aktiv-eiendomsmegling

STABBESTAD Gevirveien 5 og 7

2 nye, prosjekterte tomannsboliger med alt på en flate! Idyllisk beliggende med nærhet til sjøen og Kragerø Resort.

 • kr 3 390 000 - 3 390 000
 • Priser fra og tilkr 3 390 000 - 3 390 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 3 390 000 - 3 390 000
 • Omkostninger fra og tilkr 19 292 - 19 292
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 409 292 - 3 409 292
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til82 - 83 m²
 • Areal bruksareal - fra og til88 - 88 m²
 • Tomt670 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 11 BNR. 355
 • Informasjon om meglerforetaketTelemarksmegleren AS Kirkegata 26 3770 Kragerø
 • OppdragsansvarligTorunn Bakke
 • Oppdragsnummer1302235043

Meld deg på visning!

Påmelding

Gevirveien 5 og 7, Vestfold og telemark

 • Om prosjektet
  Gevirveien 7 ligger i et område hvor det er oppført én tomannsbolig i dag, og hvor det er tenkt å oppføre flere tomannsboliger (se reguleringskart). Utenom Gevirveien 7 er det 4 tomter som kan bebygges hver med en tomannsbolig.

  Priser fra og til
  kr 3390000 - 3390000

  Omkostninger fra og til
  kr 19292 - 19292

  Garasje/parkering
  Biloppstillingsplass i carport samt mulighet for parkering på egen tomt.

  Boder
  Bod i tilknytning til carport.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Det tas forbehold om at 1 av de 2 enhetene i tomannsboligen skal være solgt, før igangsettelse. Ferdigstillelse avtales i forbindelse med inngåelse avtale om kjøp. Overtagelse er estimert til å være ca. 1 år etter avtale om kjøp.

  Forsikringsselskap
  Tryg forsikring.

  Tomteareal
  670m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Felles eiet tomt på 670 kvm i følge målebrev mottatt av Kragerø kommune. Hver av seksjonene disponerer tomten som naturlig tilfaller boligene. Privat felles adkomstvei som vil bli asfaltert når utbygging av hele feltet er sluttført. Det vil bli asfaltert innkjøring til de respektive leilighetene samt i carport. Tomten er relativ flat og stein/ gruslagt. Ellers noe naturtomt. Utbygger vil ikke opparbeide tomten ytterligere utover asfalteringen som er nevnt i dette avsnitt. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

 • Kjøkken
  Kjøkken blir levert med Aubo kjøkkeninnredning (verdi kr 70.000,-). Denne summen skal inkludere hvitevarer (stekeovn, steketopp, oppvaskmaskin og kjøleskap) og montering. Det er mulig å gjøre endring på kjøkkenløsning, men dette avhenger av tidspunkt for endring. Endring må gjøres før kjøkkenet bestilles av utbygger. Evt tilvalg tas direkte med leverandør. Det er mulig å velge andre kjøkkenleverandører, slik at kjøper ordner/betaler kjøkken selv og blir tilgodesett de avtalte kr. 70.000,-. Dersom det velges en annen kjøkkenleverandør enn Aubo, kan det medfølge ekstra kostnader i forbindelse med montering. Overflater på kjøkken: Parkett på gulv, huntonit takplater og mdf-plater på vegger. Se leveransebeskrivelse for detaljer.

  Bad
  Dusjkabinett, wc, håndvask med tilpasset skap og speil. Opplegg for vaskemaskin. Flislagt gulv med varmekabler, huntonit takplater, fibotex på vegger. Flis Town Soft Gray 60x60 m/oppkant, Mosaikk 5x5 i dusjhjørnet. Servantskap (malin m/dør 80x46) hvit høyglans Speil milano klips 80x90 Dusjkabinett - optima quick one 90x90cm dusjkabinett buet Baderomsinnredningen leveres av Ole og Tores Rørservice.

  Andre oppholdsrom
  Vindfang: Flislagt gulv med varmekabler, huntonit takplater og mdf-plater på veggene. Teknisk rom/bod: Balansert ventilasjon fra Flexit. Belegg på gulv, huntonit i tak og på vegger. Ytterligere rom vil bli levert med parkett på gulv, huntonit takplater og mdf-plater på veggene. Se leveransebeskrivelse for detaljer.

  Garderobe-fasiliteter
  Garderobeskap medfølger ikke.

  Diverse
  Tegningene vedlagt i prospekt viser mulig innvendig planløsning. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Konstruksjon
  Alle bygningsmessige arbeider og installasjoner skal tilfredsstille myndighetenes anvisninger og gjeldende forskrifters krav ref NEK 400: 2014 og TEK 2017. Tolleranseklasser for utførende bygningsmessige arbeider ref: NS 3420, tolleranseklasse 2.

  Fasade
  Kledning, liggendedobbeltfals 19x148 - grunnet hvit + ett mellomstrøk (første strøk). Stående dobbelfals sprekk 5 mm, 19x123 og 19x148,

  Yttertak
  Isola mestetekk, skifergrå.

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Terrassebord 28x120, 1. sort.

  Ventilasjon
  Balasert ventilasjon fra Flexit, luftspalte under dører.

  Brannsikring
  Brannslukningapparat og røykvarsler medfølger.

  Dører og vinduer
  Innedører formpresset med 4 speil Ytterdør Gilje Lista Basic med rundt vindu eller tilsvarende. Vinduer leveres ferdig malt.

  Overflater og kledning
  Kledning, liggendedobbeltfals 19x148 - grunnet hvit + ett mellomstrøk (første strøk). Stående dobbelfals sprekk 5 mm, 19x123 og 19x148.

  Bodløsning
  Bod i tilknyttning til carporten.

  Kabel-tv/bredbånd
  Mulighet for Altibox.

  El-anlegg
  Belysning - Det leveres spotter i himling i stue og kjøkken. - På soverom, bad, teknisk rom og utebod leveres taklampe av type (https://www.sg-as.com/products/econ/111893) - 2 utelamper av type (https://www.sg-as.com/products/artes/641706)

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Tilbud på lånefinansiering
  Skagerrak Sparebank kan tilby lån til konkurransedyktige vilkår. Vi formidler gjerne kontakt med kundebehandler.

  Organisasjonsform
  Boligene selges som eierseksjoner, hvor det vil være to seksjoner i tomannsboligen. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i eierseksjoner, senest før overtakelse. Det blir lagt opp til at seksjonene skal opptre selvstendig ved å ha egen boligforsikring, koste eget vedlikehold etc. Dersom eierne av tomannsboligen ønsker dette annerledes må de gå sammen i etterkant av salg/overtagelse.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3814/11/355: 06.07.2022 - Dokumentnr: 747497 - Bestemmelse om byggefrist 06.07.2022 - Dokumentnr: 747497 - Forbud mot salg av ubebygd tomt uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Kragerø Kommune, Org.nr: 963 946 902. Formålet med salget av tomten er at den skal bebygges. Kjøper forplikter seg til å iverksette utbygging av tomten innen etter år etter overtagelse. Dersom byggetillatelse/igangsettingstillatelse ikke foreligger innen 1 år, eller dersom brukstillatelse ikke foreligger etter 2 år, er dette å anse som et vesentlig avtalebrudd som gir selger hevingsrett, jf. avhl. §5-3. Selger tar således forbehold om å heve kjøpet selv om overtakelsen har funnet sted. Dersom selger tar tomten tilbake, erstattes ikke eventuell verdistigning som følge av arbeidet som allerede er utført på tomten. Kjøper har ikke rett til å videreselge tomten uten at den er bebygd. Denne begrensningen gjelder ikke med hensyn til adgangen til pantsettelse. Det er hjemmelshaver av tomten som har ansvaret for disse bestemmelsene. 09.05.2022 - Dokumentnr: 494808 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3814 Gnr:11 Bnr:285 Elektronisk innsendt 12.05.2022 - Dokumentnr: 514980 - Bestemmelse om veg / vann / kloakk Rettighet hefter i: Knr:3814 Gnr:11 Bnr:311 Bestemmelse om vann/kloakk og veg. Kragerø Resort som er hjemmelshaver av G.nr:11, b.nr:311 har gitt rett til etablering/ tilknytning og vedlikehold av vei, vann -og avløpsanlegg på adkomstveg til boligtomtene, G.nr:11, b.nr:354 og 355. Tinglyste bestemmelser kan fåes ved henvendelse megler.

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Selger har ansvaret for at det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på boligen senest ved kjøpers overtagelse. Selger står også ansvarlig for at seksjoneringer er gjennomført, før overtagelse. Dersom det kun foreligger midletidig brukstillatelse ved overtagelse, skal selger ferdigstille gjenstående arbeider innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg. Det er selgers ansvar og følge opp utstedelse av ferdigattest. Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Vann, vei og avløp
  Boligene vil være tilknyttet offentlig vann og avløp. Det foreligger en tinglyst rett til etablering/ tilknytning og vedlikehold av vei, vann -og avløpsanlegg. Det er Kragerø Resort som er hjemmelshaver til adkomstveien til området, men det foreligger en tinglyst avtale datert 12.05.2022, som omhandler rett til etablering/ tilknyttning og vedlikehold av veien. Adkomstveien vil bli asfaltert når utbyggingen er fullført. Dette blir en felles vei som eiere av boligene på Gevirveien selv må ta ansvar for vedlikehold, snømåking etc.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen ligger i et område regulert til bolig, og er en del av reguleringsplanen for "Kragerø golf- og hytter II i Kragerø kommune" datert 22.08.2002. I kommunens arealdelplan er området også vist til boligformål. Arealdelplanen sier at reguleringsplanen i området fortsatt skal gjelde. Det foreligger utfyllende bestemmelser (bebyggelsesplan datert 26.04.2006) til reguleringsplanen. I reguleringsbestemmelsene står det blant annet følgende: "Byggeområde B-1 og B-2 reguleres til nye boligområder. Det kan bygges tradisjonelle eneboliger, 2- eller 4-mannsboliger. Det skal utarbeides bebyggelsesplan for områdene før utbygging kan godkjennes. Områdenes bebyde areal - BYA skal ikke overstige 20% og maks gesimshøyde er 6m fra topp grunnmur. Bygninger skal ha skråtak og ha materialbruk og farge som er tilpasset området øvrig. Bygg og anlegg skal ha god terrengtilpassing. Vegetasjon og markflate skal skjermes og bevares under utbygging gjennom marksikringsplan". Eiendommen som nå selges ligger innenfor området B2 - 1. I bebyggelsesplan står det blant annet følgende om området B2-1: "12 enheter i kjede med maksimalt to etasjer, uten loft. 75kvm BYA, fordelt på 25kvm i mellommodul og 50kvm i hovedmodul. Maksimal gesimshøyde 7m over gjennomsnittlig planert terreng. Bygningene innenfor området skal ha samme takform". Planområdet utenfor eiendommens vestre grenser er regulert til friluft og kan benyttes av allmenheten. I den søndre delen er det regulert for friluftsformål og fritidsbebyggelse. Området regulert til fritidsbebyggelse er nylig bebygd med 36 enheter. Interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i kart- og reguleringsbestemmelser for området. Dette ligger vedlagt i prospekt.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.   Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven.   Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert. Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og evt. leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan selges under forutsetning av at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelig kjøper. Transport før selgers forbehold er frafalt vil ikke bli akseptert. Selger forbeholder seg retten til i samtykket å fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av transporten og oppgjøret for dette.                                                                                                                                                                                                                                                          Det vil påløpe et administrasjonsgebyr pålydende kr 35.000,- inkludert mva.                                                   Det gjøres oppmerksom på at kostnader til meglerforetaket knyttet til salg av kontraktsposisjon kommer i tillegg til dette.                                                                                                                                      Selger/meglerforetaket påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers/meglerforetakets samtykke.           

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52 - 54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr, jf. bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 10 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgers krav på vederlag og erstatning i samsvar med bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Kr 62500,- ink mva. (Fast pris)

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt er utarbeidet. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

Dokumenter

Torunn Bakke

Megler

Torunn Bakke

95 14 23 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev