aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Rådhusbakken 10

Stathelle Rådhusbakken 10

Renoveringsobjekt - Nytt taktekke og beslag i 2019 - Sjøutsikt - Spennende mulighet!

 • BRA 187 m²
 • OMKOSTNINGER29 592
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 019 592
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 850
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT338 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  28 250,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  29 592,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 019 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bygningens areal er fordelt på følgende rom:
Entré, toalettrom, gang, kontor, forsamlingssal/scene, 2 kjøkken og møterom.
Fasade

Rådhusbakken 10, Vestfold og telemark

 • Innvendig er det gulv av belegg. Veggene har tapet, panel og malte plater. Innvendige tak har himlingsplater. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Boligen har mursteinspipe men ingen ildsteder. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Kjøkken mot sør: Kjøkkenet har innredning med glatte fronter og stålbeslag. Det er belegg på gulv, tapet på vegg og tak-ess i tak. Hovedkjøkken: Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap og komfyr. Det er belegg på gulv, plater på vegg og i innvendig tak Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Toalettrom: Det er tre toalettrom, en av toalettene mangler. Det er belegg på gulv, plater på vegger og tak. Toalettene er av variabel alder og kvalitet.
 • Sjønær beliggenhet i et sentralt og populært område på gamle Stathelle. Sjarmerende eldre bebyggelse i maritimt nærmiljø med umiddelbar nærhet til sjøen og båthavnen. Kort vei til Brotorvet kjøpesenter med det meste av servicefunksjoner, skole, barnehage, idrettsanlegg, kollektiv transport og bademuligheter.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Fra Stathelle:
  Fra rundkjøringen, ta av inn mot Brotorvet. Kjør rett frem, forbi senteret og ta av til venstre inn på Kveldsolveien. Ta første til høyre inn på Bergstien. Boligen ligger på høyre side av veien i bunnen av bakken. Boligen vil bli merket med Aktiv "til salgs" plakat, og ved fellesvisninger blir det satt ut skilt.
 • Bygget er beliggende i Rådhusbakken 10 på Stathelle i Bamble kommune. Byggeår er ukjent, antatt tilbygget i 1984. Oppført med grunnmur i naturstein, tilbygg i lettklinker blokker. Yttervegger i laft/ tømmer og utvendig kledd med liggende kledning. Yttervegg på tilbygg i lettklinker blokker/utvendig pusset. Etasjeskiller i trekonstruksjon. Takkonstruksjon oppbygget som saltak med plassbygget konstruksjon, tilbygg med prefabrikkert sperrer. Taket er tekket med takstein. Beslag i alu-sink. Det er skiftet nytt taktekke og beslag i 2019. Bygget er gammelt og har et akkumulert oppgraderings/utskiftning behov. Se forøvrig rapportens spesifikke punkter for ytterligere informasjon.

  Bygningsdeler med rød TG3 (store eller alvorlige avvik):
  Veggkonstruksjon: Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Opplyses på generell erfaring: Erfaringsmessig har laftet tømmer høy skade frekvens i lafteknuter, åpninger til dører og vinduer og spesielt er bunnsvill langs grunnmur utsatt. Det er umulig å kontrollere destruktive inngrep/inngrep i vegg. Ved befaring var det indikasjoner på at det er fukt/ råteskader i bakenforliggende konstruksjon , ved at det er stukket med kniv i gjennom kledning og inn i laftevegg. Kledning har generell høy slitasje på nedre del av veggen samt at bunnstokk delvis har råteskader. Yttervegg i lettklinker blokker har en del riss/ sprekker.
  Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
  Vinduer: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er mange vinduer med råteskader og vinduene er i generell dårlig forfatning. Det anses ikke økonomisk regningsvarende å renovere vinduene.
  Tiltak: Vinduer med råteskader må erstattes med nye.
  Dører: Dører har råteskader. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Dørene er i generell dårlig forfatning.
  Tiltak: Råteskadede dører må skiftes ut.
  Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Synlig lekkasje gjennom betong dekke og rust i armering.
  Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Trappen har generell slitasje i betong. Rekkverk har store åpninger med fare for fall.
  Tiltak: Tekkingen må skiftes/utbedres.
  Innvendige overflater: Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Overflatene er hovedsakelig av elder årgang. Deler av overflatene har vesentlige skader, hovedsakelig i innvendig tak pga. lekkasjer.
  Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes.
  Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Det er registrert symptom på sopp/råte. Synlig råteskader samt treskadeinnsekter.
  Tiltak: Råteskadet treverk må skiftes. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. På loft er det synlig sotvann og avflassinger på pipestokk. Pipen er revet over tak og ikke i drift.
  Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
  Rom under terreng: Det er registrert fuktskjolder/fuktskader på overflater. Det er sjekket med hammerelektrode inne i rom bak scene, denne veggen ligger til dels under bakkenivå og er en på-foret lettklinker vegg. Det er registret 21 % vektprosent i ut-foret konstruksjon samt i oppforet gulv.
  Tiltak: Det må foretas ytterligere undersøkelser for å fastslå omfang/årsak. Veggen må åpnes for å kartlegge eventuelle skader. Påregnelig med utskiftninger.
  Krypkjeller: Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Store deler av kryperom har ingen tilgang, her må
  det lages luker i gulv for mulighet for inspeksjon. Det er registret spor etter treskadeinnsekter. Det er målt 23 % vektprosent i bjelker.
  Fibermetningsgrad for treverk er om lag 28 vektprosent, som tilsier fritt vann i trevirke med over 28 vektprosent. Treverk bør ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent fukt øker faren for råte og muggsoppvekst.
  Tiltak: Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene. Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Det anbefales å montere krypgrunnsavfukter for å endre innemiljø i kryperom.
  Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har betydelige skader Deler av døren er ikke mulig å lukke.
  Tiltak: Det er påregnelig med utskiftning av flere innvendige dører.
  Kjøkken - avtrekk: Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom).
  Tiltak: Det bør om mulig etableres mekanisk avtrekk ut.
  Kjøkken 2 - avtrekk: Det er registrert avvik med avtrekk.
  Tiltak: Ventilatoren må skiftes.
  Toalettrom - overflater og konstruksjon: Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettene/ servant er av eldre årgang.
  Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Det er påregnelig med utskiftninger av toalett og servanter.
  Tekniske installasjoner - vannledninger: Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig. Det er lekkasje fra rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak: Vannrør må skiftes. Det er opplyst at det er lekkasjer på anlegget og derfor er anlegget stengt. Påregnelig med utskiftning av anlegget på grunnlag av slitasje og elde.
  Tekniske installasjoner - ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er et elder avtrekksanlegg på loft, dette er defekt.
  Tiltak: Ventilasjonsløsningen må utbedres. Anbefaler å monteres balansert ventilasjon.
  Tekniske installasjoner - branntekniske forhold: Det er mangler brannslukningsapparat og røykvarslere .
  Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Det er synlig fuktinnsig i kryperom, samt at det er stedvis fall inn mot grunnmur med åpninger i muren som medfører fukt/ vann inn under konstruksjonen/kryperom.
  Tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Lokal utbedring må utføres. Det må utføres tiltak utvendig for å fuktsikring grunnmur og foreta terrengjusteringer slik at vannet ledes vekk fra konstruksjonen.
  Forstøtningsmurer: Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Muren er i generell dårlig forfatning og rekkverk er ikke ihht dagen krav.
  Tiltak: Stedvis må muren rives og bygges opp på nytt. Anbefaler å skifte / utbedre rekkverk.
  Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning.
  Tiltak: Det bør foretas terrengjusteringer.
  Utvendige vann- og avløpsledninger: Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med utskiftinger. Det er opplyst at det er lekkasjer i vann anlegget.
  Tiltak: Anbefaler en kontroll av en fagmann. Påregnelig med utskiftninger av anlegget.
  Bygningsdeler med mørk oransje TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
  Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
  taknedløp ved grunnmur.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Takkonstruksjon/loft: Konstruksjonen har en del svanker og skjevheter på grunnlag av alder og type konstruksjons oppbygging. Det er registret treskadeinnsekter. Det er generell dårlig lufting på loft, tette gesimser.
  Tiltak: Anbefaler en kontroll av et skadedyrfirma og det antas at det bør utføre tiltak. Lufting av konstruksjonen bør utbedres.
  Utvendige trapper: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Trappen har skjevheter
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. Trappen må justeres / rettes.
  Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.
  Kjøkken - overflater og innredning: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Innredningen er av eldre årgang.
  Tiltak: Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen.
  Kjøkken 2 - overflater og innredning: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
  Tiltak: Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen.
  Tekniske installasjoner - avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  Tekniske installasjoner - varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.
  Tekniske installasjoner - varmtvannstank - 2: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.
  Elektrisk anlegg: Det er flere sikringsskap samt hovedinntak på loft på 100amp. Det er sikringer med skrusikringer i alle skap. Anlegget er av eldre årgang og det er påregnelig å skifte anlegget på grunnlag av alder og kapasitet på anlegget. Det foreligger ingen opplysninger fra eier på anlegget.
  Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er avflassing / oppsmuldring av mørtelfuger i grunnmuren av naturstein, stedvis sprekker. Sprekker/ riss i lettklinker grunnmur.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Påviste skader må utbedres. Behov for vedlikehold.

  Eiendommens tilstand er vurdert av takstmann Dag Stensrød og rapporten datert 15.11.2022 ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Standardkrav vil være subjektivt fra interessent til interessent og tilstandsrapporten gir tilstandsgrad (TG) fra 0-3, hvor TG0 sjeldent vil forekommen og i den andre enden av skalaen er TG3 som indikerer kraftige symptomer/funksjonssvikt (eller f.eks utgått levetid). TG2 nyanseres også med lys og mørk oransje, hvor lys oransje er merknader uten behov for umiddelbare tiltak og mørk oransje som kan kreve tiltak. Forøvrig vil megler ta for gitt at tilstandsrapport er lest og forstått innen evnt. budgivning.
 • P-ROM: 0
  BRA: 187

  Følgende rom inngår ikke i primærareal:
  Samtlige rom har status som sekundært areal.
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra boligsalgsrapport. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk oppvarming.
 • Ihht. målebrev fra 1964 utgjør tomten ca. 338 kvm.
 • Det er ikke parkering på eiendommen.
 • Eiendommen har ikke parkering og således er den heller ikke tilknyttet offentlig vei.
  Vann og avløp er tilkoblet offentlig nett. Selger opplyser at vannet er stengt av pga. dårlig forfatning på stikkledninger. Ny eier må derfor påregne et samlet tilkoblingsgebyr på kr 250 ink. mva.
 • Eiendommen har ikke etablert formuesverdi da den er i offentlig eie. Ny eier må påregne at slik verdi etableres.
 • Kr. 17 460 pr. år
  De kommunale avgiftene inkluderer vann og avløp. Ny eier må påregne at det vil bli økning i kommunale avgifter ved omregistrering til boligeiendom, for bl.a. eiendomsskatt, feie/tilsynsavgift og renovasjon.
 • Kjøper må påregne seg faste løpende kostnader for blant annet kommunale avgifter, strøm og forsikring.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen ifølge kommunens opplysninger. Dette er ikke uvanlig på eiendommer fra denne tidsperioden. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998.
  Det foreligger tegninger på eiendommen som samsvarer med dagens bruk (bedehus). Disse ligger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Bygningen er ikke godkjent for varig opphold (beboelse) og kan således ikke leies ut til det formålet.
 • Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men kjøper må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte bruken av eiendommen.
 • Det er ikke odel på eiendommen
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon

  1990/496-1/101 Erklæring/avtale 10.01.1990
  BEST. OM BRUKS- OG DISPOSISJONSRETT

  Det gjøres oppmerksom på følgende tinglyste heftelser og servitutter som medfølger eiendommen:
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål og reguleringsplanen åpner opp for omdisponering av denne eiendommen fra Samfunnshus grendehus til bolig. En omdisponering er likevel omfattet av søknadsplikt. Ny eier må derfor påregne å omsøke eiendommen til boligformål før den kan tas i bruk som bolig.

  I tillegg til boligformål er eiendommen omfattet av Hensynssone (H570) - Bevaring kulturmiljø:
  - Bygninger innenfor formålet med hensynssone bevaring kulturmiljø skal bevare sitt opprinnelige arkitektoniske uttrykk.
  - Formålet med hensynssonen er å bevare Rådhusplassen som et helhetlig kulturmiljø med bygninger og grøntanlegg.
  Disse punktene er bare ett utdrag fra reguleringsplanen. Det er derfor svært viktig at kjøper setter seg godt inn i bestemmelsene i sin helhet. Plankart og bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. Meglers kommentar: Dette betyr i praksis at bygget ikke kan rives eller endre fasade.
 • Gnr. 107 Bnr. 261 i Bamble kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger. Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort før overtakelse.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,50% av kjøpesum opp til 3 000 000,-, deretter 1,35% opp til 6 000 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Helena Vårli
Per Arne Sandersen

Megler

Per Arne Sandersen

95 99 80 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev