aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bjerkebakke - Småbruk med mange bruksmuligheter. Unik mulighet for den rette. Her er det 2 boenheter, verksted og undervisningrom/festlokale. Presentert av Anita Heer for Aktiv

SPYDEBERG Mørkveien 143

Småbruk i Spydeberg, unik og særpreget 24 da. 2 boligdeler, verksted/garasjedel og undervisning/festlokale.

 • kr 11 500 000
 • BRA 465 m²
 • 7 soverom
 • Prisantydningkr 11 500 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 11 500 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 877
 • Soverom7
 • ArealP-rom 353 m²
 • Tomt24 191.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 11 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  287 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 11 500 000))

  303 642 (Omkostninger totalt)

  11 803 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Bjerkebakke, en unik og særpreget eiendom som har mange muligheter og bruksområder for den rette. Denne eiendommen er på totalt 24 192 kvm. og har en fin beliggenhet i Spydeberg. Ingen konsesjon. Bygningene ligger omkranset av skog. Tunet er stort og åpent. Det er gangavstand til et tjern der det bades på fine sommerdager. Det er kun 5 km. til Spydeberg sentrum. Låven er totalt ombygd, hovedboligen ligger i andre etasjen på bygget. Første etasje inneholder garasje og verksteddel i sørenden av bygget mens det er innredet til undervisningsrom/festlokalet i nordenden av bygget. Denne bygningen er meget godt vedlikeholdt og betydelig oppgradert de siste årene. Låven er i dag hovedbolig/verksted/undervisningsrom/festlokalet. Totalt er denne bygningen på 409 kvm i bra. og 297 kvm i p-rom.

Mørkveien 143, Viken

 • Tomt
  24191.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen har 10.8 da fulldyrket jord og 5,5 da skog. Resterende av arealet på 7,9 da. ligger omkranset rundt bygningene. Det er opparbeidet med belegningsstein inntil bygningen, store gressplener og stor asfaltert gårdsplass som er tilrettelagt for tyngre kjøretøyer.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger idyllisk og landlig til, det er adkomst fra Mørkveien. Den er omranset av flott kulturlandskap. Solrik og åpent tun og gårdsplass. Spydeberg sentrum ligger ca 8 minutter unna med blant annet post i butikk, lege, tannlege, butikker, helsestudio, restauranter, svømmehall, idrettsanlegg, skatepark. Med eiendommens umiddelbare nære beliggenhet til friområder har man gode muligheter for forskjellige former for friluftsaktiviteter. To 2 barnehager og skole ligger ca 4-5 km fra eiendommen.

  Adkomst
  Se kartskisse. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført 06.01.2023 av Moen Takst AS. Det er viktig å lese hele tilstandsrapporten i sin helhet. Her fremgår også et kostnadsestimat og anbefalte tiltak. Tilstandsrapporten angir byggetekniske tilstandsgrader som er forkortet til TG. For denne eiendommen er det 5 punkter med TG3, som betyr avvik som krever tiltak straks eller innen kort tid. Det er 30 punkter med TG2 oransje, som betyr avvik som kan kreve tiltak. Det er ingen punkter med TG2 gul, som betyr avvik som ikke krever tiltak. En kjøper plikter å ha satt seg inn i all informasjon som er vedlagt salgsoppgaven. HOVEDBOLIG/GARASJE/UNDERVISNINGSROM/FESTLOKALET, TILSTAND UTVENDIG: Nedløp, og beslag, TG2: Vurdering av avvik: ? Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg (gjeldende forskrift). Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak i nær fremtid. Veggkonstruksjon, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Tiltak ? Anbefalt med ytterligere undersøkelser. Takkonstruksjon/loft, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. ? Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr - Påvist noe liten luftespalte i takkonstruksjonen via kneloftet. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum, og risiko for skader reduseres. - Via inspeksjon av kneloftet, ble det påvist ekskrementer fra mus. Tiltak ? Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG2: Vurdering av avvik: ? Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. ? Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. ? Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Avstand mellom horisontalt rekkverk er målt til over 20 mm. Iht. Byggforskserien: 536.112, Rekkverk, står følgende: "Spiler bør være vertikale for å hindre klatring. Horisontale eller skrå spalter i rekkverket må være maks 20 mm, slik at man ikke kan få fotfeste i rekkverket". - Rekkverkshøyde er målt til rett i underkant av 90 cm. Høyde på rekkverk skal være minimum 1,0 m der nivåforskjellen er inntil 10,0 m. Tiltak ? Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. ? Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. HOVEDBOLIG/GARASJE/UNDERVISNINGSROM/FESTLOKALET, TILSTAND INNVENDIG: Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2: Vurdering av avvik: ? Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. ? Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt 27 mm avvik i stue og 23 mm avvik i ett soverom, ellers diverse forskjeller. Lokalt ble det målt 19 mm over 2 meter i stue. Merkbare, lokale forskjeller i dekket flere steder. Tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Bad/vaskerom i 2. etasje, overflater vegger og himling, TG2: Vurdering av avvik: ? Plater er ikke montert iht. monteringsanvisning i våtsone til dusjen. Ikke påført mykfuge i underkant av metallskinne. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak. - Tilstand forutsetter videre bruk av tett dusjkabinett. Bad/vaskerom i 2. etasje, Overflater gulv, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved hjelp av en punktlaser. Målt noe svakt fall til sluk, målt 21 mm fra en side av dør. Tiltak ? Våtrommet fungerer med dette avviket. Bad/vaskerom i 2. etasje, Sluk, Membran og tettesjikt, TG2: Vurdering av avvik: ? Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. - Ikke påvist synlig tettesjikt under servantinnredning i våtsone. Tiltak ? Tetting rundt rør bør foretas. Bad/vaskerom i 2. etasje, Ventilasjon, TG2: Vurdering av avvik: ? Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - Begrenset med tilluft til badet, ikke flat terskel. Anbefalt luftespalte er 1 cm over 0,8 meter. Tiltak ? Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Bad, 2. etasje, Overflater vegger og himling, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist svertesopp i silikonfuger. - Plater er ikke montert iht. monteringsanvisning i våtsone til dusjen. Ikke påført mykfuge i underkant av metallskinne. Ellers ble det påvist svertesopp i mykfuger. Tiltak ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. ? Fuger bør skiftes ut. Bad, 2. etasje, Sluk, membran og tettesjikt, TG2: Vurdering av avvik: ? Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Tiltak ? Innhent dokumentasjon, om mulig. Bad, 1. etasje, Overflater gulv, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved hjelp av en punktlaser. Gulvet er flatt, ikke tilfredsstillende fallforhold. Tiltak ? Våtrommet fungerer med dette avviket. Bad, 1 etasje, Sluk, membran og tettesjikt Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen ? Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. Tiltak ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres. Bad, 1. etasje, Ventilasjon, TG2: Vurdering av avvik: ? Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - Begrenset med tilluft til badet, ikke flat terskel. Anbefalt luftespalte er 1 cm over 0,8 meter. Tiltak ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Kjøkken, selskapslokale, Overflater og innredning, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. - Påvist fuktskjolder i sokkel under kjøkkenvasken. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak. HOVEDBOLIG/GARASJE/UNDERVISNINGSROM/FESTLOKALET, TILSTAND TEKNISKE INSTALLASJONER: Vannledninger, TG2: Vurdering av avvik: ? Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. - Rørkursene til ett bad og kjøkkenet er ikke merket. Tiltak ? Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes. Vannledninger - kobber, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er irr på rør. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak. Ventilasjon, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Påvist manglende tilluftsventiler til oppholdsrom. Tiltak ? Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Andre VVS-installasjoner, TG2: Luft/luft varmepumpe, type Panasonic, alder er ukjent. Vurdering av avvik: ? Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. ? Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. Tiltak ? Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Vannbåren varme, TG2: Vurdering av avvik: ? Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Tiltak ? Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Elektrisk anlegg, TG2: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på det elektriske anlegget. På arbeid utført på elektriske anlegg etter 1999, skal det foreligge en samsvarserklæring. Foreligger ikke dokumentasjon på alle arbeider utført på det elektriske anlegget, takstmannen anbefaler derfor at det utføres en utvidet el-kontroll på det elektriske anlegget. ENEBOLIG, ELDRE VÅNINSBYGGNING, TILSTAND UTVENDIG: Taktekking, TG2: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekkingen. ? Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Tiltak ? Tidspunkt for utskiftning av undertak og taktekking nærmer seg. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nedløp og beslag, T3: Vurdering av avvik: ? Det er påvist avvik i beslagløsninger. ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. ? Det er store deformasjoner i renner og nedløp. - Foruten alder, fremstår takrenner og nedløp i en generelt dårlig stand. Takrenner har skader rundt deler av boligen. Tiltak ? Påviste skader må utbedres. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. ? Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. ? Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist råte. - Det bemerkes at kledningen ikke er luftet, noe som er vanlig på eldre hus, men likevel virker å fungere. Dette er normalt avhengig at ytterveggen er mindre tett enn i nyere hus. Tiltak ? Råteskadet trekledning må skiftes ut. Takkonstruksjon/loft, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. - Påvist fuktskjolder i undertaket via loftet, det var ikke fuktig på befaringsdagen, dog anbefalt med ytterligere undersøkelser. Tiltak ? Det må gjøres nærmere undersøkelser. Vinduer, TG3: Vurdering av avvik: ? Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. ? Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. ? Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. - Vinduer fremstår i en generelt dårlig stand og forfatning, påvist vinduer med råteskader. Ellers bærer vinduer generelt preg av elde og slitasje. Tiltak ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. ? Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Dører, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Påvist noe trekk mellom karm og dørblad. Tiltak ? Dører må justeres. ENEBOLIG, ELDRE VÅNINGSBYGGNING: TILSTAND INNVENDIG: Overflater, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist skader på overflater. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak. Etasjeskille/gulv mot grunn, TG3: Vurdering av avvik: ? Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. ? Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser. Avvik i stue i 1. etasje er ansett som normalt, målt ca. 28 mm avvik i gangen. I 2. etasje ble det målt 50 mm avvik i soverom, ellers ble det målt 38 mm over 2 meter i gangen. Tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon, TG2: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Pipe og ildsted, TG2: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Tiltak ? Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Krypkjeller, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er registrert symptom på sopp/råte. ? Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. - Påvist noe høy luftfuktighet i krypkjelleren befaringsdagen, også påvist noe kjelleredderkopper som trives best i fuktig miljø. - Fuktmålinger i trevirke viste over 20 vektprosent. Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent, øker faren for råte og muggsoppvekst. Tiltak ? Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid. ? Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Innvendige trapper, TG3: Vurdering av avvik: ? Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. ? Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. ? Det er ikke montert rekkverk. Tiltak ? Rekkverk må monteres for å lukke avviket. ? Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Bad/vaskerom, generelt, TG3: Vurdering av avvik: ? Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Tiltak ? Andre tiltak: - Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Badet kan fortsatt tåle forsiktig bruk med tett dusjkabinett. Det er dog ingen garantier. En slik løsning kan forhindre fuktskade, men gir ingen erstatning for tettesjikt/membran samt skader på rør. Kjøkken, overflater og innredning, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist at overflater har noe skader. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak. Avtrekk, TG2: Vurdering av avvik: ? Kun ventiler i yttervegg. Tiltak ? Mekanisk avtrekk bør etableres. ENEBOLIG, ELDRE VÅNINGSBYGNING. TILSTAND TEKNISKE INSTALLASJONER: Vannledninger, TG2: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør, TG2: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ventilasjon, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. - Badet er ventilert med en ventil gjennom veggen. Her kommer det like ofte luft inn som ut (avhengig av vindretningen), ventilasjonen av boligen fungerer derfor ikke tilfredsstillende. Det bør monteres passivt/mekanisk avtrekk over tak eller mekanisk avtrekk gjennom veggen. Tiltak ? Det må gjøres nærmere undersøkelser. Varmtvannstank, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. ? Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Dette var ikke et krav ved oppføringstidspunktet. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. ? Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Elektrisk anlegg, TG: Foreligger ikke dokumentasjon på alle arbeider utført på det elektriske anlegget, takstmannen anbefaler derfor at det utføres en utvidet el-kontroll på det elektriske anlegget. ENEBOLIG, ELDRE VÅNINGSBYGNING TILSTAND TOMTEFORHOLD: Drenering, TG2: Vurdering av avvik: ? Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Tiltak ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Grunnmur og fundamenter, TG2: Vurdering av avvik: ? Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak ? Andre tiltak: - Lokal utbedring må utføres for å lukke avviket. Dog anbefalt å følge med på videre utvikling. Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger og avløpsledninger. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Innhold
  Bjerkebakke, en unik og særpreget eiendom som har mange muligheter og bruksområder for den rette. Denne eiendommen er på totalt 24 192 kvm. og har en fin beliggenhet i Spydeberg. Ingen konsesjon. Bygningene ligger omkranset av skog. Tunet er stort og åpent. Det er gangavstand til et tjern der det bades på fine sommerdager. Det er kun 5 km. til Spydeberg sentrum. Låven er totalt ombygd, hovedboligen ligger i andre etasjen på bygget. Første etasje inneholder garasje og verksteddel i sørenden av bygget mens det er innredet til undervisningsrom/festlokalet i nordenden av bygget. Denne bygningen er meget godt vedlikeholdt og betydelig oppgradert de siste årene. Låven er heretter omtalt som hovedbolig/verksted/undervisningsrom/festlokalet. Totalt er denne bygningen på 409 i bruttoareal og 297 i primærrom. Hovedboligdelen er på 169 kvm. Det er alt på en boligflate og den ligger i andre etasjen. Adkomst via trapp opp til terrassen på vestsiden. Den inneholder gang. Stue med store fine vindusflater mot gårdsplass. Stilrent og moderne kjøkken. Innredning med integrerte hvitevarer som kjøleskuffer, koketopp, komfyr. Det er utgang fra kjøkkenet til den spesielle terrassen som går ned og ut over låvebrua, denne er av 6 platåer. Her kan mange sommerdager nytes Bad fra 2020. Bad/vaskerom fra 2015. 6 soverom, der 2 av dem har tilgang på balkongen på østsiden. SE 3D film: https://my.matterport.com/show/?m=S2pfzj2XVEo Første etasjen inneholder veksteddel på 110 kvm. Delvis vannbåren varme i gulvet. Her er det adkomst via 3 aluminiumsporer og en gangdør. Takhøyde på 4. meter. Undervisningsrommet/festlokalet er et stort rom med godt lysforhold og 2 innganger. Det er åpen løsning til kjøkkenet. Kjøkkenet er utstyrt med komfyr, koketopp, fryseskap, kjøleskap og oppvaskmaskin. Det er toalettrom med 2 toaletter og dusj i tilknytning til lokalet. Eneboligen, det tidligere våningsbygningen er oppført i 1877. Den er sist oppgradert i 2009 og har enkel standard, godt utvendig vedlikeholdt. Denne er utleid, kr. 7000,- i leie pr. mnd. Eiendommen har 10.8 da fulldyrket jord og 5,5 da skog. Resterende av arealet på 7,9 da. ligger omkranset rundt bygningene. Det er opparbeidet med belegningsstein inntil bygningen, store gressplener og stor asfaltert gårdsplass som er tilrettelagt for tyngre kjøretøyer. Det er oppført en lekestue på tomten.

  Standard
  KJØKKEN, HOVEDBOLIGDEL: Kjøkkenet har en åpen løsning med plass til spisegruppe. Innredning fra 2015. Slette fronter i hvit høyglans med gripelist, benkeplater i kompositt. Kjøkkenvasken er i kompositt og nedfelt i benkeplate. Det er integrert komfyr, oppvaskmaskin, kjøleskuff og induksjon. Videre er det komfyrvakt og kjøkkkenventilator med avtrekk ut. BAD HOVEDBOLIGDEL: Badet ble bygget i 2020 med belegg på gulvet og baderomsplater på vegger. Det har en servantinnredning med slette, lyse fronter med sideskap, overhengende speil og belysning. BAD/VASKEROM I HOVEDBOLIGDEL Rommet ble bygget i 2015 med belegg på gulvet og baderomsplater på veggene. Det er servantinnredning med slette fronter og overhengende speil med belysning. Det er også en skapinnredning med laminert arbeidsbenk. Videre er det dusjkabinett med glassdører og en kombinasjon av bred hodedusj, ryggdyser og håndholdt armatur. Det er toalett, opplegg til vaskemaskin, mekanisk vifte i himling og elektriske varmekabler i gulvet. KJØKKEN, SELSKAPSLOKALE: Dette kjøkkenet er fra 2008 med åpen barløsning. Den har profilerte, kremtonede fronter og benkeplater i tre. Kjøkkenet er utstyrt med integrert komfyr, platetopp, opplegg til vaskemaskin og kjøkkenventilator som er ført ut av veggen. BAD SELSKAPSLOKALE: Badet har belegg på gulvet og våtromstapet på veggene. Det er servantinnredning, to toaletter, dusjkabinett samt panelovn til oppvarming. KJØKKEN, ENEBOLIG Kjøkken med åpen løsning til stue. Eldre innredning med slette malte fronter. Oppvaskbenk i rustfrittstål. Ingen ventilering. BAD, ENEBOLIG Badet er av ukjent alder. Belegg på gulvet og malte plater på vegger. Servantinredning med profilerte lyse fronter, overhengende speil med belysning og sideskap. Dusj med glassdører, håndholdt dursjarmatur. Det er wc, opplegg til vaskemaskin. Oppvarmes med elektrisk panelovn. Naturlig ventilasjon med ventil i veggen. OVERFLATER: Gulvene har laminat, belegg og betong. På veggene er det panel, malte/tapetserte plater og baderomsplater. I himlinger er malte plater og overflater.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er gode parkeringsmuligheter på eiendommen. Garasje og stor asfaltert gårdsplass.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  11 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  287 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 11 500 000))

  303 642 (Omkostninger totalt)

  11 803 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  HOVEDBOLIG/GARASJE/UNDERVISNINGSROM/FESTLOKALET Vedovn i kjøkkenet og selskapslokalet. Luft/luft varmepumpe, type Mitsubishi, fra 2020. Elektriske varmekabler i badene. BOLIG ELDRE VÅNINGSHUS Vedovn i stue.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  16007

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Fakturert i 2022. Omhandler vann, avløp, feiing og renovasjon. Kontroll minirenseanlegget faktureres direkte til eier utenom kommunen.

  Formuesverdi primær
  849426

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3057934

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/453/2: 23.09.2013 - Dokumentnr: 802292 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:453 Bnr:1
  Med flere bestemmelser
  20.09.1877 - Dokumentnr: 900008 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:453 Bnr:1
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1062226 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0123 Gnr:53 Bnr:2
  11.10.2013 - Dokumentnr: 871769 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:452 Bnr:1
  Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:452 Bnr:12
  Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:452 Bnr:13
  Gjelder denne registerenheten med flere
  11.10.2013 - Dokumentnr: 871769 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:453 Bnr:1
  Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:453 Bnr:10
  Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:453 Bnr:11
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Indre Østfold kommune opplyser at det foreligger ferdigattest utstedt 03.09.2014 og 29.01.2018 på hovedbolig, garasjen, undervisningsrom/festlokalet. Dokumentasjon ligger vedlagt. Det foreligger ingen ferdigattest på enebolig eldre våningshus oppført i 1877. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Det vil altså ikke komme krav om dette.

  Vei, vann og avløp
  Indre Østfold kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vann. Minirenseanlegg. Eiendommen ligger til privat vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Indre Østfold kommune opplyser om at eiendommen ligger i uregulert område. Kommuneplanens arealdel for perioden 2016-2028. Formål: "LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Nåværende."

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  11 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  287 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 11 500 000))

  303 642 (Omkostninger totalt)

  11 803 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  14.900,- og visninger kr  0,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Anita Heer

Megler

Anita Heer

95 94 81 93

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev