes å benytte dusjkabinett.

  Varmtvannstank,TG2
  3 stk 200 liters beredere.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
  Vann- og avløpsledninger tilknyttet kommunale ledninger, avløp via privat avløpsanlegg.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  - Eier opplyser: Kum hos nabo på felles avløpsanlegg har åpen luke på stakepunkt og det har flommet over i kummen med avløpsvann. Dette opplyses å ha sin årsak i problemer med kommunens pumpekum og at det ved enkelte anledninger oppstår tilbakeslag. Det har ikke vært andre problemer enn dette og det er hos naboen problemet oppstår.
  Tiltak
  - Avløpsanlegget må sjekkes
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Forholdet krever noe oppfølging (fra nabo ifølge eier)

  Det vises til vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Ing. Norsted datert 08.06.2022.for flere detaljer og beskrivelse av hvert enkelt punkt.
 • Velkommen til idylliske Sponvika!
  Området består hovedsakelig av eldre maritim trehusbebyggelse som vender mot sjøen. I dag er det en god miks av helårs og fritidsbruk i området, men det er ingen boplikt. Etter 5 minutters gange kommer vi både til en marine og pub, samt videre ut i nydelig edelløvskog på Kjeøya som kan tilby et utall tur stier og badeplasser. Her ute finner vi også den populære off. badeplassen Pina, med både gressbakke, sandstrand, svaberg og stupebrett. Området byr også på vakre brosteinsgater mellom hvitmalte skipperhus fra 1800-tallet og noe inn på 1900-tallet. Det er kort vei med bil eller båt til Nordby Shoppingsenter, men også inn til Halden sentrum og butikker. Fra bryggeplassen er det kort vei ut med båt i Singlefjorden - som gir oss muligheten til å velge turen ut til Hvalerøyene- Fredrikstad- eller over til Svenskesiden med Kosterøyene i sikte. En herlig dagstur med lunsj på sydkoster er populær.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, og gårdsbruk.
 • Adkomst fra Korterødveien.
 • Boligen er oppført i 1931, og påbygget/ombygget i 2000/2001.
  Grunnmur av Betong og Lecamurer på betongsåler på fjell/sprengstein. Yttervegger av bindingsverk som er isolert og kledd med liggende panel. Yttertak av takstoler pålagt bordtak, papp, lekter og betongtakstein, beslag og renner. Vinduer med malte trerammer og 2 lags isolerglass. Malte ytterdører/balkongdør, leddheisport til garasje. Terrasse av impregnert tre med malt rekkverk. Støpte og murte trapper, dels stablede steintrapper i hage.
  Opplysninger om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av Ing. Norsted datert 08.06.2022.
 • Underet.: 150 kvm bra
  1.et.: 168 kvm bra
  Loftset.: 77 kvm bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Underet., gjesteleilighet: Gang, stue, kjk., soverom, bad og trapperom.
  Underet., utleieleilighet: Vf., stue, kjk., 2 soverom og bad.
  1. et.: Vf., vaskerom, kontor, 3 stuer og kjk.
  Loftset.: Loftsstue, 3 soverom, bad.


  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

  I tillegg er det på eiendommen:
  Frittstående uisolert bod på 4 kvm bra, med tilhørende utelager på 2 kvm. Oppført 2016.
  Frittstående uthus/bod på 28 kvm bra, benyttes i dag som galleri/oppbevaring. Trolig oppført på 1980 tallet.
  Drivhus på 12 kvm oppført 2010.

  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.
  Arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport avholdt 08.06.2022 av Ing. Norsted. Arealberegninger er utført iht. NS 3940.
 • Hvitevarer på kjøkken i alle enheter medfølger.
  En del møbler kan medfølge etter nærmere avtale.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Ved og strøm.
 • Tomten er av selger opplyst til å være ca. 2 mål. Arealet er ikke oppmålt, og avvik ved en eventuell oppmåling må påregnes.
  Tomten består av en stor, sydvestvendt tomt i skrånende terreng. Den vakre hagen er parkmessig opparbeidet med gressplen, blomsterbed, vannfall og damanlegg, prydbusker og trær. Man ledes gjennom hagen via steinsatte gangstier, og det er mange koselige sitteplasser underveis. Hagen er beskyttet mot rådyr av et ca. 2 m høyt gjerde, som er godt skjult i hekker og busker. Hagen har mottatt en rekke priser og har i flere år hatt "Åpen hage" enkelte dager om sommeren, i tillegg til omvisning for besøksgrupper, hagelag og enkeltpersoner etter avtale.
  For flere detaljer om hagen og det unike anlegget her henvises til egen bok utgitt av huseier.
 • Dobbel garasje og på egen gårdsplass.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp, avløp via privat avløpsanlegg felles med nabo.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 145 720 per 31.12.22
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 4 124 593 per 31.12.22
 • Kr. 23 011,43 pr. år
  Oppgitt beløp er Halden kommunes prognose for 2022. Kommunale avg. inkluderer eiendomsskatt, rennovasjon, feie- og tilsynsgebyr, vann og avløp.
 • Kommunale avgifter
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 30.05.2022 i forbindelse med to tilbygg til eksisternede bolig. Det er i tillegg gitt ferdigattest for bruksendring av kjeller fra tilleggsdel til hoveddel datert 15.06.2022.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri, men tomtens areal er ikke oppmålt og kan være over 2 mål. Om nødvendig må grønn egenerklæring for konsesjonsfrihet signeres av kjøper.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Selger forbeholder seg retten til å ta med seg diverse stiklinger fra hagen.
  Eiendommen har tinglyst rett til å leie to båtplasser i småbåthavna i Korterødkilen.
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.
  Følgende heftelser/rettigheter/forpliktelser er tinglyst på eiendommen:

  Rettighet tinglyst 07.02.1894 med dagboknr. 900004.
  Rettighetshaver Ludvig Molvig

  Bestemmelse om vei tinglyst 10.02.1953 med dagboknr. 268.

  Bestemmelse om vann/kloakkledning med flere bestemmelser tinglyst 29.11.1991 med dagboknr. 4934.
  Rettighetshaver gnr. 19, bnr. 5 og 6. Bestemmelse om vann/kloakkledning.

  Jordskifte tinglyst 14.02.2011 med dagboknr. 211010.

  Erklæring/avtale tinglyst 30.10.1991 med dagboknr. 4369. Bestemmelse om vann/kloakkledning m.m.

  Erklæring/avtale tinglyst 26.02.2003 med dagboknr. 1054. Bestemmelse om båt/bryggeplass og adkomstrett m.m.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen følger kommuneplan. Formål: Bebyggelse og anlegg, nåværende.
  Eiendommen ligger i hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø. Kommuneplanen sier at innenfor hensynssonen med særlige angitte hensyn- bevaring kulturmiljø, er det ikke tillatt med tiltak eller fysiske inngrep som kan medføre ødeleggelse eller nedbygging, eller som på annen måte kan forringe kulturmiljøet.
 • Gnr. 19 Bnr. 7 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6990, oppgjørshonorar kr 4400 og grunnboksutskrift kr 909. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 36955. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Lars Bjerke

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev