aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade vestsiden med terrasse og fellesareal

STAVANGER Polarveien 3A

Trivelig leilighet med god planløsning. Flott og solrik terrasse. Parkeringsplass like ved inngangen.

 • kr 2 000 000
 • BRA 54 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 2 000 000
 • Omkostningerkr 17 600
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 515 927
 • EierformAndel
 • Byggeår1 960
 • Soverom1
 • ArealP-rom 52 m²
 • Andel fellesgjeldkr 498 327
 • Felleskostnaderkr 5 291
 • Tomt4 664 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 000 000 (Prisantydning) 498 327 (Andel av fellesgjeld)   2 498 327 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 7 768 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   17 600 (Omkostninger totalt)   2 515 927 (Totalpris inkl. omkostninger)
Velkommen til visning i Polarveien 3a - en kjekk og trivelig brl. leilighet i etablerte og rolige omgivelser med pent opparbeidet fellesarealer like utenfor døren, samt biloppstillingsplass. Leiligheten byr bl.a på en overbygd, solvendt og romslig terrasse på 16 kvm som vender mot vest. Borettslaget har i nyere tid hatt store utvendige påkostninger/ oppgraderinger som gir et svært positivt helhetsinntrykk. Innvendig fremstår leiligheten som velholdt med normal bruksslitasje -hvor planløsningen og rommenes størrelse og utforming er godt utnyttet. Ingen avvik med TG3. Innhold: Gang, bad, soverom m/bod (klesrom), stue og kjøkken. I tillegg er det 2 stk boder i kjeller på henholdsvis 4 og 9 kvm, samt felles vaskerom. Velkommen til visning og husk påmelding!

Polarveien 3A, Rogaland

 • Tomt
  4664m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiet tomt, eiet av borettslaget. Uteområde pent opparbeidet med plen og busker

  Beliggenhet
  Fin beliggenhet på Solsletta like ved Saxemarka i rolige og etablerte omgivelser. Kort vei til daglivarehandel samt fri- og turområder m. m. Trassèen for sykkelstamveien er planlagt mellom motorveien og Polarveien.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området er stort sett bebygget med rekkehus.

  Byggemåte
  Hovedsaklig mur og tre. Se ellers vedlagt tilstandsrapport

  Innhold
  1. etg: Gang, bad, soverom, bod, stue og kjøkken. 2 boder i kjeller på henholdsvis 4 og 9 kvm, samt vaskerom.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Det er ikke registrert avvik med TG3   Forhold som har fått TG2: Varmtvannsbereder: Bereder er over 20 år gammel. TG 2 bereder på grunn av alder. Bad: Membranen ligger skjult i konstruksjonen og kan ikke kontrolleres på samme måte som synlige bygningsdeler. Tilstanden til membranen vurderes etter alder og forventet gjenstående levetid. Det anbefales på generelt grunnlag en høydeforskjell på 25 mm fra topp membran til topp sluk. Dette forutsetter at membran er trukket helt opp til dørterskel. Det bemerkes at eventuell oppkant ved terskel er skjult av terskel-list og er ikke tilgjengelig for kontroll. TG 2 membran på grunn av utførelse og alder. Gulv i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Forventet levetid på våtroms-tapet er 5 - 10 år. Det gjøres oppmerksom på at våtrom har overgått sin forventet brukstid. Bad har normal funksjon idag, det dusjes dusjkabinett og vegg og gulv blir ikke utsatt for vannsøl.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Hvitevarer som står på visning medfølger handelen. Det gis ikke garantier for funksjonalitet eller levetid på disse.

  TV/Internett/bredbånd
  Kollektiv avtale med Altibox

  Parkering
  Felles oppstillingsplass like ved inngangen ("første mann til mølla" prinsippet). Parkeringssituasjonen vil på sikt endre seg når den planlagte sykkelstamveien skal bygges. Konf. megler. Det er regulert inn nye parkeringsplasser for beboerne.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 000 000 (Prisantydning) 498 327 (Andel av fellesgjeld)   2 498 327 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 7 768 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   17 600 (Omkostninger totalt)   2 515 927 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming samt vedovn.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Formuesverdi primær
  560617

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2018219

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andelsnummer
  102

  Part.obl.nr.
  951194824

  Felleskostnader pr. mnd.
  5291

  Andel fellesgjeld
  498327

  Andel fellesformue
  36672

  Forkjøpsfrist
  2023-04-19T22:00:00Z

  Kommentar kommunale avgifter
  Inkl i fellesutgiftene.

  Borettslaget
  Borettslaget Solsletta;

  Borettslagets org.nr
  951194824

  Om borettslaget
  206 leiligheter, de fleste rekkehusleiligheter. - Oppdelt i 12 grupper som egne økonomiske enheter med budsjett/regnskap og en gruppekontakt fra styret. - Eget regnskap som inngår i borettslagets fellesregnskap

  Gebyr forkjøpsrett
  7768

  Forkjøpsrett
  Medlemmer av boligbygglaget har forkjøpsrettt. Forkjøpsretten er utlyst på forhånd. For de som har meldt forkjøpsrett er fristen 5 hverdager for å benytte forkjøpsretten etter at boligbyggelaget har fått melding om salg. Dersom aksept av bud skjer mer enn 3 måneder etter at varsel om forhåndsutlysing ble sendt boligbyggelaget, må forkjøpsretten utlyses på nytt. Det vil da kunne gå noe lenger tid før forkjøpsretten er avklart. Kontakt megler dersom det er behov for ytterligere informasjon. 

  Styregodkjennelse
  Kjøper skal godkjennes av styret. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.    Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper.  Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2).   Kjøper kan gå til søksmål mot borettslaget dersom kjøper mener manglende godkjennelse ikke er saklig begrunnet.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt av styret/årsmøtet/generalforsamling.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Lånenummer: 13564720-4, Husbanken Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 11.04.2023: 3.75% pa. Antall terminer til innfrielse: 52 Andel av saldo: 498 328 Første termin/første avdrag: 30.06.2019 ( siste termin 31.12.2048 ) Fastrente Rekke VII, Fastrente 01.11.22 i 10 år

  Sikringsordning fellesgjeld
  Borettslaget er tilknyttet Klare Finans for tap mot fellesutgifter.

  Borettslagets forsikringsselskap
  IF Skadeforsikring

  Polisenummer felles forsikring
  SP0002056678

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Dyrehold
  Dyrehold er tillatt ihht borettslagets vedtekter (forutsatt søknad og godkjennelse).

  Eierskiftegebyr
  6215

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1103/57/1126: 30.11.1959 - Dokumentnr: 4309 - Best. om vann/kloakkledn. 25.08.1959 - Dokumentnr: 2911 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1103 Gnr:57 Bnr:324
  05.05.1961 - Dokumentnr: 1740 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1103 Gnr:57 Bnr:1127
  OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE
  05.05.1961 - Dokumentnr: 1741 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1103 Gnr:57 Bnr:1128


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 17. januar 1961. Ferdigattest for utvidelse av terrasse og balkong datert 29.05.2018

  Vei, vann og avløp
  Offentlig

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til boligformål og ligger i et regulert område ihht reguleringsplan id 2507 - Sykkelstamvegen, Schanchehoelen - Sørmarka. Dette betyr at Polarveien bygges om til sykkelstamvei. Beboerne i Polarveien vil få en ny adkomstvei fra Sverre Hassels vei. Konf. megler.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 000 000 (Prisantydning) 498 327 (Andel av fellesgjeld)   2 498 327 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 7 768 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   17 600 (Omkostninger totalt)   2 515 927 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  17600

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast meglerprovisjon kr 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 9 900,- for tilrettelegging og kr kr 5 900,- for oppgjør samt utlegg ihht oppdragsavtalen.

Gerry Carlmark

Megler

Gerry Carlmark

97 54 83 58

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev