aktiv-eiendomsmegling
Meget hyggelig spisestue med peisovn
Meget hyggelig spisestue med peisovn

SPYDEBERG Høgda 10A

Meget pen leilighet i 1/2-part av horisontaldelt tomannsbolig - 3 soverom - Sentrumsnært - Busstopp - Oppusset i 2021

 • kr 2 590 000
 • BRA 92 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 590 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 590 000
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1902
 • Soverom3
 • ArealP-rom 90 m²
 • Felleskostnaderkr -
 • Tomt1 364 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 590 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 64 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 590 000,00))   77 792,- (Omkostninger totalt)   2 667 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Høgda 10A - Horisontaldelt tomannsbolig med solrike uteplasser og romslig tomt. Boligen ligger sentralt til i veletablert boligområde. Sentrumsnær beliggenhet med kort avstand til servicetilbud, forretninger, off.kommunikasjon, skoler, barnehager og idrettsplass. Flott solrik terrasse på 15 kvm ved inngangspartiet. Direkte tilgang til felles hage fra terrassen. Denne delen av tomannsboligen er innvendig oppusset i 2021 med ny kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer, nye gulv med gulvvarme i entré og gang samt nymalte innvendige overflater. Kort fortalt: - Halvpart av horisontaldelt tomannsbolig. - Lekkert oppusset 2021. - Solrik terrasse og romslig hage. - 3 soverom. - Sentrumsnært. - Muligheter til å leie garasje på naboeiendommen.
Delikat stue med god plass til sofa

Høgda 10A, Viken

 • Tomt
  1364m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat opparbeidet felles eiet tomt med stor flat gressplen og gruset gårdsplass.

  Beliggenhet
  Høgda 10 ligger meget sentralt i Spydeberg - i et etablert bomiljø. Området ligger like utenfor sentrum og innenfor ca. 15 minutters gange finner du servicefunksjoner, forretninger, apotek, bank, post, cafeer, togstasjon, busstasjon m.m. Friområder og gode turterreng i umiddelbar nærhet. Spydeberg omtales som en sted med gode oppvekstvilkår og det er mange barnefamilier som etablerer seg her. Spydeberg ligger ca 45 km utenfor Oslo, som man enkelt kommer seg til med togforbindelse noen få minutter unna. Spydeberg kommune har to barneskoler: Hovin skole og Spydeberg skole. Eneboligen ligger rett ved Spydeberg ungdomsskole, i tillegg til at man har flere barnehager i nærheten. Kort fra eiendommen ligger Spydeberg idrettsanlegg. Spydeberg har en rekke aktivitetstilbud, deriblant muligheter for langrenn og aking i kunstsnøanlegget. Mørk Golf har det komplette golfanlegget, hvor barn kan prøve gratis og de har 18-hulls skog/park bane og 9-hulls midsize bane. Lyseren med rike muligheter for fiske og badeliv og Skimtefjell med flott turterreng både sommer som vinter. Kunstsnøanlegg! Det er åpnet et nytt kulturhus - Allaktivitetshuset - som foruten håndballbaner også rommer en større skole- og kulturdel.

  Adkomst
  Se kartreferanse i nettanonsen.

  Bebyggelse
  1/2-part av horisontaldelt tomannsbolig.

  Barnehage/skole/fritid
  - Solsiden barnehage - Espira Løvestad - Blomsterenga barnehage - Tyttebæret barnehage For mer informasjon om barnehagene, se https://www.io.kommune.no/tjenester/barnehage/.

  Skolekrets
  Eiendommen sogner pr. i dag til Hovin skolekrets.

  Offentlig kommunikasjon
  Busstopp rett utenfor eiendommen med direkte forbindelse til Oslo. Kort vei til jernbanestadsjon med forbindelse til Ski og Oslo S.

  Byggemåte
  - Horisontaldelt tomannsbolig på totalt 92 m², med beliggenhet i 1. etasje. - Bygningen ble oppført i 1902, tilbygget med gang og 2 soverom samt overliggende terrasse i 1979. - Grunnmur av naturstein i den opprinnelige delen. - Tilbygget fra 1979 er fundamentert på pillarer. - Yttervegger er antatt av reisverk i den opprinnelige delen og av bindingsverk i tilbygget. - Utvendig kledd med stående tømmermannspanel i 1. etasje og liggende panel i 2. etasje. - Takkonstruksjonen er utført som saltak, antatt av plassbygget sperrekonstruksjon. - Vinduer i stue og ett soverom antatt fra 1980-tallet. Vindu med 2-lags isolerglass fra 2020 på kjøkkenet. Vinduer med 2- lags isolerglass fra 2009 i tilbygget. Se tilstandsrapport for ytterligere teknisk beskrivelse. Tilstandsrapporten må leses i sin helhet. Under følger utdrag av tilstandsrapportens TG2 & TG3. Utdrag av tilstandsrapportens TG3: - Utvendig veggkonstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledningsbord ved hjelp av en syl, påvist råteskader i flere kledningsbord (generelt mye råte i takoppløft, (ukjent om dette vil få noen konsekvenser for denne enheten). På steder hvor det er registrert råte i kledningsbord, kan det forekomme at veggkonstruksjon har tatt skader. Ellers er det værslitte bord. - Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Ikke registrert tilstrekkelig med musetetting i nedkant av trekledning. Ihht. byggforsksereien "Stående trekledning": "For å hindre mus i å komme inn kan man montere «luseklosser» (tynne lekter eller sløyfer), korrosjonsbestandig nettingduk, museband (taggete stålbånd) eller beslag som dekker åpningene nederst bak kledningen". - Utvendig takkonstruksjon, loft. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Påvist råteskader i vindskibord på taket. Deler av tak på terrasse over tilbygg har også råteskader og skader i tekkingen. - Innvendig etasjeskille, gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt totalt 50 mm avvik i ett soverom og 30 mm i ett annet i tilbygget del. Lokalt ble det målt 23 mm over 2 meter i ett soverom. Ellers målt mellom 6 - 13 mm avvik i opprinnelig del. - Rom under terreng, innvendig. Påvist råteskader i bjelker via kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. - Drenering. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. - Det er kun en mindre jordkjeller under deler av bygningen. Det er registrert fukt og vanninnsig i kjelleren, og det er viktig å lede takvann og overvann fra terrenget bort fra bygningen. - Grunn og fundamenter. Det er registrert setningsskader/store riss/sprekker. Påvist sprekker/skadede plater rundt tilbygget del. Påvist generelt store forskjeller i dekket i tilbygget del, trolig som følge av svikt/for dårlig fundamentering. Utdrag av tilstandsrapportens TG2: - Taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Nedløp og beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Takvann er ikke ledet bort fra grunnmuren/ringmur rundt hele boligen. Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Ikke montert snøfangere på boligen. Krav ved oppføringstidspunktet sier: "Beskyttelse mot snø og isdannelser på bygningen som kan medføre fare for ras mot beferdet område, skal hindres eller sikres. Snø, is og smeltevann skal ikke kunne skade bygningen eller dens onstruksjoner". Skader på innfesting til nedløp. - Vinduer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Ved funksjonstesting av vinduer, ble det påvist at noen vinduer subber/tar i karm. Ellers bærer de eldste vinduene noe preg av elde. - Dører. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Påvist værslitt trevirke i nedkant av ytterdør. - Terrasse/Balkong. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran. Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Tekkingen over tilbygget del er antatt eldre tekking, påvist fuktskjolder i himling i soverom under overliggende terrasse. Fuktmålinger på befaringsdagen viste ingen unormale verdier. Rekkverkshøyde målt til under 1 meter, som er dagens krav til rekkverk. Rekkverket er også under krav ved oppføringstidspunktet. Terrassen i forbindelse med inngangspartiet, bærer generelt preg av vedlikeholdsbehov, også påvist generelt med værslitt trevirke. - Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Pipe og ildsted. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. - Krypkjeller. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er manglende fuktsperre på bakken. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Begrenset med inspeksjonsmuligheter til krypkjelleren under tilbygget del. Det er ikke etablert fuktsperre mot grunnen i krypkjelleren. Jo mindre fukt som trenger opp i krypkjelleren fra grunnen, dess mindre fukt skal ventileres ut i det fri. I krypkjellere uten støpt bunn er det derfor en god idé å dekke bakken med en fuktsperre. Krypkjeller under deler av hoveddelen er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Kryperom er i utgangspunktet en risikokonstruksjon. Alle kryperom skal være tilgjengelige for inspeksjon og bør inspiseres jevnlig. - Gulv bad. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved hjelp av en punktlaser. Målt ca. 12 mm fra ferdig overflate gulv ved dør til overkant sluk. Ikke fallforhold etter byggetidens krav. - Sluk og membran bad. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Ikke påvist klemt membranløsning i sluket befaringsdagen. Jevnlig rensing av sluket er viktig. Feil i tetting rundt sluket er den største årsaken til lekkasjer fra bad. Det er derfor viktig at ikke vannet blir stående over vannlåsen i sluket. Ikke byttet sluk i forbindelse med oppussing av badet, dette kan resultere til redusert levetid for våtrommet. - Ventilasjon bad. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Begrenset med tilluft til badet, ikke flat terskel. Anbefalt luftespalte er 1 cm over 0,8 meter. - Avtrekk kjøkken. Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. - Tekniske installasjoner, vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Foruten alder på røropplegg, ser det ut til at deler av opplegg er utført uten bruk av rørlegger. - Tekniske innstallasjoner avløp. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Lufterør for kloakk er ikke ført opp over taket. Avløpsinstallasjon skal ha minst én lufteledning ført til det fri uten vannlås, med mindre det dokumenteres at avløpet kan fungere tilfredsstillende ved bruk av annen løsning. - Tekniske innstallasjoner, ventilasjon. Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. Begrenset med tilluft i underkant av dør til badet. Anbefalt luftesplate er 1 cm over 0,8 meter. Påvist noe høy luftfuktighet i boligen på befaringdagen. - Tekniske innstallasjoner, varmtvannsbereder. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Dette var ikke et krav ved oppføringstidspunktet. - Tekniske innstallasjoner, elektrisk anlegg. Fordelingskurser er sikret med jordfeilautomater. Det er 7 fordelingskurser. Hovedsikringer og overspenningsvern på 32 A. Fjernavlest måler. Elektrisk oppvarming med panelovner. Varmekabler på badet. Gulvvarme i entré/gang og kjøkken. - Utvendige vann- og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

  Innhold
  Innhold 1. etasje: Entré/gang - Flislagt bad/wc - Bod/teknisk rom - Kjøkken med ny innredning fra Ikea - Spisestue med vedovn - Stue - Gang - 3 soverom. Entré Innbydende entré med plass til skohyller og knaggrekker for oppbevaring. Gulvvarme i entré og kjøkken. Rett utenfor inngangsdøren er det solrik terrasse på ca 15 kvm. Terrassen har nytt gulv av trykkimpregnerte terrassebord og ny levegg i 2021. Plass til sittegrupper, plantekasser og grill. Direkte tilgang til felles hage. Stue Lys og romslig stuedel med plass til sofa, sofabord og mediemøblement. Store vindusflater og god takhøyde gir mye naturlig lys. Lekker 1-stav Pergo Royal Oak laminat fra 2021. Peisovn gir god varme i vinterhalvåret. Egen spisestue med plass til stor spiseseksjon. Kjøkken Flott kjøkken med plass til frokostbord ved vinduet. Lekker Ikea kjøkkeninnredning fra 2021 med glatte fronter og laminat benkeplater. Nedfelt komposittvask og ett-greps blandebatteri. LED-benkebelysning med ?ernbetjening. Integrerte hvitevarer som består av: stekeovn, kjøl og frys, oppvaskmaskin, nedfelt induksjonstopp, ventilator med kullfilter. Det er montert komfyrvakt, men ikke automatisk vannstoppventil. Bad/WC Bad med flislagte vegger og flislagt gulv med påstøp og varmekabler. Badet er antatt pusset opp omkring 2000. Malte himlingsplater. Mekanisk ventilasjon. Badet er utstyrt med: Dusjkabinett, servant med skap, speil med lys, overskap, gulvmontert WC, opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Soverom 3 soverom av god størrelse. Hovedsoverom med plass til dobbeltseng, nattbord, kontorpult og oppbevaringsmøblement. Soverom 2 og 3 fungerer utmerket som barnerom, gjesterom eller kontor.

  Standard
  Innvendige overflater - Gulv: 1-stav Pergo Royal Oak laminat fra 2021. Med gulvvarme i entrè/gang og kjøkken. - Innvendige vegger: Malt panel og malt Smartpanel. - Innvendig himling: Malt panel og malte himlingsplater. Vinduer/dører - Vinduer i stue og et soverom antatt fra 1980-tallet. - Vindu med 2-lags isolerglass fra 2020 på kjøkkenet. - Vinduer med 2-lags isolerglass fra 2009 i tilbygget. - Ytterdør med glassfelt. - Formpressede dører med nye dørhåndtak i 2021. - 2 nye dører og karmer med dempelister i 2021. VVS - Vannforsyning med kobber-rør. - Avløpsrør av støpejern og PVC. - Varmtvannsbereder på 200 liter med produksjonsår 2009. - Hovedstoppekran for boligen og vannmåler er plassert i kjelleren. Elektrisk anlegg - Fordelingskurser er sikret med jordfeilautomater. Det er 7 fordelingskurser. - Hovedsikringer og overspenningsvern på 32 A. Fjernavlest måler. - Nye lysbrytere, dimmere og termostater for gulvvarmen i 2021. - Ikea smarthusbelysning med takspotter og spotskinner med fjernbetjening.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Det er gjennomført omfattende oppussing og oppgradering av seksjonen i 2021 utført i regi av forrige eier: - Ny kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer. - Nye gulvoverflater med 1-stav Pergo Royal Oak laminat. - Gulvvarme i entrè/gang og kjøkken. - Nymalte innvendige overflater. - Nye termostatstyrte panelovner med mulighet for appstyring. - Nytt vindu på kjøkkenet. - Nye lysbrytere, dimmere og termostater for gulvvarmen.

  TV/Internett/bredbånd
  - Kabel-TV og bredbånd. - Forrige eier opplyste at det er lagt fiberkabel til tomtegrensen.

  Parkering
  - Utvendig parkering på fruset gårdsplass - Det er mulig å leie garasje med plass for en bil av nabo. (Tidligere eier)

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmåling. Bygget er ikke oppført med radonsperre da dette først ble krav etter TEK10.

  Diverse
  Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 590 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 64 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 590 000,00))   77 792,- (Omkostninger totalt)   2 667 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Elektrisk oppvarming med nyere panelovner. - Elektriske varmekabler på badet. - Gulvvarme/varmefolie i entrè/gang og kjøkken. Ny gulvvarme i entrè/gang og kjøkken samt nye termostatstyrte panelover med mulighet for appstyring fra 2021.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  14184

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Gebyr Fakturert beløp i 2022: - Avløp 1 261,02 kr - Feiing 465,00 kr - Vann 986,12 kr Sum 2 712,14 kr Årsprognose for kommunale avgifter 2023: Kr. 14.184,20. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Sameiebrøk
  1/2

  Felleskostnader inkluderer
  Det praktiseres ikke felleskostnader for leiligheten og er ikke et aktivt sameie. Kostnader for vedlikehold av bygning og fellesarealer avtales dirkete mellom seksjon 1 og seksjon 2.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/427/21/1: 08.09.1950 - Dokumentnr: 2649 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:3014 Gnr:427 Bnr:21
  Gjelder denne registerenheten med flere
  31.10.2005 - Dokumentnr: 7463 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 1/2
  19.11.1903 - Dokumentnr: 900112 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:427 Bnr:10
  Overført fra: Knr:3014 Gnr:427 Bnr:21


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ferdigattest datert 16.01.1980.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig tilknyttet via private stikkledninger. Offentlig og privat vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til boligformål iht. Kommuneplanens arealdel Spydeberg kommune 2016 - 2028. Kommunedelplanen er innhentet og vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Dette er ingen odelseiendom.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 590 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 64 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 590 000,00))   77 792,- (Omkostninger totalt)   2 667 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Pål Engum Jørgensen

Megler

Pål Engum Jørgensen

92 22 22 43

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev