aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Nordhagen 22A!

Stavanger Nordhagen 22A

Mariero - Flott selveierleilighet i 2. etasje - Solrik balkong - Garasje - Sentral beliggenhet!

 • BRA 66 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER73 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 023 842
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 991
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 66 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT368 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 950 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  72 500,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  73 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 023 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
2. etg.: P-rom: Gang, 2 soverom, stue/kjøkken og bad.

I tillegg er det en utvendig bod på 3 kvm ved inngangspartiet.
Åpen stue/kjøkken løsning

Nordhagen 22A, Rogaland

 • Meget trivelig selveierleilighet i attraktivt og sentralt område. Vi kan oppsummere som følger:

  Tiltalende og arealeffektiv leilighet med solrik balkong

  Malt i tidsriktige og behagelige farger

  Stort flislagt bad med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel

  Lekkert kjøkken med god skap- og benkplass

  Praktisk åpen løsning mellom kjøkken og stue

  2 soverom

  God takhøyde

  TV/internett fra Altibox

  Kort vei til butikker, kjøpesenter, kollektivtransport mm.

  Utvendig bod ved inngangspartiet

  Parkering i garasje og i gårdsrom

  Velkommen til en hyggelig visning!


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2.

  Iflg. rapport fra takstmann, datert 24.08.2022 så er følgende avvik avdekket med tilstandsgrad 2 (TG2):

  Balkong/terrasse:
  Totalvurdering: Balkong er tekket med glassfiber. Glassfiber er ømtålig med tanke på bevegelser i konstruksjonene og tørker ut over tid. Tekkingen bør kontrolleres regelmessig med tanke på utettheter. Eier opplyser at det har forekommet vanngjennomtrengning i terrasse som skal være utbedret. Konferere med eier for nærmere opplysning. Spikerslag rekkverk er ikke montert med grader, kan "inviterte" til klatring.
  Anbefalte tiltak: Nærmer kontroll/overflatebehandling må påregnes.

  Vinduer/dører:
  Totalvurdering: Vinduer og dører vurderes å være i normal stand med hensyn til alder. Registrert nedbrytning i karm og glass lister utvendig, samt kondensering i vinduer innvendig. Normal tid før utskifting av vinduer/ aluminiums vinduer er 30 - 50 år. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
  Anbefalte tiltak: Enkelte vinduer og dører har behov for justering. Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. Montere håndtak vindu utvendig bod.

  Loft:
  Totalvurdering: Det er ikke registrert vesentlig avvik utover mangelfull isolering av loftsluke.
  Anbefalte tiltak: Isolere loftsluke/skifte loftsluke. Avløpsrør:
  Totalvurdering: Avløpsrør antatt fra byggeåret, ingen registrerte avvik på synlig opplegg utover mangelfull isolert kloakk luftning på kryploft. Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høyere alder, og skader/lekkasjer kan oppstå. Ledningsnett Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år.
  Anbefalte tiltak: Lokalisere stakeluke. Isolere kloakk luftning på kryploft. Elektrisk:
  Totalvurdering: Anlegget synes å være hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i utvendig bod. Til info! Eier opplyser at det ble foretatt el-kontroll av anlegget i juni 2022, registrert avvik skal utbedres av elektriker i uke 36. Konferer med eier for nærmere opplysninger.
  Anbefalte tiltak: Det anbefales på generelt grunnlag å utføre el-kontroll. Vannledninger:
  Totalvurdering: Vannrør antatt fra byggeår, ingen avvik registrert på synlig opplegg. Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Ledningsnett Normal levetid for vannledninger av kobber er 25 til 75 år. Normal levetid for lodding er 25 til 75 år.
  Anbefalte tiltak: Røropplegg krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

  Varmtvannsbereder:
  Totalvurdering: Bereder er plassert i tørt rom, og har ikke automatisk vannstoppventil. Bereder er ikke lekkasje sikret med avrenning til avløp. Bereder er ikke tilkoblet jordet kontakt. Vannmerker/svelling i gulv omliggende bereder, ingen utslag på fukt. Normal levetid for v.v beredere elektrisk er 15 til 25 år. Normal levetid for blandeventil for beredere er 10 til 25 år.
  Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer. Ventilasjon:
  Totalvurdering: Naturlig ventilasjon fra byggeåret, registrert kondensering i vinduer skyldes mangelfull utskifting av inneluften. Anbefaler at det opprettes mekanisk ventilasjon.
  Anbefalte tiltak: Bedre ventilering av boligen bør etableres. Bad/vaskerom:
  Totalvurdering overflater: Knekt flis ved slukrist, sprekk i en flis ved dør. Slukrist er ikke sentrert. Generell ujevn montering av fliser.
  Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. Oppgradering av overflater på sikt. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 15 år. Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Slukrist er ikke sentrert. Tettesjikt er trolig oversteget halv parten av forventet levetid, tilstand satt iht. alder.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sisterne. Løs feste do lokk. Begynnende svelling i nedre deler av sideplate og fonter i innredning. Dusjdør er stri å betjene.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Oppgradering av sanitær/innredning på kortere sikt. Fuktmåling: Variable fuktverdier i nedre del av vegg i dusj. Dette er trolig fukt mellom flis og membran, og er påregnelig normalt når dusj er i daglig bruk. Registrert riss i fuger.
  Anbefalte tiltak fukt: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. For nærmere beskrivelse av nødvendige tiltak, så henvises det til tilstandsrapport som er et vedlegg til salgsoppgaven.
 • Sentral, men tilbaketrukket beliggenhet på Mariero. Kort vei til både skoler og barnehager.

  Alt av servicetilbud ligger innenfor gangavstand. Her kan vi nevne blant annet Coop Obs, Kilden kjøpesenter, Helgø Meny, Rema 1000 m.m.

  Meget gode bussforbindelser fra Rv 44 i retning Stavanger sentrum eller Jåttå/Forus m.m. Togstasjonen på Mariero ligger innenfor drøyt 10 minutters gange.

  Gangstier fører lett til Vannassen, Steinerskolen og Sørmarka.
 • Det vil bli godt skiltet med visningsskilt fra Aktiv Eiendomsmegling ved fellesvisning.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmepumpe. Ellers elektrisk oppvarming.
 • Parkering i garasje. Ellers parkering i gårdsrom.
 • Offentlig vann og avløp. Offentlig/privat vei.
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 653 054,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 350 993,- per 31.12.20
 • Det betales ikke felleskostnader pr. mnd. Forsikring betales hvert år. Denne deles med snr.1 og utgjør ca. kr 4 000,- pr seksjon.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr 10 050,- pr. år
 • Det er utstedt ferdigattest på boligen datert 20.05.1992. Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på garasjen.
 • - Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke.

  - Deler av boligen ligger utenfor regulert byggelinje.

  - Ifølge seksjoneringsbegjæringen er alt uteområde felles. Men i praksis disponerer denne seksjonen det naturlige areal i forbindelse med garasje og innkjørsel, mens seksjons nummer 1 disponerer tilsvarende areal på andre siden.


  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • - 2010/101852-1/200 Seksjonering, sameiebrøk: 1/2

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål iflg. reguleringsplan 468 for en del av Hillevåg i Hetland mm., planID: 468, vedtatt: 30.08.1963
 • Gnr. 20 Bnr. 861 Snr. 2 i Stavanger kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 39 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 19 900,- og oppgjørshonorar kr 5 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Johan Landrud Borten
Geir Helgeland

Megler

Geir Helgeland

45 00 77 62

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev