aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Stavanger Hinnali 4

Unik enebolig med arkitektonisk særpreg! Godkjent utleiedel. Romslig tomt med idyllisk og solrik hage.

 • 8 500 000
 • BRA 253 m²
 • 6 soverom
 • PRISANTYDNING8 500 000
 • OMKOSTNINGER228 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER8 728 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 959
 • SOVEROM6
 • AREALP-rom 253 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT784 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 8 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  212 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 500 000,-))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  228 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  8 728 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hybel: Gang, bad, soverom, stue/ kjøkken i åpen løsning.
Bolig 1. etg: Entré, gang, bi-inngang, hall, trapperom, vaskerom, kontor, soverom, bad, kjøkken, spisestue, stue.
2. etg: Gang/ korridor, 4 soverom, bad, stue.
Kjeller: Kjellerrom med lagring/ oppbevaring samt krypkjeller.
Ute: Drivhus og redskapsbod samt garasje.
Hage

Hinnali 4, Rogaland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Følgende 4 forhold som har fått TG3:

  Terrasse/ balkong:
  Terrasse/ balkong er etablert over oppholdsrom. Dette er en konstruksjonsmetode med økt fare for skader, som blant annet forutsetter bruk av dampsperre mot oppvarmet rom for å unngå kondensskader. Det finnes ikke dokumentasjon på hvordan balkongen/ terrassen er bygget
  opp. Enkelte utbedringer er utført på tekking fra byggeår. TG 3 settes på bakgrunn av alder og redusert forventet brukstid. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000.

  Avløpsrør:
  Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader/lekkasjer kan oppstå. Avløpsrør i plast på deler av rør-opplegg. Avløpsrør-rør i krypkjeller i støp-jern TG 2 - TG 3. Synlig korrosjon/rust på rør. Bytte av rør innen rimelig tid må påregnes. Avløpsrør og sluk i støpejern.
  Forventet levetid 15 - 75 år. Anbefalt brukstid 50 år. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000.

  Vaskerom/ gang:
  TG 3 membran på grunn av alder og utførelse. Vaskerom har overgått sin forventet brukstid. Renovering må påregnes for å nå dagens
  standard. Utbedringskostnader membran, tettesjikt og sluk: 150 000 - 300 000.

  Bad 2. etg:
  TG 3 bad på grunn av våtrom har overgått sin forventet brukstid. Oppgradering/renovering må påregnes for å nå dagens standard. Utbedringskostnader membran, tettesjikt og sluk:
  150 000 - 300 000.

  Forhold som har fått TG2:

  Drenering:
  Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Dette er det symptom på fuktgjennomgang som normalt skyldes redusert funksjon i drenering eller kapillært opptrekk av fuktighet fra grunnmasser under boligen. TG 2 drenering på grunn av alder. Vurderingen er
  foretatt med utgangspunkt i elementets etableringsår og en skal være oppmerksom på at drenering også er en bygningsdel som har en naturlig aldrings-messig slitasje med en normal levetid. Videre den begrensning at selve dreneringen ligger under bakkenivå og er ikke
  tilgjengelig for inspeksjon. På bakgrunn av dette forutsettes det at dreneringens utførelse er i.h.t. gjeldende anvisninger. MERKNAD: Drenssystem med drensledninger har en forventet brukstid på 20 - 60 år.

  Grunn/ fundament:
  TG 2 grunnmur på grunn av sprekker i murte/pussede fasader. Anbefalte tiltak:
  Normaltid for vedlikehold av pussede flater. Bom og løs puss hugges ned. Ny puss påføres. Intervall 20 - 30 år.

  Krypkjeller:
  TG 2 krypkjeller på grunn av blant annet alder, fuktinnsig i vegg og gulv.
  Anbefalte tiltak: Øking av ventilasjon og fuktsikring mot grunn/vegg må påregnes. Krypkjeller er et risikoområde som har behov for jevnlig ettersyn.

  Radonsikring:
  Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

  Balkong:
  Balkong med tilkomst fra stue 2 etasje oppført i trekonstruksjoner med bjelkelag, dekket med terrassebord i trevirke. TG 2 balkong på grunn av alder. Normaltid for reparasjon av balkong/terrasse 15 - 30 år.

  Vinduer/ dører:
  Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. TG 2 vindu og dører på grunn av alder. Vinduer har en forventet tid for utskifting på 20 - 40 år. Tredører/
  aluminiumsdører en forventet tid for utskifting på. Kort/middels/lang - 20/30/40 år. Normaltid for justering av dører 2 - 8 år. Anbefalte tiltak: Det anbefales å skifte punktert glass.

  Yttervegger:
  TG 2 ytterkledning på grunn av spredt fukt-skade og alder. Trekledning har en forventet tid for utskifting på 20 - 60 år. Forventet levetid på kledning kan variere etter klima og tidligere utført vedlikehold. Teglsteins-mur. Om-fuging. Det etterfylles med egnet mørtel etter fjerning av
  løs fuge-mørtel og rengjøring. Intervall for vedlikehold. 20/40/60 år. Ytterkledning i normalt god stand alder tatt i betraktning.
  Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. Montere muse-band, eventuelt bytte dårlig kledning.

  Renner og nedløp:
  Totalvurdering:
  Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. TG 2 på grunn av alder. Takrenner og nedløp en forventet levetid på 20 - 30 år.

  Taktekking og beslag:
  Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Skifer en forventet levetid på 10 - 50 år. Ved omlegging 50 - 80 år. Utvendige beslag 15 - 35 år. Torvtak - Utbedring. Det legges ny torv eller fylles opp med jord som til-såes langs mønet og andre steder hvor torv-laget har seget. Intervall 10/20/30 år. Omlegging. Torv og underliggende tekking fjernes. Skader på undertaket utbedres før det legges ny tekking. Gammel torv kan som regel brukes på nytt. Intervall 30/40/50 år.

  Etasjeskille:
  Etasjeskiller oppført i trevirke fra byggeår. Bjelkelag er støttet opp med støtter i krypkjeller. Noe retningsavvik i gulv er registrert (normalt i.h.h. til alder/ byggeår). Det ble ikke avdekket vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative konsekvenser. Viktig å merke seg at bjelkelag/etasjeskillere i eldre boliger ikke nødvendigvis tilfredsstiller dagens krav til stivhet da disse er bygget etter eldre forskrifter. Normaltid for reparasjon. Utskifting av ødelagte deler 40 - 80 år. Stedvis noe knirk. TG 2 bjelkelag på grunn av alder og borebille/ morr i konstruksjon.
  Anbefalte tiltak: Tiltak mot borebille anbefales.

  Ildsted:
  Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år. Med hensyn til alder har pipa nådd over halvparten av forventet funksjonstid.
  Anbefalte tiltak: Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen/ befaringsdagen. For detaljert informasjon og krav anbefales kontakt med lokalt brann- og feiervesen. MERKNAD. TG 2 pipe og beslag over tak på grunn av alder. Stein og fuge kontrolleres. Ny puss påføres. Intervall 20 - 35 år

  Kjøkken:
  Kjøkken med profiler på fronter. Mekanisk avtrekk. Heltre benkeplate med nedfelt vask. Integrert koketopp. Integrert steikeovn. Frittstående oppvaskmaskin. Frittstående kjøleskap. Noen skapdører henger, fukt-merke og sprekk i benkeplate TG 2. Kjøkken fremstår ellers i normalt
  god stand med normal slitasje.

  Trapp:
  Deler av trapp mangler hånd-rekke og rekkverk. Krav til høyde på rekkverk er 90 cm og hånd-rekke på begge sider. Maks tillatt åpning mellom vertikale åpninger i rekkverk er 10 cm. Avstand mellom trinn max. 10 cm. Maks avstand mellom horisontale åpninger i rekkverk er 2 cm.
  Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere rekkverk etter gjeldene standard.

  Elektrisk:
  Sikringsskap er plassert i entre/gang og hybel. Anbefalte tiltak:
  Det anbefales en utvidet el-kontroll. Sikringsskap på hybel mangler oversikt på kurser.

  Vannledning:
  Noe varierende alder på røropplegg. TG 2 på grunn av alder på røropplegg. Forventet levetid armaturer 15 - 25 år. Forventet levetid plast og kobberrør 25- 75 år. Forventet levetid plast-sluk 25 - 75 år.

  Bad 1. etg:
  TG 2 på grunn av - Stedvis bom i flis (manglende heft til underlaget).
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Membran er ikke festet til sluk med klem-ring. Membran ligger over sluk. Opp-kant ved terskel er ikke tilgjengelig for kontroll. TG 2 membran på grunn av utførelse og alder.

  Bad hybel:
  TG 2 overflater på grunn av. Det registreres riss/sprekker i flisfuger på gulv. Det registreres riss/sprekker i flisfuger på vegg. Det registreres "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag). Det er missfarging (svertesopp / muggsopp) i silikonfuger i overgang gulv og vegg.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Membran er ikke synlig i sluk. Man kan kun anta at membran er påført alle flatene i våt-sonen før flis-legging. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Ifølge NBI «Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler» blad 700.320 har: Gulv i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Vegger i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran, lettvegg, en forventet tid for utskifting på Kort/middels/lang - 10/15/20 år.

  Garasje:
  TG 2 garasje på grunn av samme alder og slitasje som bolig. Råte på vind-ski og del av vegg er åpen (ikke ferdigstilt) TG 3.
  Anbefalte tiltak: Utbedring av overstående forhold må påregnes.

  For nærmere beskrivelse av boligens standard henvises det til vedlagt tilstandsrapport.
 • Attraktiv og barnevennlig beliggenhet i etterspurt boligområde. Kort vei til tur -og friområder som Sørmarka.
 • Området består stort sett av tilsvarende eneboligbebyggelse.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Hovedsakelig tre og mur. Se ellers vedlagt tilstandsrapport for nærmere info.
 • Hybel: 31 kvm P-rom/ Bra
  1.etg: 127 kvm P-rom/ Bra
  2.etg: 95 kvm P-rom/ Bra
 • Hvitevarer, utstyr og diverse inventar/ møbler som står på visning medfølger handelen. Det tas forbehold om ev enkelte private ting/ affeksjonsverdi som ikke medfølger. Det gis ikke garantier for funksjonalitet og levetid på utstyr og møbler som medfølger.
 • Elektrisk oppvarming samt ildsted.
 • Opparbeidet og beplantet tomt med frodig hageparti. Meget lun og solrik eiendom. God matjord for urter og fruktbeplantning. Drivhus og redskapsbod.
 • Garasje og oppstillingsplass i gårdsrom.
 • Adkomst til eiendommen skjer via offentlig og privat vei. Offentlig tilknyttet vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 769 266,- per 30.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 6 369 358,- per 30.12.20
 • Kr 21 898,- pr. år
 • Megler er ikke kjent med andre løpende kostnader enn det som er opplyst om i denne salgsoppgave, bortsett fra eget strømforbruk, innbo -og bygningsforsikring samt TV og internettavtaler.
 • Foreligger ikke i kommunens arkiver.
 • Hele eiendommen kan fritt leies ut.
  Godkjent hybel for utleie. Innredet soverom er ikke meldt om bruksendring og en må derfor legge til grunn at rommet ikke er godkjent (se punkt "diverse" i salgsoppgaven).
 • Det gjøres oppmerksom på at soverommet i hybel som er innredet og brukt som soverom ikke er formelt godkjent. Rommet er forøvrig angitt som bod på byggetegningene, og bruksendringen er ikke søkt om. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.
 • Ingen gjeldende heftelser registrert på eiendommen.
  Gammel rettighet vedr forkjøpsrett er utgått og er under sletting.
 • Eiendommen er regulert til boligformål og ligger i et boligregulert område tilknyttet reguleringsplan id 2388 med bestemmelser for del av Hinna, mellom Solliveien, Bernhard Hinnas gate, Gamleveien, Grannesveien og Sørmarka.
 • Gnr. 17 Bnr. 979 i Stavanger kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Eiendommen er fraflyttet, utvasket og klar for overtagelse. Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning uten ytterligere rengjøring. Det opplyses om at kjøper overtar ev utstyr, redskap og inventar/ møbler som måtte stå igjen til overtagelse.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt 1% meglerprovisjon for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg betaler oppdragsgiver for tilrettelegging, oppgjørshonnorar samt utlegg ihht oppdragsavtalen.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bente Roalkvam
  Guro Cecilie Hovig
  Johanne Birgitte Hovig
  Marte Kristin Hovig
Gerry Carlmark

Megler

Gerry Carlmark

97 54 83 58

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev