aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Romedal og Solvinvegen 235!

STANGE Solvinvegen 235

Landlig, stor og solrik eiendom på 1702m² bebygd med en hyggelig enebolig og uthus/låve med verksted.

 • kr 2 450 000
 • BRA 128 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 450 000
 • Omkostningerkr 77 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 527 392
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 915
 • Soverom2
 • ArealP-rom 93 m²
 • Tomt1 702.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000))

  77 392 (Omkostninger totalt)

  2 527 392 (Totalpris inkl. omkostninger)
Landlig, stor og solrik eiendom på ca. 1 702m² som er bebygd med enebolig og uthus/låve på 81m². Boligen har gjennomgått mye modernisering og fornying i perioden 2009-2017. Det kan blant annet nevnes nytt kjøkken, nye gulv i 1. etasje, flere nye overflater, ny vedovn m.m. Noe modernisering bør også påregnes. Eiendommen har en fin og landlig beliggenhet i Romedal, ca. 4 km fra Stange sentrum. Åpen og solrik beliggenhet med flott utsyn over nærområdet som består av landbruksområder med spredt småhusbebyggelse. Her bor du med umiddelbar nærhet til flotte rekreasjonsområder og kort avstand til barneskole og bussholdeplass. ?Landlig og solrik eiendom på ca. 1 702m² ?Enebolig med nyere kjøkken og vedovn ?Overbygget terrasse ?Uthus/låve på 81m² med verksted

Solvinvegen 235, Innlandet

 • Tomt
  1702.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1 702m². Flat tomt, opparbeidet med gårdsplass/innkjøring, gressplen og beplantning. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en fin og landlig beliggenhet i Romedal, ca. 4 km fra Stange sentrum. Åpen og solrik beliggenhet med flott utsyn over nærområdet som består av landbruksområder med spredt småhusbebyggelse. Her bor du med umiddelbar nærhet til flotte rekreasjonsområder. Kort avstand (ca. 600 meter) til Solvin barneskole hvor du også har aktivitetshall, ballspill og sandvolleyballbane. Ca. 800 meter til Romedal gressbane med fotballbane og friidrettsbane. Treningssenter i Stange sentrum. Nærmeste sentrum er Romedal hvor du finner dagligvare, barnehage, ungdomsskole m.m. Flere tilbud, barnehager og skoler i Stange sentrum, ca. 4 km fra eiendommen. I Stange har du også togstasjon. Nærmeste holdeplass for buss er kun ca. 100 meter fra eiendommen.

  Byggemåte
  Enebolig - Byggeår: 1915. 1984: Tilbygg: Gang, kott og bad. 2009: Modernisering: Nytt kjøkken. 2015: Modernisering: Ny peisovn og ny terrassedør. 2017: Modernisering: Ny innvendig trapp. 2017: Modernisering: Nye overflater: gulv, vegger og tak stue, ny ytterdør, flislagt yttergang og malt overflater yttergang. 2022: Modernisering: Malt utvendig nord og østvegg. Det er ukjent byggegrunn. Det er synlig dreneringspapp stedvis utvendig ved tilbygg. Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker i krypkjeller og steinmur under hoveddel. Støpt gulv i kjeller i hoveddel. Jordgulv i krypkjeller. Alder 1915 og 1984. Flat tomt. Tomten var snødekt ved befaring. Utvendige avløpsrør er av ukjent type og utvendige vannledninger er av ukjent type. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Utvendige avløpsledninger er fra 1983. Utvendige vannledninger er fra 1983. Eier opplyser at det ikke er nedgravd oljetank på eiendommen. Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Vindskier i tre. Takstige i metall. Nedløp, takrenner og beslag i metall. Eldre del: Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse. Fasade/kledning har stående bordkledning. Tilbygget del 1984, Isolert trebindingsverk. Eier opplyser at yttervegg Nord og øst ble malt i 2022. Eldre del: Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Undertak i tre. Kryploft er etterisolert med innblåst isolasjon 30 cm. 2 knekott i 2. etasje. Adkomst til kryprom loft via loftsluke i tak i soverom. Det er svært lav takhøyde og begrenset innsyn. Pipe sperrer for innsyn mot sør. Kryploft inspisert fra loftsluke. Lufteluker i gavler. Eier opplyser at det er blåst inn noe isolasjon i skråtak mot knekott. Hele loftet kan ikke inspiseres og ikke alle vegger i knekott kan inspiseres pga lagrede gjenstander. Tilstandsgrad er satt på inspisert område. Tilbygget del: pulttakkonstruksjon, isolert. (1984) Bygningen har malte trevinduer med 3-lags glass. Eldre koblet glass i kjeller. Bygningen har malt hovedytterdør med glass 2017/18. Terrassedør i tre med 2 lags glass, tofløyet, 2015 Terrasse oppført i trekonstruksjoner. Fundamentert på trekonstruksjoner og leca. Tregulv. Vegg i trekonstruksjoner med vindu. Takoverbygg. Tretrapp til inngangspart/terrasse fra terreng. Uthus - Byggeår: 1915. Oppført i trekonstruksjoner. Saltak. Tregulv, støpt gulv, jordgulv. Betongtakstein på tak. Ytterdører i tre. Uisolert. Utvendig kledning. Støpt ringmur under deler av bygget. Leca steintrapp. Vinduer med koblet glass i tre. Taksperrer i trekonstruksjoner. Hemser innvendig. Tretrapp. Innlagt strøm. Stående utvendig kledning. Bygningen blir ikke vurdert, men det anmerkes om noen skjevheter i konstruksjonen gulv/bygget. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Byggtek Innlandet AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekking er ikke besiktiget pga manglende forsvarlig adkomst, alder eller materiale er ukjent, og derfor ikke nærmere vurdert. Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av normal levetid er utlevd på nedløp renner og beslag. Det er ikke montert plattform for feier men det er heller ikke et krav ved oppføring. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Undertaket er misfarget. Utvendig > Vinduer: Mer enn halvparten av normal levetid er utlevd. Vindu på bad er noe misfarget i treverk. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Fundament på bakken med trekonstruksjon benyttet som kiler/forhøyning ikke forankret i bakken. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Avvik i høyde gulv målt i 2. etasje i kott og soverom. Noe svikt i gulv i knekott og store spalter mellom enkelte gulvbord. Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Innvendig > Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Innvendig > Krypkjeller: Det er manglende fuktsperre på bakken. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Innvendig > Innvendige dører: Enkelte dører har riper/slitasje/elde. Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS- installasjoner er oppbrukt. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke sluk i rommet. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Sikringsskap med automatsikringer, 2008, omgjort med flere kurser 2009. Skjult anlegg nytt i 2017 i stue, ellers åpent anlegg i boligen. Tomteforhold > Drenering: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Noe fuktutslag ved fuktsøk grunnmur i krypkjeller og noe misfarging av grunnmur innvendig/saltutslag/fuktmerker. Fuktutslag enkelte steder i grunnmur kjeller. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det har løsnet noen stein i grunnmur i kjeller mot vest. Noe løst puss på grunnmur utvendig. Fuktutslag ved fuktsøk mot gulv i kjeller. Dette er ikke unormalt for byggeår. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Bunnsvill er fukt og råteskadet på nordvegg. Eier opplyser at bunnsvill var eksponert for vann ifm oppbevaring av vanntank under takrennenedløp som stod og rant over ved husvegg. Treverket i bunnsvillen ser ut til å ha vært angrepet av skadedyr, type er uviss, men tilsvarende struktur i treverk som etter feks stokkmaurangrep. Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Det er ikke rekkverk på kjellertrapp., dette er årsaken til at det gis TG3. Våtrom > Generell > Bad/vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Svelling og skade i baderomsplate ved dusjsone. Svelling i baderomsinnredning dør ved dusjsone. Sprekk i linoleumsbelegg gulv. Fall dør-sluk 1,8 cm. Sluk inspisert. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Ja. Beskrivelse: Liten sprekk i gulvet ved dør. Noen skruehull i vegger. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja. Beskrivelse: Flyttet varmtvannsbereder til kjeller. 2.1. Redegjør for årstallet og hva som ble gjort: Beskrivelse: 2016/2017. 2.3. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Beskrivelse: Rørlegger Hørsandlien Åsvang. 4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller vært kontroll på vann/avløp? Svar: Ja. Beskrivelse: Lagt nytt avløp fra vask og oppvaskmaskin og nytt røropplegget fra kjøkkenvasken til varmtvannsbereder (rør i rør). 4.2. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Beskrivelse: Rørlegger Hørsandlien Åsvang. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjellere? Svar: Ja. 6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Etablert pipeløp kjøkken og ny feieluke. 8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter eller skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Råteskade på hushjørnet mot veg, ved taknedløp. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Beskrivelse: Oppgradert el-anlegg og sikringsskap, samt ledningsnett i hele huset. 11.1. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Beskrivelse: Elektor Innstallasjon. 11.2. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg? Svar: Ja. Beskrivelse: Kun kvittering. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)? Svar: Ja. Beskrivelse: Elsjekk. 19. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Svar: Ja. Beskrivelse: Påbygd i 1984. 22. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Beskrivelse: Tinglyst forkjøpsrett. Tilleggskommentar: Etterisolert i 2011. Stuegulv, kjøkkengulv, en yttervegg. Etterisolert på loft, 30cm, i 2011.

  Innhold
  Landlig, stor og solrik eiendom på ca. 1 702m² som er bebygd med enebolig og uthus/låve på 81m². Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, stue med utgang til terrasse, kjøkken, bad/vaskerom og bod. 2. etasje: Gang/trapperom, 2 soverom og 2 kott. Kjeller: Bod/teknisk rom og krypkjeller. Uthuset/låven inneholder: Verksted, 2 boder og utedo.

  Standard
  Enebolig som har gjennomgått mye modernisering og fornying i perioden 2009-2017. Det kan blant annet nevnes nytt kjøkken, nye gulv i 1. etasje, nye overflater stue vegger og tak, lister. Noe nytt skjult elanlegg og vannrør. Forsterkning av etasjeskiller stue. Etterisolering av loft. Ny innvendig trapp. Ny terrassedør og ytterdør. Det kan være påregnelig med fornying av drenering rundt deler av boligen. Badet har utlevd normal levetid. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. For øvrige beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn via den overbygde terrassen. Når du entrer boligen kommer du inn i en et lyst og praktisk vindfang med mørke fliser på gulv. Plass til sko og oppheng av yttertøy, samt adkomst til en praktisk bod med ytterligere oppbevaringsmuligheter. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er et stort, lyst og fint rom. God standard med pen enstavs laminat på gulv og lysmalte overflater. Stuen har flere store vindusflater mot tre ulike himmelretninger som sørger for rikelig med naturlig lys. Som et fint midtpunkt i stuen har du en moderne vedovn fra 2015 som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. Stuen er romslig med god plass til både sofagruppe med salongbord, mediemøblement og et spisebord. TERRASSE Fra stuen har du tofløyet terrassedør fra 2015 ut til en hyggelig og overbygget terrasse. Terrassen har terrassebord på gulv, vegg i trekonstruksjon med vindu og plass til sittegruppe etter eget ønske og behov. KJØKKEN Kjøkkenet ligger i et eget rom i naturlig tilknytning til stuen. Et lyst og hyggelig kjøkken med pen enstavs laminat på gulv, lysmalte overflater og to vindusflater som slipper inn fint lys. På kjøkkenet har du naturlig plass til et spisebord, som gjør at også kjøkkenet blir et naturlig oppholdsrom og samlingspunkt. Pen og tidløs kjøkkeninnredning med god skap- og benkeplass. Innredningen har lyse profilerte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Praktisk med lyse fliser i benkeryggen og belysning under overskapene. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Plass til frittstående hvitevarer som komfyr, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel. Frittstående hvitevarer følger i utgangspunktet ikke med i handelen, men kan avtales med selger. SOVEROM Boligen har to soverom som begge er plassert i boligens 2. etasje. Soverom 1 har belegg på gulv og lysmalte overflater. Fra dette soverommet har du videre adkomst til soverom 2 som har malte tregulv og lysmalte overflater. På soverommene har du plass til seng og garderobeløsninger etter eget ønske og behov. I boligens 2. etasje har du også 2 boder med god oppbevaringsplass. BAD / VASKEROM Boligen har et eldre bad/vaskerom som må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Baderommet har linoleumsbelegg på gulv, våtromsplater på veggene og mekanisk avtrekksvifte. God oppbevaringsplass i baderomsinnredning med heldekkende servant, speil med belysning og vegghengte skap over, samt ekstra høyskap. Baderommet er også utstyrt med dusjhjørne, gulvmontert toalett, utslagskum, opplegg for vaskemaskin og stråleovn.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at gården (gnr. 286, bnr. 1 i Stange kommune) har tinglyst forkjøpsrett på denne eiendommen. Forkjøpsretten avklares med rettighetshaver etter bud/aksept. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000))

  77 392 (Omkostninger totalt)

  2 527 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med ved og elektrisitet. Vedfyring med vedovn fra 2015 i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og stråleovn på baderom.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  17820

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr. 17 819,43,- for 2022. Følgende kommunale avgifter ble fakturert på eiendommen i 2022 (inkl. mva): Avløp: Kr. 6 305,77,- Vann: Kr. 3 881,80,- Renovasjon: Kr. 2 783,76,- Feiing: Kr. 525,- Eiendomsskatt: Kr. 4 323,10,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  549958

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1979847

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3413/286/7: 30.06.1983 - Dokumentnr: 104917 - Forkjøpsrett RETTIGHETSHAVER: GNR 286 BNR 1
  MED FLERE BESTEMMELSER
  22.07.1981 - Dokumentnr: 104852 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3413 Gnr:286 Bnr:1
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1407087 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0417 Gnr:286 Bnr:7
  30.06.1983 - Dokumentnr: 104917 - Rettigheter iflg. skjøte Rettighet hefter i: Knr:3413 Gnr:286 Bnr:1
  Bestemmelse om veg


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Det er mottatt byggetegning fra kommunen datert 1983 i forbindelse med tilbygg til bolig. Tegningen viser kun boligens 1. etasje. Terrassen avviker fra tegningene på størrelse og takoverbygg, ellers er innholdet i samsvar med dagens innredning av 1. etasje. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Det er ikke mottatt byggetegninger på boligens 2. etasje eller kjeller, heller ikke på uthuset. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat vei over gården. Det er tinglyst avtale som gir denne eiendommen vegrett på gårdsveg sydover til fylkesvegen. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Stange kommune 2020-2032, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger nærme område som er avsatt/utnyttet til industri.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000))

  77 392 (Omkostninger totalt)

  2 527 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  77392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,5% av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 17.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev