aktiv-eiendomsmegling
Lyserenveien 681!

Spydeberg Lyserenveien 681

Fint beliggende fritidseiendom med selveid tomt - mange muligheter - bilvei helt fram - behov for totalrenovering

 • 1 450 000
 • BRA 63 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 450 000
 • OMKOSTNINGER57 414
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 507 414
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 945
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 60 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 292 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  36 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000,-))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  57 414,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 507 414,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Lyserenveien 681!

Her har du en fritidseiendom med mange muligheter!. Stor og fin hjørnetomt.

Bygningene er i dårlig forfatning og vil ha behov for totalrenovering/riving.

Hytta består av entrè, gang, kjøkken, stue, spisetue og 2 soverom.

2 uthus

Lyserenveien 681, Viken

 • Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter, Plass til spisegruppe.
  Vasken er av rustfritt stål og er nedsenket i benkeplaten.
  Kjøkkenventilatoren er plassert over plass til komfyr og er ført til pipeløp.

  Gulv: Belegg, teppe og tregulv.
  Vegger: Panel. Malte/tapetserte plater og laminerte plater.
  Himlinger: Malte plater og takessplater.

  Fiber for tilkopling til nett er lagt til tomtegrense.
 • Fritidseiendommen har en fin belliggenhet med utsikt over Lyseren som kan by på badeplasser og båtliv.

  Ca. 9,5 km. fra Spydeberg sentrum hvor du finner servicefunksjoner, forretninger, bank, post i butikk, buss- og togstasjon m.m.

  På sommeren kan Lyseren by på godt badevann og gode fiskemuligheter, samt mange fine øyer og steder å oppleve rundt Lyseren med masse tur og rekreasjonsstier.

  Det er gode turforhold rundt hele Lyseren - med lysløype noen kilometer fra hytta.

  Her kan man ta utgangspunkt fra Skihytta og følge fine stier oppover mot Skimtefjell og Gulltjernmosen.

  Vinterstid kan du benytte det nye kunstsnøanlegget ved skihytta. Er forholdene gode kjøres det skispor innover Skimtefjell.
 • Området består hovedsaklig av fritidseiendommer samt noe spredt boligbebyggelse/landbrukseiendommer.
 • Fritidsbolig med kjeller og 1. etasje, på totalt 63 m².
  Bygningen har grunnmur/ringmur i lettklinkerblokker og betong. Yttervegger har bindingsverkskonstruksjon fra
  byggeåret, utvendig kledd med liggende bordkledning.
  Takkonstruksjon i tre, type saltak, tekket med pappshingel.
  Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2- og 3-lags isoler-/energiglass, av eldre dato.

  Takstmannen anbefaler at interessenter tar med seg fagpersonell på visning

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført 21.10.2022 av Moen Takst AS. Det er viktig å lese hele tilstandsrapporten i sin helhet. Her fremgår også et kostnadsestimat og anbefalte tiltak. Tilstandsrapporten angir byggetekniske tilstandsgrader som er forkortet til TG.

  Følgende forhold har fått TG3 i tilstandsrapporten:
  Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Tegn til svikt i taktekkingen. Påvist og målt fukt i himlinger i hytta.
  Takrenner/nedløp har store lekkasjer.
  Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
  Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.
  - Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist råte. På steder hvor det er registrert mye råte i kledningsbord, er det å forvente at veggkonstruksjon har råteskader.
  Ellers er det generelt med værslitte bord samt malingsavflassing på trekledning.
  Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
  Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
  - Påvist generelt med svekkelser i takkonstruksjonen. Påvist fukt/råteskader i himlinger i hytta. Overflater i himlinger var generelt fuktig på befaringsdagen.
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
  Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
  Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det er ikke montert rekkverk. Veranda må rives, er i en generelt dårlig stand.
  Påvist større skader.
  Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
  Det er påvist fuktskader på overflater.
  - Påvist generelt med skader og fuktskader på overflater i hytta. Utskiftninger må påregnes
  Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
  Det er registrert symptom på sopp/råte.
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt ca. 80 - 90 mm avvik i etasjeskillet. Påvist råteskader i bjelkelaget samt fuktskader.
  Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.
  Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp.
  Sikringsboks med manuelle sikringer.
  - Eltilsyn utført i 2021, med mange avvik, store deler av anlegget er stengt.
  Røykvarsler: Nei.
  Brannslukker: Nei.
  Terreng faller inn mot bygning.
  - Terrenget har stedvis ikke fall fra grunnmuren, dette kan føre til unødig fuktbelastning mot grunnmuren. Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering.
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Pipevanger er ikke synlige.
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Ingen synlig drenering. Opplyst at det er lagt drenering på sydveggen.
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Påvist generelt med sprekker i grunnmur. Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av
  kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling.

  Følgende forhold har fått TG2 i tilstandsrapporten:
  • Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

  Ingen synlig drenering. Opplyst at det er lagt drenering på sydveggen.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Ingen synlig drenering. Opplyst at det er lagt drenering på sydveggen.

  Bygningen har grunnmur/ringmur i lettklinkerblokker og betong.
  Vurdering av avvik:
  • Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Påvist generelt med sprekker i grunnmur. Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling.
 • 1.et: Bra/P-rom: 63/60 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Alle rom
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk oppvarming og pipe.
 • Stor og romslig tomt med både beplantning og plen. Plass til bil på tomten.
 • Parkering på egen gårdsplass
 • Eiendommen har offentlig vann og avløp til tomta men det er ikke innlagt til hytta.
  Sommervann er lagt inn til hyttevegg.
 • Formuesverdi kr 167 654 per
 • Kr. 5 580 pr. år (2022)

  Fordeles slik:
  Hytterenovasjon kr. 2615,-
  Feiing/vann kr. 2965,-
 • Kommunale avgifter
  Bygnings- og innboforsikring
  Strømforbruk
  Velavgift
  Ev. TV- og internettabonnement
 • Det finnes ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for opprinnelig bygg. Dette vil ikke få noen praktisk betydning
  for ny eier
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • - Tinglyst forkjøpsrett datert 25.09.1947 med dagboknummer 302486
  - Tinglyst erklæring/avtale md bestemmelse om ikke å bruke hytta som helårsbolig.
  - Tinglyst bruksrett datert 21.03.2017 med dagboknr. 247665. (Denne vil bli slettet)
  - Tinglystbestemmelse om veg datert 06.10.1947 med dagboknr. 2486

  Legalpant er kommunens panterett (etter loven - ikke tinglyst) Dette er sikkerhet for betaling av kommunale avgifter, denne følger eiendommen. Det kan være tinglyste erklæringer/avtaler som blandt annet kan være rett til kommunen å reparere vann- kloakkledning eller anlegge dette over eiendommen. Det er ofte også tinglyst bestemmelser om bebyggelse, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringer avtaler følger eiendommen ved salg
 • Kommuneplan, ID 0123201401 Kommuneplanens arealdel vedtatt for perioden 2016-2028, avsetter området til Hensynssone H110_31
  Nedslagsfelt drikkevann. Fritidsbebyggelse, nåværende.
 • Gnr. 467 Bnr. 7 i Indre Østfold kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Snarlig overtagelse
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.5000 -, og visninger kr.2000 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 40.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr.8785,-.
  Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle påløpte utlegg og honorar etter medgått tid. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Erik Guddahl Tollefsen
Bente Børud

Megler

Bente Børud

99 38 99 32

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev