aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Myraveien 1!

Skjermet og solrik eiendom i landlige omgivelser. Stor eiet tomt.

 • BRA 154 m²
 • 5 soverom
 • OMKOSTNINGER63 672
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 938 672
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 941
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 148 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT4 700 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 875 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  47 500,- (Dokumentavgift)
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  63 672,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 938 672,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Eneboligen inneholder:

1. etasje:
- Entré
- Bad
- Stue
- Kjøkken
- Soverom
- Teknisk rom
- Hall m/trapp
- Stue
- Kjøkken
- Bad
- Teknisk rom

2. etasje:
- Gang
- 4 soverom
Kjøkken i den ene delen. Nyere IKEA-innredninger med laminerte fronter. Benkeplate i heltre. Flis over benk. Malt panel på vegger samt laminat på gulv.

Myraveien 1, Vestfold og telemark

 • Opprinnelig forsamlingshus oppført tidlig 40-tallet, med tilbygg mot nordvest fra 1972. Bygningen ble i 2017 godkjent bruksendret til enebolig. Innvendig ble boligen oppgradert for ca. 14-15 år siden av daværende eier. Når eiendommen først ble omgjort til bolig, rundt 2008, ble den laget som tomannsbolig. Det er i dag åpent mellom de to enhetene, og eiendommen fungerer som enebolig.

  Entré:
  Stor entré med malte vegger og himling, laminat på gulv.

  Stue:
  Romslig lys stue med store flotte vinduer som gir rikelig med lys. Vedovn er praktisk plassert i stuen, like ved oppgangen til 2 etasje. Malt panel på vegger, laminat på gulv.

  Kjøkken:
  To kjøkken, nyere IKEA-innredninger med laminerte fronter. Et kjøkken har laminert benkeplate, det andre har benkeplate i heltre. Flis over benk. Malt panel på vegger samt laminat på gulv.

  Soverom:
  Boligen har til sammen fem rom som benyttes til soverom, ett i første etasje og fire i 2. etasje. 2. etasjen er delt med trapp til hver sin del. Den ene trappen fører opp til et stort soverom, den andre til liten gang og tre små soverom. Soverommene er malt i lyse farger og har laminat på gulvene. Det er mindre vindu enn det som kreves for godkjent rømningsvei og tilstrekkelig dagslysflate ihht. nyere byggeforskrifter. Det er manglende rømningsvei fra det ene soverommet. De to andre har mindre areal/volum enn det som er kravet til soverom ihht nyere byggeforskrifter.

  Bad:
  To bad, begge har flislagte gulv og vegger, og innehar toalett, dusjkabinett samt lys baderomsinnredning med innfelt håndvask.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid):

  - Vinduer: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Tiltak: Vinduer må justeres og vedlikeholdes. Enkelte vinduer bør skiftes.

  - Utvendige trapper: Det er eldre trapp av tre. Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
  Tiltak: Lage ny trapp.

  - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt skjevheter over 30 mm i stuen i B-delen
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  - Krypkjeller: Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Generelt anses krypkjeller som en risikokonstruksjon pga. høy skadefrekvens.
  Tiltak: Montering av flere ventiler eller krypromsventilasjon vil senke fuktnivået i krypkjelleren. Det bør legges fuktsperre på grunnen.

  - Innvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak: Rekkverk må monteres.

  - Ventilasjon: Avtrekksvifte er defekt.
  Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres. Det bør etableres tilluft.


  Forhold som har fått TG2 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid):

  Utvendig

  - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og på taktekkingen.
  Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig.

  - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke
  krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Stigetrinn for feier må monteres.

  - Veggkonstuksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Stedvis er kledningen oppsprukket og har vridde bord.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Råteskadet trekledning må skiftes ut.

  - Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Tiltak: Dører må justeres. Det må påregnes vedlikehold og ev. utskiftninger av enkelte dører.

  - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Dekke og rekkverk har noe skjevheter.
  Tiltak: Skjevheter og slitasje krever ingen umiddelbare tiltak.

  - Utvendige trapper: Trapp av betong. Det er sprekker og forvitret mur/betong i trappen.
  Tiltak: Mur/betong bør utbedres.

  Innvendig

  - Radon: et er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  - Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipa er under 80 cm over takåsen. Pipens munning skal ligge minst 80 cm høyere enn mønet eller takryggen eller slik at dens horisontale avstand til takflaten eller dennes forlengelse blir minst 3 m. Kommer pipen nærmere annen bygnings tak, trevegg eller åpning i murvegg enn 3 m, må den føres opp minst 80 cm over denne bygningsmønet eller takrygg. Hvor bygningsrådet finner det nødvendig, kan det påby større pipehøyde over tak.
  Tiltak: Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.

  - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på en vegg i trappeløpet.
  Tiltak: Ikke behov for tiltak.

  Våtrom

  - Overflater vegger og himling: Det er ikke montert muffer eller dekslerpå rørgjennomføringer i veggen.
  Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket.

  - Overflater gulv, bad A: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Det må foretas utbedringer for å lukke avviket.

  - Sluk, membran og tettesjikt, bad A: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
  Tiltak: vervåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.

  - Ventilasjon: Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  - Overflater gulv, bad B: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
  Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Det må foretas utbedringer for å lukke avviket.

  - Sluk, membran og tettesjikt, bad B: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.

  Tekniske installasjoner

  - Vannledninger: Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.
  Tiltak: Anlegget bør sjekkes av fagperson.

  - Avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Hvordan luftingen av avløpet er løst, er ikke klarlagt. Det ble ikke funnet luftelyre på taket.
  Tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser.

  - Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  - Varmtvannstank 2: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  - Elektrisk anlegg: Det er flere løse brytere og kontakter. Nåværende eier har kun benyttet fagfolk. Det vites ikke om tidligere eiere har fått utført arbeider på anlegget, foretatt av ufaglærte.

  Tomteforhold

  - Byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  Tiltak: Riss og sprekker utbedres med murpuss.

  - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Under tilbygg er det benytet feil type blokker (lecablokker lagt på flasken) til noen søyler.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Riss og sprekker utbedres med murpuss.

  - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Det er montert vannrenseanlegg, men dette fungerer ikke tifredsstillende. Anlegget trenger service og sannsynligvis utbedringer.
  Tiltak: Foreta kontroll av brønnvann. Vannrenseanlegget trenger service og sannsynligvis utbedringer.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av Sørtakst AS ved Thomas Kildahl, datert 28.07.2022.
  Rapporten ligger vedlagt salgsoppgaven.
 • Eiendommen ligger skjermet og fredelig, samtidig forholdsvis sentralt med bl.a. kun 3 km til skole, SFO og barnehage på Stabbestad. Gratis skoleskyss og full barnehagedekning.

  På Kragerø Resort finner du Norges kanskje aller beste golfbane, samt mange andre aktiviteter for alle aldre på et stort flott område i vekst.

  Til dagligvareforretning er det ca 7 km.
  Ca 10 minutters kjøretur unna er også en av kragerøskjærgårdens vakreste naturperler - friområdet Stangnes, samt idylliske Portør.
 • Spredt bebyggelse bestående av småbruk, eneboliger og fritidsboliger.
 • Se kartskisse.
 • Bygningen har opprinnelig vært forsamlingshus/bedehus og ble oppført ca. 1941. Det ble ombygd til tomannsbolig og senere gjort om til enebolig. Fundamenter av naturstein og ringmur av leca. Yttervegger i trekonstruksjon. Vinduer med isolerglass fra 1982. Det er vinduer med koblede rammer i 2.etasje. Det er også et vindu med enkelt glass i det ene soverommet i 2. etasje. Det er nyere inngangsdører. Saltak i trekonstruksjon. Taket er tekket med betongstein fra 1982. Det er pipe av tegl som er helbeslått over tak.
 • 1.etg: 108 m² Bra / 102 m² P-rom
  2.etg: 46 m² Bra / 46 m² P-rom
  Sum bygning: 154 m² Bra / 148 m² P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg: Entré, hall, to bad, to stuer, to kjøkken og soverom.
  2. etg: Gang og fire soverom.
 • Oppvarming med ved og strøm. Det er varmekabler i begge badegulv.
 • Eiet tomt, i følge matrikkelkart har eiendommen et areal på ca. 4,7 mål.

  Eiendommen har idyllisk beliggenhet i naturskjønne omgivelser. Med skogen som din nærmeste nabo er turmulighetene lett tilgjengelig.

  Tomten er svært solrik, noe plen, i hovedsak naturtomt.
 • På egen gårdsplass.
 • Avstikker fra offentlig vei. Veien ligger delvis på kommunal grunn, og delvis på gnr. 9, bnr. 5 som er eid av nabo og tidligere eier. Ny eier må påregne å betale veiavgift som dekker forholdsmessige årlige kostnader til drift og vedlikehold av veien.

  Eiendommen har borrevann. Det er høyt jerninnhold i vannet, og det må renses før det kan brukes som drikkevann. Vannet gir også fargeavsetninger i armaturer og på klær. Selger har kjøpt inn renseanlegg, og montert dette. Det har foreløpig ikke gitt de ønskede resultater. Selger antar at dette skyldes feil montering.

  Det er etablert renseanlegg for kloakk med årlig service.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 558 520 pr 31.12.2018.
  Opplysningene om ligningsverdi er basert på skatteetatens boligkalkulator og det tas forbehold om at den beregnede ligningsverdien kan avvike fra eiendommens fastsatte ligningsverdi, som ikke har latt seg fremskaffe.
 • Kommunale avgifter utgjør kr 7 461,- pr år 2019.
  Dette omfatter eiendomsskatt og renovasjon.
 • Strøm: Eier opplyser om et forbruk på 17233 kWh pr.2021. Det er to sikringsskap og to strømmålere i boligen, oppgitt forbruk er totalt for 2021. Det betales to nettleier.
  Forsikring: kr 9400,- (2021)
  TV/Internett: Kragerø Energi, kr 1 129,- pr. mnd.
  Renseanlegg: Årlig service, siste service gjort i januar. Eier ble fakturert kr 5 888,-.
 • Det foreligger ferdigattest i forbindelse med bruksendring fra bedehus til enebolig datert 30.05.2017. Dokumentet ligger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det er en utebod i trekonstruksjon, som ble oppført for ca. 10-12 år siden. Boden er ikke omsøkt eller registrert hos kommunen. Boden er ca. 25 m².
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende er tinglyst på eiendommens grunnboksblad gnr. 9, bnr. 41:

  REGISTRERING AV GRUNN
  Dok. nr: 900023 - 20.04.1932
  Skylddelingsforretning fra 1932 som beskriver tomtegrensene.

  BESTEMMELSE OM VANNRETT
  Dok. nr: 62 - 10.01.1973
  Rettighetshaver: 3814-9/112
  Overført fra: 3814-9/5
  Gjelder denne registerenheten med flere

  JORDSKIFTE
  Dok. nr: 520 - 23.02.1998
  Grensegangssak
  Overført fra: 3814-9/5
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Området er uregulert. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel, og ligger i et område for LNF. Det er kommuneplanens bestemmelser som er gjeldende. Utsnitt av kart ligger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Gnr. 9 Bnr. 41 i Kragerø kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Eiendommen kan overtas 2-3 uker etter at bindende avtale er gjort.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 12 500, som omfatter bl.a. nettannonsering, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 45 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 0,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Line Gudahl
Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev