aktiv-eiendomsmegling
Fasade

STAVANGER Kong Carls gate 29

Våland - NY PRIS - Sentrumsnær enebolig - Attraktiv beliggenhet på Våland - Store rom og god takhøyde - Hybel

 • kr 6 000 000
 • BRA 279 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 6 000 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 6 000 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 910
 • Soverom3
 • ArealP-rom 195 m²
 • Tomt186.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 6 000 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 150 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 000 000)) 167 042 (Omkostninger totalt) 6 167 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Kong Carls Gate 29, og til en tiltalende enebolig med særpreg. Den har en sentral og fin beliggenhet på Våland. Boligen er spennende og romslig. Den har en praktisk planløsning og fine romløsninger. Boligen kan tilby: * God planløsning * Deilig atmosfære * God takhøyde og store vindusflater i flere rom * Lyst og romslig kjøkken * 2 bad. * Eget gjestetoalett * Peis, vedovn og helt ny varmepumpe. * Hybel Eiendommen ligger i attraktive omgivelser i ett av Stavangers mest etterspurte boligområder. Her er gangavstand til sentrum, skoler, barnehager, flotte rekreasjonsområder, museer, gallerier, konsertscener og spisesteder. Må sees! Meld deg på til visning.

Kong Carls gate 29, Rogaland

 • Tomt
  186.8m²

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i attraktive omgivelser i ett av Stavangers mest etterspurte boligområder. Her er gangavstand til sentrum, skoler, barnehager, flotte rekreasjonsområder, museer, gallerier, konsertscener og spisesteder.

  Adkomst
  Se kartlink via finn.no. Det vil bli satt opp Aktiv visningskilt ved fellesvisning.

  Bebyggelse
  Etablert område med eneboliger.

  Skolekrets
  Våland

  Byggemåte
  Såle med i sted-støpt betong. Grunnmur med spare-steinmur/teglstein som utvendig er pusset. Yttervegger i bindingsverk/plank som utvendig er kledd med trepanel. Saltak med valm - tekket med takstein.

  Innhold
  1 etg: P-rom: Vindfang, gang, stue, spisestue, kjøkken og toalettrom med vask. 2 etg: P-rom: Bad med dusj, wc vegghengt, bide, dobbel vask. Stue/soverom, 2 soverom. Loft (ikke godkjent innredet til boligformål): Innredet rom med lav takhøyde. Kjeller (ikke godkjent innredet til boligformål) : Gang med utg, bad, innredet rom med garderobeplass, sovealkove og minikjøkken.

  Standard
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. BAD KJELLER. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: TG 3 våtrom på grunn av blant annet bom (hulrom under) i noen fliser og riss i fuger. Ved fukt-søk er det registrert forhøyede målinger på yttervegg. Oppgradering av våtrom må påregnes. DRENERING Totalvurdering: TG 2 drenering på grunn av alder på drenering fra byggeår og manglende dokumentasjon. Vurderingen er foretatt med utgangspunkt i elementets etableringsår og en skal være oppmerksom på at drenering også er en bygningsdel som har en naturlig aldrings-messig slitasje med en normal levetid. Videre den begrensning at selve dreneringen ligger under bakkenivå og er ikke tilgjengelig for inspeksjon. På bakgrunn av dette forutsettes det at dreneringens utførelse er i.h.t. gjeldende anvisninger. MERKNAD Drenssystem med drensledninger har en forventet brukstid på 20 - 60 år. Det anbefales drensledning spyles med intervall på 1 - 5 år. På boliger av denne alder må det påregnes fare for noe fuktighet i grunnmur/gulv, dette fordi datidens byggeskikk ikke ble utført med tilfredsstillende fuktsikring, ved bruk av knotteplast og drensrør, lik dagens byggeskikk tilsier. GRUNN/FUNDAMENT Totalvurdering: TG 2 grunnmur på grunn av utvendige murte/pussede fasader har sprekker. Merknader: Normaltid for vedlikehold av pussede flater. Bom og løs puss hugges ned. Ny puss påføres. Intervall 20 - 30 år. RADONSIKRING Totalvurdering: Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen. ROM UNDER TERRENG Totalvurdering: Synlig tegn til saltutslag på vegg i kjeller. Mulig fukt i konstruksjon TG 2. Utforede vegger under terreng er en utsatt konstruksjon, med hensyn til fuktinnsig utenfra og kondens på grunnmuren. BALKONG/TERRASSE Totalvurdering: Terrasse/ balkong er etablert over oppholdsrom. Dette er en konstruksjons-metode med økt fare for skader, som blant annet forutsetter bruk av damp-sperre mot oppvarmet rom for å unngå kondensskader. Tekking vurderes på bakgrunn av alder og utførelse. Det er liten overlapp på tekking på vegg og ytterkledning. Merknader: Tekking har en forventet levetid på 15 - 25 år. Utvendige beslag 15 - 35 år. VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. TG 2 på vindu og dører som ikke er byttet 2008 på grunn av alder og normal slitasje. Vinduer har en forventet tid for utskifting på 20 - 40 år. Tredører/aluminiumsdører en forventet tid for utskifting på. Kort/ middels/lang - 20/30/40 år. Normaltid for justering av vindu og dører 2 - 8 år. Anbefalte tiltak: Normalt utvendig vedlikehold må påregnes. Beslag ved terskel på ytterdører er ikke montert. Takvindu, vindu i kjeller, ytterdører TG 2 på grunn av alder og normal slitasje. YTTERVEGGER Totalvurdering: TG 2 ytterkledning på grunn av alder, økt behov for vedlikehold og redusert forventet brukstid. Fukt/råteskade på noen kledningbord er observert. MERKNAD: Trekledning har en forventet tid for utskifting på 20 - 50 år. Forventet levetid på kledning kan variere etter klima og tidligere utført vedlikehold. Anbefalte tiltak: Normalt utvendig vedlikehold må påregnes. Bytte av dårlig kledning må påregnes. RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. TG 2 renner og nedløp på grunn av alder. Takrenner og nedløp i sink eller plastbelagt stål en forventet levetid på 25 - 35 år. TAKKONSTRUKSJON Totalvurdering: Takkonstruksjon med åser og sperr bygget etter byggemåte fra byggeår. TG 2 settes på bakgrunn av alder og skjevheter. Konstruksjon er innkledd og er ikke tilgjengelig for kontroll. Det vil ikke være unormalt med borebille/morr i konstruksjoner av denne alder. Viktig å merke seg at takkonstruksjoner i eldre boliger ikke nødvendigvis tilfredsstiller dagens krav til stivhet da disse er bygget etter eldre forskrifter. Normaltid for reparasjon. Utskifting av ødelagte deler 40 - 80 år. TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering: Noe mose/groe på takstein er observert. Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Betongtakstein en forventet levetid på 10 - 40 år. Ved omlegging 30 - 60 år. Utvendige beslag 15 - 35 år. Anbefalte tiltak: Det gjøres oppmerksom på at det savnes snø-fangere på takflaten. Viktig at takkonstruksjonen sikres for nedfall som kan føre til skade. Anbefaler at det monteres snø-fangere. ETASJESKILLE Totalvurdering: TG 2 bjelkelag på grunn av blant annet borbille/morr, skjevheter og alder. Det ble ikke avdekket vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative konsekvenser. Viktig å merke seg at bjelkelag/etasjeskillere i eldre boliger ikke nødvendigvis tilfredsstiller dagens krav til stivhet da disse er bygget etter eldre forskrifter. Normaltid for reparasjon. Utskifting av ødelagte deler 40 - 80 år. TRAPP Totalvurdering: Trapp med hånd-rekke på en side TG 2. Nedre del av trapp mangler rekkverk. Etter dagens standard skal det være hånd-rekke på begge sider. Anbefalte tiltak: Det anbefales å montere rekkverk etter gjeldene standard. Krav til høyde på rekkverk er 90 cm og hånd-rekke på begge sider. Maks tillatt åpning mellom vertikale åpninger i rekkverk er 10 cm. Avstand mellom trinn max. 10 cm. Maks avstand mellom horisontale åpninger i rekkverk er 2 cm. Trapp til loft har lav frihøyde. Krav til frihøyde på trapp 2 m. ELEKTRISK Totalvurdering: Sikringsskap er plassert i trapp til kjeller. Flere koblinger ligger åpne TG 2. Anbefalte tiltak: På generelt grunnlag anbefales el-kontroll ved eierskifte. VANNLEDNINGER Totalvurdering: TG 2 vannrør på grunn av blant annet alder på blandebatteri. Forventet levetid armaturer 15 - 25 år. Forventet levetid plast og kobberrør 25 - 75 år. Forventet levetid plast-sluk 25 - 75 år. Anbefalte tiltak: På generelt grunnlag anbefales det å etablere/montere automatisk stoppe-ventil på vannledninger. VASKEROM. Totalvurdering overflater: TG 2 overflater på grunn av mot-fall på gulv, bom (hulrom under) i fliser og arbeid med fliser er ikke ferdigstilt. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales på generelt grunnlag en høydeforskjell på 25 mm fra topp membran til topp sluk. Dette forutsetter at membran er trukket helt opp til dørterskel. Det bemerkes at rommet ikke har tilstrekkelig med høydeforskjell fra topp membran til topp sluk. TG 2 membran på grunn av utførelse og manglede dokumentasjon. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Man kan kun anta at membran er påført alle flatene i våt-sonen før flis-legging da vaskerommet er i daglig bruk uten tidligere tegn til lekkasjer. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Ifølge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Gulv i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Vegger i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran, lettvegg, en forventet tid for utskifting på Kort/ middels/lang - 10/15/20 år. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales regelmessig rengjøring av sluk for å forhindre at vannstand stiger opp til klemring. Dersom vannstand overstiger klemring kan vann ledes under klemring med risiko for lekkasje. BAD 2 ETASJE. Totalvurdering overflater: TG 2 overflater på grunn av blant annet mot-fall på gulv, bom (hulrom under) og riss i fuger. Etter dusjing blir noen vann liggende igjen på gulv. Overflater fremstår ellers med normal slitasje. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: TG 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for tettesjikt er oppbrukt. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Man kan kun anta at membran er påført alle flatene i våt-sonen før flis-legging da badet er i daglig bruk uten tidligere tegn til lekkasjer. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Ifølge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Gulv i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Vegger i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran, lettvegg, en forventet tid for utskifting på Kort/middels/lang - 10/15/20 år. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales regelmessig rengjøring av sluk for å forhindre at vannstand stiger opp til klemring.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Gateparkering etter gjeldende bestemmelser.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  6 000 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 150 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 000 000)) 167 042 (Omkostninger totalt) 6 167 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  23960

  Formuesverdi primær
  1856567

  Formuesverdi sekundær
  6683642

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1103/56/877: 09.02.2023 - Dokumentnr: 147513 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS
  Org.nr: 834 001 942
  Elektronisk innsendt
  19.09.1906 - Dokumentnr: 900094 - Fradelingsdokument OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest 29.07.2013 på tilbygg bolig - Bislag med flatt tak/terrasse. Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på bolig fra byggeår. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette. Da det ikke foreligger godkjente tegninger må det legges til grunn at innredede rom i kjeller som i dag er brukt til boligformål/rom for varig opphold ikke er omsøkt (bruksendring ikke godkjent). Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til forannevnte punkter, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. 

  Regulerings- og arealplanner
  Regulert til bolig. REGULERINGSBEST. I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 1068 FOR VÅLAND 1 OG 2 FORELIGGER. Stadfestet av fylkesmannen 15.02.1985. ID 1068 Reg planer under arbeid i nærheten (100 meter) ID 2677 Detaljeregulering for Storgata 30 Eiganes og Våland bydel. ID2727 Rektor Steens plass 1 Detaljeregulering. Status 9 (finner ikke tekstbeskrivelse for denne koden. Kontakt kommunen for oppdatert verdi)

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  6 000 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 150 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 000 000)) 167 042 (Omkostninger totalt) 6 167 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 0.9 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9 900,- oppgjørshonorar kr 5 900 ,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.

Kjetil Pedersen

Megler

Kjetil Pedersen

90 58 30 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev