aktiv-eiendomsmegling
Kragerøfjorden

KRAGERØFJORDEN - 5 attraktive utsiktstomter for salg! Sen kveldssol. Pris fra 1,900` - 2,690`

 • 1 900 000
 • PRISANTYDNING1 900 000
 • OMKOSTNINGER63 672
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 963 672
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT589 745 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,-))
  --------------------------------------------------------
  63 672,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 963 672,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Solhellinga 12, 14, 16, 18 og 21, Vestfold og telemark

 • Sommeren er deilig i Kragerø. I nye Kragerøfjorden Hyttegrend har du sol nærmest hele dagen. Her - kun 2,5 time fra Oslo - finner du roen og nyter fantastisk utsikt mot Kragerøs holmer og skjær.

  I Kragerøfjorden Hyttegrend selges det både tomter og nøkkelferdige hytter. Fra tomtene / hyttene kan du rusle ned til Kragerøs vakre skjærgård, sjø- og badeliv. Rett til kjøp eller leie av båtplass følger med på kjøpet, slik at du også kan reise ut på bølgene og oppleve det yrende båtlivet i sommerlige Kragerø.

  Stabbestad i Kragerø byr på flott, norsk natur og er et område i sterk utvikling som helårsdestinasjon, med fokus på å tilby alt man kan tenke seg av rekreasjonmuligheter og aktiviteter. Avstanden til Oslo gjør at du fint kan reise til hytta etter jobb på fredag, og fortsatt ha tid til å nyte sommerkvelden etter ankomst. I nærområdet, rett nede ved sjøen, finner du Kragerøfjorden Småbåthavn med plass til båten din. Denne vil på sikt utvides. I samme område er det også planlagt kajakkplasser, serveringstilbud og aktivitetsområde - med fokus på sommer og bading! Utleiehytter blir det også, hvis du har et ønske om å nyte fritiden sammen med litt flere enn det er plass til i fritidsboligen din.

  Hva med å ta båten ut for øyhopping og opplevelsesferd på Kragerøs 498 øyer og holmer? Kragerøskjærgården er en av Norges mest populære sommerdestinasjoner, med et yrende båtliv. Fra Stabbestad kan du ta fergen over til Kragerø sentrum, hvor du kan bruke dagen til å shoppe, spise på restauranter eller bare kose deg i denne sommerperlen av en by.
 • Området består av hovedsakelig hyttebebyggelse.
 • Kragerøfjorden Hyttegrend ligger på Ørvik i Kragerø, langs RV351. Fra E-18, tar du avkjøring 55, og følger Rv 351 fra Tangen retning Stabbestad, i ca. 15 minutter.
 • Hyttetomter. Tomtene er grovplannert og overleveres som forevist. Alle tomtene har fin sjøutsikt og sen kveldssol.
 • Fra 589 kvm - 745 kvm.
 • Tilgang fra privat vei. Det er private vann- og avløpsrør fra hovedveien og opp til tomtene.
  Det er p.t grunneier som er ansvarlig for disse, men han er i dialog med Kragerø kommune som skal ta over disse på sikt. Inntil kommunal overtakelse er gjennomført er hytteeiere solidarisk ansvarlig for sin deltakelse i det private vann og avløpsanlegget.

  Det private vann og avløpsanlegget er videre tilknyttet offentlig vann/avløp. Tilknytningsavgiften er inkludert i prisen. Hyttekjøper er pliktig til å melde eiendommen inn i Ørviklia Veilag. Veilaget har ansvar for veivedlikehold og snøbrøyting i hyttefeltet. Det er etablert en elektrisk veibom i bunnen av hyttefeltet, hvor nye hytter må betale en innmeldingskostnad for tilgang til bommen ca. kr. 4500,-. Det blir tilgang til bommen via GSM. Ønsker man kodebrikke koster dette ca. kr. 1500,-. Estimert kostnad til veivedlikehold, bom og brøyting utgjør ca. 3000,- årlig. Alle kostnader er pr. 2021.
 • Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).
 • Kommunale avgifter er grovt estimert til å være ca. 23.000,- pr.år. Disse inkluderer hytterenovasjon, vann, avløp og eiendomsskatt.
 • Hytteeier plikter å være medlem av hytteiernes vel dersom dette blir etablert, med avgifter som vellet fastsetter. Veiavgift ca. 2000,- - 3000,- pr.år. Det vil ellers påløpe vanlig løpende kostnader som forsikringer, strøm, TV/Internett og kommunale avgifter.

  Det er mulig å kjøpe eller leie båtplass på nytt bryggeanlegg ved Kragerøfjorden Camping. Det må påregnes en årsavgift som dekker vedlikehold o.l. Forventet årsavgift er p.t ca. kr. 400,- per breddemeter båtplass.
 • Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men kjøper må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til fritidsformål
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Hytteeier plikter å være medlem av hytteiernes vel dersom dette blir etablert, med avgifter som vellet fastsetter.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Eiendommene er tidligere utskilt fra eiendommen med gnr. 2, bnr. 6 i Kragerø kommune («hovedbølet»). På hovedbølet kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som har lite eller ingen betydning for hyttene som bygges. De kan også ligge erklæringer/avtaler som angår de aktuelle hyttene, for eksempel: rett for kommunen til å anlegge og reparere vann- og kloakkledninger, bestemmelser om bebyggelse, gjerder, vei og adkomstrettigheter.

  Erklæringer uten relevans vil bli forsøkt slettet.

  Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Eiendommene ligger i et område regulert til fritid og er en del av REGULERINGSPLAN FOR «HASSELEIDET», - ØRVIK GNR. 2

  BNR. 6 M.FL. - KRAGERØ KOMMUNE.

  Reguleringsplanen har følgende formål:
  1. Byggeområder: boliger, fritidsbebyggelse (eksisterende), fritidsbebyggelse (nye) og kombinert formål (småbåtanlegg og bevertning).
  2. Jord og skogbruk: Jordbruk
  3. Offentlige trafikkområder: Kjørevei, annen veigrunn, privat vei,
  gangvei og bussholdeplass
  5. Fareområde: Høyspent
  6. Spesialområder: Campingplass, friluftsområde land og sjø, idrettsanlegg som ikke er offentlig tilgjengelig, privat småbåtanlegg land og sjø, renovasjon, renseanlegg og naturvernområde.
  7. Fellesområder: Fellesparkering og felles lek/park/badeplass
  8. Gjerder; utforming og plassering
  9. Fellesbestemmelser

  Ny fritidsbebyggelse omfatter et område som kan utbygges med 51 nye fritidsboliger. Hver enhet kan utbygges med maksimalt 100m2 BYA med maksimal gesims- og møne høyde på hhv. 3,8 m og 6 m. Terrasser skal føres opp forbundet med bebyggelsen. Høye pilarer og grunnmurer skal unngås. Det skal opparbeides to biloppstillingsplasser på egen tomt. Vedtatt 20.06.2012.

  Til hver fritidseiendom kan det oppføres bod/uthus på inntil15m2 BYA, plassert i umiddelbar nærhet slik at dette danner tun med hovedbygningen. Der hvor terrengmessige forhold tillater det, kan uthuset ha maksimal gesims og mønehøyde på hhv. 2,5 og 4,0 m. Uthus skal føres opp uten isolasjon og innvendig kledning, med vinduer i begrenset omfang for nødvendig dagslys. Høye pilarer eller grunnmurer skal unngås og det tillates ikke kjeller.

  Fremtidige hytteeiere informeres om bestemmelsene for Sjømannsheia Naturområde ved eiendomsoverdragelse. Kart- og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i prospekt.

  PLANLAGT OMREGULERING
  Fredensborg Fritid (FBF) planlegger en omregulering av gjeldende reguleringsplan for "Hasseleidet", - Ørvik gnr. 2 bnr. 6 m.fl. - Kragerø Kommune. Målet er å forbedre den eksisterende planen:
  - FBF ønsker forutsigbare rammer og bestemmelser for etablering av svømmebasseng (på hver enkelt tomt)
  - FBF ønsker å endre reguleringsbestemmelser hva gjelder takformer, slik at det blir bedre tilpasninger for hytter i bakre rekke
  - FBF ønsker en noe annerledes og tettere arealutnyttelse for fradelte tomter i "Kveldsola".
 • Gnr. 2 Bnr. 142 og Gnr. 2 Bnr. 144 og Gnr. 2 Bnr. 146 og Gnr. 2 Bnr. 153 og Gnr. 2 Bnr. 148 i Kragerø kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Kjøper må fremlegge finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Tomtene overleveres slik de står, og er klare for overtagelse.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrifter. Det følger av hvitvaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge partene i handelen. Dette innebærer at både selger og kjøper forplikter seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik at identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris kr. 40.000,- + mva ved salg av prosjektert hytte eller tomt, og kr. 50.000,- + mva for oppførte hytter. Oppgjørshåndtering kr. 15.000,- + mva. Utlegg som blant annet oppgjørskostnad pr.salg faktureres selger direkte.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger til oppdragsansvarlig, samt opplysninger innhentet fra kommunen. Opplysningene er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Nikolai Tefre Lunder
Ådne Lien

Megler

Ådne Lien

47 86 27 86

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev