aktiv-eiendomsmegling

STATHELLE Herreveien 12

Sentralt beligg. næringslokale på Rugtvedt/Stathelle. Mange bruksmuligheter . To etg. store åpne arealer, 3 kjøreporter.

 • kr 5 150 000
 • BRA 835 m²
 • Prisantydningkr 5 150 000
 • BRAP-rom 835 m²
 • Omkostningerkr 130 092
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 280 092
 • ObjektstypeButtikslokale
 • EierformSelveier
 • Byggeår1985
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 150 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 128 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 150 000)) 130 092 (Omkostninger totalt) 5 280 092 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning første etasje
Eiendommen er bebygget med bygning med areal over to plan. Bygningen inneholder næringsareal som består av snekkerverksted/lager og kontor/spiserom med entre i 1.etasje. Verksted, lakeringareal, toalett og lagerrom i 2.etasje. Tilleggsbygning fremstår som frittliggende garsasje med lager.

Herreveien 12, Vestfold og telemark

 • BRA
  835m²

  BTA
  820m²

  Beliggenhet
  Eiendommen har en særdeles sentral og god beliggenhet på Stathelle/Rugtvedt- med nærhet til E-18. Området er i konstant utvikling, med nye aktører som etablerer seg i området. Her ligger man midt mellom Oslo og Kristiansand, kun 2 minutter fra avkjøringen til E-18.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består av enkelte næringseiendommer og frittliggende boliger/leilighetsbygg.

  Konstruksjon
  Konstruksjoner og innvendige forhold - Hentet fra takstdokument vedlagt i salgsoppgave: Grunn og fundamenter: Ut fra områdekjennskap antas grunnforholdene å være oppfylte løsmasser/pukk på fjell. Fundamentert med støpt betongplate på grunn. Ytterveggskonstruksjon: Isolert bindingsverk vegger tekket med trepanel på utvendig fasader. Isolert i hulrom. Fasader: Utvendige fasader er tekket med liggende trepanel. Utvendige dører og vinduer: Stort sett isolerglassvinduer i med rammer og karmer i trevirke. Inngangsdører i malt trevirke med glass. Leddporter (3 stk) til lager/verksted i aluminium med el-åpner. Takkonstruksjon: Sadlet takverk bærende på limtre. Isolert i hulrom med 20 cm isolasjonsmatter. Taktekking: Taket er tekket med krum betong takstein fra byggeår. Renner, nedløp og beslag: Takrenner og beslag i lakkert stål. Innvendige overflater gulv: På gulv er det etablert fliser og malt betong flater. Malt betonggulv i lagerareal/verksted. Vinylbelegg på gulvflater 2.etasje. Innvendige overflater vegg: På vegger er det etablert malt strie og panel. Slette flater på veggflater verksted. Innvendige overflater himling: I himlinger er det etablert panel og gipsplater Verksted har etablert Siporex elementer i himling/etasjeskille. Innvendige dører og vinduer: Speildører i trevirke. Kjøkkeninnredning: Innredninger med hvite dør og og skuffronter. Laminat benkeplate med benkebeslag i stål. God standard på innredning. Sanitær primæranlegg: Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløpsanlegg. Vannrør i rør i røranlegg og kobber med plast kappe. Toalettrom og garderober har normal standard. Ventilasjon primæranlegg: Ventilasjonsanlegg etablert med varmegjenvinning til verksted/kontordel.

  Innhold
  Første etasje: Entré/gang, kontor/spiserom med kjøkken, lager, fyrrom og verksted. Andre etasje: Lagerrom/verksted, lakkeringsareal, toalettrom, gang

  Standard
  Eiendommen er brukt og er i bruk som trevarefabrikk. Eiendommen fremstår som velholdt og innehar en god industristandard. 1 etg. har murte gulver i produksjonsområdetr og flis og belegg i kontor og spisedeler. 2 etg. har tregulver hovedsakelig tekket med belegg. Begge etg. har har mye vindusareal. i 2 etg. er det stort vindu mot nord og øvrig deler av 2 etg. har takvinduer.

  Eeindommens potensiale
  Eiendommen drives idag som en trevarefarbrik med hovedsakelig produksjon av vinduer dører og mindre trekonstruksjoner. Bygningen og beliggenheten åpner for mange bruksmuligheter innen småindustri og lagervirksomhet. Spesielt og fremheve er eiendommen særdeles sentrale belighenhet ift. E-18 og infrastruktur på sør og østlandet.

  Tekniske installasjoner
  Eiendommen er i drift som trevarefabrikk og innredet deretter med utstyr og innrettninger ift. dagens drift. Inventar/maskiner medfølger ikke. Eiendommen overleveres til ny eier etter avtale mellom partene ift. rydding og renhold.

  Parkering
  Parkering på asfaltert gårdsplass og garasje.

  Beskrivelse av tomt
  Plan tomt eiet tomt ca 1443 kvm med oppført hovedbygning og frittliggende garasje. Øvrige deler av tomten fremstår hovedsakelig som asfalterte parkeringsarealer.

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Det er ikke utarbeidet energimerking da dette er en næringseiendom. Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no.

 • Info om eiendomsskatt
  Grunnlag for eiendomsskatt: 4 010 000,-

  Formuesverdi
  1259399

  Formuesverdi år
  2021

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3813/21/251: 06.08.1984 - Dokumentnr: 13411 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3813 Gnr:21 Bnr:36 30.10.1985 - Dokumentnr: 19895 - Bestemmelse om bebyggelse Vegvesenets betingelser vedtatt 30.11.1999 - Dokumentnr: 17208 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3813 Gnr:21 Bnr:68 Med flere bestemmelser 09.07.1984 - Dokumentnr: 11895 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3813 Gnr:21 Bnr:36 25.10.1999 - Dokumentnr: 15024 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 25.10.1999 - Dokumentnr: 15025 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 25.10.1999 - Dokumentnr: 15025 - Målebrev 01.01.2020 - Dokumentnr: 997352 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0814 Gnr:21 Bnr:251

  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Samtlige bygningstegninger fra Bamble Kommune ligger som vedlegg i salgsoppgave. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig, private stikkledninger til offentlig tilkobling. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger under reguleringsplan "Områderegulering Rugtvedt-Roverud" med planID 3813 221. Området er regulert til boligbebyggelse. Del mot veg under gul og rød sone iht. T-1442 (støysone).

  Grunnboksdato
  2023-03-14T23:00:00Z

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen er bebygd og verken er eller har vært i bruk som helårsbolig.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper. Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9. Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen , jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8. risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  5 150 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 128 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 150 000)) 130 092 (Omkostninger totalt) 5 280 092 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  130092

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Vedlegg til salgsoppgave
  Takstrapport, kommunale opplysninger, tinglyste heftelser og gjeldene målebrev.

Jørn Amlie

Megler

Jørn Amlie

96 50 05 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev