aktiv-eiendomsmegling
Åby Midtre - Flott og svært attraktivt småbruk m/2 hus, stor låve og ca. 163 dekar eiendom

STATHELLE Åby 76 og Valleveien 10

Flott småbruk på ca. 163 dekar med 2 flotte boliger, låve og garasje. Sjelden anledning!

 • kr 7 750 000
 • BRA 746 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 7 750 000
 • Omkostningerkr 210 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 7 960 792
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 750
 • Soverom5
 • ArealP-rom 369 m²
 • Tomt163 000 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 7 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 193 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 750 000,00))   210 792,- (Omkostninger totalt)   7 960 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Åby Midtre, et attraktivt småbruk i flotte omgivelser på Åby i Bamble kommune. Eiendommen er totalt på ca. 163 dekar og er fordelt på ca. 128 dekar skog, 14 dekar dyrket mark og ca. 21 dekar på annet markslag og gårdstun. Bygningsmassen består av det opprinnelige våningshuset som antas å ha sin opprinnelse ca. 1750 og en enebolig som ble oppført av nåværende eier i 1987. I tillegg er det en stor låve med rikelig lagringsplass til redskap, stall med 3 (6) hestebokser, salrom mv. Frittstående garasjebygg samt stabbur. Naturskjønt område med Åbyelva som renner like nedenfor eiendommen, skog og nærhet til sjøen med småbåthavner, friområder og en fantastisk skjærgård. Med 2 gode boliger er eiendommen også perfekt for flere generasjoner. Velkommmen til en hyggelig visning! Husk påmelding.

Åby 76 og Valleveien 10, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse
  Våningshus
  Bruksareal
  -1. underetasje: 48 kvm
  1. etasje: 118 kvm
  2. etasje: 50 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 42 kvm
  1. etasje: 118 kvm Entré, to stuer, kjøkken, to soverom, bad/vaskerom, toalett, kontor og gangareal
  2. etasje: 43 kvm Gangareal, stue og to soverom

  Kårbolig
  Bruksareal
  -1. underetasje: 76 kvm
  1. etasje: 92 kvm
  2. etasje: 32 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 42 kvm Gang, bad/vaskerom, toalett og soverom
  1. etasje: 92 kvm Entré, stue, kjøkken, bad, to soverom og gangareal
  2. etasje: 32 kvm To soverom

  Frittstående garasjebygg
  Bruksareal
  1. etasje: 80 kvm

  Uthus/låve
  Bruksareal
  1. etasje: 250 kvm  Tomt
  163000m²

  Beskrivelse av tomt
  Samlet areal til eiendommen er ca. 163 dekar, jfr. Nibio gårdskart, kommunale opplysninger og skogbruksplan. Arealet er fordelt med ca. 14 dekar dyrket mark, ca. 128 dekar skog, ca 7,5 dekar klassifisert som "bebygd, saf, vann, bre", hvor det meste av dette (6 dekar) er omkring bebyggelsen (gårdstun mv) og ca. 14 dekar "annet markslag" (kilde: Nibio gårdskart). Tomten rundt bebyggelsen er solrik og pent opparbeidet med veinett, plen, beplantning og opparbeidelse omkring bolighusene. Begge husene har flere fine utemiljøer, funksjonelt og godt adskilt fra hverandre som gjør det enkelt å ha flere generasjoner på gården, evnt. utleie av ett av husene. Teigen ved bebyggelsen grenser til den idylliske Åbyelva renner forbi i eget tempo med sitt fiskehabitat og dyreliv. Åbyelva munner ut i Åbyfjorden hvor man med forsiktighet kan kjøre mindre båt. Arealet til eiendommen er fordelt på flere teiger og fremgår av vedlagte kart fra NIBIO gårdskart samt skogbruksplan. Merk at teig lengst syd som ligger mellom Europaveien og Holtetjenna er solgt til en nabogård, men at oppgitte arealer/talldata i salgsoppgaven er hensyntatt etter salg av teigen (men ikke hensyntatt i skogbruksplanen fra 2018 som selger har overlevert til megler). Av skogen er det i skogbruksplanen beskrevet at ca. 86 dekar anses å være produktivt skogareal og ca. total kubikkmasse 1534 m3. Utdrag av skogbruksplan følger salgsoppgaven, og for interesserte vil man kunne få denne tilstendt av megler på forspørsel. Selger opplyser om at det gjort noe uttak av tømmer til vedproduksjon i 2022 i teigen som ligger på vestsiden av Europaveien (ca. 35m3 gran og likt med lauvskog). Eiendommen er en fantastsisk "livstilseiendom" og hobbybruk, med (tatt eiendomstype i betrakning) en svært sentral beliggenhet i nedre Telemark. Det gjøres oppmerksom på at eiendommer som dette kan ha usikre grenser (vist med stiplede linjer i kommunens eiendomskart) som ved nøyaktig oppmåling kan påvirke areal, og er uten videre ansvar for verken selger eller megler.

  Beliggenhet
  Landlig og koselig beliggenhet. Åby er en liten grend som består av mindre gårdsbruk og boligbebyggelse. Nærområdet består av flott og variert natur med kulturlandskap, dyrket mark, skog og den vakre Åbyelva som renner rett på nedsiden av våningshuset. Tatt type eiendom i betraktning er beliggenheten sentral med enkel adkomst til fylkesveien (gamle E-18) og ca. 10 min. til Stathelle med "alt" av servicefunksjoner. Kort gangavstand til bussholdeplass hvor det går skolebuss til Rønholt. På Rønholt er det barneskole m/SFO, barnehage, idrettshall, innendørs skytebane, ballbinge mv. Idylliske omgivelser med Åbyelva som går like nedenfor med utløp i Åbyfjorden. Kort vei til sjøen med badeplasser/friarealer (f.eks Ivarsand) og flere småbåthavner i Brevikstranda med umiddelbar tilgang til en av Norges vakreste skjærgårder. Området byr på flott turterreng og for dem som ønsker merkede løyper er det kort vei til kyststien som kan følges både til Langesund og til Valle. Nærbutikk på Trosby som er åpen hver dag, med isbar og "take away" tilbud. For golf entusiaster er det det en fin 9 hulls bane kun 5-10 min. unna på Kjørstad (retning Valle). På Valle er det også en fin dagligvarebutikk (Spar), marina, restaurant og et yrende liv sommerstid. Vest Bamble som region har i senere århatt en spennende progresjon ift næringsutvikling og særlig Langrønningen med nyetablert næringpark med blant annet Jysk, Megaflis, BurgerKing, Biltema og Byggmax som sentrale aktører.

  Adkomst
  Fra Larvik: Følg E-18 sørover og ta av ved Rugvedt (skiltet Langesund/Stathelle). Kjør inn i rundkjøringen og ta tredje avkjøring og følg "gamle E-18" sørover. Ta av til venstre hvor det er skiltet mot Valle og eiendommen ligger så lett synlig på venstre side. Eiendommen blir godt skiltet med våre "til salgs" plakater.

  Bebyggelse
  Nærområdet består i all hovedsak av mindre gårdsbebyggelse og eneboligbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Barnehage, barneskole og SFO på Rønholt. Det går skolebuss og det er få minutters gange til bussholdeplassen. Ungdomsskolen er på Grasmyr.

  Byggemåte
  Våningshuset er oppført i tømmer, utvendig kledd med stående panel. Tilbygget del i bindingsverk. Sadlet takverk som er tekket med krum betongstein. Kårboligen er oppført i tradisjonelt isolert bindingsverk fra 1987, utvendig kledd med tømmermannspanel. Sadlet takverkt som er tekket med krum betongstein. Se tilstandsrapport for teknisk vurdering. Det gjøres oppmerksom på at tilstandrapporten omhandler bolighusene, og øvrige bygg er kun lettere beskrevet. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon (kun utdrag) om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   VÅNINGSHUSET (FRA CA. 1750) Bygningsdeler med rød TG3 (store eller alvorlige avvik): Krypkjeller: Trevirke med synlig angrep av borrebille. Råteskader registrert i trevirke/laft ved bunnsvill. Det bør etablerers plast over grunn for å minske fuktopptrekk fra grunn. Mekanisk avtrekk bør etablerers for på bedre ventilasjon. Råteskader trevirke må beregnes skiftet. Bygningsdeler med mørk oransje TG2 (avvik som kan kreve tiltak): Veggkonstruksjon: Fasadepanel med stedvis råteskader i trepanel. Fasadepanel fremstår stedvis også værslitt. Synlig med uttørket og oppsprukket panel. Laft med råteskader lang grunnmur. Synlig fra kryperom. Råteskader trevirke må beregnes skiftet. Stedvis utskiftning av råteskader fasadepanel må beregnes. Takkonstruksjon/loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Konstruksjonene har skjevheter. Loft bør isoleres. Obs på alder og skjevheter. Vinduer: Utskiftninger av boligens vinduer må beregnes. Vinduer fungerer dårlig og de fleste vinduer malt igjen i eldre del. Pipe: Med tanke på alder har pipe trolig høy slitasje i innvendig pipeløp. Innsetning av nytt innvendig røykrør bør beregnes. Radon:Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Bad (sluk, membran og tettesjikt): Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Eldre jernsluk i gulv med begrenset videre levetid. TG 2. Såfremt tett dusjkabinett er etablert på bad vil baderom fylle sin funksjon. Drenering: Boligen har kun etablert drenering på tilbygget del. Trolig Grydong/smørmembran på grunnmur og drensrør i perforert plast. Eldre del har ikke etablert noen form for drenering. Rom under terreng funksjonelle til lagring. Ønskes rom brukt til varig opphold må tiltak beregnes. Bygningsdeler med lys oransje TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): Taktekking: Taktekket består av krum betong taksten skiftet ca. 1990. Undertak består av over og underligger. Membran i papp membran. Lekter i hvit trevirke. Takstein vurderes å fylle sin funksjon noen år fremover i tid. Normal levetid på takstein er 45 til 60 år avhengig av klimatiske forhold. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Nedløp/beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Ved bruk av laser ble avvik registrert på gulv overflater 1.etasje og 2.etasje. Store avvik på stue 1.etasje. Avvik vurderes som normalt sett med tanke på alder og datidens byggemåte. Bad (overflater - vegger og himling): Det er ikke behov for utbedringstiltak. TG 2 settes på våtromsplater vegg på grunn av alder. Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Ventilasjon: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Utvendige vann- og avløpsledninger: Ukjent tilstand på vann og avløpsnett til septik og borehull. Anlegget er kun visuelt kontrollert. Trykktank av eldre dato (1969). Det foreligger ikke dokumentasjon på vannkvaliteten. KÅRBOLIGEN FRA 1987: Bygningsdeler med rød TG3 (store eller alvorlige avvik): Ingen. Bygningsdeler med mørk oransje TG2 (avvik som kan kreve tiltak): Renner/beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Vinduer: Boligens vinduer fra byggeår består av 2-lags isolerglassvinduer fra byggeår. Vinduene med rammer og karmer i malt trevirke. Vinduer fremstår med høy alder. Synlig med slitasje i trevirke. Stedvis punktert isolerglass. Vinduer med begrenset videre levetid. Normal levetid på isolerglass vinduer er 25 til 35 år avhengig av klimatiske forhold. Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Balkong: Boligen har etablert balkong med adkomst fra soverom. Gulv er tekket med pappmembran og tremmegulv i impregnert trevirke. Rekkverk i malt trevirke. Merknad på høyde rekkverk (87 cm). Forskriftskrav etter datidens krav er 90 cm. Membran med høy alder og påregnelig oppgradering. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Underetasjen- toalettrom: Toalettrom mangler ventilasjon. Elektrisk anlegg: Skrusikkringer bør beregnes skiftet til automat sikringer. Bygningsdeler med lys oransje TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Bad/vaskerom (sluk, membran og tettesjikt): Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Drenering: Drenering består av utvendig knotteplast. Drensrør i perforert plast. Boligen er etablert på oppfylt steinmasser på fjell, noe som i seg selv er meget godt drenerende. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vann-/avløpsledninger.

  Innhold
  VÅNINGSHUSET 1 etasje: Gang/vindfang, bad, toalettrom, 2 soverom, 2 stuer og kjøkken. 2 etasje: Gang og 3 soverom Kjeller under deler av boligen med disp.rom og hobbyrom. Forøvrig krypkjeller. KÅRBOLIGEN / ENEBOLIGEN FRA 1987 Underetasje.: Vindfang, gang, 1 soverom, bad, toalettrom og bod. Hovedetasje.: Gang, kjøkken, bad, 2 soverom og stue-/spisestue. Loftsetasje: Gang og 2 soverom. Det er integrert garasje i underetasjen. LÅVE Romslig og solid låve hvor det i underetasjen er tidligere toalettrom (avløpet står igjen og kan re-etableres), gangareal, stall m/3 bokser (inventar til ytterligere 3 bokser medfølger), salrom, tidligere melkerom (NB! her går avløp til sluk ut i grunn og må tilkoblet godkjent avløp om det skal tas i bruk) og i enden av låven mot Valleveien er det god plass til traktorparkering. Under stall er det gjødselkjeller ?hvor selger opplyser om at forekommer vanninnsig ?som er blitt pumpet ut ved behov. Loftsetasjen har god lagringsplass og her har det vært leid ut areal til vinterlagring av biler, båter og caravan. Låven er på ca. 250 kvm. Garasjebygg fra ca. 1972 iflg. eier og er velegnet til både parkering, lagring og verksted. Garasjen er på ca. 80 kvm

  Standard
  Bygningsmassen på eiendommen fremstår som velholdt og funksjonell, og er mye påkostet i senere år. Det vil være naturlige variasjoner ift alder og levetidsbetraktning og krav til standard er individuell og må selv vurderes av interessenter i lys av egne krav og forventninger. Det er som følge av salgsprosessen innhentet tilstandsrapport som ligger vedlagt salgsoppgaven, og det forventes at salgsoppgaven med vedlegg leses i forkant av visning og budgivning. VÅNINGSHUSET Huset har en funksjonell planløsning over 2 plan samt kjeller. Vindfang/gang med belegg på gulv, tapeterste vegger og malt himling. 2 flotte og svært sjarmerende stuer med en sjarm som bare eldre hus kan besørge! Malte tregulv og en kombinasjon av brystningspanel og tapet på vegg. Original malt himling med synlige bjelker. Ildsted i begge stuene. Kjøkkenet er nylig oppusset og det er satt inn en pen innredning fra IKEA. Innredningen har rikelig med både skap- og benkplass og alt av hvitevarer medfølger. God plass til spisebord. Badet har nyere våtromsbelegg på gulv og eldre respatexplater på vegg. Oppgradert innredning og lukket dusjkabinett. Tilstøtende badet er det toalettrom. Det er i huset 4-5 soverom, avhengig av ønsket bruk, da det ene var et tidligere kjøkken. KÅRBOLIGEN (eneboligen fra 1987) Planløsning over 2 etasjer samt innredet loftsetasje. Gang med flislagt gulv m/varmekabler. Malte, panelte flater. Bad i underetasjen er pent og funksjonelt med flislagt gulv (varmekabler) og baderomspanel på vegg. Dusjhjørne, servant i pen innredning og opplegg til vaskemaskin/tørketrommel. Separat toalettrom med wc og servant. Bad i hovedetasjen er pent oppusset i 2011/12 med våtromsbelegg på gulv (varmekabler) og baderomspanel (fibotrespo el. tilsvarende) på vegg. Badekar, wc og servant i pen innredning. Lekkert kjøkken som ble oppusset i 2017 med IKEA innredning. Integrerte hvitevarer som medfølger (øvrige hvitevarer medfølger ikke). Rikelig med skap- og benkplass og god plass til spisesgruppe. Flott stue-/spisestue med 1 stav laminatgulv og fin peisovn. Tapet på vegg og takess i himling. Utgang til veranda. I stuen er det også luft til luft varmepumpe. 5 soverom som er fordelt på alle etasjer, samtlige med funksjonell størrelse. I denne boligen er det også en integrert isolert garasje. Se forøvrig tilstandsrapport for ytterligere beskrivelse og teknisk vurdering.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Merk at materialer og evnt. redskap i uthus-/driftsbygninger som vil medfølge. Uthus/driftsbygninger/tomt vil ikke bli ytterligere rengjort/ryddet og overtas slik det fremsto ved visning.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er lagt inn fiber til begge boligene.

  Parkering
  Frittstående garasjebygg i gårdstunet samt integrert garasje i kårboligen. Forøvrig et romslig gårdstun med mange parkeringsmuligheter. Loftsetasjen på låven har også blitt benyttet til vinterlagering (utleie) for båt, bil og caravan.

  Diverse
  - Pr. 23.01.2023 står det kr 10592 på skogfond som følger eiendommen. - Rydding/rengjøring: Materialer og evnt. redskap i uthus-/driftsbygninger som står ved visning, vil medfølge. Uthus/driftsbygninger/tomt vil ikke bli ytterligere rengjort/ryddet og overtas slik det fremsto ved visning. - Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. - Jakt: Her er eiendommen grunnet arealkrav avhengig av samarbeid med naboer. Jakta på eiendommen har vært leid ut til nabo, år til år iflg. selger. -Eiendommen har vederlagsfri bruksrett på veien opp mot Grobstokk for tilgang til skogsparsell, dog ansvar for evnt. skader man måtte påføre veien. Dette i.h.t jordskiftesak av 2015. -På jordet ned mot elva (nedenfor våningshuset) står det brønnhus. Brønnen er ikke lenger i drift, men står med vann (er ikke sanert). Forøvrig har eiendommen hatt godt med inntekter og selger opplyser om følgende gjeldende og tidligere avtaler: -Det er 3 avtaler med reklame på gården, totalt kr. 36 500,- pr. år. Det er ikke fremvist noen kontrakt på dette, og det opp til ny eier i videreføre, men det er ikke søkt vegvesen om tillatelse. -Det har vært leid ut til vinterlagring av bil på låve, plass til 10-12 biler, 3-5000 pr. bil. Alle avtaler er sagt opp, men selger informerer om at flere er interessert i å leie videre. -Dyrka mark: Nabo har drevet jorda, kr 100,- pr.dekar, avtalen løper ut vekstsesongen, dvs. t.o.m september 2023. -Utleie av Valleveien 10 (kårboligen). Boligen er p.t utleid til Strand Stål AS for kr 15 000,- + strøm, tv og internett. De har 1 mnd. oppsigelse. Leieforholdet følger boligen, såfremt ikke leietaker sier opp avtalen før overtagelse. -Steinbruddet ved bussholdeplassen paralellt med Europaveien: Bruddet har vært leid ut til lokal grunnentreprenør for kr 12000,- pr. år. Denne avtalen er sagt opp.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  7 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 193 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 750 000,00))   210 792,- (Omkostninger totalt)   7 960 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  I våningshuset er det vedfyring og elektrisk oppvarming. I kårboligen er det vedfyring, elektrisk oppvarming og luft til luft varmepumpe.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  21922

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene er fordelt på 12 terminer og inkluderer eiendomsskatt, renovasjon, feiing/tilsyn og tømmeavgift (septik).

  Formuesverdi primær
  265049

  Formuesverdi primær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3813/47/2: 09.11.1938 - Dokumentnr: 501093 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3813 Gnr:47 Bnr:3 Rett til fri havnegang på en del av d.e. 21.11.1955 - Dokumentnr: 502309 - Best. om vann/kloakkledn. Vegvesenets betingelser vedtatt 05.09.1961 - Dokumentnr: 501995 - Skjønn vedr. riksveg 40 Gjelder denne registerenheten med flere 16.02.1962 - Dokumentnr: 500297 - Jordskifte Grensegangssak nr. 1/1953 v/Grenland jordskifterett. Gjelder denne registerenheten med flere 07.06.1968 - Dokumentnr: 501602 - Bestemmelse om bebyggelse Vegvesenets betingelser vedtatt 12.12.1973 - Dokumentnr: 10109 - Erklæring/avtale RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER 05.11.1991 - Dokumentnr: 15085 - Best om garasje/parkering Best. ang. vedlikehold av bygninger m.m. Gjelder denne registerenheten med flere 29.03.2007 - Dokumentnr: 295673 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Lede AS Org.nr: 979 422 679 Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om veg Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 18.01.2012 - Dokumentnr: 51762 - Bestemmelse iflg. skjøte Rettighetshaver: Knr:3813 Gnr:97 Bnr:1 Gjelder leggeplass for tømmer 15.09.2015 - Dokumentnr: 844762 - Jordskifte Jordskiftesak 0800-2012-0034 Veien Årstad-Svindland-Grobstok Saken gjelder bruksordning vei Gjelder denne registerenheten med flere Dokumentnr: 904585 - Opprettelse av matrikkelenheten OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930 17.08.1927 - Dokumentnr: 900183 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3813 Gnr:47 Bnr:5 18.07.1928 - Dokumentnr: 900153 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0814 Gnr:47 Bnr:6 20.02.2008 - Dokumentnr: 150278 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0814 Gnr:47 Bnr:6 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0814 Gnr:47 Bnr:7 01.01.2020 - Dokumentnr: 1434781 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0814 Gnr:47 Bnr:2 09.11.1938 - Dokumentnr: 501093 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:3813 Gnr:47 Bnr:3 Fri bugate på d.e. Samtlige heftelser er innhentet av megler og kan om ønskelig fåes tilsendt på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger midlertidig brukstillatelse på Valleveien 10 som ble oppført i 1987 (brukstillatelsen er datert 13/4-1988). Det foreligger ikke attester på Åby 76, noe som er helt normalt tatt i betraktning byggeår. Det foreligger tegninger ifm tilbygg av våningshuset, samt tegninger av kårboligen (Valleveien 10). Sistnevnte tegninger avviker noe fra slik det fremstår i dag, da det særlig registreres at loft trolig er innredet i etterkant da det ikke foreligger tegningsgrunnlag av det som er mottatt fra kommunen. Av det trolig ikke omsøkt innredning av loft til varig opphold, og dette ansvar overtas av kjøper. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei (Valleveien). Privat avløp (septiktank til begge boligene) og privat vann (borrehull til begge boligene).

  Regulerings- og arealplanner
  Det meste av eiendommen ligger i kommuneplanens arealdel vist som LNF område. Tun og areal tilknyttet teigen hvor bygnignsmassen er, er vist som LNF område samt bevaring naturmiljø, bruk og vern av sjø/vassdrag, hensyn landskap, høyspenningsanlegg, ras-/skredfare. Kart som viser kommuneplanens arealdel samt planstatus følger vedlagt. Deler av eiendommen opplyses også å være tilknyttet reguleringsplan E-18-Åby, planID 3813184 og FV.363 gang-sykkelveg Åby-Grindbakken, planID 3813373 (er utenfor/??ikke ?relevant for denne eiendommen). Nevnte reguleringsplaner kan om ønskelig fåes på forespørsel til megler. Kommuneplanens arealdel m/bestemmelser kan også ses på www.bamble.kommune.no. Våningshus og stabbur er Sefrak registrert med rød trekant (meldepliktig). Bygningane i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikkje tillagt spesielle restriksjonar. Registreringa fungerar meir som eit varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygninga. For meldepliktige bygningar (bygningar som er eldre enn 1850), er det lovfesta i §25 i Kulturminnelova at ei vurdering av verneverdien MÅ gjerast før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at deler av eiendommen leies ut, f.eks kårboligen. Kårboligen (Valleveien 10) er p.t leid ut for kr.15 000 pr. mnd + strøm. Leieforholdet følger eiendommen og overtas av ny eier. Kopi av leiekontrakt kan fåes av megler på forespørsel.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at våningshus og stabbur er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan og bør påregnes at det likevel kan foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen. For meldepliktige bygningar (bygningar som er eldre enn 1850), er det lovfesta i §25 i Kulturminnelova at ei vurdering av verneverdien MÅ gjerast før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig med bo og driveplikt. Se forøvrig under avsnittet "konsesjon".

  Kommentar konsesjon
  Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig med bo og driveplikt. Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket. Dersom kjøper ikke skulle få innvilget konsesjon må nødvendig sikkerhet for kjøpesum i slikt tilfelle opprettes som tredjemannspant i eiendommen. Selger forplikter seg til å undertegne på pantedokument for tredjemannspant dersom partene ikke blir enige om annen sikkerhet. Selger forplikter seg også til å utstede in-blanco skjøte og/eller generalfullmakt til kjøper mot oppgjør i henhold til kontrakten. For å erstatte pantedokument med urådighet som nevnt i punkt 5, vil selger utstede en ny urådighet på eiendommen til fordel for kjøper. Oppgjør vil bli foretatt overfor selger senest når urådighet til fordel for kjøper og eventuelt pantedokument for tredjemannspant er tinglyst. Partene er innforstått med at meglerforetakets oppdrag i dette tilfelle vil bli avsluttet i det oppgjøret overfor selger er gjennomført. Kjøper plikter å gjøre sin bankforbindelse kjent med ovennevnte konsesjonsrisiko og at eventuelle pantedokument og vilkår for frigivelse av kjøpesum må utformes på bakgrunn av utfall av søknadsprosessen i forbindelse med konsesjon. Bamble kommune opplyser at eiendommen ikke er underlagt priskontroll etter konsesjonslovens bestemmelser. Forøvrig gjøres det oppmerksom på at kommunen kan sette vilkår for konsesjon (f.eks personlig boplikt). Det gjøres særskilt oppmerksom på driveplikt av dyrket mark/landbruksareal, jfr. jordlova § 8. "Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort. Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar og vere skriftleg. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løysingar, kan følgjast opp som brot på driveplikta. Eigaren må sende kopi av avtala til kommunen. Ei leigeavtale som er i strid med andre eller tredje punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller i høve til offentlege styresmakter." Driveplikten har ved denne eiendommen vært oppfylt ved utleie til lokal gårdbruker, og avtalen utgår ved utløpet av denne vekstsesongen, dvs til og med september 2023.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen (eiendommen har mindre enn 35 dekar dyrket mark og mindre enn 500 dekar produktiv skog).

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  7 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 193 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 750 000,00))   210 792,- (Omkostninger totalt)   7 960 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  210792

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13 900 ,- oppgjørshonorar kr 5900 ,- og visninger kr 3500 , -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Simen Dippner Bakke

Megler

Simen Dippner Bakke

90 92 22 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev