aktiv-eiendomsmegling
Åpen kjøkkenløsning

Stavanger Inger Hagerups gate 23a

NY PRIS! Praktisk selveier i 1. etg m/ bra standard & attraktiv beliggenhet! Parkering i lukket anlegg.

 • 3 290 000
 • BRA 79 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING3 290 000
 • OMKOSTNINGER94 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 384 392
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 997
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 79 m²
 • FELLESKOST./MND2 000
 • TOMT1 989 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 290 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000,-))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  94 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 384 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etg: Entré/ gang, 2 soverom, bad/ vaskerom, stue og kjøkken.
Bod ved garasjeanlegg.
Spisestue

Inger Hagerups gate 23a, Rogaland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Det er ikke registrer avvik med TG3.
  Følgende 5 stk forhold er registrert med TG2:

  Vinduer/ dører:
  Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. TG 2 vindu og dører på grunn av alder. Vinduer har en forventet tid for utskifting på 20 - 40 år. Tredører/
  aluminiumsdører en forventet tid for utskifting på. Kort/middels/lang - 20/30/40 år. Normaltid for justering av vindu og dører 2 - 8 år.
  Anbefalte tiltak:
  Sameiet organiserer normalt utvendig vedlikehold og eventuelt bytte av vindu og dører.

  Ildsted:
  Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen/befaringsdagen. TG 2 pipe og beslag over tak på grunn av alder. Normaltid for vedlikehold av beslag og pipe over tak. Bom og løs puss hugges ned. Ny puss påføres intervall 20 - 30 år. Utvendig vedlikehold organiseres normal av sameiet.
  Anbefalte tiltak:
  På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak.

  Vannledninger:
  TG 2 vannledninger på grunn av alder på blandebatteri. Forventet levetid armaturer 15 - 25 år. Forventet levetid plast og kobberrør 25 - 75 år. Forventet levetid plast-sluk 25 - 75 år.

  Bad/ vaskerom:
  TG 2 overflater på grunn av mot-fall på gulv, bom (hulrom under) i fliser og sprekk i fliser.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales på generelt grunnlag en høydeforskjell på 25 mm fra topp membran til topp sluk. Dette forutsetter at membran er trukket helt opp til dørterskel. Eventuell opp-kant ved terskel er skjult av terskel-list og er ikke tilgjengelig for kontroll. TG 2 membran på grunn av utførelse og alder. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Man kan kun anta at membran er påført alle flatene i våt-sonen før flis-legging da badet er i daglig bruk uten tidligere tegn til lekkasjer. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Ifølge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Gulv i
  våt-rom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Vegger i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran, lettvegg, en forventet tid for utskifting på Kort/middels/lang - 10/15/20 år. Det gjøres oppmerksom på at våtrom har overgått sin forventet brukstid.
 • Attraktiv beliggenhet på Gilje Gård med gang avstand til bydelens fasiliteter samt Sørmarka.
 • Området består stort sett av tilsvarende bebyggelse samt eneboliger
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Hovedsakelig tre og betong/ mur. Se ellers vedlagt tilstandsrapport for nærmere info.
 • 1.etg: 79 kvm P-rom/ Bra.
  Arealene er oppmålt av takstmann.
 • Hvitevarer på kjøkken medfølger handelen. Det gis ikke garantier for funksjonalitet eller levetid på utstyr som medfølger.
 • Elektrisk oppvarming samt ildsted.
 • Felles eiet tomt.
 • Parkering i lukket garasjeanlegg. Utvendig gjesteparkering.
 • Adkomst til eiendommen skjer via privat og offentlig vei. Offentlig tilknyttet vann og avløp.
 • Forretningsfører: Azets Stavanger/ Sandnes
 • Sameiet Gilje Gård består av 20 boligseksjoner.
  Sameiebrøk: 79/ 1660.
  Andel (1/34) i realsameie Gnr 17 Bnr 6.
 • Ved overdragelsen av eierseksjonen plikter den enkelte overdrager å gjøre nye eiere kjent
  med reglene for sameiet, herunder sameieavtalen med eventuelle vedtekter og
  husordensregler, som skal vedtas av eventuelle nye eiere. Vedtekter og husordensregler er vedlagt denne salgsoppgave og kjøper bør gjøre seg kjent med disse.
  Overdragelse skal og kan bare nektes godkjent av sameierne dersom ny eier ikke har vedtatt
  sameieavtalen med vedtekter og husordensregler.
 • Det er tillatt å ha hund ihht sameiets husordensregler.
 • Codan/ Tryg
  Codan/ Tryg
  Polisenummer: 8276173
 • Formuesverdi som primærbolig kr 706 349,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 542 855,- per 31.12.20
 • Kr 2 000,- per mnd.
  Sameiet fakturerer 4 ganger i året (kvartalsvis) kr 6 000,- for fellesutgiftene. Dette dekker bl.a.felles bygningsforsikring, drift og vedlikehold av fellesarealer, TV grunnpakke, styrehonnorar.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr 12 338,- pr. år
 • Megler er ikke kjent med andre løpende kostnader enn det som er opplyst om i denne salgsoppgave bortsett fra eget strømforbruk, innboforsikring og ev internett.
 • Midlertidig brukstillatelse datert 02.10.1997.
 • Det er tillatt med utleie ihht sameiets husordensregler.
 • 1998/728-2/102. 16.01.1988. Rettigheter iflg. skjøte
  Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
  skjøte/festekontrakt.
 • Eiendommen er regulert til boligformål og ligger i et regulert boligområde tilknyttet reguleringsplan id 1571 Gilje Gård og reguleringsplan id 2565 for Vågedalen, Hinna bydel.
 • Gnr. 17 Bnr. 2482 Snr. 8 i Stavanger kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast meglerprovisjon kr 38 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 9 900,- for tilrettelegging og kr 5 900,- for oppgjør samt utlegg ihht oppdragsavtalen.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Mette Randeberg Hatteland
  Ståle Hatteland
Gerry Carlmark

Megler

Gerry Carlmark

97 54 83 58

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev