aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Jønsbergvegen 462!
Velkommen til Jønsbergvegen 462!

STANGE Jønsbergvegen 462

Landlig beliggende enebolig med "alt" på en flate. Flat og solrik tomt. 3 soverom. Mulighet for rask overtagelse!

 • kr 2 600 000
 • BRA-i 155 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 600 000
 • Omkostningerkr 84 140
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 684 140
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1966
 • Soverom3
 • Tomt965.8 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,00))   84 140,- (Omkostninger totalt)   2 684 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1.etasje
Velkommen til Jønsbergvegen 462! Vi har gleden av å presentere denne koselige eiendommen fra 1966. Boligen har en bra planløsning og ligger i fine omgivelser i Stange. Tomten er flat og solrik og her er det mye boltreplass for store og små. Dette er en fin mulighet til å kjøpe en eiendom med landlig, men likevel sentral beliggenhet. Huset har mye potensiale og behov for vedlikehold/oppussing for å imøtese dagens krav til standard. Merk deg dette: - Enebolig med "alt" du trenger på ei flate samt full kald kjeller under hele - Separat kjøkken med plass til spisegruppe - Stor og sosial stueløsning med utgang terrasse og hage - Lettstelt og pent opparbeidet tomt - Enkel garasje med elektrisk port - Gjennomgående behov for oppussing/vedlikehold Ønsker deg velkommen til visning!
Du får et godt førsteinntrykk når du entrer boligen.

Jønsbergvegen 462, Innlandet

 • Tomt
  965.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 965,8 m². Tomten er opparbeidet med plen og beplantning. Hekk rundt eiendommen. Asfaltert gårdsplass. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger landlig til, kun en kort kjøretur fra Stange sentrum med det meste av servicetilbud. I Stange finner du også Stangehallen som er en populær idrettshall med de fleste idrettgrener både innen og utendørs. I Stange sentrum er det gode buss- og togforbindelser til både Hamar og Oslo. Fine tur og- friluftsområder i nærmiljøet. Ca. 12 km til Hamar sentrum. På vinterstid er det oppkjørte skiløyper på jordene.

  Byggemåte
  Grunnmur i betong med siporex innvendig. Innvendige utforede vegger av tre på deler av grunnmur. Deler av gulv er oppforet. Etasjeskiller i trekonstruksjoner. Støpt gulv på grunn. Yttervegg i trekonstruksjon med liggende utvendig trekledning. Taktekking av betongtakstein. Utvendige beslag og takrenner/nedløp i metall. Vindski og toppbord i tre. Trevinduer med 2-lags isolerglass fra hhv. 1979, 1980 og 1982. Ytterdør i tre med 1+1 lags glass. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Atle Tømta.   Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG).   Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: "Taktekking" Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Taktekkingen er besiktiget fra takstige. Taktekkingen er gammel, har kort forventet gjenværende brukstid og er moden for utskifting. Tilstandsgrad er satt ut fra synlige forhold og generelle opplysninger om alder. Alder er et symptom på svikt i seg selv, og i tilstandsgraden er det også tatt hensyn til generell levetid på sløyfer og lekter, vindskier osv. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. "Nedløp og beslag" Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. - Det er avvik: Takrenner har store lekkasjer. Det er ikke montert beslag over og under vinduer, dette er ikke en anbefalt løsning. "Veggkonstruksjon" Vurdering av avvik: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og under vinduer. Tilstand på utvendig kledning øker risikoen for evt. råteskader i yttervegg. Ved enkel fuktmåling registrerte jeg fukt mot nord. Deler av kledning mot sørmå påregnes utskiftning. Lufting av kledningen er ikke iht. dagens anbefalte løsning, men heller ikke dårligere enn normal løsning ved husets byggeår. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. "Takkonstruksjon/loft" Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Tilgjengelige deler av takkonstruksjon er delvis inspisert fra gangbart gulv og lyst med lommelykt. Dårlig lufting og luftlekkasjer kan erfaringsmessig gi kondensskader og isdannelser på den kalde årstida. Isolasjon dekker delvis lufting mot raft. Spor av mus registrert, ukjent omfang. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. "Vinduer" Vurdering av avvik: - Det er avvik: Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Pga. temperatur og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage. Alder på vinduer tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. "Dører" Vurdering av avvik: - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. "Balkonger, terrasser og rom under balkonger" Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Deler av konstruksjon fundamentert direkte på terreng vil normalt bevege seg som følge av setninger i grunnen og tele. Løse fliser og fuger på gulv. Behov for vedlikehold. "Overflater" Vurdering av avvik: - Det er avvik: Overflater i gang og entre har del slitasje. Knirk i gulv ved bad. "Radon" Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Statens strålevern anbefaler radonmåling i bolig. Mer info angående radon kan hentes hos kommunen og Statens strålevern, https://dsa.no/radon. Radonmålinger blir anbefalt de fleste steder for å danne seg et bilde av situasjonen angående risiko knyttet til eventuelt radon eksponering. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. "Pipe og ildsted" Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Pipe anbefales helbeslått over tak. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. "Innvendige dører" Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Dør til soverom tar i karm. "Vannledninger" Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. "Avløpsrør" Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. "Varmtvannstank" Vurdering av avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år - Bygningsdelen er gammel, har kort forventet gjenværende brukstid og er moden for utskifting. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. "Elektrisk anlegg" Generell kommentar: Bygningsdelen er gammel og har kort forventet gjenværende brukstid. Kapasitet på kurser bør vurderes av kjøpere, da man vil ha individuelle behov og dette påvirkes av bruksmønsteret i boligen. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på det elektriske anlegget. På arbeider utført på det elektriske anlegg etter 1999 skal det foreligge en samsvarserklæring. Dersom dette mangler, kan det innebære en mangel ved eiendommen. Alt arbeid på elektriske anlegg skal utføres av en el-virksomhet som er registrert i myndighetenes sentrale register. https://innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/privatsok. "Drenering" Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Forhøyede fuktverdier mot grunnen er registrert, se "rom under terreng". Dette punktet må ses i sammenheng med "rom under terreng og terrengforhold". Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. "Terrengforhold" Vurdering av avvik: - Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. Stedvis flatt eller dårlig fall på terreng fra bygning, dette er avvik fra dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 m fra grunnmur. (Det vil si jevnt fall på minimum 60 mm, 3 m fra grunnmur). Terrenget rundt bygningen skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overvann. Fallet ut fra bygningen bør være minst 1 : 50 over en avstand på minst 3 m fra veggen. Hvis det ikke er mulig å etablere fall ut fra bygningen, kan man etablere fall langs veggen til lavereliggende terreng dersom forholdene ligger til rette for det. Fallet bør være minst 1 : 50. Se byggforskblad 514.221. Det er ikke opplyst om andre tiltak for å lede bort overvann og tilstandsgrad gis ut fra synlig forhold. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. "Utvendige vann- og avløpsledninger" Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Utvendige vann og avløpsrør som begynner å bli gamle vil ha en helt naturlig slitasjegrad. For eksempel nevnes at trerøtter kan vokse seg inn i rørene, partikkelstoffer bygger seg opp i rør og reduserer/stenger gjennomstrømmingen, terrengdeformasjoner som forårsaker utettheter og fortettinger. Alt dette er naturlige slitasjeskader som etter en del år gjør det påregnelig med skader. Uansett vil plutselige og uforutsette forhold som for eksempel fortetting og brudd være risikomomenter i ethvert anlegg. Her har alder mye å si. Bygningsdelen er skjult, har en alder som øker sannsynligheten for skjulte feil og har brukt opp mye av sin forventede brukstid. Private anlegg har ofte en levetid på ca. 20 år. Er anlegget eldre, eller har andre feil/mangler, må det oppgraderes på eiers eget initiativ. Tiltaket er søknadspliktig og krever registrert foretak med tilstrekkelig kompetanse. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. "Septiktank" Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.   Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  "Utvendige trapper" Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. - Betongtrapp har mindre sprekker/skader Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 "Rom under terreng" Vurdering av avvik: - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt. - Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Rom under terreng egner seg ikke for innredning med dagens tilstand. Oppforet gulv under terreng er å betrakte som en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaring viser at har høy skadefrekvens. Utforede vegger under terreng er å betrakte som en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaring viser at har høy skadefrekvens. Det er alltid ønskelig å måle verdiene i treverk når man foretar disse undersøkelsene. Det er ikke mulig å fastslå hva man har truffet pga. lukket konstruksjon. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 "Innvendige trapper" Vurdering av avvik: - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Det er ikke montert rekkverk. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 "Bad - 1.etasje - generell" Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet er gitt en samlet vurdering på grunn av en tilstand som gjør at våtrommet ikke tåler dagens normale bruk. Forhold rundt overflater, gulv, sluk, alder på membran/tettesjikt, sanitærutstyr og ventilasjon er allikevel vurdert slik det skal i forskriften, men under samme punkt. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 "Vaskerom - kjeller - generell" Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 "Oljetank" Vurdering av avvik: - Det foreligger krav om sanering av oljetank. Utstyr er ikke teknisk vurdert. Forbud mot fyring med fossil olje fra 2020. Eieren har ansvar for oljetanken og må kontrollere at tanken til enhver tid er i betryggende stand. Kontroll skal gjennomføres som periodiske tilstandskontroller, eller ved et system for automatisk lekkasjevarsling. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000   For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: - Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Rehabilitering av bad 1992. Støpt gulv med varmekabler, smøremembran gulv og alle vegger, med slukmansjett, rørmansjetter og hjørnebånd. Arbeid utført av: Murer Arild Hoberg (firmaet eksisterer ikke idag) - Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. Beskrivelse: Smøremembran gulv og alle vegger, med slukmansjett, rørmansjetter og hjørnevinduet. - Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Utegulv, frittstående på Leca. - Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? Svar: Ja. Beskrivelse: Foreligger ingen ferdigattest.   Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Egenerklæringsskjema er også utfylt/besvart av arvingene (eventuelt fullmektig). Utfyller har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Interessenter oppfordres til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Enebolig med "alt" på en flate og består av følgende: 1.etasje: Bad, kjøkken, stue og 3 soverom. Kjeller: Vaskerom og 5 bodrom. I tillegg en enkelgarasje med elektrisk port på 19 m2. Totale areal for alle bygg og rom: BRA-i: 155 m² BRA-e: 19 m² BRA totalt: 174 m² TBA: 29 m²  GUA: 169 m² ALH: 14 m² Boligens bruksareal og romfordeling fordelt på etasje: Kjeller BRA-i: 67 m². Vaskerom og 5 bodrom. 1. etasje BRA-i: 88 m². Bad, kjøkken, stue og 3 soverom. Tilleggsbygningers areal: BRA-e: 19 m². Garasje.   Arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport og hvor disse arealmålingene er basert på Norsk Standard 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da bygningen(e) ble målt. Beskrivelse av rom er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktene «Standard» og/eller «Ferdigattest/brukstillatelse».   Arealbegreper: BRA-i (internt bruksareal) - Bruksareal av boenheten(e) innenfor omsluttende vegger. BRA-e (eksternt bruksareal) - Bruksareal av alle rom som ligger utenfor boenheten(e), men som tilhører denne/disse. TBA (terrasse- og balkongareal/åpent areal) - Arealet av terrasser, åpne balkonger, verandaer eller altaner tilknyttet boenheten(e). GUA (gulvareal) - Ikke måleverdig gulvarealer som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA oppgis som en sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav himlingshøyde). ALH (areal med lav himlingshøyde) - Areal med lav himlingshøyde (ALH) måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. ALH skal opplyses sammen med BRA. Se GUA over.

  Innbo og løsøre
  - Alle hvitevarer medfølger i handelen. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr som medfølger, gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Alle hvitevarer medfølger i handelen.

  TV/Internett/bredbånd
  Mulighet for internett via fiber. Dette ligger i gata.

  Parkering
  Enkel garasje med elektrisk port. Godt med biloppstillingsplasser på egen asfaltert gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  IF

  Polisenummer
  1226320

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2013, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2033. Feiing ble utført siste gang i 2020. Tilsyn ble sist gang utført i 2023, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,00))   84 140,- (Omkostninger totalt)   2 684 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming består av ved og strøm. - Luft-luft varmepumpe. - Varmekabler. - Enkelte panelovner. - Vedovn i stue. På eiendommen ligger det en nedgravd oljetank på 1200 L, type glassfibertank. Kjøper overtar ansvaret med å fjerne/sanere denne. Kostnadsestimat fra takstmann: Kr. 10.000,- - kr. 50.000,-. Fra 1. januar 2020 ble det innført forbud mot fossil olje eller parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes.  Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  8521

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  For 2024 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 2102,50,-. - Forbruk vann: Kr 46,80,- per kubikk. - Forbruk kloakk: Kr 67,13,- per kubikk. - Renovasjon: Kr 4.356,- (middels beholder - 140 liter). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 881,- (feiing 1 pipeløp hvert 2 år). - Eiendomsskatt: Kr 4.259,-   Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  450948

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  1713603

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3413/55/13: 14.11.1966 - Dokumentnr: 104731 - Rettigheter iflg. skjøte. Bestemmelse om gjerde. Full gjerdeplikt påhviler eieren av denne eiendommen. 26.09.1967 - Dokumentnr: 104179 - Best. om vann/kloakkledn. Vegvesenets betingelser vedtatt. Eier/bruker av eiendommen har ansvaret for vannledningene som går under fylkesvegen, herunder all skade som ved ledningsanlegget måtte påføres vegområdet eller tredjemann. Søkeren er forpliktet til selv å henvende seg til telegrafbestyreren på stedet, elektrisitetsverk, vannverk m.v. for å få påvist mulige kabler som kan bli skadet ved gravingen, idet vegvesenet fraskriver seg ethvert ansvar for slik skade. Eieren og/eller brukeren er forpliktet til for egen regning å foreta de endringer med ledningsanlegget, eventuelt fjerne det, som vegvesenet senere måtte finne nødvendig, idet vegvesenets tillatelse bare er gitt midlertidig.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.   Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.    Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei, og er tilknyttet offentlig vann via privat stikkledning. Privat avløp med septiktank (glassfibertank på 6 m3) og spredegrøfter. Det private avløpsanlegget må skiftes ut i nær fremtid. Se vedlagte informasjonsskriv i salgsoppgaven. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Stange (2023-2035), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen ligger også i gul sone (hensynssone) for støy.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 bruksenhet. 

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,00))   84 140,- (Omkostninger totalt)   2 684 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  84140

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,6 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 19.000,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.000,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Sindre Ilseth Heia

Megler

Sindre Ilseth Heia

91 59 55 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev