aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Amundrud hyttefelt - Koselig hyttefelt beliggende høyt og fint, utsikt og sol fra morgen til kveld. Presentert av Anita Heer for Aktiv

Koselig hytte i skogen - Høyt og fint beliggende på solrik tomt. Grillhytte. Påmeldingsvisning!

 • BRA 54 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER43 914
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 033 914
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 983
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 54 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  22 750,- (Dokumentavgift)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  43 914,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 033 914,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Hytta er oppført i 1983 og er på totalt 65 kvm. Grillhytte og stor terrasse på ca 40 kvm. Beliggende i skogsterreng i på Amundrud hyttefelt i Spydeberg. Det er kort vei ned til Lyseren som er et attraktivt og fint badevann. Her er der flere fine badeplasser og kjempefint for kano, sup og kajakk padling.

Hytta inneholder gang, stue og kjøkken med åpen løsning, 2 soverom og bad/vaskerom. Det er 2 utvendige praktiske boder. Grillhytte med adkomst rett fra terrassen,
3 ute05

Amundrud 57, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  KJØKKEN:
  Innredning med sletter fronter og laminerte benkeplater. Kjøkkenvask i rustfritt stål. Det er åpen løsning mot stua hvor det er plass til spisegruppe.
  Overflatene på kjøkkenet har TG2 pga noe skader, men det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Det er kun naturlig avtrekk fra kjøkkenet, og det gir TG2. Mekanisk avtrekk bør etableres.

  BAD/VASKEROM:
  Rommet har belegg på gulvet og våtromstapet på vegger. Servantinnredning med slette, lyse fronter og med overhengende speilskap. Dusjkabinett i hjørne med glassdører og håndholdt dusjarmatur. Det er montert urinal og forbrenningstoalett. Videre er det opplegg til vaskemaskin. Naturlig ventilering via ventil i veggen. Badet er av ukjent alder, og det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse.
  Badet har TG3.
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  - Ikke bygget som fullverdig våtrom med tette løsninger. Eventuelle lekkasjer vil føre til skader på andre bygningsdeler.
  - Ukjent utløp til urinal.
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Det er nylig vært service på toalettet (april 2022) - det har ikke vært i bruk etter servicen.

  INNVENDIGE OVERFLATER:
  På gulvene er det tregulv og belegg.
  Veggene har panel og våtromstapet.
  I himlinger er panel.
  Overflatene har TG2 pga en del slitasje utover hva som er forventet. Overflater og tregulv må derfor utbedres, skiftes eller behandles.
 • Amundrud 57 har en meget fin beliggenhet i etablert hytteområde med meget gode solforhold og utsikt over omkringliggende kulturlandskap.

  Fra hytteeiendommen er det ca. 3 km. til flott badeplass på Hallerud ved Lyseren. Det er fine turmuligheter i skogsområdene rundt hytta. Avstanden til Oslo S er kun 37 km., samt det er 8 km. til Spydeberg sentrum med de fleste fasiliteter.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, gårdsbruk og fritidsboliger.
 • Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført 19.05.2022 av Moen Takst AS. Det er viktig å lese hele tilstandsrapporten i sin helhet. Her fremgår også et kostnadsestimat og anbefalte tiltak. Tilstandsrapporten angir byggetekniske tilstandsgrader som er forkortet til TG.

  For denne eiendommen er det 5 punkter med TG3, som betyr avvik som krever tiltak straks eller innen kort tid. Det er 12 punkter med TG2 oransje, som betyr avvik som kan kreve tiltak. Det er 3 punkter med TG2 gul, som betyr avvik som ikke krever tiltak.

  En kjøper plikter å ha satt seg inn i all informasjon som er vedlagt salgsoppgaven.

  Hytta er oppført med bindingsverkskonstruksjon, og med utvendig stående bordkledning.

  Saltak i tre, tekket med PVC-duk. Taket har TG3:
  Vurdering av avvik:
  • Bærende/sentrale deler av takkonstruksjonen er fjernet.
  • Konstruksjonene har skjevheter.
  • Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
  - Påvist skjevheter i takkonstruksjonen, spesielt ved takoverbygget inngangsparti, hvor taket henger i løse luften. Kan føre til total svikt ved store snømengder.
  - Vindskier på taket er ikke fagmessig montert.
  Tiltak
  • Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser, og lokal utbedring må utføres.

  Vinduer er hovedsakelig fra byggeåret med doble glass og med rammer og karmer i tre. Vinduer har TG2:
  Vurdering av avvik:
  - Ved funksjonstesting av vinduer ble det påvist at flere vinduer subber i karmen og kan være noe vanskelige å åpne.
  - Vinduer bærer generelt preg av elde, påvist dels værslitt trevirke, avflassing samt dårlige tetningslister utvendig.
  Tiltak
  • Vinduer må justeres, og det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Malt hoveddør fra byggeåret har TG3 pga fukt/råte, avvik og utettheter. Døra står for utskifting.

  Trebjelkelag, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  • Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt ca. 16 mm avvik i stue og 13 mm avvik i ett soverom. Lokalt ble det målt ca. 10 mm over 2 meter i stue.
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Veggkonstruksjon, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  • Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  - Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist råte i flere kledningsbord på hytta, også påvist råte i ett vannbrett.
  Tiltak
  • Råteskadet trekledning må skiftes ut og musebånd/lusing må etableres.

  Krypkjeller, TG2
  Vurdering av avvik:
  • Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller, vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde.
  • Det er registrert symptomer på og er mistanke om skader på konstruksjoner i krypkjelleren.
  • Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller.
  - Påvist og målt noe for høye fuktverdier i bjelker i krypkjeller, synlig tilsig av fukt til kjeller.
  - Påvist spor av skadedyr i kjeller.
  Tiltak
  • Utifra visuelle observasjoner fra lukeområdet, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene.
  • Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid.

  Innvendige dører, TG2:
  Profilerte, malte dører - enkelte bør justeres.

  Vannledninger av kobberrør/plast, TG2:
  Vannrør som er utsatt for kulde, har mangelfull isolering. Vannrør må derfor isoleres i kalde rom.

  Varmtvannstank, TG2:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det bør derfor etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank.

  Elektrisk anlegg, TG3:
  Grunnet alder og tilstand så anbefaler takstmannen at det gjennomføres en utvidet el-kontroll.

  Drenering, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
  • Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
  • Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser

  Nedløp og beslag, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.
  • Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Takvann er ikke ledet bort fra grunnmuren. Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort.
  - Deler av beslagene bærer preg av elde og slitasje, og er ikke fagmessig utført.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres.
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  • Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

  Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2:
  Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Foreta kontroll av brønnvann og innhent dokumentasjon, om mulig.

  Radon, TG2:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Veranda med trykkimpregnerte gulvbord og malt trevirke på rekkverket. TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Konstruksjonene har skjevheter.
  • Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  • Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
  • Lokal utbedring må utføres.

  Utvendige boder, TG3:
  Oppført i enkel trekonstruksjon med enkelt trebjelkelag. Pulttak i tre tekket med papp.
  - Påvist generelt med skjevheter i konstruksjonen, bærer preg av å ikke vært oppført av fagpersonell. Påvist ikke tett løsning mellom hytta og utvendig bod.
  Tiltak
  - Bod står ovenfor generelt med utbedringer for å lukke avviket.
 • 1. etg.: bra/p-rom: 65/54 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entré, stue/kjøkken, bad/vaskerom og to soverom.

  De oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ved befaringen er det bruken av rommene som avgjør beregningen av arealene, selv om de kan være i strid med byggeforskriftene. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hytta selges slik den fremstår på visning, det vil ikke bli ytterligere vasket eller ryddet på eiendommen.
 • Vedovn
  Elektrisk panelovn
 • Grunneier: Hans Anton Jahr
  Festeavgift kr: 4 232
  Avgiften reguleres hvert 10. år etter konsumprisindeks, neste gang 2031.
  Punktfeste.
  Tomta er opparbeidet med plen og diverse beplantning. Gårdsplassen er gruset.
 • Parkering i gårdsplass.
 • Indre Østfold kommune opplyser at eiendommen ikke er tilknyttet offentlig vann og kloakk.
  Videre skriver kommunen: "Dersom eiendommen har slamavskiller/septiktank, ligger den trolig i et område der kommunen planlegger sanering av avløpsnettet. I forbindelse med framtidig kommunal sanering vil eiendommen få pålegg om utkobling av septiktanken og om nødvendig utbedring av privat stikkledning. For eiendommer som ikke har tilfredsstillende separat avløpssystem, må eier påregne kostnader til legging av nye stikkledninger for avløp. Indre Østfold kommune er i gang med å utarbeide nye planer for sanering og utbedring av kommunalt avløpsnett, og berørte eiendommer vil bli varslet. Vi legger ut informasjon på kommunens hjemmeside når ny saneringsplan er klar."

  Eiendommen ligger til privat vei.
 • Formuesverdi kr 157 007 per
 • Kr. 3 634 pr. år
  Avgiftene omfatter feiing, slam og hytterenovasjon. Dette er en årlig prognose, og prisene kan endres.
 • Festeavgift, kommunale avgifter, kostnader ifbm. vann og septik, energikostnader, forsikring av eiendommen, kostnader vedr. tv og internett.
  Kostnader vedrørende drift og vedlikehold på privat vei.
 • Indre Østfold kommune opplyser at det ikke foreligger ferdigattest på hytta.

  Det ble ved lovendring 1. juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1. januar 1998. Det vil altså ikke komme krav om dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Indre Østfold brann og redning IKS opplyser at dato for siste feiing og siste tilsyn var 10.07.2019. Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ved eierskifte/salg av eiendommen er et eierskiftegebyr på 3% av salgssummen, gebyret tilfaller enhver tids selger av denne hytta.

  Selger har hatt en avtale med en nabo om sommervann. Ny eier bestemmer selv om de ønsker denne avtalen videreført.

  Hytta selges slik den fremstår på visning, det vil ikke bli ytterligere vasket eller ryddet på eiendommen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Festekontrakt, tinglyst 05.09.1972
  Erklæring/avtale, tinglyst 14.10.1980
 • Indre Østfold kommune opplyser om at eiendommen ligger i regulert område, "0123196903 - Amundrud hyttefelt", unyansert formål, vedtatt 09.06.1969.
  Formål ihht. kommuneplan for perioden 2016-2028, er "Fritidsformål, hensynssone H560 - bevaring naturmiljø".

  Hensynsonen skal ivareta nedslagsfelt til Morsa-vassdraget og hindre uønsket avrenning og utslipp fra bebyggelse og næringsaktivitet.
 • Gnr. 461 Bnr. 1 Fnr. 38 i Indre Østfold kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
  Anbefaler å presisere ønsket overtagelstidspunkt ved budgivning.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

  Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag kr. 45.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.14.900,- oppgjørshonorar kr. 0 ,- og visninger kr. 0, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Iris Catrine Hansen Young
  Sigrunn Katrine Hansen
Anita Heer

Megler

Anita Heer

95 94 81 93

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev