aktiv-eiendomsmegling
Mailund 7!

SPYDEBERG Mailund 7

Stor bolig med bl.a. 5 soverom - 2 bad - 2 garasjer - stor solrik tomt -barnevennlig - stort potensiale

 • kr 3 650 000
 • BRA 252 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 3 650 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 650 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 971
 • Soverom5
 • ArealP-rom 208 m²
 • Tomt1 320.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 650 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  91 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000))

  108 292 (Omkostninger totalt)

  3 758 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Mailund 7! Her finner du en stor og innholdsrik familievennlig bolig med bl.a. 2 garasjer. Behov for oppgradering og vedlikehold. Boligens 1. etasje inneholder bl.a. entrè, kjøkken med romslig innredning, lys stue med utgang til veranda, 3 soverom, bad/vaskerom og separat wc-rom. Stor loftsetasje med gang og 2 soverom. Kjelleren med gang, kjellerstue, kjøkken, bad og soverom. Eiendommen ligger i et hyggelig og veletablert boligområde ved Grinijordet i Spydeberg kommune. Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og servicetilbud.

Mailund 7, Viken

 • Tomt
  1320.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Dels flat og dels skrånende tomt, opparbeidet med planareal på flere sider av boligen samt diverse beplantning. Parkering skjer i garasjer eller på gårdsplass. Gårdsplassen er asfaltert og belagt med belegningsstein. Gruset vei ned til bakre garasje.

  Beliggenhet
  Fra boligen er det gang- og sykkelsti til Spydeberg sentrum hvor man har alt av fasiliteter. Eiendommen ligger i et hyggelig og veletablert boligområde ved Grinijordet i Spydeberg kommune. Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og servicetilbud. Fra boligen er det kort vei til lekeplass, fotballbane, skøytebane, treningssenter, golfbane og ridesenter m.m. Eiendommen har også nærhet til flotte tur- og friluftsområder som bl.a. Hylli og Grååsen, samt Glomma med gode fiskemuligheter. Ved populære Lyseren, som ligger ca. 10 minutters kjøring unna, finnes det flotte bademuligheter ved to badestrender. Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Rema 1000, Coop Extra og Kiwi. I Spydeberg sentrum finnes flere forretninger, idrettsanlegg, offentlige kontorer, nytt kultur-/idrettshus og jernbanestasjon. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Askim og Ski Storsenter et rikt og variert utvalg av fasiliteter og servicetilbud. I sentrum av Askim finner du Østfoldbadet. Det er god offentlig kommunikasjon via buss og tog fra Spydeberg. Nærmeste holdeplass for buss er Høgda som ligger ca. 800 meter fra boligen. Det er ca 2 km til Spydeberg Stasjonen og det tar i dag 35 min. med tog til Oslo. Eiendommen har gangavstand til Hovin barneskole og Spydeberg ungdomsskole.

  Bebyggelse
  Enebolig med kjeller, 1. etasje og loft på totalt 252 m². Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Grunnmur i lettklinkerblokker/betong. Yttervegger har bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Fasade/kledning har stående bordkledning. Takkonstruksjon i tre, type saltak. Taktekkingen er av betongtakstein, lagt ny takstein rundt 2004. Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra byggeåret og 1972. Følgende har fått TG3: trevirket. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Påvist noen vinduer med punktert glass. Årsaken til punkterte glass er som regel at det er kommet en brist i tetningsmassen mellom karm og rute. Denne bristen sørger for at det blir større lufttilgang mellom rutene og følgelig at Argongassen (den isolerende gassen) siver fortere ut og gir en redusert isoleringsevne (U-verdi). - Påvist vinduer med råteskader i både karm og ramme. - Påvist manglende beslag under vinduer. Vannbrettbeslag og tetting rundt, og særlig under vinduet må utføres regntett for å unngå lekkasjer og fuktskader i veggen. - Foruten vinduer med punktert glass og råteskader, ble det påvist generelt med værslitt trevirke. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Rekkverkshøyde målt til under 1 meter, som er dagens krav til rekkverk. Rekkverket er dog iht. krav ved oppføringstidspunktet. - Påvist råteskader i rekkverket og stolper. Ellers påvist generelt med vedlikeholdsbehov/værslitt trevirke. - Påvist skjevheter i verandakonstuksjonen og terrasseplatting. Materialer som er benyttet er underdimmensjonert. Også påvist skjevhet i fundament. - Avstand mellom horisontalt rekkverk er målt til over 20 mm. Iht. Byggforskserien: 536.112, Rekkverk, står følgende: "Spiler bør være vertikale for å hindre klatring. Horisontale eller skrå spalter i rekkverket må være maks 20 mm, slik at man ikke kan få fotfeste i rekkverket". Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. - Overflater i kjeller står generelt ovenfor riving, påvist fuktskader i tilfarergulv og innforede vegger (se rom under terreng). Ellers bærer flere av de innvendige overflatene preg av elde og slitasje. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Ikke påvist tilfredsstillende membranløsning ned i slukene. Membran er kun smurt ned i sluk, foreligger ikke mansjetter som er klemt med klemring. Jevnlig rensing av sluket er viktig. Feil i tetting rundt sluket er den største årsaken til lekkasjer fra bad. Det er derfor viktig at ikke vannet blir stående over vannlåsen i sluket. - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. - Dersom dreneringen nærmer seg en alder på 40 år, vil drenssvikt kunne være forventbart. I kombinasjon med alder samt skader på tilfarergulv og innforede vegger i kjeller, er det at deler av dreneringen har svært begrenset effekt/funksjonssvikt. - Det gjøres oppmerksom på at etablering eller utbedring av drenering ikke automatisk gjør at fukt forsvinner, da det må påregnes kapillærsug fra grunnen. Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert setningsskader/store riss/sprekker. - Påvist noe sprekker i grunnmuren rundt boligen, ellers påvist dels løs puss. Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling. - Påvist svikt/generelt med sprekkdannelser og skjevheter i fundament/vegg til garasjen (synlig ved kjellernedgangen). Skyldes trolig frostspreng/jordtrykk. Terreng faller inn mot bygning. - Terrenget har stedvis ikke fall fra grunnmuren, dette kan føre til unødig fuktbelastning mot grunnmuren. Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering. Det foreligger krav om sanering av oljetank. - Oljetanker som er tatt ut av bruk har fortsatt restolje. Derfor utgjør oljetanken fortsatt en forurensingsrisiko selv om den ikke lenger er i bruk. Derfor slås det fast i lovverket at hvis det oljefyrte oppvarmingssystemet fjernes, skal også oljetanken saneres. Følgende har fått TG2: Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Utvendig > Nedløp og beslag: Takrenner har punktvise lekkasjer. - Det ble på befaringsdagen påvist at takrenner har punktvise lekkasjer. Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Ikke tilstrekkelig med lufting mellom kledning og yttervegg. God lufting er viktig og skal drenere ned og lede ut vann som trenger gjennom regnskjermen, slippe ut eventuell fuktighet fra indre deler av veggen samt gi mulighet for at fuktighet kan tørke ut fra baksiden av regnskjermen. - Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist spredte råteskader på trekledning. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. - Påvist manglende netting/tetting i utvendig kasse/raft. Åpent inn for fugler o.l. - Registrert områder med muggsopp/svertesopp i undertaket på loftet. Årsak er trolig fordi det er for fuktig på loftet, fra boligen kommer fuktig luft opp på loftet, som kjøles ned. Utvendig > Vinduer - nyere Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Påvist manglende beslag under vinduer som er byttet. Vannbrettbeslag og tetting rundt, og særlig under vinduet, må utføres regntett for å unngå lekkasjer og fuktskader i veggen. Utvendig > Dører Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Påvist utettheter mellom dørblad og karm, synlig glippe ut og merkbar trekk. - Terrassedører bærer generelt preg av elde og slitasje. Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser. målt totalt ca. 18 mm avvik i stue. Lokalt ble det målt ca. 11 mm over 2 meter i stue. Ellers målt mellom 5 - 13 mm avvik i etasjen. Ikke målt avvik i kjeller grunnet tilstand på tilfarergulv. Planforskjeller i betongdekket påvist. - Sprekker i betongdekket i garasjen. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Innvendig > Innvendige trapper Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. - Trapper bør ha tette stusstrinn. Ønsker man likevel åpne stusstrinn, bør ikke åpningen være større enn 100 mm. - Ikke håndlist på begge sider av trapp. Trapp tilfredsstiller ikke dagens krav til trapp. § 12-16 i Byggteknisk forskrift sier "Trapp skal være lett og sikker å gå i. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider". Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. - Foruten alder på røropplegg, har rør-i-rør utløp i himling i bod. Eventuelt lekkasjevann vil ikke ledes til fuktsikkert sted. Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. - Begrenset med tilluft i underkant av dør. Anbefalt luftesplate er 1 cm over 0,8 meter. Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner: Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. - For å sikre varmepumpens levetid, anbefales det å utføre service hvert 2. eller hvert 3. år. Tekniske installasjoner > Varmesentral: Det foreligger ikke service på anlegget siste to år. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Tekniske installasjoner > Vannbåren varme: Mer enn halvparten av forventet brukstid på anlegg for vannbåren varme er oppbrukt. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Sikringsskap med manuelle sikringer. Hovedsakelig opplegg fra byggeåret. Eltilsyn utført i 2022. Sak avsluttet. Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. - Lagt ny takstein rundt 2004. Eldre shingel ble benyttet som undertak. ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nedløp og beslag Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål. Pipe er delvis beslått med blikk over taket. ? Takrenner har punktvise lekkasjer. - Det ble på befaringsdagen påvist at takrenner har punktvise lekkasjer. ? Lokal utbedring må utføres. Veggkonstruksjon Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Fasade/kledning har stående bordkledning. - Kledning hovedsakelig fra byggeåret, med noe utskiftinger. ? Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. ? Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Ikke tilstrekkelig med lufting mellom kledning og yttervegg. God lufting er viktig og skal drenere ned og lede ut vann som trenger gjennom regnskjermen, slippe ut eventuell fuktighet fra indre deler av veggen samt gi mulighet for at fuktighet kan tørke ut fra baksiden av regnskjermen. - Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist spredte råteskader på trekledning. ? Lokal utbedring må utføres. ? Råteskadet trekledning må skiftes ut. Frittliggende garasje med kjeller og 1 etasje. 1. etasje ble målt til 42 m². Bygningen er oppført med støpte dekker mellom etasjeskillet og grunnen. Grunnmursvegger i lettklinkerblokker. Yttervegger er av bindingsverk, og er utvendig kledd med trekledning. Takkonstruksjonen er i tre, type saltak, tekket med eldre tegltakstein (

  Innhold
  Velkommen til Mailund 7! Her finner du en stor og innholdsrik familievennlig bolig med bl.a. 2 garasjer. Boligens 1. etasje inneholder bl.a. entrè, kjøkken med romslig innredning, lys stue med utgang til veranda, 3 soverom, bad/vaskerom og separat wc-rom. Stor loftsetasje med gang og 2 soverom. Kjelleren med gang, kjellerstue, kjøkken, bad og soverom.

  Standard
  Boligen fremstår med normal standard på innredninger og utstyr. Kjøkkenet har både eldre og noe nyere innredning med plass for oppvaskmaskin, integrert komfyr og platetopp. Kjøkkenventilatoren er plassert over plass til komfyr og er ført ut i det fri. Det er god plass til spisegruppe. Kjøkkenet i kjelleren har eldre innredning med plass til liten spisegruppe. Flislagt bad i 1. etasje ble pusset opp i 2004. Her er det servantinnredning med lyse profilerte fronter samt overhengende speil. Det er montert to dusjer. Videre er det montert vegghengt toalett, og det er opplegg og plass til vaskemaskin i rommet. Badet ventileres naturlig. Vannbåren varme i gulvet. Badet i kjeller har tapet på vegger og fliser på gulv. Servantinnredning med overhengende speil. Det er lagt elektriske varmekabler i gulvet som varmer opp rommet. Ingen ventilering av badet. Kjeller: Gulv: Laminat, fliser, tregulv, betong og belegg. Vegger: Panel, plater, tapet og pusset/malt mur. Himlinger: Panel. 1. etasje: Gulv: Parkett, belegg og fliser. Vegger: Malte/tapetserte plater, panel og fliser. Himlinger: Panel og malte plater. Loft: Gulv: Tregulv og teppe. Vegger: Panel. Himlinger: Takessplater.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i 2 garasjer og på egen gårdsplass

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 650 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  91 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000))

  108 292 (Omkostninger totalt)

  3 758 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vedovn i stue. Luft/luft varmepumpe, type Mitsubishi, plassert i stue. Det er installert olje- og elstyrt sentralfyr i kjeller som forsyner boligen med varme til radiatorovner og tappevann. Radiatorovner tilkoblet sentralfyr.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  9909

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  745413

  Formuesverdi sekundær
  2683487

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/425/18: 11.11.1970 - Dokumentnr: 4751 - Best. om vann/kloakkledn. Med flere bestemmelser
  18.07.1958 - Dokumentnr: 1280 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:425 Bnr:1
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1125791 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0123 Gnr:25 Bnr:18


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest datert 23/07-73, midlertidig brukstillatelse datert 14/5-71 og 29/11-71 og for eiendommen og byggeanmeldt.

  Vei, vann og avløp
  Vann og avløp via offentlig nett via privat fordelingsnett. Kommunal vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et uregulert område ihht. reguleringsplanen. Ihht. kommuneplan, Kommuneplanens arealdel Id 01232101401 for periode 2016-2028 er formålet Boligbebyggelse, nåværende

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 650 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  91 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000))

  108 292 (Omkostninger totalt)

  3 758 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  ,- oppgjørshonorar kr  ,- og visninger kr  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Bente Børud

Megler

Bente Børud

99 38 99 32

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev