aktiv-eiendomsmegling
Fasadebilde
Fasadebilde

STATHELLE Krabberødstrand 10 a og b

Eldre enebolig med tilbygget utleiedel (2007) og garasje. Sjønær beliggenhet med flott utsikt.

 • kr 2 790 000
 • BRA 245 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 790 000
 • Omkostningerkr 86 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 876 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1910
 • Soverom4
 • ArealP-rom 204 m²
 • Tomt606 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,00))   88 890,- (Omkostninger totalt)   2 878 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning underetasje
Enebolig med sekundærdel/utleiedel. Det er også dobbel garasje under tilbygget del samt en areal under opprinnelig del som i senere år har vært benyttet som kontor (står tomt i dag). Antatt opprinnelig oppført på tidlig 1900-tallet og tilbygget mot nord-øst i 2007. På bakkeplan i tilbygget er det en fin dobbel garasje. Tilbygget del holder en normal god standard fra 2007 og den eldste delen har svært enkel standard med et gjennomgående behov for renovering. Sjønær og fin beliggenhet med flott utsikt utover breviksstrømmen og over mot Trosvik. Det er gangavstand til "alt" av servicefunksjoner, deriblant Rema 1000, Alti Brotorvet og BS-senteret. Fine turområder lokalt med kort spaseravstand til småbåthavner og eldre, maritimt nærmiljø på gamle-Stathelle. Velkommen til visning!
Sentral beliggenhet med nærhet til det meste av butikker og servicefunksjoner

Krabberødstrand 10 a og b, Telemark

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  -1. underetasje: 75 kvm
  1. etasje: 120 kvm
  2. etasje: 50 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 34 kvm
  1. etasje: 120 kvm
  2. etasje: 50 kvm  Tomt
  606m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 606 kvm, jfr. målebrev av 05.03.2008. Terrasseareal og noe hage i bakkant av bygget samt terrassse på vestsiden hvor det også er satt opp en enkel "hagestue". Det er skrånende terreng mot sør.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en meget sentral beliggenhet med kort gange til Rema 1000, Alti Brotorvet, Bs-senteret mv., hvor man har det meste av butikker og nødvendige servicefunksjoner. Fin nærhet til sjøen med en flott utsikt utover Breviksstrømmen og over mot Trosvik området. Det er også kort gange bort til småbåthavner og gamle Stathelle med et eldre og maritimt nærmiljø.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Nærområdet består i all hovedsak av eldre boligbebyggelse, samt noe næring. Umiddelbar nærhet til bl.a biblioteket.

  Byggemåte
  Beskrevne bolig er en frittliggende enebolig oppført ca. 1900 med tilbygget utleiedel i 2007. Felles adkomst i underetasje med trapp. Eldre del har areal over tre plan. Tilbygget del har areal over to plan. Boligen er etablert på fjell. Grunnmur i betong med sparestein og murt lettklinkerblokker. Yttervegger i tradisjonelt isolert bindingsverk og reisverk tekket utvendig med stående trepanel. Boligens vinduer består av to-lags isolerglass og kobla vinduer med rammer og karmer i trevirke. Etasjeskiller i tradisjonelt isolert tre bjelkelag. Sadlet fabrikkframstilt og plassbygget takverk tekket med betong takstein og lakkert stålplater. Takrenner i lakkert stål. Innvendige overflater består av laminat, belegg, teppe og gulvbord på gulvflater. Panel og tapet på veggflater. Panel og malt plater i himlinger. Våtrom med fliser/belegg og våtromsplater/fliser på veggflater. Pipe oppført i teglstein og murt lettklinker elementer. Boligen inneholder eldre hoveddel som idag fremstår som ett restaureringsobjekt. De fleste bygningselementer med behov for tiltak. Tilbygget bolig (2007) fremstår i funksjonell stand med merknad på våtrom. Se førøvrig beskrivelse i rapport.   Bygningsdeler med rød TG3 (store eller alvorlige avvik): Taktekking - eldre del: Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Tiltak: Taktekkingen må skiftes eller utbedres. Nedløp og beslag - eldre del: Utvendige beslag har utettheter. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Tiltak: Utettheter i utvendige beslag må utbedres. Utvendig veggkonstruksjon - eldre del: Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Fasadepanel fremstår værslitt. Vestvegg med synlig råteskader langs terrasse. Generelt høy slitasje og behov for tiltak. Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Etasjeskille/gulv mot grunn - eldre del: Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Råteskadet trevirke i/over kryperom må beregnes utbedret/skiftet. Krypkjeller: Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Trevirke med spor etter borrebille og råteskader. Tiltak: Skadet treverk må skiftes. Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Bad/vaskerom (nyere del) - Overflater vegger og himling: Det er registrert synlige tegn på fukt-/råteskader. Tiltak: Fuktskadet våtromsplater må skiftes i dusjnisje. Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. Tiltak: Det bør foretas terrengjusteringer. Bygningsdeler med mørk oransje TG2 (avvik som kan kreve tiltak): Takkonstruksjon/Loft - tilbygget del: Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Loft har spor etter mus. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Takkonstruksjon/Loft - eldre del: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Lokal utbedring bør utføres. Vinduer - eldre del: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Vinduer værslitt i rammer og karmer. Stedvis tiltak må beregnes. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Innvendige overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Pipe og ildsted - eldre del: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Tiltak: Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp. Det bør beregnes innsetning av nytt innvendig pipeløp. Innvendige trapper - eldre del: Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt ut i fra alder. Tiltak: Trappen står foran en god del vedlikehold. Bad - Overflater gulv (tilbygget del): Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Tiltak: Fallforhold bør utbedres til sluk. Eventuelt etablering av tett dusjkabinett. Tilliggende konstruksjoner våtrom: Det er registrert symptom på fuktskader. Tiltak: De påviste skader må utbedres. Skadet våtromsplater må beregnes skiftet. Bad - Overflater gulv (eldre del): Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Vannledninger og avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsrør og vannledninger. Tiltak: I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Elektrisk anlegg: Sikringsskap med automatsikringer. Sikringsskap ombygget de senere år eldre del. El-skap tilbygget del fra 2007. Ledningsnett og strømskap i all hovedsak fra byggeår (2007) og eldre i hoveddel. 3 x 63 amp. inntakssikring. Kapasitet på kurser bør vurderes av kjøpere, da man vil ha individuelle behov. Tiltak må beregnes når eldre del oppgraderes. Drenering - tilbygget del: Knotteplast må utbedres mot vest. Drenering - eldre del: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak: Lokal utbedre må utføres. Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Bygningsdeler med lys oransje TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Bad (eldre del) - Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Eiendommens tilstand er vurdert av takstmann Jan Tore Eriksrød og rapporten datert 12.04.2023 ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Standardkrav vil være subjektivt fra interessent til interessent og tilstandsrapporten gir tilstandsgrad (TG) fra 0-3, hvor TG0 sjeldent vil forekommen og i den andre enden av skalaen er TG3 som indikerer kraftige symptomer/funksjonssvikt (eller f.eks. utgått levetid). TG2 nyanseres også med lys og mørk oransje, hvor lys oransje er merknader uten behov for umiddelbare tiltak og mørk oransje som kan kreve tiltak. Forøvrig vil megler ta for gitt at tilstandsrapport er lest og forstått innen evnt. budgivning.

  Innhold
  Opprinnelig del har planløsning over 2 etasjer og inneholder bl.a: Felles inngangsparti-/trapp med "ny" del, entrè/gang, kjøkken, 2 stuer, 3 soverom, wc og bad. Fra kjøkkenet og fra toppetasjen er det utgang til hage-/terrasseareal med noe hage og terrasse med en liten hagestue. "Ny" del (fra 2007) inneholder gang, bad, 1 soverom, stue med åpen kjøkkenløsning og balkong mot nord-øst. Sokkeletasjen på den nyeste delen er garasje (dobbel med 2 porter). Sokkeletasjen på den opprinnelige delen er et mindre lokale med entrè, åpent disp.rom og wc. Inngang til krypkjeller. Dette lokalet har trolig tidligere vært butikklokale i eldre dager samt i senere tid vært leid ut til kontorvirksomhet. I dag er sistnevnte areal uten leieforhold og i svært enkel stand.

  Standard
  Bygget har i sin helhet en varierende standard, hvor det er en normal god standard i tilbygget del fra 2007 og en svært enkel standard i hoveddelen med gjennomgående behov for renovering. Boligdelen i tilbygget har sine gang/kjøkken/stue/soverom i all hovedsak laminatgulv, panelte vegger og takess i himlinger. Funksjonelt kjøkken med godt med skap-/benkplass. Hvitevarer i boligen tilhører leietaker. Stuen har utgang til balkong og i stuen er det både luft til luft varmepumpe og ildsted. Badet har våtromsbelegg på gulv med varmekabler og våtromsplater på vegg. På bad er det servant i innredning, toalett, dusjhjørne og opplegg til vaskemaskin. Luke til loftsareal over tilbygg i gangen. Under nevnte boligdel er det dobbel garasje. Hovedelen er meget innholdsrik med en planløsning over 2 etasjer. Det er en gjennomgående enkel standard med behov for renovering. Likeledes enkel standard med renoveringsbehov i underetasjen. Vedlagt ligger tilstandsrapport utarbeidet av Telemark Takst og Byggvurdering AS med videre teknisk vurdering-/beskrivelse.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er mulighet for internett til boligen. Megler har ikke kjennskap til hvorvidt det er fiber.

  Parkering
  Dobbel garasje og forøvrig gateparkering etter gjeldende bestemmelser.

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at eiendommen (verken innvending eller utvendig) ikke vil bli ytterligere rengjort eller ryddet før overtagelse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,00))   88 890,- (Omkostninger totalt)   2 878 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Varmepumpe (luft til luft varmepumpe i begge boligene) og vedfyring.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  24155

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Beløpet er fordelt over 12 terminer og inkluderer vann, avløp, renovasjon, feiing-/tilsyn og eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  1466963

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  5281067

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3813/25/279: 23.03.2007 - Dokumentnr: 281881 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3813 Gnr:25 Bnr:596 Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser 15.03.1967 - Dokumentnr: 500812 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3813 Gnr:25 Bnr:10 EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930 EIENDOMEN HAR TIDLIGERE HATT FESTENUMMER 02.11.2006 - Dokumentnr: 531814 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0814 Gnr:25 Bnr:626 28.01.2009 - Dokumentnr: 63458 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 1109093 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0814 Gnr:25 Bnr:279 23.03.2007 - Dokumentnr: 281881 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:3813 Gnr:25 Bnr:596 Rettighet hefter i: Knr:3813 Gnr:25 Bnr:684 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:3813 Gnr:25 Bnr:684 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:3813 Gnr:25 Bnr:684 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:3813 Gnr:25 Bnr:684 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:3813 Gnr:25 Bnr:684 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:3813 Gnr:25 Bnr:684 Snr:6 Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest datert 05.01.2009 på tilbygget del som er oppført i 2007. Det er ikke utstedt attester på opprinnelig del som i seg selv er helt normalt utifra byggeåret. Som en følge av lovendring 1 juli 2015, utstedes det ikke ferdigattest på tiltak søkt før 1.januar 1998. Megler har mottatt byggesøkte tegninger fra kommunen. Disse avviker noe, uten videre ansvar for megler/selger. Tegninger er vedlagt salgsoppgaven.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. Private stikkledninger frem til kommunal koblingspunkt.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et regulert område ("Brotorvet vest" av 07.02.2019). Eiendommen er vist som bolig/forretning/kontor i reguleringskartet samt bevaring kulturmiljø. Vedlagt salgsoppgaven ligger reguleringskart, planstatus og reguleringsbestemmelser. Det er prosjektert et nytt prosjekt, Krabberødstrand Amfi, som grenser til denne eiendommen mot sør. Dette er også tegnet inn i reguleringskart vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler ved evt. spørsmål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele, eller deler av eiendommen leies ut. Boligen i den nyeste delen er utleid og leieforhold må overtas av ny eier. Leiekontrakt kan om ønskelig fåes av megler. Leietaker betaler kr 7500,- pr.mnd inkl. strøm og internett/tv/garasje. 3 mnd. oppsigelse.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,00))   88 890,- (Omkostninger totalt)   2 878 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  86792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig. Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,8% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  13900,- oppgjørshonorar kr 5900 ,- og visninger kr  3500, -.   Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Barbro Trotland

Megler

Barbro Trotland

95 48 51 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev