aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Boganesgeilen 1!

STAVANGER Boganesgeilen 1B H0302 H0302

Flytt rett inn! Nye, lekre 3-roms selveierleiligheter for salg - sjøutsikt, balkong og parkering - Heis

 • kr 6 590 000
 • BRA 101 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 6 590 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 6 590 000
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2 022
 • Soverom2
 • ArealP-rom 99 m²
 • Felleskostnaderkr -
 • Tomt5 440.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
Lekre leiligheter med flott beliggenhet. Det er kun 2 leiligheter for salg igjen i blokka, og begge er på ca 100 kvm. Leilighetenes innh.: entre, 2 soverom, 2 bad, vaskerom/bod, og romslig stue/kjøkken med utgang til stor solrik balkong. Store vindusflater og flott utsikt mot Gandsfjorden og fjellene. Egen parkeringsplass og sportsbod i u.et. Leilighetene leveres med en gjennomgående høy standard med bl.a. 1-stavs eikeparkett, Svane kjøkken, ekstra takhøyde, listefri utførelse i tak og rundt vinduer, isolerte innervegger. I tillegg er det lagt inn betydelige oppgraderinger som komplette garderober med innredning fra Svane, baderomsfliser i storformat, Siemens integrerte hvitevarer på kjøkken, benkplate i stein (silestone), oppgradert elektro og belysning, sorte detaljer m.m. www.o-gv.no

Boganesgeilen 1B H0302 H0302, Rogaland

 • Tomt
  5440.7m²

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 kvm. Det er selgers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med energiklassifisering på en skala fra A til G. Dersom selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1103/16/1138/13: 29.04.1996 - Dokumentnr: 5774 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:1103 Gnr:16 Bnr:63
  Overført fra: Knr:1103 Gnr:16 Bnr:1138
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.04.1996 - Dokumentnr: 5774 - Best. om adkomstrett Elektriske kraftlinjer
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  BYGGEARBEIDENE MÅ VÆRE PÅBEGYNT INNEN 16.06.95. DERSOM
  ARBEIDENE IKKE ER PÅBEGYNT INNEN FRISTEN,HAR KOMMUNEN RETT
  TIL Å FÅ TILBAKESKJØTET AREALET TIL SAMME PRIS.
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:1103 Gnr:16 Bnr:1138
  Gjelder denne registerenheten med flere
  10.02.2021 - Dokumentnr: 169713 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS
  Org.nr: 834 001 942
  Overført fra: Knr:1103 Gnr:16 Bnr:1138
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.03.2022 - Dokumentnr: 230865 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 13
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 102/4007


  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter avhendingsloven som nyoppført og ikke tatt i bruk; jf. avhendingsloven § 1-2 (2). Boligen ble ifølge selger ferdigstilt ...(SETT INN DATO). Garanti etter buofl. §12 skal stilles dersom selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet og avtalen inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og minst 5 % i fem år etter overtakelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på kjøpers rett til å gjøre mangel gjeldene mot selgers tidligere avtaleparter iht. avhendingsloven § 4 - 16 jf. bustadoppføringsloven § 37. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 1. ledd, 2. punktum. Avhl. § 3-3, 2. ledd fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Christoffer Værstad

Megler

Christoffer Værstad

97 09 36 30

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev