aktiv-eiendomsmegling

Stange Roavegen 105

Enebolig med usjenert beliggenhet. Stor innglasset terrasse. Eiendom på nesten 4 mål

 • 1 990 000
 • BRA 88 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 990 000
 • OMKOSTNINGER65 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 055 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 960
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 88 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT3 913 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 1 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  65 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 055 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen inneholder:

1. etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad, wc og tre soverom

Med eiendommen følger også to frittliggende uthus

Roavegen 105, Innlandet

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i rolig område med spredt boligbebyggelse i Roa ca. 2 km øst for Stange sentrum. Barnevennlig område med kort veg til barnehage, skoler, mm. Det er ca. 2,5 km til Stange sentrum, med mange fasiliteter og servicetilbud. Fine tur og friluftsområder i umiddelbar nærhet.

  Her bor du med kort veg (3 km) til Stange jernbanestasjon, skysstasjon, Vinmonopolet, Pizza La Italia med mer. Ellers er det ca. 2 km til Stangehallen med ulike treningstilbud. Flotte turmuligheter i området. Til Hamar sentrum er det ca. 18 km, hvor du har alle servicetilbud.

  I Stange er det mange store gårder som tilbyr lokal mat og drikke. Blant annet Fredheim gårdsutsalg som tilbyr produkter fra matprodusenter i distriktet, som for eksempel grønnsaker, egg, flatbrød, ost og ulike safter og juicer. Søndre Elton tilbyr jordbær i sesong fra egen gård og en hyggelig liten café med kaffe og vafler. Atlungstad Golf med sin landskjente 18-hulls golfbane, ligger ca. 13 km fra boligen.
 • Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Erik-André Brodersen.

  Enebolig med alt på ett plan oppført i 1960, og senere tilbygd. Boligen er noe oppgradert, og fremstår med noe oppgraderingsbehov. Byggegrunn av stein- og fjellmasser. Støpte fundamenter og støpt ringmur. Saltakkonstruksjoner i tre, utført med plassbygde taksperrer. Noe svertesopp på undertak ved raft. Taket er tekket med taksteinprofilerte stålplater. Takrenner, nedløp og beslag i svart metall. Yttervegger er utført med trebindingsverk. Boligen er kledd utvendig med liggende panel i malt/ beiset utførelse. Vinduer med 2-lags isolerglass. Hvitmalte vinduskarmer. Isolerglass produsert i 1989 og 2008. Vinduer med 2- lags glass. Hovedinngang: Malt tredør, med katteluke. Terrasseutgang: Malt tredør. Innglasset terrasse på 36 m², og videre ut til åpen terrasse på 18 m². Tretrapp ved inngang.

  Frittstående uthus. Fundamentert på gråsteins ringmur. Yttervegger er utført med trebindingsverk, med liggende panel i malt/beiset utførelse. Salttakkonstruksjoner i tre, tekket med stålplater. Malt tredør.

  Frittstående uthus. Fundamentert på gråsteins ringmur. Yttervegger er utført med trebindingsverk, med stående panel i malt/beiset utførelse. Salttakkonstruksjoner i tre, tekket med takpapp. Labank dør.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Takkonstruksjon/Loft: Det er ingen lufting via raft. Lufting i raft er tettet med isolasjon. Det er registrert museekskrementer på loft.
  - Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Kondensering, svertesopp og malingsslitte vinduer.
  - Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  - Overflater: Bruks og- aldersslitasje på gulvflater.
  - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  - Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
  - Innvendige dører: Stuedør går ikke igjen.
  - Bad: Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt. Tilstandsgrad er satt ut i fra alder, og begrenset restlevetid. Kun naturlig ventilasjon.
  - Kjøkken: Bruks og- aldersslitasje på innredningen.
  - Varmesentral: Varmepumpen er pt defekt.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Deler av terrassen mangler rekkverk. Glass på innglasset del av terrasse er ikke listet inn. Deler av terrassen er fundamentert på trepilarer rett på bakken.
  - Utvendige trapper: Trappen mangler rekkverk.
  - Sanitærutstyr og innredning/Bad: Det er påvist sprekk i servant.
  - Elektrisk anlegg: 230- volts anlegg. Sikringsskap med skru og automatsikringer. 35A hovedsikring. 7 kurser. Bør ha en utvidet el-kontroll.
  - Drenering: Fukt i krypkjeller, indikerer svikt i dreneringen.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • 1.et: BRA: 88 m² / P-rom: 88 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. et: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad, wc og tre soverom

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk:
  - Luft-til-luft varmepumpe
  - Panelovner

  Vedfyring:
  - Vedovn i stua
 • Eiertomt på ca. 3.913,6 m². Tomten er dels flat og dels skrånet, og er opparbeidet med plenarealer og noe beplantning. Deler av tomten fremstår som naturtomt, med stedets vegetasjon.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.
 • Adkomst fra privat veg som går over flere naboeiendommer (ikke kjent med at det er tinglyst adkomstrett).

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for private stikkledninger.

  Eiendommen har privat avløpsanlegg som ble etablert i 2015. Kommunen har gjort oppmerksom på at det var kjente feil på avløpsanlegget i 2016/17, og et pålegg om å utbedre feilene. Videre opplyser kommunen at dette avviket ble bekreftet lukket på bakgrunn av dokumentasjon innsendt av ansvarlig søker den 22.05.2017. Brev fra kommunen vedrørende lukking av avvik er vedlagt i salgsoppgaven. Nåværende eier opplyser at det ikke har vært utfordringer med avløpsanlegget i hans eiertid.

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 199 587 per 2020.
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per 2020.
 • For 2022 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.):
  Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.448,-.
  Renovasjon: Kr 4.176,- (middels beholder - 140 liter).
  Feie- og tilsynsgebyr: Kr 558,- (feiing 1 pipeløp hvert 2 år).
  Forbruk vann: Kr 28,93 per kubikk.
  Slamtømming: Kr 1.873,-(forbruk i 2021)
  Eiendomsskatt: kr 3.068,-.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det ble utstedt ferdigattest for bruksendring av hytte til helårsbolig i 2017.

  Det foreligger også ferdigattest for Infiltrasjonsanlegg for alt avløpsvann for fritidsbolig (5 PE) datert 22.12.2022.

  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på bygningsmassen.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er mottatt byggetegninger fra kommunen, både i forbindelse med tilbyggingen på 80-tallet og bruksendringen i 2017. Innholdet i disse synes å stemme greit overens med dagens bruk, men følgende unntak; Per tegningene som er mottatt ifb med bruksendringen er innvendig bodrom innlemmet i soverom.

  Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport.

  I byggetegninger fremkommer heller ikke overbygget eller innglassing av terrassen. Det er dermed ikke kjent om tiltaket er godkjent. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det elektriske anlegget har ikke blitt kontrollert. Dette betyr at det ikke er noen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år.

  Feiing ble utført siste gang i 2022. Tilsyn ble sist gang utført i 2017. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved slukkeutstyr - dette var over 10 år gammelt. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 800058, tinglyst den 21.06.1913. Gjelder leieavtale(leie av areal) til Stang Skiløperforening.

  Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplan for Stange kommune 2020-2032, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Området nord for eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse, nåværende.
 • Gnr. 295 Bnr. 4 i Stange kommune
 • Kjøpesum pluss omkostninger innbetales til overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:
  Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - ''Et kute hull i platen på terrassen''.
  Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - ''Ja, kun av faglært. Storhamar tak skiftet taket''.
  Er det foretatt radonmåling? ''Foretatt måling når vi kjøpte boligen. Ukjent verdi''.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 2,5 % av salgssummen, ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 15.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 7.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Daniel B Pettersen
Karl Kristian Fjeld

Megler

Karl Kristian Fjeld

45 02 41 18

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev