aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Ternesund - en praktfull eiendom på Portør!
Velkommen til Ternesund - en praktfull eiendom på Portør!

STABBESTAD Portørveien 75A

Hytte i sjøkanten med anneks, båthus og brygger

 • kr 9 750 000
 • BRA-i 42 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 9 750 000
 • Omkostningerkr 262 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 10 012 890
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1965
 • Soverom6
 • Tomt2 400 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 9 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 243 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 750 000,00))   262 890,- (Omkostninger totalt)   10 012 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Ternesund er et feriested fra 60-tallet, som består av hovedhytte, anneks, båthus, to uthus og to brygger. Hovedhytte, båthus og gammelt uthus er fra midten/slutten av 60-tallet. Anneks og uthus er erstatningsbygg fra 2009. Det er rivingsvedtak på det eldste uthuset, samt terrasse mot vest på anneks. Tomten er eiet med et areal på ca. 2,4 mål. Eiendommen ligger fint og lunt til helt i vannkanten, med fantastisk utsikt og strandlinje på omtrent 80 meter. Det er etablert en brygge ved hovedhytte, og en ved båthus. Hovedhytte inneholder tre soverom, gang, bod og kjøkken/stue med flott utsikt til sjøen. Anneks består av to soverom og stue/soverom. Fra eiendommen er det ca. 8 min gange til Portørveien hvor det er mulig å leie parkering.
Eiendommen ligger helt i sjøkanten og har nydelig sjøutsikt

Portørveien 75A, Telemark

 • Tomt
  2400m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt, som er boltet men ikke oppmålt. Nøyaktig areal er derfor usikkert. I skylddelingsforretning fra 1963 er arealet oppgitt til ca. 2,4 dekar. Skylddelingsforretning med grensebeskrivelse er vedlagt salgsoppgave. Grense mot vest som vises på kommunekart (og som krysser anneks) avviker fra bolter funnet i terreng. Bolt nr. 2, iht. grensebeskrivelse, er funnet i terreng/heia sørvest for anneks, og anneks ligger innenfor tomtegrensene. Eiendommen er i hovedsak naturtomt, blant annet med fine fjell og svaberg i front av anneks, i forlengelse av platting. På fjellet er det etablert flaggstang. Rundt deler av hovedhytte, mot sjøen og ved inngangsparti, er det flatt terreng med steinheller. Denne delen er inngjerdet. Ved inngangsparti er det en gammel utepeis, og ved anneks er det etablert utekjøkken. Eiendommen har egen strandlinje på ca. 80 meter, og det er ført opp to brygger på eiendommen. Fra hovedhytta er det en gammel steintrapp som fører ned til den første brygga. Denne er i tre og har en løpende front mot sjøen på ca. 16 meter og et areal på ca. 32 m². Mellom hovedhytte og gammelt uthus er det en gresslette/jorde som fører ned til båthus. I forbindelse med naust ligger den andre brygga. Denne er utført i betong og har 3 meter front mot sjøen, i tillegg er det to skrånende flater (slipp) ned mot sjøen. Bak det gamle uthuset går det sti over Smørvikdalen som fører til Kaalstangveien, ca. 6 min gange. Fra eiendommen er det ca. 8 min gange til Portørveien. Her er det mulig å leie parkering.

  Beliggenhet
  Portørveien 75A, eller "Ternesund", ligger nord-nordvestvendt på innsiden av Portør, ved Stølefjordens sydside, mellom Smørvika i øst og Brunsvikbukta i vest, og sjøområdet kalt Gamle Portør i front. Her ligger eiendommen helt i sjøkanten med nydelig sjøutsikt og gode solforhold. Naturparadiset Portør er et yndet utfartsmål, og med sitt vakre landskap i havgapet er det kanskje Kragerøskjærgårdens mest populære. Ved innkjøringen til Portør ligger det flotte friområdet Stangnes med "laguneøya" Storholmen utenfor. Stranda i lagunen er et eldorado for unger, med lun, langgrunn sandstrand omkranset av svaberg. På Stangnes er det fantastisk turområder med kyststi blant svaberg og hav. Det er matbutikk ved innkjøringen til Portør, og på Portør pensjonat er det restaurant, i tillegg til at det arrangeres sommerkonserter. Fra Portør er det ca. 13 km til Stabbestad og Kragerø Resort, med blant annet 18-hulls golfbane, tennisbane, sykkelstier, restaurant og beach club. Fra Stabbestad er det ferjeforbindelse til Kragerø sentrum. Byen byr på små nisjebutikker, sjarmerende kaféer og restauranter og et yrende sommerliv.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Det er primært fritidsbebyggelse i området.

  Byggemåte
  Hovedhytte: Bygning i tre, med materialvalg som er enkelt tilpasset bruken. Det antas at hytta er oppført på midten av 60-tallet. På kart/skisse ifm tegninger av planlagt båthus fra 1968 er hovedhytta vist på skissen. På flyfoto fra 1964 finnes kun gammelt anneks og noe som ser ut til å være brygge. Hytta må derfor oppført en gang mellom 1964 og 1968. Bygget er i dårlig stand, og trenger total fornying. Anneks: Anneks er oppført i 2009, og har taktekking av pappshingel. Det er renner, nedløp og beslag i overflate behandlet metall. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon og limtre i tre. Bygningen har malte trevinduer med isolerglass. Bygningen har malte dører i tre. Pilarer i blokker og betong rett på terreng/byggegrunn.

  Innhold
  Eiendommens bygningsmasse består av hovedhytte, anneks, uthus, båthus, gammelt uthus og to brygger. Hovedhytte inneholder: - Gang - Stue/kjøkken - Tre soverom - Bod Anneks inneholder: - To soverom - Stue/soverom Uthus inneholder: - To boder

  Standard
  Hovedhytte, gammelt uthus og båthus er fra midten av 60-tallet. Alle disse bygningen er i dårlig forfatning. Båthus og gammelt uthus har gjennomgående lav standard og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Hovedhytte har store avvik og trenger en total fornyelse. Anneks og uthus er oppført i 2009 som erstatningsbygg. Det er rivingsvedtak på gammelt uthus ifm. oppføring av erstatningsuthus. Det samme gjelder terrasse mot vest ved anneks, se nærmere om dette under punktet 'ferdigattest/midlertidig brukstillatelse'. Anneks og uthus har normal standard ift. alder og konstruksjon, og har begrensete avvik og fremstår med enkle behov for vedlikehold. Begge bryggene trenger oppgradering og vedlikehold, eventuell total fornyelse. I anneks er det innvendig gulv av parkett og veggene har malt mdf-plater. Det er himling med beiset trepanel. Annekset inneholder to soverom med utvendig adkomst, samt rom som er godkjent som soverom/stue. Rommet er innredet med kjøkkeninnredning (ikke tillatt i anneks). Det er ikke innlagt vann i anneks. Hovedhytte inneholder kjøkken med åpen løsning mot stue. Omtrent hele nordveggen består av vindusflater som gir en fantastisk utsikt til sjøen fra stua. Rommet inneholder peis og har utgang til uteplass foran hytta. Dette er arealer med "stein" som er satt i jord. Deler av dette er overbygget. Hytta inneholder ellers gang, tre soverom, det ene med plassbygget køyeseng, og bod med utvendig adkomst. Bodrommet inneholder servant og do. Det er ellers utedo i gammelt uthus. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.    HOVEDHYTTE: Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik): - Hovedhyttte er vurdert samlet med en enkel beskrivelse. Dette på grunn av byggets generelle tilstand. Dette er et eldre bygg som har store avvik og trenger en total fornyelse. Samlet er dette bygget gitt TG: 3. ANNEKS: Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik): - Branntekniske forhold: Det ble på befaringsdagen ikke registrert noen form for synlige eller merket brannslukningsapparater, husbrannslange eller andre tiltak for å ivareta sikkerheten ved brann. Det er mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, samt Byggeforskrift 1985. Det er mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, samt minst Byggeforskrift 1985. Forhold som har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak): - Terrasser med noe alder og vær slitasje. Tiltak: Man må påregne utskifting/vedlikehold av terrassedekke, ut fra en vanlig vedlikeholdsvurdering. Vær også oppmerksom på at det er rivningsvedtak på deler av terrasse. - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. - Elektrisk anlegg: Det er synlig avvik og som tiltak er det naturlig med en helhetlig kontroll av hele anlegget. Se utfyllende informasjon på s. 13 i tilstandsrapport. Forhold som har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): - Vinduer: Vindu med noe alders og bruksslitasje. Tiltak: Det er ikke behov for umiddelbare tiltak, men man må påregne vedlikehold av vinduer, ut fra en vanlig vedlikeholdsvurdering. - Dører: Dører med generell alders- og værslitasje. Tiltak: Det er ikke behov for umiddelbare tiltak, men man må påregne vedlikehold av dører, ut fra en vanlig vedlikeholdsvurdering.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  9 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 243 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 750 000,00))   262 890,- (Omkostninger totalt)   10 012 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisitet og vedfyring.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  11804

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, renovasjonsgebyr samt feieavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi sekundær
  309363

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen gnr. 7, bnr. 149 er det tinglyst følgende som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: GRUNNDATA: REGISTRERING AV GRUNN Dok. nr: 1898 - 18.12.1963 Skylddelingsforretning av 04.09.1963, hvor denne eiendommen er skilt ut fra bnr. 20. Dokumentet inneholder følgende grensebeskrivelse: "Tomtas grense tar sin begynnelse ved en bolt i fjellet helt nede ved sjøen like ved ett sprukket fjeldparti og fortsetter i sydøstlig retning 28 m. til bolt nr. 2 satt ind i en bratt fjeldside, fortsetter så i østlig retning 40 m. til bolt nr. 3 nedsatt i en høy fjeldkolle, fortsetter så i samme retning 22 m. til den motstøter grensen til gr. nr. 7 br. nr. 133 Solom og følger denne tilbake til sjøen. Tomtas utstrekning er på ca. 2,4 da. og består av fjeld med endel løvkratt." Eiendommen ble gitt bruksnavnet "Hestehagen". Dette ble senere endret til "Ternesund". Dokumentet er vedlagt salgsoppgaven. OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING Dok. nr: 73525 - 01.01.2020 Tidligere: Knr. 0815, gnr. 7, bnr. 149 OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING Dok. nr: 504808 - 01.01.2024 Tidligere: Knr. 3814, gnr. 7, bnr. 149 RETTIGHETER: BESTEMMELSE OM VANNRETT Dok. nr: 2268 - 23.11.1970 Eiendommen har rett til å anlegge brønn eller oppsamlingsplass for vann på fjellet sør og ovenfor eiendommen (på gnr. 7, bnr. 20) for vannforsyning. Dokumentet er vedlagt salgsoppgaven.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Det bemerkes innledningsvis at det er rivingspåbud på terrasse mot vest på anneks samt gammelt uthus. Byggetegninger for hovedhytte mangler i kommunens arkiv. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt bygget og planløsning er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Det foreligger bygningstegninger for båtnaust fra 1968. Disse er stemplet av kommunen, merket som godkjent og som behandlet 12.12.1968. I forbindelse med saken er det en kart/skisse som viser planlagte naust. Her vises også hovedhytte, gjestebu, uthus og brygge. Skissen er merket som godkjent og behandlet 12.12.1968. Det foreligger godkjente byggetegninger for erstatningsuthus og -anneks datert 30.09.2008. Det er avvik mellom dagens situasjon og godkjente tegninger, og enkelte vilkår i tillatelsene er ikke oppfylt, iht. brev fra saksbehandler i kommunen 03.09.2010. Dette gjelder terrasse mot vest på anneks som ikke er omsøkt og godkjent, vilkår om at terrasse mot nord på anneks skulle reduseres til 1,8 m er ikke fulgt, at anneks er løftet høyere i terreng og at det er montert kjøkken i anneks. Uthus har terrasse mot nord som ikke er omsøkt og godkjent, samt at det er gjort fasadeendringer i forhold til godkjente tegninger. Det står videre i brevet: "I og med at terrasser er oppført uten søknad og tillatelser og enkelte vilkår i gitte tillatelser ikke er fulgt, er arbeidene å anse som ulovlig." Det foreligger deretter korrigerte tegninger for uthus datert 15.10.2010 som viser dagens situasjon, og korrigerte tegninger for anneks og uthus datert 23.11.2010, som viser omriss av byggene og platting/terrasse. Her er terrasse mot vest fjernet. Bygningssjefen skriver deretter i brev 03.12.2010: "Rådmannen er innstilt på å akseptere de løsninger som er foreslått i Deres ovennevnte brev og vist på tegninger." Frist for retting blir senere satt til 01.06.2011. Dette er ikke utført. Byggesaken inneholder ikke mer etter dette og mangler vedtak i saken, men det antas at rettingen kun gjelder fjerning av terrasse mot vest på anneks (og riving av gammelt uthus). Det er sendt forespørsel til kommunen ang. dette og om status i saken. Kommunens ansvarlige for lovlighetsmangler hadde ingen ytterligere opplysninger i saken pr mai 2024. I tillatelse for erstatningsuthus datert 27.10.2008 ble det satt vilkår om at eksisterende uthus skulle rives. Uthuset er ikke revet. Hovedhytta ser ut å være tilbygd mot sør. Dette gjelder bodrommet. Det foreligger ingen tegninger/søknader eller ferdigattest for dette tilbygget, og det er usikkert når tilbygget er oppført. Dette er å anse som en lovlighetsmangel. En konsekvens av lovlighetsmangler kan for eksempel være at kommunen gir pålegg om tilbakeføring av det ulovlige tiltaket. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.        Det gjøres spesielt oppmerksom på at rommene i uthus som er innredet og brukt som soverom ikke tilfredsstiller kravene til varig opphold. Rommene er ikke godkjent som soverom, men som bodrom. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Det samme gjelder kjøkken som er innredet i anneks. Et anneks skal være en bi-bygning til hytta og ikke fungere som egen enhet. Det tillates derfor ikke at det monteres kjøkken i et anneks.    

  Vei, vann og avløp
  Vann/avløp: Eiendommen har vannforsyning fra egen brønn på eiendommen eller i området. Det er montert en do i hovedhytte, funksjonen og utslipp fra denne er ikke stadfestet. Gråvannsutslipp lokalt til terreng. Det er ikke innlagt vann i anneks og det er heller ikke etablert noen form for avløp. Det er ikke etablert noe utvendige vann og avløpssystem. Adkomstvei: Adkomst med båt.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Kaalstangen/Brunsvik og er regulert til fritidsbebyggelse og friluftsområde. Sistnevnte gjelder en liten del av vestre grense, vest for annekset. Reguleringskart som viser fordelingen er vedlagt salgsoppgave. Iht. reguleringsbestemmelsene kan det i området oppføres fritidshus med tilhørende boder i en etasje. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det tillates oppført underetasje. Bygningens grunnflate, eksl. boder (uthus), må ikke overstige 90 m². Uthus (boder) skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til fritidshuset, og tilpasses dette med hensyn til materialvalg, form og farge. Bygningsrådet kan, hvor forholdene tilsier det, tillate oppført frittliggende uthus. Bygningene skal ha saltak. Taktekking av korrugerte metallplater godkjennes ikke. Det er i hovedsak ikke tillatt å oppføre gjerder, med unntak når sikkerhetshensyn tilsier det. Fritidshuset nærareal skal utformes som naturtomt, uten større sprengnings-, støpe- eller planeringsarbeider. Farge på hus skal godkjennes av bygningsrådet. Reguleringsbestemmelsene er vedlagt salgsoppgave. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i et område avsatt til LNFR. Det er angitt at reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Med LNFR menes landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift. I LNF-områder er det i utgangspunktet et generelt bygge- og anleggsforbud. En liten del av eiendommen er oppgitt at ligger i et område for 'bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone'. Utsnitt av plankart er vedlagt salgsoppgave.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  9 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 243 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 750 000,00))   262 890,- (Omkostninger totalt)   10 012 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  262890

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 500/5 100/5 700 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,25 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedspakke kr 22 500,- og oppgjørshonorar kr 5000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 50 000,-.  Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket provisjonsbasert vederlag stort kr 0,-, kun øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev