aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Stavanger Stadsfysikus Wyllersgate 4C

Våland - Ny pris - Rekkehus med solrik terrasse, skjermet hage og garasje. Rolig og meget sentralt bomiljø.

 • 3 850 000
 • BRA 124 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 850 000
 • OMKOSTNINGER16 576
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 146 052
 • EIENDOMSTYPERekkehus
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 953
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 110 m²
 • ANDEL FELLESGJELD279 476
 • FELLESKOST./MND5 247
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 3 850 000,- (Prisantydning)
  279 476,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  4 129 476,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  7 644,- (Forkjøpsrettsgebyr)
  --------------------------------------------------------
  16 576,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 146 052,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hoved etg: P-rom: Vindfang/gang, kjøkken med åpen løsning til stue, utg til terrasse og hage
2 etg: P-rom: 3 soverom (et har utg til stor terrasse) og bad.
U-etg: P-rom: Kjellerstue S-rom: vaskerom.
Garasje.
Kjøkken

Stadsfysikus Wyllersgate 4C, Rogaland

 • Familiebolig med god standard. Vindfang/gang og kjøkken med belegg på gulv. Åpen løsning fra kjøkken til stue, der det er lagt enstavsparkett. 2 etg med laminat av god kvalitet på 3 soverom og gang. Bad fra 2017 med fliser, vegghengt wc, badekar og vask i seksjon.
  Kjellerstue med laminat på gulv. Vaskerom har betong på gulv. Peis i stue. Varmepumpe i stue. Utgang til terrasse/hage. Boligen er oppusset i senere tid.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2

  DRENERING
  Totalvurdering:
  Vurderingen er foretatt med utgangspunkt i elementets etableringsår og en skal være oppmerksom på at drenering også er en bygningsdel
  som har en naturlig aldrings-messig slitasje med en normal levetid. Videre den begrensning at selve dreneringen ligger under bakkenivå og
  er ikke tilgjengelig for inspeksjon. På bakgrunn av dette forutsettes det at dreneringens utførelse er i.h.t. gjeldende anvisninger. MERKNAD
  Drenssystem med drensledninger har en forventet brukstid på 20 - 60 år. Det anbefales drensledning spyles med intervall på 1 - 5 år. På
  boliger av denne alder må det påregnes fare for noe fuktighet i grunnmur/gulv, dette fordi datidens byggeskikk ikke ble utført med
  tilfredsstillende fuktsikring, ved bruk av knotteplast og drensrør, lik dagens byggeskikk tilsier.

  GRUNN / FUNDAMENT
  Totalvurdering:
  Grunnmur utvendig er tildekket og er ikke tilgjengelig for kontroll. TG 2 grunnmur på grunn av innvendige murte fasader i vaskerom/bod har
  sprekker. Det gjøres oppmerksom at sprekker er fuget og overmalt og er svært vanskelig å oppdage.

  RADONSIKRING
  Totalvurdering:
  Det er utført målinger som viser at verdier i boligen er under tiltaksgrense.

  ROM UNDER TERRENG
  Totalvurdering:
  TG 2 settes på grunn av alder på drenering og risikokonstruksjon under terreng. Utforede vegger under terreng er en utsatt konstruksjon,
  med hensyn til fuktinnsig utenfra og kondens på grunnmuren.
  TERRASSE/PLATTING.
  Totalvurdering:
  Terrasse/platting på bakke oppført i trekonstruksjoner dekket med terrassebord i trevirke. Med hensyn til alder vurderes over halvparten av
  forventet funksjonstid å være nådd. TG 2 på grunn av alder og normal slitasje. Normaltid for reparasjon av balkong/terrasse 15 - 30 år.

  BALKONG/ TERRASSE
  Totalvurdering:
  Terrasse/ balkong er etablert over oppholdsrom. Dette er en konstruksjonsmetode med økt fare for skader, som blant annet forutsetter bruk
  av dampsperre mot oppvarmet rom for å unngå kondensskader. Det finnes ingen dokumentasjon på hvordan balkongen/ terrassen er
  bygget opp. TG 2 på grunn av alder. Normaltid for reparasjon av balkong/terrasse 15 - 30 år.
  RAPPORTSAMMENDRAG
  BYGNINGSDELER MED TG2: TG-2
  GNR. 57 BNR. 1221 ANR. 3 - Befaringsdato: 13.09.2022 Side 4 av 29

  VINDUER/DØRER
  Totalvurdering:
  Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for
  vedlikehold i tiden som kommer. TG 2 vindu og ytterdører på grunn av normal slitasje og alder. Vinduer har en forventet tid for utskifting på
  20 - 40 år. Tredører/aluminiumsdører en forventet tid for utskifting på. Kort/middels/lang - 20/30/40 år. Normaltid for justering av vindu og
  dører 2 - 8 år.
  Anbefalte tiltak:
  Anbefalt vedlikehold fra vindusprodusent (kan variere noe): Det er antatt at vinduet vedlikeholdes med maling etter 10 år. Deretter hvert 8 år
  (6 år) ut levetiden. Det antas at det brukes 5 gr. smøreolje hvert år til beslag og bevegelige deler.

  TAKKONSTRUKSJON
  Totalvurdering:
  TG 2 takkonstruksjon på grunn av blant annet bore/bille mor i konstruksjon og alder. Normaltid for reparasjon. Utskifting av ødelagte deler
  40 - 80 år.

  AVLØPSRØR
  Totalvurdering:
  Felles avløpsrør og sluk i støpejern TG 2 på grunn av alder. Forventet levetid 15 - 75 år. Anbefalt brukstid 50 år. Forventet levetid plast og
  kobberrør 25 - 75 år.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales at alle vannlåser etter-trekkes og kontrollers jevnlig.

  VANNLEDNINGER
  Totalvurdering:
  TG 2 vannledninger på grunn av blant annet alder på blandebatteri. Forventet levetid armaturer 15 - 25 år. Forventet levetid plast og
  kobberrør 25 - 75 år. Forventet levetid plast-sluk 25 - 75 år.

  VARMTVANNSBEREDER
  Totalvurdering:
  Bereder er plassert i tørt rom, og har ikke automatisk vannstoppventil TG 2. Teknisk levetid bereder i rustfritt stål 15 - 30 år. Anbefalt
  brukstid 20 år.

  BAD.
  Totalvurdering overflater:
  TG 2 overflater på grunn av mot-fall på del av gulv. Overflater fremstår ellers i god stand med normal slitasje.
 • Beliggende i familievennlige omgivelser nær sentrum. Det er dagligvare rett over veien og gangavstand til alt man ellers trenger.

  Boligen ligger i trafikkvennlige omgivelser i husrekken, og har stor, skjermet hage, usjenert markterrasse og garasje til bilen.
 • Etablert område med rekkehus.
 • Se kartlink på finn.no
 • Mur og tre.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn i stue, varmekabler i gulv på bad, varmepumpe, ellers elektrisk
 • Offentlig
 • Forretningsfører: Bate Boligbyggelag
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • IF
  Polisenummer: SP562644
 • Formuesverdi som primærbolig kr 866 732,-.
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 120 234,-.
 • Kr 5 247,-
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 279 476,- pr. .
  Andel fellesformue kr ,- pr. .
 • Lånenummer: 12139333843, DNB Boligkreditt AS
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 02.09.2022: 2.49% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 90
  Saldo per 02.09.2022: kr 3 353 719,-
  Andel av saldo: kr 279 477,-
  Første termin/første avdrag: 30.03.2020 ( siste termin 30.12.2044 )
 • Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader. Tilbyder av sikringsordningen er Klare Finans AS
 • Fellesutgifter. Strøm etter eget forbruk.
 • Ferdigattest datert 20.04.1953 foreligger.
 • Må søke til styret.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  - 12 rekkehus fordelt på 3 bygninger. 4-roms leiligheter
  - Dyrehold tillatt etter søknad til styret.
  - Det ble i 1997 oppsatt garasjer til enkelte andelseiere, disse garasjene følger andelen ved salg.
  - Fasaderehabilitering og skifte av tak i 2020.
  - Boligselskapet har kollektiv avtale med Altibox. Kontakt selger for mer informasjon.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Servitutter:
  1956/2769-1/102 Best. om vann/kloakkledn.
  20.08.1956
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1956/2928-2/102 Fellesobl. for bor.innsk.
  05.09.1956
  BELØP: NOK 60.000
  Panthaver:Andelseierne I Borettslaget
  Lnr: 1242935
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
 • Andelsnr. 3 Orgnr. 932298988 i Stavanger kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt vederlag kr 39 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9 900 -, oppgjørshonorar kr 5 900,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Joakim Rob Salvesen

Megler

Kjetil Pedersen

90 58 30 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev